Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον
Συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη . Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA

2 Workshop LIFE Climate Action sub-programme
για τα κράτη - μέλη, έργα καινοτομίας, επίδειξης & βέλτιστης πρακτικής. Το LIFE είναι ανοικτό σε όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, εμπορικού ή μη εμπορικού χαρακτήρα που έχουν ιδρυθεί νόμιμα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δικαιούχοι των έργων είναι κυρίως: τοπικές και περιφερειακές αρχές, Πανεπιστήμια, ερευνητικοί οργανισμοί, αναπτυξιακοί φορείς, Μ.Κ.Ο, δημόσιες επιχειρήσεις, μεγάλες ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επαγγελματικές οργανώσεις. Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA

3 Το πρόγραμμα LIFE έτρεξε σε 4 περιόδους:
LIFE I ( ) LIFE ΙI ( ) LIFE ΙIΙ ( ) LIFE III Extension ( ) LIFE + ( ) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ LIFE και χρηματοδότησε έργα που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, με 3,4 δις €. Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA

4 Workshop LIFE Climate Action sub-programme
Από το 1992 μέχρι και το 2013, στην Ελλάδα υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται 213 προγράμματα που αφορούν: 144 περιβαλλοντική καινοτομία, 65 προστασία της φύσης ή βιοποικιλότητα, 4 ενημέρωση και επικοινωνία. Τα έργα αυτά αντιστοιχούν σε συνολικές επενδύσεις ύψους 284 εκατ. €, όπου τα 149 εκατ. € συνεισέφερε η Ε.Ε. Λιγότερα από 20 έργα σχετικά με το κλίμα. LIFE & ΕΛΛΑΔΑ Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA

5 Workshop LIFE Climate Action sub-programme
έτος Υποβλήθηκαν: 460 Εγκρίθηκαν: 73 ENV:47 NAT/BIO:20 INF: 6 2007 51 10 6 4 2008 66 14 11 2 1 2009 55 16 2010 54 8 2011 87 2012 70 5 2013 77 Πίνακας με στοιχεία της Τελευταίας περιόδου: LIFE+ Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA

6 LIFE+ 2013 1.468 Proposals submitted by Member States 225 εντάχθηκαν
225 projects Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA

7 LIFE+ Compliance N. A. over 7 years
Απορρόφηση εθνικών κατανομών την περίοδο των 7 ετών του LIFE+ Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA

8 Workshop LIFE Climate Action sub-programme
TO NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE – με 2 υποπρογράμματα: Περιβάλλον & Δράση για το κλίμα Περιβάλλον με 3 τομείς προτεραιότητας: – Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων – Φύση & Βιοποικιλότητα – Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση Από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2020 Δράση για το κλίμα με 3 τομείς προτεραιότητας: – Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής – Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή – Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2014 – 2020 Περιβάλλον & Δράση για το κλίμα
Ο συνολικός Προϋπολογισμός ανέρχεται σε : € 75% στο Περιβάλλον: € (min 55% για Φύση και Βιοποικιλότητα) 25% στη Δράση για το κλίμα: € . Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA

10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2014 – 2020 Περιβάλλον & Δράση για το κλίμα
Οι κατηγορίες των έργων που εντάσσονται στο νέο πρόγραμμα είναι: παραδοσιακά έργα: πιλοτικά έργα (καινοτομία) έργα επίδειξης έργα βέλτιστων πρακτικών έργα πληροφόρησης ευαισθητοποίησης και διάδοσης ολοκληρωμένα έργα έργα τεχνικής βοήθειας έργα οικοδόμησης δυναμικού προπαρασκευαστικά έργα Πρώτη στήλη του πίνακα: Παραδοσιακά έργα (παρόμοια με το LIFE+) & … Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA

11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2014 – 2020 Περιβάλλον & Δράση για το κλίμα
Σημαντικά στο νέο πρόγραμμα είναι τα Ολοκληρωμένα Έργα (Integrated Projects) που υλοποιούν στρατηγικές και έργα για το περιβάλλον ή το κλίμα σε εκτεταμένη εδαφική κλίμακα, στους τομείς: της διαχείρισης του δικτύου Natura 2000, των υδάτων, των αποβλήτων, του αέρα, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτή (για το 2015) … οι αιτούντες να καταρτίσουν ολοκληρωμένα έργα, και να διασφαλισθεί ότι αυτά τα έργα συμμορφώνονται με τον χρονισμό, τις τεχνικές και τις οικονομικές απαιτήσεις του προγράμματος LIFE σε συντονισμό με άλλα ευρωπαϊκά ταμεία. Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA

12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2014 – 2020 Περιβάλλον & Δράση για το κλίμα
Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για όλα τα «παραδοσιακά έργα» την πρώτη διάρκεια του προγράμματος ( ) ανέρχεται έως το 60 % των επιλέξιμων δαπανών και για τη δεύτερη περίοδο ( ) έως το 55%. Για όλη τη διάρκεια του προγράμματος ( ) για τα ολοκληρωμένα έργα, τα έργα τεχνικής βοήθειας, τα προπαρασκευαστικά έργα και τα έργα που χρηματοδοτούνται στον τομέα προτεραιότητας «Φύση και Βιοποικιλότητα» ανέρχεται έως το 60 % των επιλέξιμων δαπανών και έως το 75 % των επιλέξιμων δαπανών για τα έργα που αφορούν σε οικοτόπους και είδη προτεραιότητας. 100% έργα οικοδόμησης δυναμικού Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA

13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2014 – 2020 Περιβάλλον & Δράση για το κλίμα
Επιλέξιμες δαπάνες για την συγχρηματοδότηση: Σε γενικές γραμμές όλες οι δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τους στόχους του προγράμματος. - Οι δαπάνες προσωπικού (εάν η δημόσια αρχή: κανόνας 102%) - Εξωτερική βοήθεια (έως 35% του προϋπολογισμού) - Εξοπλισμός (ειδικές διατάξεις για τις αποσβέσεις) - Αναλώσιμα / Λοιπές δαπάνες -Τα γενικά έξοδα ( στο 7%) - Αγορά γης για έργα φύσης (ή με στόχο τη κλιματική αλλαγή) και μόνο για τους σκοπούς προστασίας της φύσης. Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA

14 Workshop LIFE Climate Action sub-programme
Traditional projects Preparatory projects Integrated projects Technical Assistance projects Capacity Building projects LIFE CALL 2014: 16 June 2014 . Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA

15 Workshop LIFE Climate Action sub-programme
Project type Deadline Format Technical assistance projects (ENV) 15 September 2014 paper Integrated projects - phase I, concept note (ENV) 15 October 2014 Traditional projects October 2014 (tbc) eProposal Preparatory projects 29 October 2014 Integrated projects - phase II, full proposal (ENV) April 2015 (tbc) Capacity Building projects on a rolling basis until 30 September 2015 . Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA

16 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Πληροφορίες: ιστοσελίδα του LIFE: Πρόσκληση Κανονισμό Κοινές Διατάξεις Οδηγό Υποβολής Προτάσεων Οδηγό Αξιολόγησης Προτάσεων αρμόδια εθνική αρχή (national contact point): ΥΠΕΚΑ για το Περιβάλλον - ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ: Γιώργος Πρωτόπαπας για την Κλιματική Δράση -ΔΕΑΡΘ/ΓΕΔΕ: Δημήτρης Νιαβής Workshop LIFE Climate Action sub-programme Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014 HOTEL TITANIA


Κατέβασμα ppt "LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google