Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Βορείου Αιγαίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Βορείου Αιγαίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Βορείου Αιγαίου

2 Τι είναι τα Europe Direct; Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Βορείου Αιγαίου παρέχει ενημέρωση για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Βορείου Αιγαίου παρέχει ενημέρωση για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Οργανώνει ή/και συμμετέχει σε δραστηριότητες και δράσεις που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργανώνει ή/και συμμετέχει σε δραστηριότητες και δράσεις που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάσσεται σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο που μετράει περισσότερα από 500 κέντρα στα 27 κράτη μέλη, εκ των οποίων τα 17 βρίσκονται στην Ελλάδα. Εντάσσεται σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο που μετράει περισσότερα από 500 κέντρα στα 27 κράτη μέλη, εκ των οποίων τα 17 βρίσκονται στην Ελλάδα.

3 Στόχος των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης είναι να διαδίδουν την κοινοτική πληροφόρηση στο ευρύτερο δυνατόν κοινό για να προωθηθεί η ενεργός συμμετοχή του πολίτη στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Στόχος των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης είναι να διαδίδουν την κοινοτική πληροφόρηση στο ευρύτερο δυνατόν κοινό για να προωθηθεί η ενεργός συμμετοχή του πολίτη στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Κάθε γραφείο ιδρύεται με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του αρμόδιου οργανισμού υποδοχής (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου). Κάθε γραφείο ιδρύεται με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του αρμόδιου οργανισμού υποδοχής (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου).

4 Η ενημέρωση των πολιτών, των φορέων και των υπηρεσιών της τοπικής κοινωνίας αφορά τομείς δράσης της, όπως: Η ενημέρωση των πολιτών, των φορέων και των υπηρεσιών της τοπικής κοινωνίας αφορά τομείς δράσης της, όπως: Περιφερειακή πολιτική Περιφερειακή πολιτική Περιβάλλον Περιβάλλον Απασχόληση και κοινωνική προστασία Απασχόληση και κοινωνική προστασία Έρευνα Έρευνα Κοινοτικό δίκαιο Κοινοτικό δίκαιο Εκπαίδευση και κατάρτιση Εκπαίδευση και κατάρτιση Λειτουργία ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων Λειτουργία ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων Νεολαία Νεολαία Μεταφορές και ενέργεια Μεταφορές και ενέργεια Πολιτισμός Πολιτισμός Ανταγωνισμός Ανταγωνισμός Διεύρυνση Διεύρυνση Γεωργία και αλιεία Γεωργία και αλιεία Εσωτερική αγορά Εσωτερική αγορά Υγεία και προστασία του καταναλωτή Υγεία και προστασία του καταναλωτή Δικαιώματα ευρωπαίων πολιτών Δικαιώματα ευρωπαίων πολιτών

5 Το Κέντρο διαθέτει: Το Κέντρο διαθέτει: Βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει τις κυριότερες εκδόσεις της υπηρεσίας επισήμων εκδόσεων της Ε.Ε., την Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., βιβλία και περιοδικές εκδόσεις Βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει τις κυριότερες εκδόσεις της υπηρεσίας επισήμων εκδόσεων της Ε.Ε., την Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., βιβλία και περιοδικές εκδόσεις Φυλλάδια και πολύπτυχα έντυπα Φυλλάδια και πολύπτυχα έντυπα Πρόσβαση σε όλες τις εθνικές και κοινοτικές βάσεις δεδομένων, μέσω των διαθέσιμων για το κοινό υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι με το Διαδίκτυο Πρόσβαση σε όλες τις εθνικές και κοινοτικές βάσεις δεδομένων, μέσω των διαθέσιμων για το κοινό υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι με το Διαδίκτυο Όλες οι υπηρεσίες του γραφείου παρέχονται δωρεάν και μπορεί να τις αξιοποιήσει κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, φορέας ή υπηρεσία. Όλες οι υπηρεσίες του γραφείου παρέχονται δωρεάν και μπορεί να τις αξιοποιήσει κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, φορέας ή υπηρεσία.

6 Διαδίκτυο: Ένας άγνωστος κόσμος; Στις 6 Φεβρουαρίου 2004 γιορτάζεται για πρώτη φορά η «Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου σε 12 Ευρωπαικές χώρες. Ιστορικό Επί πολλά έτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στις διεθνείς συζητήσεις με αντικείμενο τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει επανειλημμένα τη δημιουργία ενός συστήματος διακυβέρνησης του Διαδικτύου Επί πολλά έτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στις διεθνείς συζητήσεις με αντικείμενο τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει επανειλημμένα τη δημιουργία ενός συστήματος διακυβέρνησης του Διαδικτύου

7 Θεσμικό πλαίσιο Οι Ευρωπαίοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους δεδομένα καθώς οι τάσεις της τεχνολογίας διευκολύνουν τη χρήση και την κατάχρηση αυτών. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους δεδομένα καθώς οι τάσεις της τεχνολογίας διευκολύνουν τη χρήση και την κατάχρηση αυτών. Οι γενικοί κανόνες της Ευρώπης σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, χρονολογούνται από το 1995 και θα πρέπει να αναθεωρηθούν, ώστε να ληφθούν ορθότερα υπόψη οι νέες εξελίξεις της τεχνολογίας. Οι γενικοί κανόνες της Ευρώπης σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, χρονολογούνται από το 1995 και θα πρέπει να αναθεωρηθούν, ώστε να ληφθούν ορθότερα υπόψη οι νέες εξελίξεις της τεχνολογίας.

8 Κοινοτική Οδηγία για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες Κοινοτική Οδηγία για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες Η οδηγία της ΕΕ σχετικά με την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες απαιτεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να διασφαλίσουν το απόρρητο των επικοινωνιών απαγορεύοντας την παράνομη υποκλοπή και εποπτεία. Η οδηγία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων ορίζει ότι το άτομο πρέπει να δώσει ρητά συγκεκριμένη συγκατάθεση και να ενημερωθεί πριν γίνει επεξεργασία των δεδομένων του (άρθρο 2 παράγραφος η της οδηγίας 95/46/ΕΚ). Η οδηγία της ΕΕ σχετικά με την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες απαιτεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να διασφαλίσουν το απόρρητο των επικοινωνιών απαγορεύοντας την παράνομη υποκλοπή και εποπτεία. Η οδηγία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων ορίζει ότι το άτομο πρέπει να δώσει ρητά συγκεκριμένη συγκατάθεση και να ενημερωθεί πριν γίνει επεξεργασία των δεδομένων του (άρθρο 2 παράγραφος η της οδηγίας 95/46/ΕΚ). οδηγίας 95/46/ΕΚ οδηγίας 95/46/ΕΚ

9 Τον περασμένο Φεβρουάριο η Επιτροπή προώθησε συμφωνία μεταξύ 17 μεγάλων εταιριών δικτύωσης για τη βελτίωση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ιδιαίτερα των ανηλίκων σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Στην εν λόγω συμφωνία οι εταιρίες αναγνώρισαν την ευθύνη τους να διασφαλίσουν την ασφάλεια των παιδιών και δεσμεύτηκαν να δώσουν τη δυνατότητα και να ενθαρρύνουν τους χρήστες ώστε να ακολουθήσουν ασφαλή προσέγγιση όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Τον περασμένο Φεβρουάριο η Επιτροπή προώθησε συμφωνία μεταξύ 17 μεγάλων εταιριών δικτύωσης για τη βελτίωση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ιδιαίτερα των ανηλίκων σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Στην εν λόγω συμφωνία οι εταιρίες αναγνώρισαν την ευθύνη τους να διασφαλίσουν την ασφάλεια των παιδιών και δεσμεύτηκαν να δώσουν τη δυνατότητα και να ενθαρρύνουν τους χρήστες ώστε να ακολουθήσουν ασφαλή προσέγγιση όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.συμφωνία

10 Η κ. Viviane Reding, αρμόδια Επίτροπος της EΕ για την κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα επικοινωνίας, ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία στη διακυβέρνηση του Διαδικτύου από τον Οκτώβριο του 2009. Η κ. Viviane Reding, αρμόδια Επίτροπος της EΕ για την κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα επικοινωνίας, ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία στη διακυβέρνηση του Διαδικτύου από τον Οκτώβριο του 2009. Το Σώμα του Διαδικτύου για την εκχώρηση ονομάτων και αριθμών (ICANN), ιδιωτική μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια, λαμβάνει καίριες αποφάσεις που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου. Μέχρι στιγμής, το ICANN λειτουργεί βάσει συμφωνίας με το υπουργείο εμπορίου των ΗΠΑ. Ωστόσο, η συμφωνία αυτή λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Το Σώμα του Διαδικτύου για την εκχώρηση ονομάτων και αριθμών (ICANN), ιδιωτική μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια, λαμβάνει καίριες αποφάσεις που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου. Μέχρι στιγμής, το ICANN λειτουργεί βάσει συμφωνίας με το υπουργείο εμπορίου των ΗΠΑ. Ωστόσο, η συμφωνία αυτή λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.

11 Η Επίτροπος κ. Reding περιέγραψε σήμερα ένα μοντέλο μελλοντικής διακυβέρνησης του Διαδικτύου. Το μοντέλο αυτό προβλέπει ότι το ICANN, θα πλαισιώνεται από ανεξάρτητο δικαστικό σώμα, καθώς και από μια ομάδα «G12 για τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου» – ένα πολυμερές φόρουμ κυβερνήσεων όπου θα συζητούνται θέματα γενικής πολιτικής διακυβέρνησης του Διαδικτύου και προστασίας του. Η Επίτροπος κ. Reding περιέγραψε σήμερα ένα μοντέλο μελλοντικής διακυβέρνησης του Διαδικτύου. Το μοντέλο αυτό προβλέπει ότι το ICANN, θα πλαισιώνεται από ανεξάρτητο δικαστικό σώμα, καθώς και από μια ομάδα «G12 για τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου» – ένα πολυμερές φόρουμ κυβερνήσεων όπου θα συζητούνται θέματα γενικής πολιτικής διακυβέρνησης του Διαδικτύου και προστασίας του. Στις 6 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε στις Βρυξέλλες την πρώτη δημόσια ακρόαση, ώστε να δώσει στη διαδικτυακή κοινότητα της Ευρώπης την ευκαιρία να διατυπώσει τις προσδοκίες της για τη μελλοντική διακυβέρνηση του Διαδικτύου. Στις 6 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε στις Βρυξέλλες την πρώτη δημόσια ακρόαση, ώστε να δώσει στη διαδικτυακή κοινότητα της Ευρώπης την ευκαιρία να διατυπώσει τις προσδοκίες της για τη μελλοντική διακυβέρνηση του Διαδικτύου.

12 Η Επιτροπή επιδιώκει για τους καταναλωτές τη χωρίς σύνορα πλοήγησή τους στο Διαδίκτυο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το eYouGuide, ένα νέο εργαλείο το οποίο παρέχει πρακτικής φύσεως συμβουλές σχετικά με τα «ψηφιακά δικαιώματα» των καταναλωτών βάσει του κοινοτικού δικαίου. Ο οδηγός αυτός, ασχολείται με ζητήματα καταναλωτή, όπως τα δικαιώματά του έναντι του παρόχου ευρυζωνικών υπηρεσιών, οι αγορές στο Διαδίκτυο, η τηλεκφόρτωση μουσικής και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το eYouGuide, ένα νέο εργαλείο το οποίο παρέχει πρακτικής φύσεως συμβουλές σχετικά με τα «ψηφιακά δικαιώματα» των καταναλωτών βάσει του κοινοτικού δικαίου. Ο οδηγός αυτός, ασχολείται με ζητήματα καταναλωτή, όπως τα δικαιώματά του έναντι του παρόχου ευρυζωνικών υπηρεσιών, οι αγορές στο Διαδίκτυο, η τηλεκφόρτωση μουσικής και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

13 Παρόλο που το 48,5% των νοικοκυριών στην ΕΕ διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση με το Διαδίκτυο, μια πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου εμφανίζει πολλούς καταναλωτές να εξακολουθούν να αποτρέπονται από τις συναλλαγές μέσω του Διαδικτύου λόγω ελλείψεως εμπιστοσύνης. Παρόλο που το 48,5% των νοικοκυριών στην ΕΕ διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση με το Διαδίκτυο, μια πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου εμφανίζει πολλούς καταναλωτές να εξακολουθούν να αποτρέπονται από τις συναλλαγές μέσω του Διαδικτύου λόγω ελλείψεως εμπιστοσύνης. Μόνον το 12% από τους χρήστες του Διαδικτύου στην ΕΕ νοιώθουν ασφαλείς όταν κάνουν τις συναλλαγές τους μέσα από αυτό, ενώ το 39% των εν λόγω χρηστών έχουν μεγάλες αμφιβολίες όσον αφορά την ασφάλεια, και το 42% δεν τολμούν να προβούν σε οικονομικές συναλλαγές. Το 65% των χρηστών του Διαδικτύου στην ΕΕ δεν γνωρίζουν πού να βρουν πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τις διασυνοριακές αγορές εντός της ΕΕ. Το ένα τρίτο των καταναλωτών σκέπτεται να αγοράσει από άλλη χώρα επειδή είναι καλύτερα και φθηνότερα, αλλά μόνον το 7% αγοράζει πράγματι. Μόνον το 12% από τους χρήστες του Διαδικτύου στην ΕΕ νοιώθουν ασφαλείς όταν κάνουν τις συναλλαγές τους μέσα από αυτό, ενώ το 39% των εν λόγω χρηστών έχουν μεγάλες αμφιβολίες όσον αφορά την ασφάλεια, και το 42% δεν τολμούν να προβούν σε οικονομικές συναλλαγές. Το 65% των χρηστών του Διαδικτύου στην ΕΕ δεν γνωρίζουν πού να βρουν πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τις διασυνοριακές αγορές εντός της ΕΕ. Το ένα τρίτο των καταναλωτών σκέπτεται να αγοράσει από άλλη χώρα επειδή είναι καλύτερα και φθηνότερα, αλλά μόνον το 7% αγοράζει πράγματι.

14 Μια «Ψηφιακή ατζέντα» για τα δικαιώματα των καταναλωτών στο προσεχές μέλλον Μια «Ψηφιακή ατζέντα» για τα δικαιώματα των καταναλωτών στο προσεχές μέλλον Οι Επίτροποι Reding και Kuneva επεσήμαναν και ορισμένα κενά στους κοινοτικούς κανόνες, όπου θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και η ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις. Οι δύο Επίτροποι εξειδικεύουν, στο πλαίσιο μιας κοινής «ψηφιακής ατζέντας», τομείς προτεραιότητας για μια πιθανή κοινοτική δράση: Οι Επίτροποι Reding και Kuneva επεσήμαναν και ορισμένα κενά στους κοινοτικούς κανόνες, όπου θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και η ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις. Οι δύο Επίτροποι εξειδικεύουν, στο πλαίσιο μιας κοινής «ψηφιακής ατζέντας», τομείς προτεραιότητας για μια πιθανή κοινοτική δράση: Καταπολέμηση των ανεπίκλητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam) με εξίσου αποτελεσματικές αστικές και ποινικές κυρώσεις σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και στις γειτονικές χώρες. Η «απαγόρευση των ανεπίκλητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων» αποτελεί μέρος της κοινοτικής νομοθεσίας ήδη από το 2003, αλλά το 65% των ευρωπαίων εξακολουθούν να παραπονούνται για την ύπαρξη υπερβολικού αριθμού τέτοιων μηνυμάτων. Καταπολέμηση των ανεπίκλητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam) με εξίσου αποτελεσματικές αστικές και ποινικές κυρώσεις σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και στις γειτονικές χώρες. Η «απαγόρευση των ανεπίκλητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων» αποτελεί μέρος της κοινοτικής νομοθεσίας ήδη από το 2003, αλλά το 65% των ευρωπαίων εξακολουθούν να παραπονούνται για την ύπαρξη υπερβολικού αριθμού τέτοιων μηνυμάτων.

15 Να δοθεί στους καταναλωτές η βεβαιότητα σχετικά με το τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν με τα προστατευόμενα με κοπυράϊτ τραγούδια, βίντεο και ταινίες που τηλεκφορτώνουν, τερματίζοντας τον σημερινό κατακερματισμό των νομοθεσιών περί «αντιγραφής για ιδιωτικούς σκοπούς». Να δοθεί στους καταναλωτές η βεβαιότητα σχετικά με το τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν με τα προστατευόμενα με κοπυράϊτ τραγούδια, βίντεο και ταινίες που τηλεκφορτώνουν, τερματίζοντας τον σημερινό κατακερματισμό των νομοθεσιών περί «αντιγραφής για ιδιωτικούς σκοπούς». Να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής των κανόνων για την προστασία των καταναλωτών, ώστε να καλύπτονται οι συμφωνίες άδειας εκμετάλλευσης προϊόντων όπως λογισμικό προστασίας από ιούς που τηλεκφορτώνεται, παιχνίδια και λοιπό περιεχόμενο καλυπτόμενο από άδεια εκμετάλλευσης. Με τις άδειες εκμετάλλευσης θα πρέπει οι καταναλωτές να έχουν την εγγύηση για τα ίδια βασικά δικαιώματα με αυτά που απολαμβάνουν όταν αγοράζουν ένα εμπόρευμα: το δικαίωμα να προμηθευτούν ένα προϊόν που λειτουργεί υπό δίκαιους εμπορικούς όρους. Να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής των κανόνων για την προστασία των καταναλωτών, ώστε να καλύπτονται οι συμφωνίες άδειας εκμετάλλευσης προϊόντων όπως λογισμικό προστασίας από ιούς που τηλεκφορτώνεται, παιχνίδια και λοιπό περιεχόμενο καλυπτόμενο από άδεια εκμετάλλευσης. Με τις άδειες εκμετάλλευσης θα πρέπει οι καταναλωτές να έχουν την εγγύηση για τα ίδια βασικά δικαιώματα με αυτά που απολαμβάνουν όταν αγοράζουν ένα εμπόρευμα: το δικαίωμα να προμηθευτούν ένα προϊόν που λειτουργεί υπό δίκαιους εμπορικούς όρους.

16 Να παρέχεται εγγύηση ότι οι πολιτικές περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων που συνδέονται με τις προσφορές στο Διαδίκτυο γνωστοποιούνται κανονικά και περιλαμβάνουν θεμιτούς συμβατικούς όρους. Να παρέχεται εγγύηση ότι οι πολιτικές περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων που συνδέονται με τις προσφορές στο Διαδίκτυο γνωστοποιούνται κανονικά και περιλαμβάνουν θεμιτούς συμβατικούς όρους. Να υπάρξει συνεργασία με το βιομηχανικό κλάδο και τις ενώσεις καταναλωτών για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου σημάτων εμπιστοσύνης για τους ιστότοπους λιανικών πωλήσεων οι οποίοι συμμορφώνονται με τις βέλτιστες πρακτικές. Να υπάρξει συνεργασία με το βιομηχανικό κλάδο και τις ενώσεις καταναλωτών για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου σημάτων εμπιστοσύνης για τους ιστότοπους λιανικών πωλήσεων οι οποίοι συμμορφώνονται με τις βέλτιστες πρακτικές.

17 Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας και των θεμελιωδών ελευθεριών στο διαδίκτυο Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας και των θεμελιωδών ελευθεριών στο διαδίκτυο Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 1.απευθύνει στο Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για: 1.απευθύνει στο Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για:

18 μια προοδευτική προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών εντός της ΕΕ, όσον αφορά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο· μια προοδευτική προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών εντός της ΕΕ, όσον αφορά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο· να επιτευχθεί η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ εθνικών και ευρωπαίων νομοθετών, καθώς και μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστικών αρχών, να επιτευχθεί η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ εθνικών και ευρωπαίων νομοθετών, καθώς και μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστικών αρχών,

19 Νέο ισχυρό ναρκωτικό με ηχητικά κύματα Πρόκειται για ένα νέο ισχυρό ναρκωτικό που παρασκευάζεται και διακινείται μέσω Ίντερνετ, το λεγόμενο «IDoser». Αν και η νέα αυτή εθιστική ουσία είναι καινούργια στην Ελλάδα, κάνει θραύση σε όλο τον κόσμο, προσελκύοντας όλο και περισσότερους χρήστες. Πρόκειται για ένα νέο ισχυρό ναρκωτικό που παρασκευάζεται και διακινείται μέσω Ίντερνετ, το λεγόμενο «IDoser». Αν και η νέα αυτή εθιστική ουσία είναι καινούργια στην Ελλάδα, κάνει θραύση σε όλο τον κόσμο, προσελκύοντας όλο και περισσότερους χρήστες. Η συγκεκριμένη «δόση» κυκλοφορεί σε ψηφιακά αρχεία τα οποία οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν με εύκολο τρόπο από το Διαδίκτυο. Bασίζεται σε ηχητικά κύματα που έχουν ενσωματωθεί με ειδική επεξεργασία σε κοινά μουσικά αρχεία mp3 και πωλούνται ως αρχεία drg. Τα ηλεκτρονικά αυτά «φιξάκια» μπορούν να αναζητηθούν από τους χρήστες σε εκατοντάδες ιστοσελίδες και να «κατέβουν» στον υπολογιστή τους. Η συγκεκριμένη «δόση» κυκλοφορεί σε ψηφιακά αρχεία τα οποία οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν με εύκολο τρόπο από το Διαδίκτυο. Bασίζεται σε ηχητικά κύματα που έχουν ενσωματωθεί με ειδική επεξεργασία σε κοινά μουσικά αρχεία mp3 και πωλούνται ως αρχεία drg. Τα ηλεκτρονικά αυτά «φιξάκια» μπορούν να αναζητηθούν από τους χρήστες σε εκατοντάδες ιστοσελίδες και να «κατέβουν» στον υπολογιστή τους.

20 Σύμφωνα με ειδικούς επιστήμονες, τα ηχητικά κύματα έχουν συχνότητα 3 έως 30 Hertz με αποτέλεσμα να επηρεάζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου προκαλώντας διάφορες αντιδράσεις, όπως υπερδιέγερση και ευφορία. Σύμφωνα με ειδικούς επιστήμονες, τα ηχητικά κύματα έχουν συχνότητα 3 έως 30 Hertz με αποτέλεσμα να επηρεάζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου προκαλώντας διάφορες αντιδράσεις, όπως υπερδιέγερση και ευφορία. Όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις με τα κοινά ναρκωτικά, οι πρώτες χαμηλές δόσεις παρέχονται «δωρεάν» με στόχο την προσέλκυση νέων πελατών ενώ τα πιο δραστικά ηλεκτρονικά «φιξάκια» παρέχονται έναντι πολύ χαμηλών τιμών (περίπου 5 ευρώ το τραγούδι). Δημιουργείται έτσι ο κίνδυνος να μπορούν να τα αγοράσουν με το χαρτζιλίκι τους ακόμη και μικρά παιδιά! Όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις με τα κοινά ναρκωτικά, οι πρώτες χαμηλές δόσεις παρέχονται «δωρεάν» με στόχο την προσέλκυση νέων πελατών ενώ τα πιο δραστικά ηλεκτρονικά «φιξάκια» παρέχονται έναντι πολύ χαμηλών τιμών (περίπου 5 ευρώ το τραγούδι). Δημιουργείται έτσι ο κίνδυνος να μπορούν να τα αγοράσουν με το χαρτζιλίκι τους ακόμη και μικρά παιδιά!

21 Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιο κρούσμα στη χώρα μας. Ωστόσο αυτό το ναρκωτικό ψηφιακής εποχής είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνο για τους χρήστες, καθώς δε ξέρουν πώς θα επηρεάσει τον εγκέφαλο και γενικότερα την υγεία τους. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι γονείς θα πρέπει να ελέγχουν τα παιδιά τους όταν σερφάρουν στο Διαδίκτυο καθώς οι κίνδυνοι είναι πολλοί και όχι μόνο από το «IDοser». Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιο κρούσμα στη χώρα μας. Ωστόσο αυτό το ναρκωτικό ψηφιακής εποχής είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνο για τους χρήστες, καθώς δε ξέρουν πώς θα επηρεάσει τον εγκέφαλο και γενικότερα την υγεία τους. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι γονείς θα πρέπει να ελέγχουν τα παιδιά τους όταν σερφάρουν στο Διαδίκτυο καθώς οι κίνδυνοι είναι πολλοί και όχι μόνο από το «IDοser».

22 Δίκτυο EU Kids Online - 2008 Το 40% των εφήβων που χρησιμοποιούν το Ίντερνετ … παρακολουθεί πορνογραφικό υλικό Συγκριτική μελέτη βασισμένη στην ανάλυση 250 εμπειρικών ερευνών από 21 χώρες, σχετικά με τις εμπειρίες των παιδιών στο Διαδίκτυο. Συγκριτική μελέτη βασισμένη στην ανάλυση 250 εμπειρικών ερευνών από 21 χώρες, σχετικά με τις εμπειρίες των παιδιών στο Διαδίκτυο.

23 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ το να δημοσιοποιεί κανείς προσωπικές πληροφορίες είναι ο πιο διαδεδομένος κίνδυνος που εντοπίστηκε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες (το κάνουν περίπου οι μισοί έφηβοι που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο), το να δημοσιοποιεί κανείς προσωπικές πληροφορίες είναι ο πιο διαδεδομένος κίνδυνος που εντοπίστηκε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες (το κάνουν περίπου οι μισοί έφηβοι που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο), το να παρακολουθεί πορνογραφικό υλικό είναι ο δεύτερος πιο διαδεδομένος κίνδυνος με αναλογία 4 στους 10, το να παρακολουθεί πορνογραφικό υλικό είναι ο δεύτερος πιο διαδεδομένος κίνδυνος με αναλογία 4 στους 10, και το να παρακολουθεί βίαιο ή ακατάλληλο περιεχόμενο είναι ο τρίτος πιο διαδεδομένος κίνδυνος (περίπου το 1/3 των έφηβων χρηστών το κάνει). και το να παρακολουθεί βίαιο ή ακατάλληλο περιεχόμενο είναι ο τρίτος πιο διαδεδομένος κίνδυνος (περίπου το 1/3 των έφηβων χρηστών το κάνει).

24 1 στους 5 ή 6 έφηβους πέφτουν θύματα υβριστικών επιθέσεων, παρενόχλησης ή εκφοβισμού, 1 στους 10 έφηβους λαμβάνει ανεπιθύμητα σεξουαλικά σχόλια σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία 1 στους 5 ή 6 έφηβους πέφτουν θύματα υβριστικών επιθέσεων, παρενόχλησης ή εκφοβισμού, 1 στους 10 έφηβους λαμβάνει ανεπιθύμητα σεξουαλικά σχόλια σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία Τέλος, όσον αφορά τις δια ζώσης συναντήσεις με διαδικτυακούς φίλους, αυτός είναι ο λιγότερο διαδεδομένος αλλά ο πιο ύπουλος κίνδυνος. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία των ευρωπαϊκών χωρών, το 9% (1 στους 11) των εφήβων χρηστών πραγματοποιούν τέτοιες συναντήσεις. Τέλος, όσον αφορά τις δια ζώσης συναντήσεις με διαδικτυακούς φίλους, αυτός είναι ο λιγότερο διαδεδομένος αλλά ο πιο ύπουλος κίνδυνος. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία των ευρωπαϊκών χωρών, το 9% (1 στους 11) των εφήβων χρηστών πραγματοποιούν τέτοιες συναντήσεις.

25 Οι γονείς, τα παιδιά και το Διαδίκτυο Οι γονείς, τα παιδιά και το Διαδίκτυο Υψηλά ποσοστά χρήσης του Ίντερνετ είναι, σε γενικές γραμμές, συνδεδεμένα με σχετικά μεγαλύτερα ποσοστά χρήσης από το σπίτι, ενώ αντίστοιχα, χαμηλότερα γενικά, ποσοστά χρήσης είναι συνδεδεμένα με μεγαλύτερα ποσοστά χρήσης στο χώρο του σχολείου. Υψηλά ποσοστά χρήσης του Ίντερνετ είναι, σε γενικές γραμμές, συνδεδεμένα με σχετικά μεγαλύτερα ποσοστά χρήσης από το σπίτι, ενώ αντίστοιχα, χαμηλότερα γενικά, ποσοστά χρήσης είναι συνδεδεμένα με μεγαλύτερα ποσοστά χρήσης στο χώρο του σχολείου. Στις ευρωπαϊκές χώρες, τα παιδιά χρησιμοποιούν το Ίντερνετ εξίσου στο σχολείο όσο και στο σπίτι και μάλιστα όσο περισσότερο το χρησιμοποιούν στο σπίτι, τόσο πιο πιθανό είναι να το χρησιμοποιούν και στο σχολείο, και αντίστροφα. Στις ευρωπαϊκές χώρες, τα παιδιά χρησιμοποιούν το Ίντερνετ εξίσου στο σχολείο όσο και στο σπίτι και μάλιστα όσο περισσότερο το χρησιμοποιούν στο σπίτι, τόσο πιο πιθανό είναι να το χρησιμοποιούν και στο σχολείο, και αντίστροφα.

26 “Τα ερευνητικά στοιχεία έδειξαν ότι κάθε παιδί ανεβαίνει μια «σκάλα διαδικτυακών δραστηριοτήτων», ξεκινώντας από την αναζήτηση πληροφοριών, προχωρώντας στην ενασχόληση με τα παιχνίδια και την επικοινωνία, στην εξοικείωση με πιο διαδραστικές μορφές επικοινωνίας και φτάνοντας, τέλος, σε δημιουργικές και συμμετοχικές δραστηριότητες. Παρά το ότι υπάρχουν αρκετές παραλλαγές αυτής της διαδικασίας, ένα πιθανό συμπέρασμα μπορεί να είναι ότι η επικοινωνία και τα παιχνίδια δεν είναι ‘χάσιμο χρόνου’, αλλά αντίθετα, μια επιπλέον ώθηση προς την υιοθέτηση πιο ‘αποδεκτών’ δραστηριοτήτων.” “Τα ερευνητικά στοιχεία έδειξαν ότι κάθε παιδί ανεβαίνει μια «σκάλα διαδικτυακών δραστηριοτήτων», ξεκινώντας από την αναζήτηση πληροφοριών, προχωρώντας στην ενασχόληση με τα παιχνίδια και την επικοινωνία, στην εξοικείωση με πιο διαδραστικές μορφές επικοινωνίας και φτάνοντας, τέλος, σε δημιουργικές και συμμετοχικές δραστηριότητες. Παρά το ότι υπάρχουν αρκετές παραλλαγές αυτής της διαδικασίας, ένα πιθανό συμπέρασμα μπορεί να είναι ότι η επικοινωνία και τα παιχνίδια δεν είναι ‘χάσιμο χρόνου’, αλλά αντίθετα, μια επιπλέον ώθηση προς την υιοθέτηση πιο ‘αποδεκτών’ δραστηριοτήτων.”

27 Οι γονείς υιοθετούν ποικίλες μεθόδους για να ελέγξουν τις διαδικτυακές δραστηριότητες των παιδιών τους – ορίζουν ώρες ενασχόλησης με το Ίντερνετ, κάθονται μαζί με τα παιδιά τους όταν εκείνα σερφάρουν και συζητούν στο διαδίκτυο, μεθόδους τις οποίες θεωρούν πιο πρόσφορες από τις τεχνικού τύπου (φίλτρα, λογισμικό ελέγχου). Οι γονείς υιοθετούν ποικίλες μεθόδους για να ελέγξουν τις διαδικτυακές δραστηριότητες των παιδιών τους – ορίζουν ώρες ενασχόλησης με το Ίντερνετ, κάθονται μαζί με τα παιδιά τους όταν εκείνα σερφάρουν και συζητούν στο διαδίκτυο, μεθόδους τις οποίες θεωρούν πιο πρόσφορες από τις τεχνικού τύπου (φίλτρα, λογισμικό ελέγχου). Πιο ισχυρή σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η τάση των γονέων υψηλότερης κοινωνικοοικονομικής τάξης να αναλαμβάνουν την ευθύνη του μιντιακού αλφαβητισμού των παιδιών τους, καθώς και η τάση των κοριτσιών να είναι πιο δεκτικά σε αυτή τη διαδικασία από τα αγόρια. Πιο ισχυρή σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η τάση των γονέων υψηλότερης κοινωνικοοικονομικής τάξης να αναλαμβάνουν την ευθύνη του μιντιακού αλφαβητισμού των παιδιών τους, καθώς και η τάση των κοριτσιών να είναι πιο δεκτικά σε αυτή τη διαδικασία από τα αγόρια.

28 Μεγαλύτερη χρήση είναι συνδεδεμένη με περισσότερους κινδύνους, αλλά αυτό δεν είναι απόλυτο –υπάρχουν εξίσου υψηλά ποσοστά κινδύνου σε χώρες με μέτρια ποσοστά χρήσης του Ίντερνετ- ενώ υπάρχει και μια χώρα με χαμηλά ποσοστά χρήσης του ίντερνετ και υψηλά ποσοστά κινδύνων (Βουλγαρία). Μεγαλύτερη χρήση είναι συνδεδεμένη με περισσότερους κινδύνους, αλλά αυτό δεν είναι απόλυτο –υπάρχουν εξίσου υψηλά ποσοστά κινδύνου σε χώρες με μέτρια ποσοστά χρήσης του Ίντερνετ- ενώ υπάρχει και μια χώρα με χαμηλά ποσοστά χρήσης του ίντερνετ και υψηλά ποσοστά κινδύνων (Βουλγαρία). Η τεχνολογική υποδομή των σχολείων καθώς επίσης, ο τρόπος που το Ίντερνετ εν γένει ενσωματώνεται στο σχολικό πρόγραμμα και τις εκπαιδευτικές πρακτικές του σχολείου θα επηρεάσει και τη χρήση του Ίντερνετ που τα παιδιά κάνουν εκεί. Εφόσον η χρήση του διαδικτύου στα σχολεία υπόκειται σε περιοριστικούς κανόνες, τόσο οι κίνδυνοι που απορρέουν από αυτή αλλά και οι ευκαιρίες αξιοποίησής του μειώνονται. Η τεχνολογική υποδομή των σχολείων καθώς επίσης, ο τρόπος που το Ίντερνετ εν γένει ενσωματώνεται στο σχολικό πρόγραμμα και τις εκπαιδευτικές πρακτικές του σχολείου θα επηρεάσει και τη χρήση του Ίντερνετ που τα παιδιά κάνουν εκεί. Εφόσον η χρήση του διαδικτύου στα σχολεία υπόκειται σε περιοριστικούς κανόνες, τόσο οι κίνδυνοι που απορρέουν από αυτή αλλά και οι ευκαιρίες αξιοποίησής του μειώνονται.

29 Η Ελληνική Πραγματικότητα Η Ελληνική Πραγματικότητα Η Ελλάδα είναι μια χώρα που κατατάσσεται στη μέση ως προς τα ποσοστά επικινδυνότητας στο Διαδίκτυο, όπου όμως τα παιδιά δυσκολεύονται αρκετά να αποφύγουν με ευελιξία τον εκάστοτε κίνδυνο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που κατατάσσεται στη μέση ως προς τα ποσοστά επικινδυνότητας στο Διαδίκτυο, όπου όμως τα παιδιά δυσκολεύονται αρκετά να αποφύγουν με ευελιξία τον εκάστοτε κίνδυνο.

30 Στατιστικά στοιχεία από το δίκτυο INHOPE Παγκόσμια αύξηση στην παιδική πορνογραφία στο Διαδίκτυο αναφέρει ο Σύνδεσμος Ανοιχτών Γραμμών Ίντερνετ Παγκοσμίως, INHOPE, στην πρόσφατη δημοσίευσή του «Global Internet Trend Report». Οι επιβεβαιωμένες καταγγελίες για παιδική πορνογραφία που δέχεται το INHOPE κάθε μήνα φτάνουν τις 9.600. Παγκόσμια αύξηση στην παιδική πορνογραφία στο Διαδίκτυο αναφέρει ο Σύνδεσμος Ανοιχτών Γραμμών Ίντερνετ Παγκοσμίως, INHOPE, στην πρόσφατη δημοσίευσή του «Global Internet Trend Report». Οι επιβεβαιωμένες καταγγελίες για παιδική πορνογραφία που δέχεται το INHOPE κάθε μήνα φτάνουν τις 9.600. Τα στατιστικά στοιχεία για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2001 – Δεκεμβρίου 2006 μας δείχνουν ότι: Τα στατιστικά στοιχεία για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2001 – Δεκεμβρίου 2006 μας δείχνουν ότι: Το δίκτυο INHOPE δέχτηκε 900.000 καταγγελίες από το ευρύ κοινό. Το δίκτυο INHOPE δέχτηκε 900.000 καταγγελίες από το ευρύ κοινό. Συνολικά το INHOPE επεξεργάστηκε 1.9 εκατομμύρια καταγγελίες. Συνολικά το INHOPE επεξεργάστηκε 1.9 εκατομμύρια καταγγελίες. 160.000 καταγγελίες προωθήθηκαν στις διωκτικές αρχές – 5.800 καταγγελίες το μήνα κατά μέσο όρο. 160.000 καταγγελίες προωθήθηκαν στις διωκτικές αρχές – 5.800 καταγγελίες το μήνα κατά μέσο όρο. 21% των καταγγελιών αφορούσαν παράνομο ή επιβλαβές περιεχόμενο (20.000/μήνα) 21% των καταγγελιών αφορούσαν παράνομο ή επιβλαβές περιεχόμενο (20.000/μήνα) 50% αυτών αφορούσαν παιδική πορνογραφία. 50% αυτών αφορούσαν παιδική πορνογραφία. 19% αφορούσαν άλλου είδους υλικό όπου εμπλέκονται παιδιά. 19% αφορούσαν άλλου είδους υλικό όπου εμπλέκονται παιδιά. 28% αυτών αφορούσε πορνογραφία ενηλίκων. 28% αυτών αφορούσε πορνογραφία ενηλίκων.

31 Οι μηνιαίες τάσεις που προκύπτουν από τις αναφορές δείχνουν ότι: Οι μηνιαίες τάσεις που προκύπτουν από τις αναφορές δείχνουν ότι: Η παιδική πορνογραφία αυξήθηκε κατά 15%. Η παιδική πορνογραφία αυξήθηκε κατά 15%. Η πορνογραφία ενηλίκων αυξήθηκε κατά 24%. Η πορνογραφία ενηλίκων αυξήθηκε κατά 24%. Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία αυξήθηκαν κατά 33%. Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία αυξήθηκαν κατά 33%.

32 Χρήση και Κατάχρηση του Διαδικτύου (Internet): Συσχετίσεις με ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που αφορούν τους χρήστες. Αποτελέσματα έρευνας σε δείγμα εφήβων Αττικής 15 ετών Αποτελέσματα έρευνας σε δείγμα εφήβων Αττικής 15 ετών N=529 (252 αγόρια, 277 κορίτσια) N=529 (252 αγόρια, 277 κορίτσια) Αποτελέσματα: Αποτελέσματα: 53.4% χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο για χρονικό διάστημα >1 έτος 53.4% χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο για χρονικό διάστημα >1 έτος 26% ανέφεραν καθημερινή χρήση και 26% ανέφεραν καθημερινή χρήση και 8% χρήση >20 ώρες εβδομαδιαίως. 8% χρήση >20 ώρες εβδομαδιαίως. Τα αγόρια χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο σημαντικά περισσότερο από τα κορίτσια (p< 0.05). Τα αγόρια χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο σημαντικά περισσότερο από τα κορίτσια (p< 0.05).

33 Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο Young, 1% από τους εφήβους του δείγματος είχαν εθιστεί στην χρήση διαδικτύου και Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο Young, 1% από τους εφήβους του δείγματος είχαν εθιστεί στην χρήση διαδικτύου και 18,2% παρουσίαζαν περιοδικά ή συχνά προβλήματα σχετικά με την κατάχρηση διαδικτύου (κατάσταση πριν το εθισμό) 18,2% παρουσίαζαν περιοδικά ή συχνά προβλήματα σχετικά με την κατάχρηση διαδικτύου (κατάσταση πριν το εθισμό) Ο πιο συχνός λόγος χρήσης του διαδικτύου ήταν τα διάφορα παιχνίδια 55,2 %(p< 0.05) Ο πιο συχνός λόγος χρήσης του διαδικτύου ήταν τα διάφορα παιχνίδια 55,2 %(p< 0.05) 4.2% του δείγματος είχαν δεχτεί απειλές μέσω διαδικτύου (cyber bulling victims. 4.2% του δείγματος είχαν δεχτεί απειλές μέσω διαδικτύου (cyber bulling victims.

34 Χρήση του διαδικτύου >10 ώρες εβδομαδιαίως έχει συσχετισθεί με μεγαλύτερη πιθανότητα υπερβολής και των επακόλουθων προβλημάτων. Χρήση του διαδικτύου >10 ώρες εβδομαδιαίως έχει συσχετισθεί με μεγαλύτερη πιθανότητα υπερβολής και των επακόλουθων προβλημάτων. Η ενασχόληση με το διαδίκτυο στο πλαίσιο του σχολείου αποδεικνύεται προστατευτικός παράγοντας έναντι της ανάπτυξης προβληματικής χρήσης. Η ενασχόληση με το διαδίκτυο στο πλαίσιο του σχολείου αποδεικνύεται προστατευτικός παράγοντας έναντι της ανάπτυξης προβληματικής χρήσης. Υπήρξε θετική συσχέτιση της χρήσης διαδικτύου και της διάσπασης προσοχής-υπερκινητικότητα, Υπήρξε θετική συσχέτιση της χρήσης διαδικτύου και της διάσπασης προσοχής-υπερκινητικότητα, Θετικές συσχετίσεις παρατηρήθηκαν και μεταξύ χρήσης διαδικτύου και παραβατικότητας, καθώς και ανάπτυξης δυσλειτουργικών σχέσεων με τους συνομηλίκους Θετικές συσχετίσεις παρατηρήθηκαν και μεταξύ χρήσης διαδικτύου και παραβατικότητας, καθώς και ανάπτυξης δυσλειτουργικών σχέσεων με τους συνομηλίκους

35 Συμπέρασμα: Συμπέρασμα: Η χρήση διαδικτύου είναι δημοφιλής στους Έλληνες εφήβους, και ενδέχεται να οδηγήσει σε ψυχοκοινωνικά προβλήματα, όταν υπάρχει υπερβολή Η χρήση διαδικτύου είναι δημοφιλής στους Έλληνες εφήβους, και ενδέχεται να οδηγήσει σε ψυχοκοινωνικά προβλήματα, όταν υπάρχει υπερβολή


Κατέβασμα ppt "Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Βορείου Αιγαίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google