Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Improving performance, reducing risk Small Scheme Firms- Romania Strategy Σύρος, 9 Μαΐου 2014 Νόμιμη Διάθεση Αδρανών Υλικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Improving performance, reducing risk Small Scheme Firms- Romania Strategy Σύρος, 9 Μαΐου 2014 Νόμιμη Διάθεση Αδρανών Υλικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Improving performance, reducing risk Small Scheme Firms- Romania Strategy Σύρος, 9 Μαΐου 2014 Νόμιμη Διάθεση Αδρανών Υλικών

2 • Δομικά Προϊόντα – Κανονισμός 305/2011/ΕΕ & Ανακυκλωμένα Αδρανή • Πιστοποίηση ISO

3 Το πρόβλημα

4 Η Ευκαιρία

5 Η πιστοποίηση Πιστοποίηση Προϊόντος (CE) Πιστοποίηση Συστήματος (ΙSO)

6 • Πιστοποίηση CE • Πιστοποίηση ISO o ISO9001 o ISO14001

7 • Πιστοποίηση CE • Πιστοποίηση ISO o ISO9001 o ISO14001

8 Ο Κανονισμός Δομικά Προϊόντα Κανονισμός 305/2011/EE & Ανακυκλωμένα Αδρανή

9 Ο Κανονισμός παραπέμπει σε Πρότυπα τα οποία εναρμονίζουν τη διαδικασία δοκιμών έτσι ώστε όλα τα προϊόντα να ελέγχονται κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις και να ικανοποιούν τις ίδιες απαιτήσεις.

10 • ΕΝ 12620:2002+A1:2008 αδρανή για σκυρόδεμα • ΕΝ 13043:2002/AC:2004 αδρανή ασφαλτομιγμάτων • ΕΝ 13242:2002/+A1:2007 αδρανή για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία • ΕΝ 13043:2002/AC:2004 αδρανή κονιαμάτων Τα Εναρμονισμένα Πρότυπα

11

12 Συστήματα AVCP* • 4: Aυτοπιστοποίηση • 3: Τest One-Off • 2: Πιστοποίηση One-Off • 2+: Πιστοποίηση (Αρχική & Επιτηρήσεις) • 1: 2 και testing • 1+: 2+ και testing • * AVCP: Assessment and Verification of Constancy of Performance

13 AVCP Σύστημα 2+ Έλεγχος της παραγωγής του εργοστασίου (απαιτήσεις)

14 Απαιτήσεις • Οργάνωση (Ευθύνες & Αρμοδιότητες, Εκπρόσωπος Διοίκησης, Ανασκόπηση από τη Διοίκηση κ.α.) • Διαδικασίες Ελέγχου (Έλεγχος Εγγράφων, Υπηρεσίες υπεργολαβίας, Γνώση πρώτων υλών κ.α.) • Διαχείριση της Παραγωγής (Αναγνώριση & Έλεγχος των υλικών, Ιχνηλασιμότητα κ.α.) • Έλεγχοι & Δοκιμές (Εξοπλισμός, Συχνότητα δειγματοληψίας, μέθοδοι ελέγχων και δοκιμών κ.α.) • Αρχεία (διορθωτικές προληπτικές ενέργειες, χρόνος τήρησης αρχείων κ.α.) • Έλεγχος μη Συμμορφούμενου Προϊόντος (επανακατεργασία, υποβάθμιση, απόρριψη κ.α.) • Χειρισμός & Αποθήκευση των Υλικών στο Χώρο της Παραγωγής (διαχωρισμός, καθαρότητα εξοπλισμού κ.α.) • Μεταφορά & Συσκευασία (έλεγχος κατά τη διανομή κ.α.) • Εκπαίδευση Προσωπικού (καρτέλες εκπαίδευσης, άδειες χειριστών κ.α.)

15 Οργάνωση • Ευθύνες και αρμοδιότητες (π.χ. υπευθυνότητες για την τήρηση των όρων της άδειας λειτουργίας) • Εκπρόσωπος της Διοίκησης • Ανασκόπηση από τη Διοίκηση

16 Διαδικασίες Ελέγχου • Έλεγχος εγγράφων και Δεδομένων (π.χ. αρχείο νομοθεσίας) • Υπηρεσίες υπεργολαβίας (π.χ. μεταφορές, εργαστήρια δοκιμών) • Γνώση των πρώτων υλών (π.χ. επικίνδυνες ουσίες 76/769/ΕΕC, ραδιενέργεια, ΕΝ933-11)

17

18 Διαχείριση της παραγωγής • Αναγνώριση και έλεγχος των υλικών (π.χ. συνοδευτικό έντυπο ΑΕΚΚ εγκύκλιος 16 ΥΠΕΚΑ, κάμερα καταγραφής εισόδου) • Αναγνώριση και έλεγχος επικινδύνων υλικών • Αποθήκευση υλικού-τοποθεσίες αποθήκευσης • Υποβάθμιση υλικού κατά την αποθήκευση • Ιχνηλασιμότητα από την πηγή μέχρι το σημείο πώλησης (π.χ. δήλωση επίδοσης, ισοζύγιο εισερχομένων εξερχομένων)

19 Έλεγχοι και Δοκιμές • Εξοπλισμός (π.χ. γεφυροπλάστιγγα) • Συχνότητα δειγματοληψιών & μέθοδοι ελέγχων και δοκιμών (π.χ. πίνακες Η1, Η2, Η3 του ΕΝ12620 αδρανή για σκυρόδεμα, διαδικασία δειγματοληψίας, αξιολόγηση αποτελεσμάτων)

20

21 Αρχεία • Αρχείο διορθωτικών – προληπτικών ενεργειών • Χρόνος τήρησης αρχείων (π.χ. περίοδος υποχρεωτικής τήρησης, μητρώο παραγωγής – ποσότητα, φύση υλικού, ημερομηνία συλέκτης μεταφοράς)

22 Έλεγχος μη συμμορφούμενου προϊόντος • Επανακατεργασία • Υποβάθμιση προς άλλες χρήσεις (π.χ. σχιστόλιθος χρήση για τεχνικά έργα, υλικά επιχώσεων) • Απόρριψη

23 Χειρισμός και αποθήκευση των υλικών στο χώρο της παραγωγής • Διατήρηση της ποιότητας του υλικού (π.χ. μόλυνση του προϊόντος, διαχωρισμός, καθαρότητα του εξοπλισμού και των χώρων αποθήκευσης)

24 Μεταφορά και συσκευασία • Έλεγχος κατά τη διανομή – κάλυψη των προϊόντων • Εάν υπάρχει συσκευασία διατήρηση των ιδιοτήτων του υλικού

25 Εκπαίδευση προσωπικού • Καρτέλες εκπαίδευσης (αναγνώριση υλικών, δειγματοληψία υλικών, οπτικός έλεγχος υλικών, αναγνώριση αμιάντου-αμιαντοτσιμέντων) • Απαιτούμενες άδειες χειριστών - οδηγών

26 • Πιστοποίηση CE • Πιστοποίηση ISO o ISO9001 o ISO14001

27 ISO 9001- Ποιότητα • Μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα • Βελτιωμένη παραγωγικότητα / αποδοτικότητα • Μειωμένες δαπάνες (π.χ αποφυγή περιττών εργασιών, ενσωμάτωση διαδικασιών, βελτιωμένη ροή διεργασιών κτλ) • Βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών / προϊόντων • Αυξημένες πωλήσεις/ Ικανοποιημένους πελάτες

28 • Πιστοποίηση CE • Πιστοποίηση ISO o ISO9001 o ISO14001

29 ISO14001 – Περιβάλλον • Εξάλειψη του κόστους που μπορεί να προκύψει από την μη τήρηση της νομοθεσίας και την ενδεχόμενη επιβολή προστίμων που μπορεί να επηρεάσει και την φήμη της εταιρείας • Εξασφάλιση πλήρους νομοθετικής συμμόρφωσης • Μείωση του κόστους διαχείρισης αποβλήτων και της κατανάλωσης φυσικών πόρων μέσω προγραμμάτων διαχείρισης και ορθολογικής χρήσης α’ υλών και φυσικών πόρων • Ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας του οργανισμού σας και σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών σας • Διευκόλυνση της συνεργασίας με άλλους οργανισμούς που απαιτούν την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

30 Lloyd’s Register and variants of it are trading names of Lloyd’s Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. Copyright © Lloyd’s Register Quality Assurance Limited 2013. A member of the Lloyd’s Register group. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας! Eleanna Apostolidi, Dipl NTUA, MBA Senior Business Development Specialist LRQA Hellenic Lloyd’s S.A. E: eleanna.apostolidi@lr.org T: +30 210 4580904 W: www.lrqa.gr Hellenic Lloyd’s S.A., 87 Akti Miaouli, 185 38, Piraeus, Greece Improving performance, reducing risk


Κατέβασμα ppt "Improving performance, reducing risk Small Scheme Firms- Romania Strategy Σύρος, 9 Μαΐου 2014 Νόμιμη Διάθεση Αδρανών Υλικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google