Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

11 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "11 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 11 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ

2 2 ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ / Ν+2 / ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

3 Στόχος απορρόφησης Επίτευξη στόχου μνημονίου 2013 – Σύνολο ΕΣΠΑ ( εκ. € ΚΣ) 11/09/2013

4 Στόχος απορρόφησης Επίτευξη στόχου μνημονίου 2013 ΤΕΠ/ΠΕΠ ( Συγχ. ΔΔ) 11/09/2013

5 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΣΤΟΧΟ 2013 Στόχος απορρόφησης

6 Επίτευξη επιμερισμένου στόχου μνημονίου 2013 ανά ΕΠ (συγχ. ΔΔ) 11/09/2103 Στόχος απορρόφησης

7 ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2013 ΤΩΝ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΕΠ Στόχος απορρόφησης

8 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΠ ΩΣ ΠΡΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΣΤΟΧΟ ΕΤΟΥΣ 2013

9 ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ Ν+2/2013

10 Στόχος Ν+2/2013

11 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

12

13 13 ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

14 14 ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

15 15 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ «ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013- 2015 & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ Ε.Π. ΕΣΠΑ» / Μετάβαση στη νέα Προγραμματική Περίοδο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ

16 16 Α. Αποτύπωση παρούσας κατάστασης ΕΣΠΑ 2007 - 2013 Β. Κατευθύνσεις διαχείρισης 2013-2015 / προετοιμασία κλεισίματος ΕΣΠΑ και μετάβαση στη νέα προγραμματική περίοδο. Γ. Αξιοποίηση πόρων και των δύο προγραμματικών περιόδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ

17 17 Α. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ

18 18 Α.1 Υφιστάμενη κατάσταση Σημαντικό πρόβλημα στην πορεία υλοποίησης των Ε.Π. είναι η υπερδέσμευση Ειδικότερα: - Η συγχρηματοδοτούμενη δδ ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι 24,3 δις € ή 22,1 δις€ μετά την εφαρμογή του top-up. -Οι εντάξεις στο σύνολο του ΕΣΠΑ ανέρχονται σε 33,98 δις €, ποσό που αντιστοιχεί σε υπερδέσμευση 142% της συνολικής ΔΔ ή σε 155% της συνολικής δδ μετά την εφαρμογή του top-up. - Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 23,8 δις €, ποσοστό 99% της συνολικής ΔΔ ή σε 106% μετά την εφαρμογή του top-up. - Ο π/υ ενταγμένων και μη συμβασιοποιημένων έργων ανέρχεται στα 6 δις €, ποσοστό 24,9% ποσό ιδιαίτερα υψηλό (3,2 δις€ ΤΕΠ & 2,8 δις€ ΠΕΠ). ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ

19 19 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Στοιχεία ενταγμένων έργων (την 8/8/2013) στο ΕΣΠΑ

20 20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Πρόβλεψη εξέλιξης ενταγμένων έργων (την 8/8/2013) στο ΕΣΠΑ

21 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Πρόβλεψη εξέλιξης δαπανών ενταγμένων έργων στο ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ

22 22 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ (Στοιχεία 08/08/2013)

23 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (Στοιχεία 08/08/2013)

24 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

25 σημαντική υπερδέσμευση στα ΕΠ καθυστερήσεις υλοποίησης σε έργα με χρονοδιαγράμματα πέραν του 2015. υψηλή επικινδυνότητα για ανεκτέλεστο υπόλοιπο (ουρές) μετά το 2015 σημαντικός κίνδυνος επιβάρυνσης εθνικών πόρων προσαρμογή των προγραμμάτων στα πραγματικά μεγέθη υλοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές ολοκλήρωσης/ υλοποίησης των έργων με ταυτόχρονη αξιοποίηση πόρων επόμενης περιόδου ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

26 26 Β. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ / ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ

27 27 Β.1 Θέσπιση μέτρων τακτοποίησης - εξυγίανσης περιεχομένου Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ενέργειες ΔΑ σε συνεργασία με την ΕΑΣ: (i) Τακτοποίηση υπερδέσμευσης : Σταδιακή μείωση υπερδέσμευσης στο 105% της συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ για κάθε ΕΠ. με την εκπόνηση σχεδίων εξυγίανσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ/ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ

28 28  Μεθοδολογία μείωσης υπερδέσμευσης των Ε.Π. με την: - απένταξη ανενεργών και μη συμβασιοποιημένων έργων - προσαρμογή των εντάξεων των συμβασιοποιημένων έργων στις νομικές τους δεσμεύσεις. - προσαρμογή των μερικώς συμβασιοποιημένων έργων στα πραγματικά μεγέθη υλοποίησης μέχρι το τέλος 2013 και 2015. - εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης για έργα π/υ <5Μ€ (τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ή απένταξη). - διαχωρισμό σε φάσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων που θα υλοποιηθούν σε 2 προγραμματικές περιόδους (phasing). ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ/ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ Β.1 Θέσπιση μέτρων τακτοποίησης - εξυγίανσης Ε.Π. (συνέχεια)

29 29 (ii) Νέες εντάξεις υπό όρους  Στα ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και Διοικητική Μεταρρύθμιση προϋπόθεση νέας ένταξης είναι η ωριμότητα, δηλ. δαπάνες σε σύντομο χρόνο και ολοκλήρωση μέχρι το τέλος 2015.  Στα λοιπά ΕΠ η νέα ένταξη τεκμηριώνεται από το επικαιροποιημένο σχέδιο εξυγίανσης και γίνεται κατά κανόνα μόνο λόγω απαίτησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κάλυψης του Ν+2 του 2013 Κάλυψης ανελαστικών υποχρεώσεων Κάλυψης αναγκών κλεισίματος ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ/ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ Β.1 Θέσπιση μέτρων τακτοποίησης - εξυγίανσης Ε.Π. (συνέχεια)

30 30 (iii) Έργα χωρίς καμία νομική δέσμευση κατά κανόνα απεντάσσονται από το ΕΣΠΑ και να συνεχίσουν την ωρίμανση τους ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου. (iv) Ανενεργά έργα χωρίς προέγκριση δημοπράτησης επί έξι μήνες από την απόφαση ένταξης άμεση εφαρμογή των σχετικών οδηγιών (α.π. 566/ΕΥΣ 1046/08-01- 2013 «Εξυγίανση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013 – Απεντάξεις ανενεργών έργων ΕΣΠΑ (sleeping projects)») ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ/ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ Β.1 Θέσπιση μέτρων τακτοποίησης - εξυγίανσης Ε.Π. (συνέχεια)

31 31 Εφαρμόζονται οι παρακάτω διαχειριστικές ενέργειες: Για έργα π/υ <5Μ€ (ούτε γέφυρες ούτε ημιτελή)  ολοκλήρωση και λειτουργία στην τρέχουσα περίοδο.  τροποποίηση/τακτοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.  απένταξη. Για έργα 5Μ€≤ π/υ≤50Μ€  Για τα πλήρως συμβασιοποιημένα έργα διασφάλιση ολοκλήρωσης στην τρέχουσα περίοδο  Για τα μερικώς συμβασιοποιημένα έργα τακτοποίηση ώστε να ολοκληρωθούν στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Υποέργα που δεν συμβάλλουν στην κατ΄ελάχιστον λειτουργικότητα του έργου επαναδιαστασιολογούνται ή απεντάσσονται. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ/ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ Β.2 Διαχειριστικές ενέργειες σε επίπεδο έργου

32 32 Για έργα π/υ≥50Μ€ Σε όσα δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, γίνεται διάκριση σε 2 φάσεις (phasing) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της COCOF Έργα γέφυρες Γ΄ΚΠΣ – ΕΣΠΑ Ολοκλήρωση στην τρέχουσα περίοδο Κρατικές ενισχύσεις Δεν επιτρέπεται η κατά φάσεις πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ/ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ Β.2 Διαχειριστικές ενέργειες σε επίπεδο έργου (συνέχεια)

33 33  Εξυγίανση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  Αναθεώρηση/ Ανακατανομή πόρων μεταξύ αξόνων προτεραιότητας & Επιχειρησιακών Προγραμμάτνω  Αξιοποίηση πόρων και των δύο προγραμματικών περιόδων – “μετακίνηση” τμημάτων έργων/ έργων στη νέα προγραμματική περίοδο. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ/ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ Β.3 Συμπεράσματα

34 34 Γ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ

35 35 Γ. Αξιοποίηση πόρων και των δύο προγραμματικών περιόδων  Επιλέξιμα έργα στη νέα προγραμματική περίοδο (ΣΕΣ) είναι τα έργα που οι δαπάνες τους πραγματοποιούνται μετά την 1/1/2014 και αντιστοιχούν σε εργασίες που εκτελέστηκαν μετά την 1/1/2014.  Έργα χωρίς καμία νομική δέσμευση κατά κανόνα απεντάσσονται από το ΕΣΠΑ και ωριμάζουν για τη νέα προγραμματική περίοδο. Παραμένουν εγγεγραμμένα στη ΣΑΕ ως «έργα ΣΕΣ». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΕΣΠΑ/ ΣΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ

36 36 Γ. Αξιοποίηση πόρων και των δύο προγραμματικών περιόδων (συνέχεια)  Έργα που σήμερα δημιουργούν υπερδέσμευση «μετακινούνται», από το ΕΣΠΑ στη νέα προγραμματική περίοδο με την προϋπόθεση ότι είναι επιλέξιμα.  Στα έτη 2014 και 2015: - θα ολοκληρώνονται τα εν εξελίξει έργα με πόρους ΕΣΠΑ, ενώ παράλληλα - θα υλοποιούνται τα έργα που σήμερα δημιουργούν υπερδέσμευση με χρήση πόρων της επόμενης περιόδου. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΕΣΠΑ/ ΣΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ

37 37 Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (συνέχεια) Η ανάληψη πρωτοβουλιών εξυγίανσης των Ε.Π. και “μετακίνησης” έργων στη νέα ΠΠ (με την προϋπόθεση της επιλεξιμότητας τους), έχει ως αποτέλεσμα : την επίλυση του οξύτατος προβλήματος της υπερδέσμευσης, αποτρέποντας αρνητικές συνέπειες στον εθνικό προϋπολογισμό, την αξιοποίηση πόρων και των 2 Προγραμματικών Περιόδων με παράλληλη χρήση 2 πηγών χρηματοδότησης, και τέλος  την αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα που θα οδηγήσει στη βελτίωση του ΑΕΠ, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας στην ανάκαμψη της οικονομίας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΕΣΠΑ/ ΣΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ

38 38 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ Ευχαριστούμε για την προσοχή σας Γ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Προϊστάμενος ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΥΣ) glogothetis@mnec.gr scos@mnec.gr


Κατέβασμα ppt "11 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google