Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σύμβουλος Αξιολόγησης Λευκωσία, 14/11/2011

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σύμβουλος Αξιολόγησης Λευκωσία, 14/11/2011"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σύμβουλος Αξιολόγησης Λευκωσία, 14/11/2011
Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» Α.Ε. Σύμβουλος Αξιολόγησης Λευκωσία, 14/11/2011

2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Γενική Διάρθρωση της Μεθοδολογικής προσέγγισης
Στρατηγική ΕΠ Ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι ΕΠ Αποτελεσματικότητα ΕΠ Μηχανισμοί Εφαρμογής & Παρακολούθησης Έρευνες Πεδίου Επανεξέταση στόχων και προτεραιοτήτων Επαναδιατύπωση Στρατηγικής Τιμές βάσης Αξιολόγηση στόχων Εκτίμηση χρηματοοικονομικής πορείας Επανεξέταση συστήματος ποιοτικών & ποσοτικών στόχων Εκτίμηση φυσικής υλοποίησης (εκροών) Εκτίμηση αποτελεσματικότητας Αξιολόγηση μηχανισμών παρακολούθησης & διαχείρισης παρεμβάσεων Αξιολόγηση μηχανισμών ελέγχου & αξιολόγησης παρεμβάσεων Εργαλείο για την αξιολόγηση των Μηχανισμών του ΕΠ Συμπεράσματα - Προτάσεις

3 Γενικό Οικονομικό Πλαίσιο Ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΧΕΙ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠ – Α΄ Γενικό Οικονομικό Πλαίσιο Μέσος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ 2,6% ( ) έναντι 3,2% της περιόδου Παρά την μείωση, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ, παραμένει υψηλότερος του μέσου της ΕΕ(27), (To ΑΕΠ της Κύπρου σε ΜΑΔ κυμαίνεται το 2010 στο 98% του μέσου όρου της ΕΕ27 και στο 89% του μέσου της ΕΕ15) Κατά την πενταετία η μέση παραγωγικότητα εργασίας στην Κύπρο αντιστοιχεί στο 87,5% της ΕΕ27 και στο 84,5% της ΕΕ25 (81,7% την πενταετία ). Αύξηση ποσοστού ανεργίας, ιδιαίτερα κατά τα δύο τελευταία έτη (6,3% το 2010, έναντι 4,8% την πενταετία είναι 4,8%. To μέσο επίπεδο πληθωρισμού για την πενταετία κυμαίνεται στο 2,54%, δηλαδή δεν παρουσιάζει σημαντική μεταβολή σε σχέση με την περίοδο (2,46%) Το Δημοσιονομικό Έλλειμμα της χώρας κινείται σε μέσα επίπεδα της τάξης του -1,64% για την πενταετία , έναντι -2,3% την προηγούμενη πενταετία, Επιβάρυνση κατά το 2010 του Δημοσίου Χρέους (60,9% του ΑΕΠ). Το μέσο ποσοστό της πενταετίας διαμορφώνεται στο 58% έναντι 62,1% της πενταετίας Ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας Η Κύπρος κατατάσσεται στην 40η θέση, έναντι της 34ης που κατείχε το 2005, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, μεταξύ 139 κρατών. Βασικά προβλήματα: Ελλείψεις τις βασικές υποδομές στον τομέα του περιβάλλοντος οι οποίες Προσανατολισμός των παραγωγικών τομέων της οικονομίας σε δραστηριότητες χαμηλής προστιθέμενης αξίας, Περιοριστικοί παράγοντες στην αγορά εργασίας, καθώς και προβλήματα στην προσαρμοστικότητα και ποιότητα των ανθρώπινων πόρων. Υψηλό μεταφορικό κόστος αγαθών και υπηρεσιών, προβλήματα απομόνωσης και αδυναμία διασύνδεσης με βασικούς διαδρόμους Διευρωπαϊκών Δικτύων,

4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΧΕΙ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠ – Β΄ Παραγωγικό Περιβάλλον και Επιχειρηματικότητα Κυρίαρχη θέση του τριτογενή τομέα, με παράλληλη συρρίκνωση τόσο του πρωτογενή, όσο και του δευτερογενή τομέα. Το έτος 2010, η συμμετοχή του πρωτογενή τομέα στη διαμόρφωση του ΑΕΠ ανέρχεται σε 2,3% (έναντι 3,2% το 2005), ενώ του δευτερογενή τομέα σε 16,4% (έναντι 19,5% το 2005). Ο τριτογενής τομέα αντιπροσωπεύει πλέον το 81,3%, σημειώνοντας περαιτέρω επέκταση σε σχέση με το 2005 (77,3%). Ανθρώπινοι Πόροι Ο συνολικός πληθυσμός της χώρας για το σημείωσε αύξηση σε σχέση με το κατά 14,4%. Το 49,1% είναι άνδρες και το 50,9% γυναίκες, ενώ το 85% του πληθυσμού είναι Κύπριοι υπήκοοι και το υπόλοιπο 15% πολίτες άλλων χωρών Συνεχής μείωση της γεννητικότητας. Περαιτέρω επιβάρυνση του δείκτη γήρανσης (0,74 το 2009 έναντι 0,62 το 2005). Μείωση του πληθυσμού στις ορεινές περιοχές Αύξηση πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας (15- 64) κατά 11% το 2010 σε σχέση με το 2005. Το ποσοστό απασχόλησης, εμφανίζεται υψηλότερο στην Κύπρο από το αντίστοιχο της Ε.Ε., φθάνοντας στο 69,9% το 2009, έναντι 64,6% για την ΕΕ των 27.

5 ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΘΡΩΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΙΜΕΣ ΕΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ (ΕΕ-27) ΤΙΜΕΣ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΕΕ-27) ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Ε/ς ΚΥΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΕ-27 % ΜΕΤ/ΛΗ 1. ΑΕΠ κατά κεφαλή σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναδης 2005 91b 91% 100b 2010 98 (21.700€) 95,1% 84,8% 103 (25.600€) + 7,7% 2. Παραγωγικότητα εργασίας ανά απασχολούμενο 83,2b 83,2% 100 89,2 89,2% + 7,2% 3. Ποσοστό Ανεργίας 5,3% 58,9% 9,0% 6,5 67,7% 9,6 + 22,6% 4. Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας στο σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού 1,2% 30% 4,1% 1,3% 34,2% 3,8% + 8,3% 5. Ακαθάριστες ιδιωτικές επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου ως ποσοστό του ΑΕΠ 16,1% 90,4% 17,8 14,8% 93,1% 15,9% - 8,1% 6. Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (9.590) 0,2% ( ) 2009 (9.401) ( ) - 2% 7. Ενεργειακή εξάρτηση της οικονομίας 100,7% 191,8% 52,5% 97,3% 180,5% 53,9% - 3,4% 8. Στερεά απόβλητα ανά άτομο (κιλά/άτομο) a) Generation of waste (kg per person) 2006 a) 1.616 a) 29% a) 5.568 2008 a) 2.324 a) 44,3% a) 5.244 a) + 43,% 9. Στερεά απόβλητα σε χώρους απόρριψης (κιλά/άτομο) 10. Δαπάνες για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (R&D) ως % του ΑΕΠ 0,4% 22% 1,82% (s) 0,46% (p) 22,9% 2,01% (s) + 15% 11. Δαπάνες για ΕΤΑ απο τη βιομηχανία, ως % στο σύνολο των δαπανών για ΕΤΑ 16,8% 31,1% 54,1% (s) 17,8% 32,5% 54,7% (s) + 6% 12. Αριθμός αιτήσεων για απόκτηση ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνίας (ανά εκατομ. κατοίκους) 22,08 19,4% 113,8 13,23e 11,1% 119,5e - 40,1% 13. Ποσοστό δημόσιων υπηρεσιών που προσφέρονται ηλεκτρονικά 2007 46,25% 79,4% 58,27% 55% 65,3% 84,28% + 18,9% 14. Αριθμός αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τομείς Επιστήμης και Τεχνολογίας 3,6 27,1% 13,3 4,6 32,2% 14,3 + 27,8% 14.1 Αριθμός αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τομείς Επιστήμης και Τεχνολογίας - Άντρες 4,3 23,9% 18,0 5,9 30,7% 19,2 + 37,2% 14.2 Αριθμός αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τομείς Επιστήμης και Τεχνολογίας - Γυναίκες 2,7 8,3 3,4 36,2% 9,4 + 25,9% 15. Συνολικό ποσοστό απασχόλησης (ηλικίες 15-64) 68,5% 107,9% 63,5% 69,7% 108,6% 64,2% + 1,8% 15.1 Ποσοστό απασχόλησης ανδρών (ηλικίες 15-64) 79,2% 111,9% 70,8% 76,6% 109,3% 70,1% - 3,3% 15.2 Ποσοστό απασχόλησης γυναικών (ηλικίες 15-64) 58,4% 103,7% 56,3% 63,0% 108,2% 58,2% + 7,9% 16. Χάσμα αμοιβών μεταξύ των δύο φύλλων, σε % 21,8% 123,2% 17,7% 21% 122,8% 17,1% - 3,7%

6 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ Από τις 45 αδυναμίες που προσδιορίζει το Ε.Π. επιτυγχάνεται άμβλυνση σημαντικού αριθμού αδυναμιών: Υστέρηση στο κατά κεφαλή εισόδημα σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Ανεπάρκειες στη χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων και έλλειψη σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων Πολύ χαμηλό ποσοστό δαπανών σε ΕΤΑ και περιορισμένος αριθμός ερευνητών Το σύνολο των αδυναμιών που αφορούν τις σημαντικές μεταφορικές και περιβαλλοντικές υποδομές αναμένεται να αμβλυνθούν με την προϋπόθεση της υλοποίησης του συνόλου των Προγραμματισμένων Καταγράφεται περαιτέρω επιδείνωση άλλων αδυναμιών που εντοπίζει το πρόγραμμα Tο σύνολο των αδυναμιών που αφορούν το ενεργειακό σύστημα της χώρας Επιδείνωση της θέσης της μεταποίησης και γενικότερα απώλεια της ανταγωνιστικότητας, όπως αποτυπώνεται στην επιβάρυνση του εμπορικού ισοζυγίου ΑΠΕΙΛΕΣ/ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Ευδιάκριτη η όξυνση των κινδύνων και των απειλών ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον ενεργειακό τομέα ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Από τα συνολικά 17 πλεονεκτήματα του αρχικού προγραμματικού κειμένου, μεταβολές παρουσιάζονται σε δύο: το μακροοικονομικό περιβάλλον που εμφανίζει σαφή επιδείνωση τόσο του ελλείμματος όσο και του δημοσίου χρέους και στο χαμηλό ποσοστό ανεργίας ενώ σημαντική είναι η επιδείνωση των δεικτών ανεργίας Αποτελέσματα αφενός της διεθνούς οικονομικής κρίσης και αφετέρου του ελλείματος ανταγωνιστικότητας της χώρας. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ/ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Δεν διαπιστώνονται σημαντικές μεταβολές σε σχέση με την περίοδο προγραμματισμού αν και εξωγενείς παράγοντες (χρηματοπιστωτική κρίση) περιορίζουν τις δυνατότητες αξιοποίησής τους.

7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Δείκτης Μονάδα Μέτρησης Τιμή Βάσης Τιμή Στόχος Επίτευξη στόχου ( ) Δημιουργία Άμεσων Μεικτών θέσεων Εργασίας Αριθμός 1.158 1.310 Δαπάνη για Έρευνα και Ανάπτυξη ως ποσοστό του ΑΕΠ % 0,30% 1 0,49% Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από Χώρους Υγειονομικής Ταφής 26,60% 100 Αύξηση του ποσοστού των μετακινήσεων μέσω του Συστήματος Δημοσίων Μεταφορών 2,00% 10% Συνεισφορά ανανεώσιμων πηγών στη συνολική κατανάλωση ενέργειας 4,50% 9% 5,20% Νέες επιχειρήσεις που δημιουργούνται στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών 364 346

8 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ – Α΄
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: Βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας μέσω δημιουργίας και αναβάθμισης βασικών υποδομών ΒΕΛΤΙΩΣΗ/ΑΜΒΛΥΝΣΗ Αδυναμία διασύνδεσης με διευρωπαϊκά μεταφορικά δίκτυα καθώς και των πυλών εισόδου με πρωτεύον οδικό δίκτυο Ατέλειες οδικού δικτύου ως προς τη σύνδεση αστικών κέντρων με λιμάνια και αεροδρόμια Διέλευση αυτοκινητόδρομων από αστικές περιοχές, κυκλοφοριακή συμφόρηση, περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις Ελλείψεις στις λιμενικές υποδομές σε σχέση με σύγχρονες ανάγκες εξυπηρέτησης πλοίων Απόκλιση από κοινοτικό κεκτημένο σε υποδομές και συστήματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης ΡΑΓΔΑΙΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ Περαιτέρω εξάρτηση ενεργειακού συστήματος από το πετρέλαιο και περιορισμένη χρήση ΑΠΕ Περαιτέρω επιδείνωση αποδοτικότητας ενεργειακού συστήματος Επιδείνωση του χάσματος στην αποδοτικότητα ενεργειακού συστήματος, σε σύγκριση με άλλες χώρες που αναπτύσσονται ραγδαία στον τομέα

9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ – Β΄
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: Προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης και Καινοτομίας και βελτίωση του παραγωγικού περιβάλλοντος ΒΕΛΤΙΩΣΗ/ΑΜΒΛΥΝΣΗ Υστέρηση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με χώρες ΕΕ. Ανεπάρκειες στη χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων και έλλειψη σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων Ψηφιακό χάσμα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες Ποσοστό δαπανών σε ΕΤΑ, αριθμός ερευνητών σε σχέση με κοινοτικό μέσο όρο. Αριθμός δημοσίων υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω διαδικτύου Περαιτέρω βελτίωση μορφωτικού επιπέδου του πληθυσμού ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ Ευελιξία και σχετική προσαρμοστικότητα της οικονομίας στις μεταβαλλόμενες συνθήκες Υστέρηση της χώρας ως προς την παραγωγικότητα Συρρίκνωση της μεταποίησης και αποδυνάμωση βιομηχανικής βάσης Επιδείνωση μεγεθών και ευάλωτος χαρακτήρας του τουρισμού Αυξητικές τάσεις ποσοστών ανεργίας, ιδιαίτερα στις γυναίκες και τους νέους και δυσμενής ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3: Δημιουργία Βιώσιμων Κοινοτήτων στις αστικές περιοχές και την ύπαιθρο ΒΕΛΤΙΩΣΗ/ΑΜΒΛΥΝΣΗ Άμβλυνση του βαθμού εξάρτησης, σε όρους απασχόλησης και εισοδήματος, από τον πρωτογενή τομέα των περιοχών της υπαίθρου. Άμβλυνση ορισμένων χαρακτηριστικών που συμβάλλουν στη χαμηλή ελκυστικότητα των αστικών κέντρων, όπως η απουσία ελεύθερων χώρων και η έλλειψη συστήματος συγκοινωνιών.

10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας Ειδικοί Στόχοι (20) Αυτοκινητόδρομοι Επέκταση αναβάθμιση οδικών υποδομών (23) Περιφερειακές – Τοπικοί Οδοί (46) Επεξεργασία Νερού – Λύματα Συμβολή στη διαχείριση υγρών αποβλήτων και υδάτινων πόρων (61) Ολοκληρωμένα Σχέδια για την αστική και αγροτική ανάπτυξη Αναζωογόνηση αστικού περιβάλλοντος και προώθηση της επιχειρηματικότητας ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας Ειδικοί Στόχοι (2) Υποδομές Ε&Τ Ενίσχυση Ε&Τ και διευκόλυνση της καινοτομίας (4) Συνδρομή στην Έρευνα και ΤΑ ειδικά σε ΜΜΕ (5) Προηγμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ομάδες επιχειρήσεων (9) Αλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας (44) Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων Συμβολή στην εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα διαχείρισης των αποβλήτων (74) Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας

11 ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – Α΄
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΜΒΑΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ) ΕΠ ΑΑΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΑΑ ΜΕΧΡΙ 30/06/2011 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ Κ.Σ. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΝοΔε) Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 24,7% 13,0% 21,4% 01 Δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε Κέντρα Ερευνών 1,7% 1,8% 3,0% 02 Υποδομές έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 3,9% 1,1% 1,9% 03 Μεταφορά τεχνογνωσίας και βελτιώσεις σε δίκτυα συνεργασίας που συνδέουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με Πανεπιστήμια, κλπ 1,3% 0,0% 04 Συνδρομή στην Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη ειδικά σε ΜΜΕ 3,2% 0,8% 1,4% 05 Προηγμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ομάδες επιχειρήσεων 0,5% 0,2% 08 Άλλες επενδύσεις σε Επιχειρήσεις 10,5% 8,7% 14,8% 09 Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ 2,4% Κοινωνία της Πληροφορίας 3,1% 3,5% 0,9% 13 Υπηρεσίες για τον πολίτη Μεταφορές 12,1% 26,6% 30,8% 20 Αυτοκινητόδρομοι 5,0% 18,2% 22,3% 23 Περιφερειακές - τοπικοί οδοί 3,4% 3,7% 30 Λιμένες 5,4% 4,8% Ενέργεια 1,2% 1,0% 1,6% 40 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: ηλιακή

12 ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – Β΄
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΜΒΑΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ) ΕΠ ΑΑΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΑΑ ΜΕΧΡΙ 30/06/2011 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ Κ.Σ. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΝοΔε) Προστασία του Περιβάλλοντος και Πρόληψη Κινδύνων 36,5% 32,9% 18,2% 44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων 25,5% 4,5% 0,2% 46 Επεξεργασία νερού (λύματα) 1,7% 19,9% 11,8% 50 Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης 3,3% 2,9% 0,1% 52 Προώθηση καθαρών αστικών μεταφορών 6,0% 5,5% 6,1% Πολιτισμός 6,4% 1,1% 3,0% 59 Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών Αστική και Αγροτική Αναζωογόνηση 8,4% 15,7% 18,7% 61 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναζωογόνηση Βελτίωση Ανθρωπίνου Κεφαλαίου 1,8% 23.524 0,0% 74 Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, ιδίως μέσω των μεταπτυχιακών σπουδών και της εκπαίδευσης ερευνητών και δραστηριότητες δικτύωσης μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων Επενδύσεις σε Κοινωνικές Υποδομές 2,0% 78.472 75 Υποδομές στον Τομέα της Εκπαίδευσης Τεχνική Βοήθεια 3,8% 4,2% 5,3% 85 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση 2,8% 3,5% 86 Αξιολόγηση 0,9% 1,3% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100,0%

13 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» Έχουν εκδοθεί προσκλήσεις συνολικού ύφους ευρώ, που αντιστοιχούν στο 90,5% της Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π. ( ). Λαμβάνοντας υπόψη και τα δύο (2) Μεγάλα Έργα για τα οποία εκκρεμεί πρόσκληση, ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος ενεργοποιείται 100% Τα ενταγμένα έργα (Δ.Δ.) ανέρχεται σε ευρώ, ή 113,4% της Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π. Οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί ανέρχονται σε ευρώ, ή 61,5% της Δ.Δ. του Προγράμματος. Οι δαπάνες που έχουν διενεργηθεί ανέρχονται σε €190,54εκ. και αντιστοιχούν στο 32,87% της Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π. (ενταγμένα έργα). Πρόσθετες δαπάνες ύψους €13,55εκ. αφορούν σε έργα που προωθούνται. Πλήρη κάλυψη χρηματοοικονομικών στόχων 2011 Κάλυψη πλέον του 70% του στόχου για το 2012 Αποφυγή κινδύνου απώλειας πόρων λόγω του κανόνα της αυτόματης αποδέσμευσης Υψηλός βαθμός επίτευξης ποσοτικών στόχων φυσικού αντικειμένου και αποτελεσμάτων.

15 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Π/Υ: € Προσκλήσεις: 53,9% Συμβάσεις: € Απορρόφηση: 12,42% Σημαντική καθυστέρηση στην ένταξη των Μεγάλων Έργων που εντάσσονται στο πρώτο Ειδικό Στόχο – Ηδη οριστικοποιήθηκε ο σχεδιασμός και ο Π/Υ των έργων, ανάγκη επιτάχυνσης Ένταξη μεγάλου έργου στον τομέα της διαχείρισης υγρών αποβλήτων Υψηλή ζήτηση παρεμβάσεων στον τομέα των ΑΠΕ, δυνατότητα περαιτέρω έμφασης στο πλαίσιο της Αναθεώρησης του Ε.Π. – Συνδυασμός με παρεμβάσεις στο τομέα της Καινοτομίας Ανάγκη διαχειριστικής τακτοποίησης του Α.Π. σε συνεργασία με Ε.Ε. στο πλαίσιο της υφιστάμενης στρατηγικής και στοχοθέτησης

16 Τιμή που αντιστοιχεί στα ενταγμένα έργα
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Ειδικός Στόχος Δείκτης Μονάδα Τιμή Βάσης Τιμή που αντιστοιχεί στα ενταγμένα έργα Επίτευξη Τιμή Μέτρησης Στόχος 2010 2015 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ Ε.Σ.1 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών αποβλήτων Αριθμός 2 5 Χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων που δημιουργούνται Ο δείκτης προέβλεπε τιμή στόχο 1. Από την προαναφερόμενη μελέτη προτείνεται η κατάργησή του και η ενσωμάτωσή του στον προηγούμενο δείκτη Ε.Σ. 2 Έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων σε περιοχές της υπαίθρου 6 4 7 10 Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Εκ. m3 25,68 2,76 25,99 28,65 Δημόσια Έργα Υποδομών στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας 1 3 Ε.Σ.3 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές KWh 1.385 - ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από χώρους υγειονομικής ταφής % 26,6 100 Ε.Σ.2 Ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων 44 44,8 46 Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων (1) 67.125 6.950 32.500 Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (1) ΜW (μεγαβάτ) 0,4 1,4

17 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Π/Υ: € Προσκλήσεις: 118,31% Συμβάσεις: € Απορρόφηση: 84,9% Επέκταση/ αναβάθμιση λιμενικών υποδομών με βάση τον προγραμματισμό – επίτευξη στόχων Επέκταση/ αναβάθμιση οδικών υποδομών – επίτευξη στόχων Ανάγκη διαχειριστικής τακτοποίησης του Α.Π. σε συνεργασία με Ε.Ε. στο πλαίσιο της υφιστάμενης στρατηγικής και στοχοθέτησης

18 Τιμή που αντιστοιχεί στα ενταγμένα έργα
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Ειδικός Στόχος Δείκτης Μονάδα Τιμή Βάσης Τιμή που αντιστοιχεί στα ενταγμένα έργα Επίτευξη Τιμή Μέτρησης Στόχος -2010 -2015 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ Ε.Σ.1 Αριθμός λιμένων που αναβαθμίζονται Αριθμός 1 Μήκος κρηπιδωμάτων σε λιμάνια που αναβαθμίζονται Μέτρα 2.030 500 2.530 Εργασίες βελτίωσης υφιστάμενων λιμενικών υποδομών (1) Ε.Σ. 2 Νέοι δρόμοι εντός ΤΕΝ (1) Χλμ 3,2 2,8 Αναβάθμιση – ανακατασκευή δρόμων εντός ΤΕΝ (1) 6,21 4,9 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Δυναμικότητα λιμανιών στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων (2) ΤΕU Ε.Σ.2 Μείωση χρόνου διαδρομής βαρέων οχημάτων στο τμήμα Λιμάνι Λεμεσού – Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού – Πάφου Min 12,33 10 10,79 Μείωση ποσοστού βαρέων οχημάτων στο αστικό δίκτυο της Λεμεσού (1) % 20% 5%

19 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Π/Υ: € Προσκλήσεις: 119,6% Συμβάσεις: € Απορρόφηση: 3,21% Καθυστέρηση υλοποίησης σε σχέση με αρχική δέσμευση των παρεμβάσεων ΕΤΑ και διευκόλυνση της καινοτομίας Έμφαση παρεμβάσεων στις υποδομές για Ερευνα Υστέρηση όσον αφορά εισαγωγή καινοτομιών στις επιχειρήσεις (διαγραμμα) Στρατηγικά έργα Σημαντική συμβολή των έργων διάχυσης της χρήσης ΤΠΕ στη βελτίωση της θέσης της χώρας σε σχέση με ΕΕ27 Ανάγκη περαιτέρω και σε βάθος αξιολόγησης του ερευνητικού συστήματος στη χώρα και των επιπτώσεων των συγχρηματοδοτούμενων και μη παρεμβάσεων Αναθεώρηση Άξονα Προτεραιότητας

20 Τιμή που αντιστοιχεί στα ενταγμένα έργα
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Ειδικός Στόχος Δείκτης Μονάδα Τιμή Βάσης Τιμή που αντιστοιχεί στα ενταγμένα έργα Επίτευξη Τιμή Μέτρησης Στόχος -2010 -2015 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ Ε.Σ.1 Νέες στρατηγικής σημασίας μονάδες που δημιουργούνται Αριθμός 9 12 Ερευνητικά Έργα 132 292 27 38 550 Έργα συνεργασίας επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα 62 83 24 26 220 Ε.Σ. 2 Αριθμός Εργων ΤΠΕ (1) 5 2 1 Ε.Σ.3 Αριθμός νέων/αναβαθμιζόμενων πληροφοριακών συστημάτων Δημιουργία διαδικτυακής πύλης ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ανθρωποέτη απασχόλησης ερευνητών Ανθρωποέτη 1.333 ? 1.457 (2008) 67 2.000 Ε.Σ.2 Αριθμός υπηρεσιών δημοσίων αρχών που παρέχονται Για πολίτες  3 12  Για επιχειρήσεις 4 Αριθμός ωφελούμενων σπουδαστών 7.000

21 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Π/Υ: € Προσκλήσεις: 118,6% Συμβάσεις: € Απορρόφηση: 56,72% Σχέδιο χορηγιών ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα: (278 σχέδια πρώτης προκήρυξης) 116 μονάδες χειροτεχνικών δραστηριοτήτων (έως 3 άτομα): ευρώ / επιχείρηση 162 λοιπές επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα: ευρώ / επιχείρηση 12,5% έργων είναι ΝΕΕΣ επιχειρήσεις Δημιουργία 2,25 θέσεων εργασίας ανά επιχείρηση Δαπάνες για μεταφορά τεχνογνωσίας 0,07% / επένδυση Λιγότερο του 20% των επιχειρήσεων κάνουν εξαγωγές 40% των επενδύσεων και 146 νέες θέσεις εργασίας δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί εκτός Ε.Π. Κύριες επιπτώσεις: αύξηση κατά 13% της αξίας πωλήσεων / απασχόλησης Δημιουργία νέου προϊόντος 16% των επιχειρήσεων Σχέδιο χορηγιών για Αειφόρο Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος Α. Εμπλουτισμός / διαφοροποίηση / ειδικά προϊόντα: 3 επενδύσεις (34 θέσεις εργασίας) Β. Αναβάθμιση Υφιστάμενων Καταλυμάτων: 6 επενδύσεις Σχέδιο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας (70 επενδύσεις πρώτου κύκλου) Μέσο Π/Υ € / σχέδιο Μικρός αριθμός σε κλάδους παροχής υπηρεσιών υγείας (φυσιοθεραπεία, ψυχοθεραπεία) Κυρίως σε παραδοσιακές δραστηριότητες (υπηρεσίες εστίασης, περιποίηση...) Δημιουργία 2,44 θέσεων εργασίας / σχέδιο Σχέδιο Ενίσχυσης Νεανικής Επιχειρηματικότητας (92 επενδύσεις) Μέσο Π/Υ € / σχέδιο Έμφαση στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (λογιστές, μηχανικοί) Δημιουργία 3,15 θέσεων εργασίας / σχέδιο

22 Τιμή που αντιστοιχεί στα ενταγμένα έργα
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Ειδικός Στόχος Δείκτης Μονάδα Τιμή Βάσης Τιμή που αντιστοιχεί στα ενταγμένα έργα Επίτευξη Τιμή Μέτρησης Στόχος -2010 -2015 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με άμεσες ενισχύσεις στον τομέα της τεχνολογικής αναβάθμισης του μεταποιητικού τομέα και του τομέα των υπηρεσιών Αριθμός 130 469 137 202 220 Ε.Σ.1 Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται για παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού ή εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος 9 5 50 Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με άμεσες ενισχύσεις στον τομέα της γυναικείας επιχειρηματικότητας 32 134 25 80 125 Ε.Σ. 2 Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με άμεσες ενισχύσεις στον τομέα της νεανικής επιχειρηματικότητας 42 162 70 150 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Αριθμός κλινών που εκσυγχρονίζονται 48.091 959 338 2.885 Νέες επιχειρήσεις που ιδρύονται 20 60 (εκτός νέων και γυναικών) Νέες επιχειρήσεις που ιδρύονται από -          γυναίκες -          νέους

23 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Π/Υ: € Προσκλήσεις: 91,59% Συμβάσεις: Απορρόφηση: 31,1% Εξαιρετικά υψηλή ζήτηση για παρεμβάσεις στον τομέα του αστικού περιβάλλοντος – Ένταξη έργων βάση Χωρικής Προσέγγισης Καθυστέρηση Μεγάλου Έργου- Ανάγκη επαναπροσδιορισμού δυνατοτήτων χρηματοδότησης και υλοποίησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ταχεία εξέλιξη έργων για τη δημιουργία βιώσιμου συστήματος μεταφορών εντός των πλαισίων του προγραμματισμού Ανάγκη έμφασης στη χωρική προσέγγιση/ ολοκληρωμένο χαρακτήρα στη περιοχή της υπαίθρου Έρευνα για ΜΜΕ Αγροτουρισμός Ενίσχυση προσβασιμότητας / εθνικοί πόροι

24 Τιμή που αντιστοιχεί στα ενταγμένα έργα
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Ειδικός Στόχος Δείκτης Μονάδα Τιμή Βάσης Τιμή που αντιστοιχεί στα ενταγμένα έργα Επίτευξη Τιμή Μέτρησης Στόχος -2010 -2015 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ Ε.Σ.5 Αριθμός έργων ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων και δημιουργίας πολιτιστικών κέντρων σε ορεινές περιοχές Αριθμός 9 2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ε.Σ.1 Ωφελούμενος Πληθυσμός από την υλοποίηση σχεδίων αστικής αναζωογόνησης 47,731 80.000 Ε.Σ.2 Δυναμικότητα πολιτιστικών πολυλειτουργικών κέντρων μεγάλης εμβέλειας Αριθμός Θέσεων 3.624 5.684 Μείωση χρόνου διαδρομής λεωφορείων στα τμήματα εφαρμογής Αποκλειστικών Λωρίδων Λεωφορείων Min 24 8 Ε.Σ.3 Μείωση τροχαίων ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο της Λευκωσίας Αριθμός/ έτος 15 12 Ε.Σ.4 Νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με άμεσες επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού της υπαίθρου 30 3 22 Ωφελούμενος πληθυσμός από τις παρεμβάσεις ανάπτυξης ορεινών περιοχών και ενίσχυσης της προσβασιμότητας 43.594 1.402 60.735

25 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ – Α΄
Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Επικαιρότητα στόχων/στρατηγική σε δυσμενείς συνθήκες διεθνούς κρίσης Έμφαση στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας Συνέχιση προσπαθειών για την κάλυψη απόκλισης της χώρας από μέσα μεγέθη ΕΕ-27 σε όλους τους τομείς ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 1. Κάλυψη ανελαστικών υποχρεώσεων στον τομέα των αποβλήτων 2. Έμφαση στον ενεργειακό τομέα/ ΑΠΕ 3. Έμφαση στην επίτευξη των Ειδικών Στόχων του Α.Π. 3 «Κοινωνία της Γνώσης & Καινοτομία», ιδιαίτερα για την Ανάπτυξη Έρευνας & Καινοτομίας στις επιχειρήσεις 4. Έμφαση σε δράσεις ενίσχυσης του Παραγωγικού Περιβάλλοντος ενδεχομένως σε συνδυασμό με τις προτεραιότητες (2) και (3), με βάση τα θετικά μέχρι σήμερα αποτελέσματα τους. 5. Έμφαση στην ολοκληρωμένη χωρική προσέγγιση των παρεμβάσεων για την αναμόρφωση των αστικών/αγροτικών περιοχών.

26 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ – Β΄
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 6. Αποσαφήνιση των παρεμβάσεων για την ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων και τη δημιουργία πολιτιστικών και κοινωνικών υποδομών με βάση και τα χρηματοοικονομικά δεδομένα υλοποίησης του Ε.Π. μέχρι σήμερα 7. Επικαιροποίηση Κατάλογου Μεγάλων Εργων (Περιγραφή / Π/Υ) 8. Τακτοποίηση χρηματοοικονομικών δεδομένων των Α.Π., σε συνεργασία με Ε.Ε., μέσα στο πλαίσιο της υφιστάμενης στοχοθέτησης και στρατηγικής 9. Επικαιροποίηση συστήματος δεικτών 10. Μέτρα περαιτέρω ενίσχυσης διοικητικής ικανότητας ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακολούθηση/ καταγραφή ενεργειών/ πολιτικών για την αντιμετώπιση της κρίσης σε συνδυασμό με εκτέλεση του προγράμματος Ολοκλήρωση έρευνας σε Ε.Φ.Δ. για τον προσδιορισμό περαιτέρω αναγκών στον τομέα της διοικητικής ικανότητας Συνεργασία με Δ.Α. - Αναθεώρηση του Ε.Π.


Κατέβασμα ppt "Σύμβουλος Αξιολόγησης Λευκωσία, 14/11/2011"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google