Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Α. Πορεία δράσης μαρμάρου Β. Επόμενες Προγραμματισμένες ενέργειες δράσης. Γ. Συνοπτική Ενημέρωση για την Πρόσκληση 7.3 - Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Α. Πορεία δράσης μαρμάρου Β. Επόμενες Προγραμματισμένες ενέργειες δράσης. Γ. Συνοπτική Ενημέρωση για την Πρόσκληση 7.3 - Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Α. Πορεία δράσης μαρμάρου Β. Επόμενες Προγραμματισμένες ενέργειες δράσης. Γ. Συνοπτική Ενημέρωση για την Πρόσκληση 7.3 - Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

3 Α. ΠΟΡΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Το ΤΕΕ/ΤΔΜ έχει ολοκληρώσει σε ~10 μήνες υλοποίησης δράσης, τις κάτωθι συνοπτικά κύριες Ενέργειες : Το ΤΕΕ/ΤΔΜ έχει ολοκληρώσει σε ~10 μήνες υλοποίησης δράσης, τις κάτωθι συνοπτικά κύριες Ενέργειες :

4 1Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ – Πολυδιάστατη Ενημέρωση επιχειρήσεων – Πολυδιάστατη Ενημέρωση επιχειρήσεων – Διενέργεια ημερίδας διαβούλευσης – Διενέργεια ημερίδας διαβούλευσης προγράμματος (συμμετείχαν 11 επιχειρήσεις) προγράμματος (συμμετείχαν 11 επιχειρήσεις) – Ενημερωτικά έντυπα – Ενημερωτικά έντυπα – Δημιουργία ψηφιακού τόπου Δράσης – Δημιουργία ψηφιακού τόπου Δράσης

5 2Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Αποτύπωση παρούσας κατάστασης κλάδου Συλλογή στοιχείων (συμμετείχαν 14 επιχειρήσεις) Συλλογή στοιχείων (συμμετείχαν 14 επιχειρήσεις) Σύνταξη Μελέτης Σύνταξη Μελέτης Εντοπισμός μεγάλων αγορών. Συνθήκες πρόσβασης σε αυτές. Εντοπισμός μεγάλων αγορών. Συνθήκες πρόσβασης σε αυτές. Οδηγίες προς επιχειρήσεις ( διανέμεται σήμερα στις επιχειρήσεις ) Οδηγίες προς επιχειρήσεις ( διανέμεται σήμερα στις επιχειρήσεις ) Συνάντηση εργασίας στο ΤΕΕ για τα συνολικά θέματα που απασχολούν τον κλάδο ( συμμετείχαν 7 επιχειρήσεις) Συνάντηση εργασίας στο ΤΕΕ για τα συνολικά θέματα που απασχολούν τον κλάδο ( συμμετείχαν 7 επιχειρήσεις)

6 3Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ Συμμετοχή δικτύου μαρμάρου Δυτ.Μακεδονίας στο παγκόσμιο συνέδριο δικτύου διακοσμητικών πετρωμάτων OSNET στα Ιωάννινα & διεθνής ημερίδα καινοτομίας. Συμμετοχή δικτύου μαρμάρου Δυτ.Μακεδονίας στο παγκόσμιο συνέδριο δικτύου διακοσμητικών πετρωμάτων OSNET στα Ιωάννινα & διεθνής ημερίδα καινοτομίας. Συμμετείχαν 3 επιχειρήσεις & μηχανικοί ασχολούμενοι με την δράση Συμμετείχαν 3 επιχειρήσεις & μηχανικοί ασχολούμενοι με την δράση

7 4Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οργάνωση σημερινής συνάντησης εργασίας (Ημερίδα Τρανοβάλτου) των επιχειρήσεων με το IMESE με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων & την ενίσχυση δυνατότητας προώθησης των προϊόντων μαρμάρου σε νέες & διεθνείς αγορές. Οργάνωση σημερινής συνάντησης εργασίας (Ημερίδα Τρανοβάλτου) των επιχειρήσεων με το IMESE με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων & την ενίσχυση δυνατότητας προώθησης των προϊόντων μαρμάρου σε νέες & διεθνείς αγορές.

8 Β. ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ( έως τον Μάρτιο 2005 )

9 5Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έκδοση (2) βοηθημάτων για τις επιχειρήσεις υπό την μορφή εκδόσεων για καινοτόμα θέματα ( για πρώτη φορά στην Ελλάδα ): Έκδοση (2) βοηθημάτων για τις επιχειρήσεις υπό την μορφή εκδόσεων για καινοτόμα θέματα ( για πρώτη φορά στην Ελλάδα ): α. Νέες τεχνικές και εξοπλισμός για την επεξεργασία των μαρμάρων - διακ.λίθων σε ευρωπαικό επίπεδο α. Νέες τεχνικές και εξοπλισμός για την επεξεργασία των μαρμάρων - διακ.λίθων σε ευρωπαικό επίπεδο β. Διαχείριση Υγιεινής & Ασφάλειας σε εθνικό και ευρωπαικό επίπεδο. β. Διαχείριση Υγιεινής & Ασφάλειας σε εθνικό και ευρωπαικό επίπεδο. B. Οργάνωση (2) ομάδων εργασίας (σεμιναρίων) για μεταφορά τεχνογνωσίας στις θεματικές ενότητες των βοηθημάτων, με την συμμετοχή ειδικών επιστημόνων σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. B. Οργάνωση (2) ομάδων εργασίας (σεμιναρίων) για μεταφορά τεχνογνωσίας στις θεματικές ενότητες των βοηθημάτων, με την συμμετοχή ειδικών επιστημόνων σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Χρόνος Υλοποίησης: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005

10 6Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ Προκήρυξη για την ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων καινοτομίας- (ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης ) Προκήρυξη για την ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων καινοτομίας- (ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης ) Υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων Υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων Χρόνος Έναρξης : ΜΑΡΤΙΟΣ 2005

11 7Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οικονομοτεχνική Μελέτη για την καινοτόμο αξιοποίηση των απορριμμάτων, των παραπροϊόντων και των στείρων (προερχόμενα από την μεταποίηση) του μαρμάρου με στόχο την παραγωγή αξιοποιήσιμων προϊόντων. Οικονομοτεχνική Μελέτη για την καινοτόμο αξιοποίηση των απορριμμάτων, των παραπροϊόντων και των στείρων (προερχόμενα από την μεταποίηση) του μαρμάρου με στόχο την παραγωγή αξιοποιήσιμων προϊόντων. Χρόνος Παράδοσης: ΜΑΡΤΙΟΣ 2005

12 Γ. Συνοπτική Ενημέρωση για Πρόσκληση 7.3 Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

13 ΤΙ ΑΦΟΡΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η πρόσκληση αφορά την ανάπτυξη και προώθηση νέων υλικών, νέων τεχνολογιών και νέων χρήσεων των Ορυκτών Πρώτων Υλών και εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο Ενίσχυσης ολοκληρωμένων επιχειρησιακών σχεδίων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στους φυσικού πόρους. Η πρόσκληση αφορά την ανάπτυξη και προώθηση νέων υλικών, νέων τεχνολογιών και νέων χρήσεων των Ορυκτών Πρώτων Υλών και εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο Ενίσχυσης ολοκληρωμένων επιχειρησιακών σχεδίων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στους φυσικού πόρους.

14 Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 4,4 εκατ. ευρώ Συνολική Δημόσια Δαπάνη : Συνολική Δημόσια Δαπάνη : –2,2 εκατ. Ευρώ (ποσοστό 50%) Ιδιωτική Συμμετοχή : Ιδιωτική Συμμετοχή : –2,2 εκατ. Ευρώ (ποσοστό 50%)

15 ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταλλευτική και λατομική βιομηχανία Οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταλλευτική και λατομική βιομηχανία Κάθε επιχείρηση, με οποιοδήποτε επιχειρησιακό σχήμα, έχει δικαίωμα να υποβάλλει μια μόνο πρόταση Κάθε επιχείρηση, με οποιοδήποτε επιχειρησιακό σχήμα, έχει δικαίωμα να υποβάλλει μια μόνο πρόταση

16 ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης Το ποσοστό ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης

17 ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Οι επενδυτικές προτάσεις είναι δυνατόν να αφορούν σε περισσότερες από μία κατηγορίες επενδύσεων Οι επενδυτικές προτάσεις είναι δυνατόν να αφορούν σε περισσότερες από μία κατηγορίες επενδύσεων Ο κατώτατος συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός για κάθε επενδυτική πρόταση ορίζεται στα 150.000 Ευρώ Ο κατώτατος συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός για κάθε επενδυτική πρόταση ορίζεται στα 150.000 Ευρώ

18 ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ο ανώτατος συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός για κάθε επενδυτική πρόταση (εφόσον στην ίδια επενδυτική πρόταση προβλέπονται περισσότερες από μία κατηγορίες επενδύσεων) ορίζεται στα 700.000 Ευρώ Ο ανώτατος συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός για κάθε επενδυτική πρόταση (εφόσον στην ίδια επενδυτική πρόταση προβλέπονται περισσότερες από μία κατηγορίες επενδύσεων) ορίζεται στα 700.000 Ευρώ

19 ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ο ανώτατος συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός για κάθε κατηγορία επενδύσης ορίζεται στα 450.000 Ευρώ Ο ανώτατος συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός για κάθε κατηγορία επενδύσης ορίζεται στα 450.000 Ευρώ

20 ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Οι υπαγόμενες στο παρόν πρόγραμμα κατηγορίες επενδύσεων αφορούν σε: * ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ * ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ * ΝΕΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

21 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης μηχανολογικού, μηχανογραφικού εξοπλισμού, λογισμικού και εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου, καθώς και δαπάνες απόκτησης δικαιωμάτων τεχνογνωσίας Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης μηχανολογικού, μηχανογραφικού εξοπλισμού, λογισμικού και εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου, καθώς και δαπάνες απόκτησης δικαιωμάτων τεχνογνωσίας

22 Δαπάνες για υπηρεσίες συμβούλων και υπεργολάβων Δαπάνες για υπηρεσίες συμβούλων και υπεργολάβων Δαπάνες για επεμβάσεις σε οικόπεδα, κτίρια και άλλες υποδομές Δαπάνες για επεμβάσεις σε οικόπεδα, κτίρια και άλλες υποδομές

23 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΤΆ ΣΤΑΚΟΔ: 13. Εξόρυξη Μεταλλούχων Μεταλλευμάτων 13. Εξόρυξη Μεταλλούχων Μεταλλευμάτων 14. Άλλες Εξορυκτικές Και Λατομικές Δραστηριότητες 14. Άλλες Εξορυκτικές Και Λατομικές Δραστηριότητες

24 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΜΔ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΠΟΙΚΙΛΟΤΡΟΠΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ - ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΣ


Κατέβασμα ppt "Α. Πορεία δράσης μαρμάρου Β. Επόμενες Προγραμματισμένες ενέργειες δράσης. Γ. Συνοπτική Ενημέρωση για την Πρόσκληση 7.3 - Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google