Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο Αδρανών Σκυροδέματος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο Αδρανών Σκυροδέματος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο Αδρανών Σκυροδέματος
ΕΝ 12620 Ελ. Τσιάβου Μεταλ. Μηχ/κος

2 Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αδρανών Υλικών
2 Κατηγορίες Γενική αναφορά στα ευρωπαϊκά πρότυπα αδρανών υλικών. Χωρισμός των προτύπων σε πρότυπα προιόντων που αναφέρονται στα χαρακακτηριστικά τους και σε μεθόδους δοκιμών ελέγχου (πχ κοκκομετρική διαβάθμιση κλπ) Πρότυπα Προϊόντων (7 κατηγορίες) Μέθοδοι Ελέγχου (32 μέθοδοι)

3 Ta Ευρωπαϊκά Πρότυπα Προϊόντων
7 Ομάδες ανάλογα με τις χρήσεις: Αδρανή σκυροδέματος (ΕΛΟΤ EN 12620) Αδρανή ασφαλτομιγμάτων (ΕΛΟΤ ΕΝ 13043) Αδρανή Κονιαμάτων (ΕΛΟΤ ΕΝ 13139) Αδρανή για Ογκόλιθους για λιμενικά και υδραυλικά έργα (ΕΛΟΤ ΕΝ ) Αδρανή για έρμα σιδηροδρομικής γραμμής (ΕΛΟΤ ΕΝ 13450) Αδρανή για βάσεις και υποβάσεις σταθεροποιημένες ή μη (ΕΛΟΤ ΕΝ 13242) Ελαφροβαρή Αδρανή (ΕΛΟΤ ΕΝ 13055) Γενική αναφορά στο σύνολο των ευρωπαικών προτύπων αδρανών υλικών ανάλογα με τις χρήσεις τους

4 Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προτύπων Αδρανών
Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προτύπων Αδρανών Καθεστώς Εθνικού Προτύπου μέχρι τον Μάρτιο 2003 (όπου παράλληλα ισχύουν και τα Εθνικά Πρότυπα) Καταληκτική ημερομηνία απόσυρσης των ασύμβατων Εθνικών Προτύπων 1/6/2004 Υποχρεωτική Εφαρμογή Σήμανσης СЄ Αδρανών, 1/6/2004 Γρήγορη αναφορά στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Παρουσίαση της κατάστασης στην Ελλάδα. (Συμπλήρωση της τελευταίας παραγράφου σύμφωνα με τις εξελίξεις ή τις αναμενόμενες εξελίξεις κατά την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η ομιλία

5 СЄ Τα Νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αδρανών CEN ΕΝΤΟΛΗ M125 «Αδρανή»
Τεχνική Επιτροπή CEN/TC 154 «Αδρανή» Σύμφωνα με εντολή Μ 125 το ευρωπαϊκό πρότυπο είναι ένα εναρμονισμένο πρότυπο. Σύντομη επεξήγηση στην έννοια του εναρμονισμένου προτύπου, της ύπαρξης παραρτήματος ΖΑ και της σήμανσης CE Πρότυπα προϊόντων & Παράρτημα ΖΑ СЄ CEN: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτυποποίησης

6 Περιεχόμενα Προτύπων СЄ Περιλαμβάνει: ZA Πεδίο Εφαρμογής
Πρότυπα Μεθόδων Ελέγχου Ορισμούς Απαιτούμενα-χαρακτηριστικά ( κατηγοριοποίηση των αδρανών) Αξιολόγηση της Συμμόρφωσης Ονομασία Αδρανών Σήμανση Τι περιλαμβάνουν τα πρότυπα και τι σημαίνει στην πράξη το ΖΑ και το CE ZA СЄ

7 Υποχρεωτική Εφαρμογή Σήμανσης СЄ Αδρανών (1/6/2004)
Αποτελεί υποχρεωτικό διαβατήριο για την διακίνηση των αδρανών υλικών και πρέπει να εμφανίζεται στα δελτία αποστολής ή ως συνοδευτική ετικέτα της συσκευασίας Αποτελεί ευδιάκριτο αρκτικόλεξο ότι τα προϊόντα μπορούν να πωλούνται στην αγορά (είναι εύκολα αναγνωρίσιμο) Ο Παραγωγός με το СЄ δηλώνει ότι τα αδρανή καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις στα κύρια χαρακτηριστικά Ποιος ο ρόλος του CE. Τι σημαίνει τόσο για τον παραγωγό όσο και για τον χρήστη αδρανών СЄ =ασφάλεια + καταλληλότητα όχι κατ’ ανάγκη ποιότητα προιόντος

8 Κοινοποιημένος Φορέας Πιστοποίησης
Συστήματα Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης --- Δοκιμές δειγμάτων λαμβαν/νων στο εργοστάσιο (ενδεχομένως) Αξιολόγηση προϊόντος Έλεγχος παραγωγής εργοστασίου Παραγωγός Πρώτη δοκιμή τύπου προϊόντος 4 Κοινοποιημένος Φορέας Πιστοποίησης Αρχική Επιθεώρηση: Εργοστασίου Ελέγχου Παραγωγής Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής 2+ Συνεχής Επιθεώρηση, Αξιολόγηση & Αναγνώριση του Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου Σύστημα Συμμόρφωσης Γενική αναφορά στα συστήματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Αναφορά στο σύστημα αξιόλησης του τσιμέντου 1+ για καλύτερη κατανόηση Ο Παραγωγός δηλώνει την συμμόρφωση των προϊόντων του με τα εναρμονισμένα πρότυπα

9 Πεδίο Εφαρμογής ΕΛΟΤ ΕΝ 12620
Είναι δυνατόν να εφαρμοστεί στα: Φυσικά αδρανή, ορυκτής προέλευσης, τα οποία μπορεί να έχουν υποστεί και μηχανική κατεργασία (ασβεστολιθικά, φυσικών αποθέσεων, όπως ποταμίσια, κ.ά.) Τεχνητά αδρανή, κυρίως ορυκτής αρχικής προέλευσης, τα οποία έχουν προκύψει από βιομηχανική κατεργασία (σκωρία, ιπτάμενη τέφρα) Ανακυκλωμένα, υλικά από κατεδαφίσεις σκυροδέματος, τοιχοποιίας Αναφορά στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου ΕΝ αδρανών σκυροδέματος. Σε ποια αδρανή θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα σύμφωνα με ΚΤΣ ( θραυστά και φυσικά) Ποια η συσχέτιση του όμως με τον ΚΤΣ ?

10 Τι αλλάζει με την Εφαρμογή του ΕΛΟΤ ΕΝ 12620
ΑΛΛΑΓΕΣ Επισήμανση των αλλαγών που δημιουργούνται με την εφαρμογή του νέου προτύπου τόσο για τον παραγωγό αδρανών (ενδεικτικά αναφέρω:πιθανές αλλαγές στις εγκαταστάσεις παραγωγής, αύξηση κόστος ελέγχων και πιστοποίησης, δημιουργία συστήματος ποιότητας παραγωγής και προιόντος κλπ) όσο και για τον χρήστη (νέα προσέγγιση για την παραγγελία των υλικών, χρήση πιστοποιημένου προιόντος στην παραγωγή σκυροδέματος κλπ) Χρήστη Προμηθευτή

11 Τι αλλάζει με την Εφαρμογή του ΕΛΟΤ ΕΝ 12620
Προϊόντα-Παραγωγή Ονοματολογία Κατηγορίες αδρανών Καθορισμός μεγέθους κόκκων αδρανών (d/D) Έλεγχος Παραγωγής εργοστασίου (Factory Production Control) Σήμανση СЄ Μέθοδοι Ελέγχου Εισαγωγή νέων δοκιμών Διαφορές με τις ισχύουσες ελληνικές Xρήση Εναλλακτικών Δοκιμών για έλεγχο ίδιου χαρακτηριστικού Γενική αναφορά στις αλλάγες τόσο στα προιόντα όσο και στις μεθόδους ελέγχους

12 ……Αναλυτικότερα Ονομασία αδρανών d/D, βάση του μεγέθους των κόκκων
Έννοια της Κατηγορίας Το ίδιο κοκκομετρικό κλάσμα μπορεί να ενταχθεί σε δύο διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με το διερχόμενο % στο κόσκινο D Νέα όρια των επιτρεπόμενων ανοχών της τυπικής κοκκομετρίας, που δηλώνει ο προμηθευτής Στην άμμο δεν ορίζεται όριο στο κλάσμα 0,25 mm Νέος ορισμός παιπάλης : κοκκομετρικό κλάσμα με μέγιστο κόκκο 0,063 mm αντί 0,075 που καθόριζε ο ΚΤΣ Στα χονδρόκοκκα κλάσματα ορίζονται όρια για τα ενδιάμεσα κόσκινα Καθορισμός ελάχιστης συχνότητας ελέγχων για τον παραγωγό Αναλυτικότερη αναφορά στις αλλαγές των προιόντων

13 Θραυστό Ασβεστολιθικό Γαρμπίλι
……Δηλαδή 8/11.2 ή 6.3/10 ή ?? Γαρμπίλι Θραυστό Ασβεστολιθικό Γαρμπίλι Παράδειγμα των αλλαγών αυτών ? Λατομείο X ασβεστόλιθος 4/12,5 Gc85/20 G25/15 f 1 FI 15 LA 30 PSV 44 M DE25 WA 0.5

14 Ενδεικτικές διαφοροποιήσεις Μεθόδων Ελέγχου…
Ενδεικτικές διαφοροποιήσεις Μεθόδων Ελέγχου… Xρήση Εναλλακτικών Δοκιμών για έλεγχο ίδιου χαρακτηριστικού, όπως: Ανθεκτικότητα στην αποσάθρωση με χρήση Θειικού Μαγνησίου (Υγεία Αδρανών) Αντίσταση σε Ψύξη/Απόψυξη Αναφορά στις διαφοροποιήσεις των δοκιμών Κατάργηση της σειράς των αμερικάνικων κοσκίνων 4 mm No. 4 2 mm No. 8 Διάτρητη μεταλλική πλάκα : από 125 mm έως 4 mm

15 …..Ενδεικτικές διαφοροποιήσεις Μεθόδων Ελέγχου
…..Ενδεικτικές διαφοροποιήσεις Μεθόδων Ελέγχου Εφαρμογή έμμεσων μεθόδων προσδιορισμού αργιλικών προσμίξεων στην άμμο σκυροδέματος (Ισοδύναμο άμμου- μπλε του μεθυλενίου) στο κλάσμα 0/2 mm Για τον προσδιορισμό της παιπάλης, αντικαθίσταται το αμερικάνικο κόσκινο Νο 200 με το κόσινο 0,063 mm Εισαγωγή Δοκιμή Δείκτη Πλακοειδούς Αναφορά στις διαφοροποιήσεις των δοκιμών (συνέχεια)

16 Πρώτες παρατηρήσεις σε εργαστηριακές δοκιμές
Πρώτες παρατηρήσεις σε εργαστηριακές δοκιμές Ονομασία Άμμου: 0/4 Κατηγορία Παιπάλης: f16, (σημαίνει ότι: 10% < παιπάλη <16%) Ισοδύναμο Άμμου ΕΝ < Ισοδύναμο Άμμου ΑSTM Αποκαλύπτεται ευκολότερα η ύπαρξη αργιλικών με το Ισοδύναμο Άμμου κατά ΕΝ Καθοριστικό ρόλο πρέπει να έχει η τιμή του Μπλε του Μεθυλενίου Η τιμή του Ισοδυνάμου Άμμου είναι μεγαλύτερη σε ξηρές άμμους (στο πρότυπο ΕΝ 933-8: υγρασία  2%) Τα αποτελέσματα των πρώτων δοκιμών και συμπεράσματα

17 Τιμή (κατά δήλωση παραγωγού) Ονοματολογία
Fl15 , Sl15 d/D (π.χ.0/4) Mg/m3 % MB , SE SC10 LA25 , SZ18 PSV50 AAV10 , AN7 MDE10 % C AS 0,2 % S % WA F1 ή MS18 Τιμή (κατά δήλωση παραγωγού) Ονοματολογία Τιμή (αποδεκτή/απορριπτέα από κατώτατο όριο) Κατηγορία Τιμή (κατά δήλωση παραγωγού), όπως απαιτείται Ουσία Χ: 0,1 μm3 Σχήμα Μέγεθος Πυκνότητα Καθαρότητα Ποιότητα παιπάλης Περιεκτικότητα σε κελύφη Αντίσταση σε θρυμματισμό Αντίσταση σε στίλβωση Αντίσταση σε απότριψη Αντίσταση σε φθορά Σύνθεση / Περιεκτικότητα Χλωριόντα Ευδιάλυτα θειικά Ολικό θείο Υδαταπορρόφηση Εκπομπή ραδιενέργειας Αποδέσμευση επικίνδυνων ουσιών Ανθεκτικότητα σε ψύξη-απόψυξη Ανθεκτικότητα σε αλκαλοπυριτική δραστικότητα ΕΝ 12620 Αδρανή σκυροδέματος (Περιγραφή προϊόντος) ΛΑΤΟΜΕΙΟ Α.Ε.,Ελλάδα 04 (Έτος σήμανσης CE) 01234 (Αριθμός Αναγνώρισης του Φορέα Πιστοποίησης) 0123-CPD-0456 (Aρ. Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Ε.Κ.) Παράδειγμα συνοδευτικού εγγράφου αδρανών σκυροδέματος

18 Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας !!!!!!


Κατέβασμα ppt "Το Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο Αδρανών Σκυροδέματος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google