Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιμορφωτικό διήμερο: «Υποστηρίζοντας τις Ερευνητικές Εργασίες» Εάν θέλεις πραγματικά την αλλαγή, τότε γίνε εσύ ο ίδιος η αλλαγή που θέλεις να δεις. Μαχάτμα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιμορφωτικό διήμερο: «Υποστηρίζοντας τις Ερευνητικές Εργασίες» Εάν θέλεις πραγματικά την αλλαγή, τότε γίνε εσύ ο ίδιος η αλλαγή που θέλεις να δεις. Μαχάτμα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιμορφωτικό διήμερο: «Υποστηρίζοντας τις Ερευνητικές Εργασίες» Εάν θέλεις πραγματικά την αλλαγή, τότε γίνε εσύ ο ίδιος η αλλαγή που θέλεις να δεις. Μαχάτμα Γκάντι

2 Oρθός σχεδιασμός  Το ζητούμενο στη σχεδίαση των Ε.Ε είναι ο εξ αρχής ορθός σχεδιασμός των υποδομών και η εκτέλεσή τους, ώστε να πληρούνται οι βασικές αρχές της διαχείρισης ενός έργου (Project Management). Τούτο από μόνο του αποτελεί εργώδη προσπάθεια και κάθε άλλο παρά αυτονόητο

3 Η συνέχεια μεγαλύτερη πρόκληση . Η συνέχεια αποτελεί ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση. Η λειτουργία του τελικού προϊόντος πρέπει να είναι βιώσιμη οικονομικώς, αλλά κυρίως να ενέχει μία δυναμική, η οποία να δημιουργεί ενθουσιασμό, να γεννά νέες ιδέες, να προκαλεί την ανάγκη για συνεχή επαύξηση.  να είναι ρεαλιστικό ως προς το σχεδιασμό, άρτιο ως προς την εκτέλεση

4 θετικό αντίκτυπο  Να είναι δυναμικά αναπτυσσόμενο κατά τη λειτουργία με θετικό αντίκτυπο σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων τους (διδακτικών, διοικητικών, διαχειριστικών κ.α.).

5 συγκεκριμενοποίηση των μαθησιακών και συνεργατικών στόχων  Απαιτείται λοιπόν η συγκεκριμενοποίηση των μαθησιακών και συνεργατικών στόχων όπως η ετοιμασία υλικού, φύλλων εργασίας, αξιολόγησης, ο προσδιορισμός πόρων και υλικών.

6 Σωστή διατύπωση  Πάνω από όλα όμως απαιτείται η σωστή διατύπωση του προβλήματος,του σκοπού της μεθόδου προσέγγισης της διεξαγωγής της έρευνας, των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

7 Στάδια διεξαγωγής μιας έρευνας  Το πρόβλημα  -Εμβάθυνση στο πρόβλημα  -Ο τίτλος  -Η διατύπωση του σκοπού και ερευνητικών ερωτημάτων  -Σχεδιασμός μεθοδολογίας  -Συλλογή δεδομένων  -Ανάλυση δεδομένων

8 Το πρόβλημα  Είναι ο πυρήνας της έρευνας  Αποτελεί την αφετηρία για περαιτέρω διερεύνηση και εμβάθυνση  Αποτελεί πρωταρχικό κριτήριο για την επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας  Καθοδηγέί την διαδικασία ανάλυσης και ερμηνείας των δεδομένων

9 Εμβάθυνση στο πρόβλημα και βιβλιογραφική ανασκόπηση  Ο ερευνητής οφείλει να εμβαθύνει στο πρόβλημα διερευνώντας διάφορες πτυχές του ώστε να μπορέσει να το εξειδικεύσει  Τρόποι εμβάθυνσης  Επαφή με ειδικούς  Βιβλιογραφική ανασκόπηση  Πιλοτική έρευνα με την έννοια της προκαταρτικής και κατά τρόπο ανεπίσημης διερεύνησης του θέματος

10 Ο τίτλος της έρευνας  Ο τίτλος της έρευνας πρέπει να αναφέρεται σε εξειδικευμένη πτυχή του ερευνητικού θέματος  Να ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο του σκοπού της έρευνας  Να είναι σαφής,πλήρης και συνοπτικός

11 Διάκριση μεταξύ μεθόδου και μεθοδολογίας  Η έννοια μέθοδος αναφέρεται σε συγκεκριμένη προσέγγιση που συνδέεται άμεσα με εξειδικευμένες τεχνικές και διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης δεδομένων  Ο όρος μεθοδολογία αναφέρεται στην κριτική θεώρηση του σχεδιασμού της έρευνας στην ολότητά της και στη διασφάλιση συμβατότητας,συνέπειας και λογικής συνοχής μεταξύ των σταδίων διεξαγωγής της έρευνας από την διαμόρφωση του σκοπού και των ερευνητικών ερωτημάτων μέχρι και την ερμηνεία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

12  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

13 Προβληματισμός  Ο διδάσκων εφαρμόζει τεχνικές όπως τον καταιγισμό ιδεών, τη συζήτηση, τη μελέτη περίπτωσης, προκειμένου οι μαθητές να εκφράσουν ελεύθερα τις προσωπικές τους απόψεις για την πολυπολιτισμικότητα και να μιλήσουν για τα πολυπολιτισμικά τους βιώματα. Στη συνέχεια ο διδάσκων και οι μαθητές αναζητούν έννοιες-κλειδιά, όπως πολυπολιτισμικότητα στη διατροφή, στη μόδα, στα έντυπα, στην τέχνη, τις ταξινομούν και τις σχολιάζουν.

14 Σχεδιασμός της πορείας του έργου (Συλλογικός και επιμέρους προγραμματισμός διατυπώνουν σε συνεργασία με τον διδάσκοντα το σκοπό  Οι μαθητές καθοδηγούμενοι από τον διδάσκοντα διατυπώνουν τον τίτλο του σχεδίου εργασίας και επισημαίνουν τις βασικές διαστάσεις του που προέκυψαν από το στάδιο του προβληματισμού (και θα αποτελέσουν τα επιμέρους θέματα του τελικού προϊόντος).  Ενδεικτικά αναφέρουμε:  Πολυπολιτισμικότητα και διατροφή  Πολυπολιτισμικότητα και ένδυση  Πολυπολιτισμικότητα και μουσική  Πολυπολιτισμικότητα και ζωγραφική  Πολυπολιτισμικότητα και θεάματα  Πολυπολιτισμικότητα και λογοτεχνία  Στη συνέχεια οι μαθητές, έχοντας ήδη προσεγγίσει την έννοια της πολυπολιτισμικότητας από διάφορες οπτικές γωνίες, διατυπώνουν σε συνεργασία με τον διδάσκοντα το σκοπό του σχεδίου εργασίας ως εξής: «Η εκτίμηση της προσφοράς των διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων στην κοινωνία μας σήμερα».

15  Η τάξη χωρίζεται σε ανομοιογενείς ομάδες (αγόρια – κορίτσια, ικανοί – μη ικανοί μαθητές, αλλόφωνοι) και αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους (διαδικασίες εκτέλεσης του έργου, τακτές συναντήσεις με τις άλλες ομάδες στο πλαίσιο αλληλοενημέρωσης, διαδικασίες ανατροφοδότησης των εργασιών τους, διαμορφωτικής αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης).

16 Μέθοδος Υλοποίηση του έργου  Η εκτέλεση του έργου στηρίζεται κατά μείζονα λόγο στην έρευνα πεδίου. Η κάθε ομάδα, στο πλαίσιο της θεματικής που έχει επιλέξει, συλλέγει τις πληροφορίες, τις ταξινομεί, οργανώνει τα δεδομένα, καταγράφει και ερμηνεύει τα αποτελέσματα, αξιολογεί και συνθέτει το τελικό της προϊόν. Η εξέλιξη των εργασιών των ομάδων ενισχύεται από διαδικασίες διαμορφωτικής αξιολόγησης για να διαπιστωθούν τυχόν παραλήψεις, να αντιμετωπισθούν προβλήματα, να αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι και να ολοκληρωθεί το έργο.

17 Παρουσίαση του σχεδίου εργασίας  Τα μέλη της κάθε ομάδας συναποφασίζουν για τον τρόπο παρουσίασης του έργου τους.  Για παράδειγμα:  Σύνθεση και σχολιασμός συμπερασμάτων. Γραπτό κείμενο.  Κατασκευή poster με φωτογραφίες και λεζάντες που αφορούν εισαγόμενα προϊόντα ένδυσης.  Δημιουργία αφίσας με θέμα «Τα πολυπολιτισμικά εικαστικά δρώμενα στην πόλη μας».  Κατασκευή αφίσας/κολάζ με αγαπημένα φαγητά και ποτά ξένης προέλευσης, των φίλων μας.  Σύνταξη φυλλαδίου με συνταγές μαγειρικής από διάφορες χώρες και σχόλια σχετικά με την ένταξή τους στις διατροφικές μας συνήθειες.  Δημιουργία ενός ενημερωτικού τεύχους με θέμα «Η ξένη λογοτεχνία στα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς / της συνοικίας μου».  Σύνταξη ενός πολυπολιτισμικού Οδηγού της συνοικίας (επιγραφές καταστημάτων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, χώρων αναψυχής, εστιατορίων και μικρών σουπερμάρκετ με τρόφιμα ξένης προέλευσης, καταστημάτων με εισαγόμενα είδη, λαϊκών αγορών με προϊόντα ξένης προέλευσης ή “εξωτικά” προϊόντα κτλ.).

18 Αξιολόγηση  Η αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας δεν αφορά μόνο το παραχθέν έργο αλλά και τη λειτουργία των ομάδων και περιλαμβάνει διαδικασίες ετεροαξιολόγησης (η μία ομάδα αξιολογεί το έργο της άλλης ομάδας), αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης από τον διδάσκοντα. Ειδικότερα, μέσα από τις διαδικασίες ετεροαξιολόγησης αποτιμώνται ο βαθμός συμμετοχής των μαθητών της κάθε ομάδας στη συλλογική εργασία, ο συντονισμός των επιμέρους δράσεων, η τήρηση του χρονοδιαγράμματος, η συνεργασία και η αλληλοεπικοινωνία μεταξύ των μελών της κάθε ομάδας.

19  Στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης, ο κάθε μαθητής μπορεί να δημιουργήσει υπό την καθοδήγηση του διδάσκοντος έναν ατομικό φάκελο (Καγκά, 2003), όπου θα καταγράφει τους προσωπικούς του στοχασμούς και προβληματισμούς σχετικά με την εξέλιξη του έργου, την εμπλοκή του στα διάφορα στάδια υλοποίησης του σχεδίου εργασίας, τις πρωτοβουλίες που ανέπτυσσε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησε, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τους τρόπους με τους οποίους τις διαχειρίστηκε.  Ο διδάσκων, προκειμένου να αξιολογήσει την πορεία του σχεδίου εργασίας αλλά και το παραχθέν έργο, μπορεί να χρησιμοποιήσει ερωτηματολόγια, που θα μοιράσει στους μαθητές στην αρχή και στο τέλος της συλλογικής εργασίας, ώστε να αποτιμήσει το βαθμό επίτευξης των στόχων του σχεδίου εργασίας, τον εμπλουτισμό των ενδιαφερόντων των μαθητών, την αξιοποίηση άλλων γνωστικών αντικειμένων και τη διαδικασία παραγωγής του τελικού προϊόντος. Επίσης, ο διδάσκων μπορεί να ενισχύσει την αξιολόγησή του με την παρατήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της συλλογικής εργασίας, στο πλαίσιο της οποίας ανατροφοδοτεί τις διαδικασίες, διαπιστώνει τις μεθοδολογικές στρατηγικές της κάθε ομάδας και αποτιμά την ποιότητα του παραχθέντος έργου.19

20 Προσδοκώμενα αποτελέσματα  Με την ολοκλήρωση του σχεδίου εργασίας αναμένεται οι μαθητές :  να συνειδητοποιήσουν την αλληλεπίδραση των πολιτισμών,  να διαμορφώσουν στάσεις σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και να απορρίπτουν ξενοφοβικά και ρατσιστικά στερεότυπα συμπεριφοράς,  να ανακαλύψουν κοινά πολιτισμικά στοιχεία ανάμεσα στη χώρα μας και σε άλλες χώρες,  να αναπτύξουν αυτοεκτίμηση και αυτοαποτελεσματικότητα.

21  Βιβλιογραφία  Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, Τόμος Α΄ (2002). Αθήνα: ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  Καγκά, Ε. (2003). Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών (European Language Portfolio, Portfolio Européen des Langues, Europäisches Sprachenportfolio). Αθήνα: Εκδόσεις Eiffel.  Καγκά, Ε. (2001). «Το άνοιγμα του σχολείου στην πολυγλωσσία και τον πολυπολιτισμό», Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τεύχος 5ο. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  Καγκά, Ε. (2002). «Διαπολιτισμική επικοινωνία και διαθεματικότητα: όψεις και προοπτικές στην Ευέλικτη Ζώνη», Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τεύχος 6ο. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  Κασσωτάκης, Μ., Φλουρής, Γ. (2006). Μάθηση και Διδασκαλία. Θεωρία, πράξη και αξιολόγηση της διδασκαλίας, Τόμος Β΄. Αθήνα: Ατραπός.  Ματσαγγούρας, Η. (2002). Η Διαθεματικότητα στη σχολική γνώση. Εννοιοκεντρική αναπλαισίωση και Σχέδια Εργασίας. Αθήνα: Γρηγόρης.  Lather, P. (1991). Getting Smart: Feminist Research and Pedagogy with / in the Post- modern. New York: Routledge.


Κατέβασμα ppt "Επιμορφωτικό διήμερο: «Υποστηρίζοντας τις Ερευνητικές Εργασίες» Εάν θέλεις πραγματικά την αλλαγή, τότε γίνε εσύ ο ίδιος η αλλαγή που θέλεις να δεις. Μαχάτμα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google