Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στο Excel Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στο Excel Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στο Excel Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Τομέας Τοπογραφίας Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας

2 Πλεονεκτήματα εργασίας στο Excel
Επεξεργασία πλήθους δεδομένων Αξιοποίηση πολυάριθμων συναρτήσεων που υπάρχουν έτοιμες μέσα από το περιβάλλον του Excel Δυνατότητα για άμεσο έλεγχο σε όλα τα στάδια επίλυσης ενός προβλήματα ΚΑΙ…

3 Παρουσίαση δεδομένων / αποτελεσμάτων σε λογιστικά φύλλα

4 Παρουσίαση δεδομένων / αποτελεσμάτων σε Γραφήματα

5 Εύκολη αντιστροφή πινάκων

6 Μορφοποίηση Διαχείριση αρχείων Εισαγωγή δεδομένων (με πληκτρολόγηση ή κάνοντας copy/paste) Λογιστικά φύλλα

7 Χρήση συναρτήσεων Εισαγωγή συνάρτησης Επιλογή συνάρτησης

8 Γραμμή συναρτήσεων Μενού συναρτήσεων Κελί / θέση καταχώρησης αποτελέσματος *Προκειμένου να εισάγω κάποια συνάρτηση επιλέγω το κελί στο οποίο θα καταγραφεί το αποτέλεσμα και πληκτρολογώ το σημείο της ισότητας. Στη συνέχεια είτε γράφω απευθείας τη συνάρτηση εισάγοντας τα δεδομένα χειροκίνητα είτε χρησιμοποιώ τις συναρτήσεις του Excel από το μενού συναρτήσεων.

9 Παράθυρο συνάρτησης (Περιγραφή και παράμετροι)
Χρήση συναρτήσεων Εμφάνιση συνάρτησης και δεδομένων Επιλογή συνάρτησης sum() Δεδομένα συνάρτησης Παράθυρο συνάρτησης (Περιγραφή και παράμετροι)

10 Τριγωνομετρικές συναρτήσεις
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το π υπάρχει ορισμένο στο Excel σαν PI() ενώ τα ορίσματα που περνάνε στις τριγωνομετρικές συναρτήσεις πρέπει να είναι πάντα σε rad

11 Αναστροφή πίνακα 1)Μαρκάρω τον πίνακα και τον αντιγράφω (copy)
2) Επιλέγω τη θέση που θα έχει το πρώτο κελί του ανεστραμένου πίνακα 3) Δεξί κλίκ -> μενού συντομεύσεων -> Paste special -> Επιλογή Transpose-> ΟΚ

12 Πρόσθεση πινάκων 2) Επιλέγω το πρώτο στοιχείο του κάθε πίνακα και τα προσθέτω 1) Επιλέγω τη θέση που θα έχει το πρώτο κελί του πίνακα που θα προκύψει από το άθροισμα

13 Πρόσθεση πινάκων Εφόσον έχει γίνει ο υπολογισμός του πρώτου στοιχείου του πίνακα: 1) επιλέγω το αντίστοιχο κελί, 2)τοποθετώ τον κέρσορα στο κάτω δεξί άκρο του κελιού εκεί όπου εμφανίζεται ένα σταυρός και 3)κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σύρω προς τα δεξιά

14 Πρόσθεση πινάκων Εφόσον έχει γίνει ο υπολογισμός της πρώτης σειράς του πίνακα: 1) επιλέγω ολόκληρη την πρώτη σειρά, 2)τοποθετώ τον κέρσορα στο κάτω δεξί άκρο εκεί όπου εμφανίζεται ένα σταυρός και 3)κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σύρω προς κάτω

15 Αντιστροφή πίνακα 2) Επιλέγω από το μενού ή πληκτρολογώ τη συνάρτηση MINVERSE() 1) Μαρκάρω την περιοχή που θα καταλάβει ο αντίστροφος και εισάγω το σημείο της ισότητας 3)Μέσω του εργαλείου Array επιλέγω τον πίνακα που θα αντιστρέψω και κρατώντας πατημένα τα Control και Shift πατάω το πλήκτρο enter

16 Πολλαπλασιασμός πινάκων
2) Επιλέγω από το μενού ή πληκτρολογώ τη συνάρτηση MMULT() 3)Μέσω του εργαλείου Array επιλέγω τους πίνακες που θα πολ/σω και κρατώντας πατημένα τα Control και Shift πατάω το πλήκτρο enter 1) Μαρκάρω την περιοχή που θα καταλάβει το γινόμενο των δύο πινάκων και εισάγω το σημείο της ισότητας

17 Μεταβολή τιμών/ επαναϋπολογισμός
Ανεξάρτητος του Α καθώς προέκυψε από επικοληση τιμών Ανεξάρτητος του Α αν ο Α-1 είναι σωστός, αφού ΑΑ-1=Ι Πίνακες εξαρτημένοι από τον Α διότι έχουν προκύψει από αυτόν μέσω κάποιας συνάρτησης ή υπολογισμών

18 Μεταβολή τιμών/ επαναϋπολογισμός
Ανεξάρτητος του Α καθώς προέκυψε από επικοληση τιμών Ανεξάρτητος του Α αν ο Α-1 είναι σωστός, αφού ΑΑ-1=Ι Πίνακες που μεταβάλλονται με τον Α διότι έχουν προκύψει από αυτόν μέσω κάποιας συνάρτησης ή υπολογισμών

19 Βασικές Πράξεις Ύψωση σε δύναμη με τον τελεστή ^
Υπολογισμός ρίζας sqrt()

20 Πολλαπλασιασμός πίνακα με στοιχείο
Προκειμένου να πολλαπλασιάσω όλα τα στοιχεία του πίνακα με τον αριθμό 10 που έχω στο κελί C2, πηγαίνω στη θέση που θα έχει το πρώτο στοιχείο του νέου πίνακα, επιλέγω τα κελιά που θα συμμετέχουν στον υπολογισμό και επειδή θέλω όλα τα στοιχεία να πολλαπλασιαστούν με το C2 χρησιμοποιώ το σύμβολο $ για να σταθεροποιήσω το συγκεκριμένο στοιχείο κατά στήλη ($C) και γραμμή ($2). Τέλος δίνω enter και έχω το αποτέλεσμα στο πρώτο κελί του νέου πίνακα.

21 Πολλαπλασιασμός πίνακα με στοιχείο
Εφόσον έχω δημιουργήσει τον τύπο στο πρώτο κελί του νέου πίνακα, σύρω κατακόρυφα προς τα κάτω ούτως ώστε να αντιγραφεί ο τύπος στα επόμενα κελιά. Παρατηρήστε ότι στο τελευταίο κελί φαίνεται πως για τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται η τιμή του διπλανού κελιού και του κελιού C2 αφού αυτό σταθεροποιήθηκε($C$2) πριν την αντιγραφή. Τέλος σημειώσατε ότι μπορείτε να σταθεροποιείτε μόνο κατά στήλη ή μόνο κατά γραμμή ανάλογα με την περίπτωση. Προκειμένου να πολλαπλασιάσω όλα τα στοιχεία του πίνακα με τον αριθμό 10 που έχω στο κελί C2, πηγαίνω στη θέση που θα έχει το πρώτο στοιχείο του νέου πίνακα, επιλέγω τα κελιά που θα συμμετέχουν στον υπολογισμό και επειδή θέλω όλα τα στοιχεία να πολλαπλασιαστούν με το C2 χρησιμοποιώ το σύμβολο $ για να σταθεροποιήσω το συγκεκριμένο στοιχείο κατά στήλη ($C) και γραμμή ($2)


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στο Excel Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google