Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιανουάριος 2010 © Κυπριακό Βαρόμετρο Συντάχθηκε για λογαριασμό του Τηλεοπτικού Σταθμού ΑΝΤ1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιανουάριος 2010 © Κυπριακό Βαρόμετρο Συντάχθηκε για λογαριασμό του Τηλεοπτικού Σταθμού ΑΝΤ1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ιανουάριος 2010 © Κυπριακό Βαρόμετρο Συντάχθηκε για λογαριασμό του Τηλεοπτικού Σταθμού ΑΝΤ1

2 ΑΝΑΘΕΣΗ: Τηλεοπτικός Σταθμός ΑΝΤ1. ΔΕΙΓΜΑ: Το μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 1009 άτομα. ΚΑΛΥΨΗ: Παγκύπρια, μεταξύ αντρών και γυναικών, 18 ετών και άνω, από αστικές και αγροτικές περιοχές. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: Ακολουθήθηκε η μέθοδος της τυχαίας πολυσταδιακής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της evresis. ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 21 - 30 Ιανουαρίου 2010. Επισημαίνουμε ότι τα συγκεκριμένα ποσοστά της ερώτησης πρόθεσης ψήφου δεν αποτελούν πρόβλεψη ψήφου, αλλά καταγραφή τάσεων της δεδομένης χρονικής περιόδου Η ταυτότητα της έρευνας

3 Οι διαδικασίες ελέγχου και αξιοπιστίας των δεδομένων που έλαβαν χώρα είναι οι εξής: Παρακολούθηση ερευνητών κατά τη διάρκεια της λήψης συνεντεύξεων με την χρήση του ειδικού συστήματος τηλεφωνικών συνεντεύξεων Telescript, το οποίο διασφαλίζει την υψηλότερη ποιότητα συλλογής δεδομένων μέσω της συνεχούς παρακολούθησης της εξέλιξης των συνεντεύξεων. Έλεγχος του συνόλου των ερωτηματολογίων προς εξακρίβωση της ορθής τους συμπλήρωσης και την ύπαρξη αναπάντητων ερωτήσεων. Έλεγχος στον ηλεκτρονικό υπολογιστή βάσει ειδικού προγράμματος (SPSS). Τόσο ως προς το φύλο, όσο ως προς την ηλικία, αλλά και την επαρχία το δείγμα είναι πλήρως αντιπροσωπευτικό. Έγινε πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία με χρήση quota στο φύλο, την ηλικία και την επαρχία. Πριν την διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση ερευνητών, που έγινε από τον υπεύθυνο της παρούσας έρευνας και τον αρμόδιο field supervisor σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ερευνών της εταιρείας. Επεξεργασία στοιχείων

4 Με βάση την πορεία των συνομιλιών, είστε αισιόδοξοι ή όχι για την επίτευξη λύσης μέσα στο 2010; 1

5 Με βάση την πορεία των συνομιλιών, είστε αισιόδοξοι ή όχι για την επίτευξη λύσης μέσα στο 2010; (κατά ψήφο στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2006) * Ενδεικτικά στοιχεία λόγω μικρής αριθμητικής βάσης 2

6 Θεωρείτε σωστή ή λανθασμένη τη μέχρι σήμερα διαπραγματευτική τακτική του προέδρου Χριστόφια; 3

7 Θεωρείτε σωστή ή λανθασμένη τη μέχρι σήμερα διαπραγματευτική τακτική του προέδρου Χριστόφια; (κατά ψήφο στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2006) * Ενδεικτικά στοιχεία λόγω μικρής αριθμητικής βάσης 4

8 Μετά τις αποφάσεις στις υποθέσεις ORAMS και Πάνου Ιωαννίδη, θα πρέπει να αποσυρθούν οι προτάσεις Χριστόφια για το περιουσιακό; 5

9 (κατά ψήφο στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2006) * Ενδεικτικά στοιχεία λόγω μικρής αριθμητικής βάσης 6

10 Από τη μέχρι σήμερα πορεία των συνομιλιών πιστεύετε ότι περισσότερα οφέλη έχει αποκομίσει η Ελληνοκυπριακή ή η Τουρκοκυπριακή πλευρά; 7

11 * Ενδεικτικά στοιχεία λόγω μικρής αριθμητικής βάσης 8 Από τη μέχρι σήμερα πορεία των συνομιλιών πιστεύετε ότι περισσότερα οφέλη έχει αποκομίσει η Ελληνοκυπριακή ή η Τουρκοκυπριακή πλευρά; (κατά ψήφο στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2006)

12 Είστε πρόθυμος να αποδεχτείτε μια λύση που δεν θα σας ικανοποιεί, επειδή είναι η τελευταία ευκαιρία για να λυθεί το Κυπριακό; 9

13 (κατά ψήφο στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2006) * Ενδεικτικά στοιχεία λόγω μικρής αριθμητικής βάσης 10

14 Θα ήσασταν διατεθειμένος ή όχι να δεχτείτε μια από τις πιο κάτω ρυθμίσεις, προκειμένου να επιτευχθεί λύση: 11 Εκ περιτροπής Προεδρία

15 Θα ήσασταν διατεθειμένος ή όχι να δεχτείτε μια από τις πιο κάτω ρυθμίσεις, προκειμένου να επιτευχθεί λύση: 12 Παραμονή 50.000 εποίκων

16 Θα ήσασταν διατεθειμένος ή όχι να δεχτείτε μια από τις πιο κάτω ρυθμίσεις, προκειμένου να επιτευχθεί λύση: 13 Ύπαρξη τουρκικών εγγυήσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων

17 Θα ήσασταν διατεθειμένος ή όχι να δεχτείτε μια από τις πιο κάτω ρυθμίσεις, προκειμένου να επιτευχθεί λύση: 14 Ύπαρξη μόνιμων παρεκκλίσεων από το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων (εγκατάσταση, μετακίνηση κλπ)

18 Θα ήσασταν διατεθειμένος ή όχι να δεχτείτε μια από τις πιο κάτω ρυθμίσεις, προκειμένου να επιτευχθεί λύση: (κατά ψήφο στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2006) * Ενδεικτικά στοιχεία λόγω μικρής αριθμητικής βάσης 15 Εκ περιτροπής Προεδρία

19 Θα ήσασταν διατεθειμένος ή όχι να δεχτείτε μια από τις πιο κάτω ρυθμίσεις, προκειμένου να επιτευχθεί λύση: (κατά ψήφο στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2006) * Ενδεικτικά στοιχεία λόγω μικρής αριθμητικής βάσης 16 Παραμονή 50.000 εποίκων

20 Θα ήσασταν διατεθειμένος ή όχι να δεχτείτε μια από τις πιο κάτω ρυθμίσεις, προκειμένου να επιτευχθεί λύση: (κατά ψήφο στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2006) * Ενδεικτικά στοιχεία λόγω μικρής αριθμητικής βάσης 17 Ύπαρξη τουρκικών εγγυήσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων

21 Θα ήσασταν διατεθειμένος ή όχι να δεχτείτε μια από τις πιο κάτω ρυθμίσεις, προκειμένου να επιτευχθεί λύση: (κατά ψήφο στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2006) * Ενδεικτικά στοιχεία λόγω μικρής αριθμητικής βάσης 18 Ύπαρξη μόνιμων παρεκκλίσεων από το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων (εγκατάσταση, μετακίνηση κλπ)

22 Πιστεύετε ότι η λύση πρέπει να προνοεί για: 19

23 Πιστεύετε ότι η λύση πρέπει να προνοεί για: (κατά ψήφο στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2006) * Ενδεικτικά στοιχεία λόγω μικρής αριθμητικής βάσης 20

24 Είστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένος από την απόδοση της κυβέρνησης; 21

25 Είστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένος από την απόδοση της κυβέρνησης; Διαχρονικά Στοιχεία 22

26 Είστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένος από την απόδοση της κυβέρνησης; (κατά ψήφο στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2006) * Ενδεικτικά στοιχεία λόγω μικρής αριθμητικής βάσης 23

27 Πιστεύετε ότι η οικονομία της Κύπρου σε σχέση με ένα χρόνο πριν είναι καλύτερη, ίδια, ή χειρότερη; 24

28 Πιστεύετε ότι η οικονομία της Κύπρου σε σχέση με ένα χρόνο πριν είναι καλύτερη, ίδια, ή χειρότερη; Διαχρονικά Στοιχεία 25

29 Πρόθεση ψήφου για Βουλευτικές εκλογές ‘Εάν είχαμε την ερχόμενη Κυριακή Βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;’ Αυθόρμητα 26

30 ΝΟΕ 08ΔΕΚ 08ΙΑΝ 09MAI 09ΙΟΥΝ 09ΣΕΠ 09ΝΟΕ 09ΙΑΝ 10 ΔΗΣΥ 25.8%21.7%21.9%27.7%23.8%23.1%22.3%21.5% ΑΚΕΛ 29.0%27.0%28.1%27.5%23.9%22.9%22.1%20.3% ΔΗΚΟ 12.6%16.4%12.6%13.7%11.5%13.5%11.5%11.2% ΕΔΕΚ 4.4%4.2%4.9%5.6%4.6%5.1%6.8%6.0% ΕΥΡΩΚΟ 2.5%3.5%3.0%3.2% 3.3%4.1%4.0% ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 1.9%0.9%1.3%1.2%1.1%2.2%1.5%1.9% ΑΛΛΟ 0.2%0%0.2%0.6%0.1%0% ΑΚ/ΛΕΥ/ΑΠΟΧ 11.9%11.2%8.9%5.2%20.1%19.6%18.8%18.2% ΔΓ/ΔΑ 11.7%15.1%19.1%15.3%11.7%10.3%12.9%16.9% Πρόθεση ψήφου για Βουλευτικές εκλογές ‘Εάν είχαμε την ερχόμενη Κυριακή Βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;’ Διαχρονικά Στοιχεία 27


Κατέβασμα ppt "Ιανουάριος 2010 © Κυπριακό Βαρόμετρο Συντάχθηκε για λογαριασμό του Τηλεοπτικού Σταθμού ΑΝΤ1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google