Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ομάδα Β: Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ομάδα Β: Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ομάδα Β: Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων
Εργασία 4: Υπολογιστικά Φύλλα και Επεξεργασία Δεδομένων Ομάδα Β: Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων LibreOffice Calc

2 Τι είναι τα υπολογιστικά φύλλα
Λογιστικό φύλλο (spreadsheet): ο λογιστικός πίνακας, (παλαιότερα «λογιστικό αβάκιο») σε ηλεκτρονική μορφή, που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή και μπορεί να αποθηκευτεί, εκτυπωθεί ή και να διαβιβαστεί σε έτερο υπολογιστή. (Βικιπαίδεια) Το λογιστικό φύλλο αποτελείται από έναν αριθμό φύλλων (sheets) Το κάθε φύλλο είναι ένας πίνακας κελιών (cells) Τα κελιά περιέχουν απλά δεδομένα (κείμενο, αριθμούς) ή μαθηματικούς τύπους (τιμή). Οι μαθηματικοί τύποι δείχνουν πώς νέες τιμές υπολογίζονται από υπάρχουσες τιμές. Calc: Λογισμικό υπολογιστικών φύλλων (spreadsheets) Εισαγωγή δεδομένων και διαχείρισή τους για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων

3 Εκτέλεση του προγράμματος
LibreOffice-Calc

4 Βασικά Χαρακτηριστικά
Στήλη Γραμμή Κελί Πίνακας Ονομασία κελιού: Γραμμή + Στήλη Όνομα ενεργού κελιού Ενεργό κελί Εργαλειοθήκη Μορφοποίησης Βασική Εργαλειοθήκη Γραμμή Μενού Γραμμή Τύπων Γραμμή Τίτλου Καρτέλα Φύλλων Γραμμή Κατάστασης Ονομασία στηλών Ονομασία γραμμών

5 Βασικά Χαρακτηριστικά
Ονομασία φύλου Δημιουργία νέου φύλου α β γ Δεξί κλικ στο τρέχον φύλλο α β

6 Εισαγωγή Δεδομένων Γραμμή Εισόδου: Εισαγωγή δεδομένων (τιμών) στα κελιά (αριθμοί, τύποι, συναρτήσεις, ημερομηνίες, κείμενο) Γραμμή Εισόδου κελί Α1 κελί D6 Αποδοχή Απόρριψη Τιμή κελιού

7 Κελιά: Είδος & Στοίχιση περιεχομένου
Μορφοποιήσεις Μορφοποίηση κελιών (Format Cells, Ctrl+1): Καθορισμός του είδους και της μορφής της τιμής των κελιών (αριθμός, ποσοστό, νόμισμα, ημερομηνία, χρόνος, κείμενο) της γραμματοσειράς των χαρακτήρων και του μεγέθους της των εφέ χαρακτήρων της στοίχισης και του προσανατολισμού της τιμής μέσα στο κελί των περιγραμμάτων των κελιών του παρασκηνίου των κελιών (χρωματισμός κελιών ή χωρίς «γέμισμα») Κελιά: Είδος & Στοίχιση περιεχομένου Αριθμός δεκαδικών ψηφίων Ορισμός μορφής και από τον χρήστη Στοίχιση Περιστροφήκειμένου Αυτόματη αναδίπλωση κειμένου

8 Χαρακτήρες: Γραμματοσειρά & εφέ
Μορφοποιήσεις Γραμματοσειρά Στυλ Μέγεθος Ανάγλυφο Γραμμές Χρώμα Χαρακτήρες: Γραμματοσειρά & εφέ Διαρρύθμιση γραμμών Στυλ-Πλάτος- Χρώμα γραμμών Σκίαση κελιών Απόσταση περιεχομένου από τις πλευρές του κελιού Κελιά: Περίγραμμα & χρωματισμός Επιλογή χρώματος παρασκηνίου

9 Μεταβολή του ύψους σειράς
Μορφοποιήσεις Μεταβολή του ύψους σειράς Μεταβολή του πλάτους της στήλης Α. Α. Β. Πηγαίνοντας το ποντίκι στο τέλος της σειράς/στήλης της οποίας θέλουμε να αλλάξουμε το ύψος/πλάτος, ο κέρσορας παίρνει τη μορφή / . Σύροντας το ποντίκι προς τα επάνω/αριστερά ελαττώνεται το ύψος/πλάτος της σειράς/στήλης, ενώ προς τα κάτω/δεξιά αυξάνεται. Διπλό κλικ έχει σαν αποτέλεσμα το ύψος/πλάτος της σειράς/στήλης να προσαρμοστεί στο ύψος/πλάτος των περιεχομένων της.

10 Μορφοποιήσεις Συγχώνευση κελιών Διαμερισμός κελιών

11  Τα πρώτα βήματα Ας δημιουργήσουμε το διπλανό κελί
Περιεχόμενο κελιού Α1: Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Χαρακτήρες: Comic Sans MS, Έντονοι, Πλάγιοι, 12 pt Εφέ χαρακτήρων: Κόκκινο χρώμα, Περίγραμμα και σκίαση χαρακτήρων, διάστικτη (dotted) υπογράμμιση Συγχώνευση κελιών Α1 & Β1, Ύψος γραμμής 1: 3.6 cm Στοίχιση: Οριζόντια  κέντρο, Κάθετα  μέσο Προσανατολισμός κειμένου: Περιστροφή 30°, προέκταση εντός κελιού Αυτόματη αναδίπλωση κειμένου Περιγράμματα κελιού: Όλες οι πλευρές, διπλή γραμμή, πάχος 0.35 pt, χρώμα κόκκινο Σκίαση κελιού: Κάτω δεξιά, κόκκινο χρώμα Παρασκήνιο: Χρώμα μπλε-γκρι

12 Εισαγωγή τύπων & συναρτήσεων
Βοηθός συναρτήσεων Κουμπί Αθροίσματος Η τιμή σε ένα κελί εκτός από αριθμός, ημερομηνία, κείμενο, νόμισμα μπορεί να είναι τύποι ή\και συναρτήσεις Τύποι: Εξισώσεις με αριθμούς και μεταβλητές. Στα υπολογιστικά φύλλα οι μεταβλητές είναι κελιά π.χ. 2*Α4 Συναρτήσεις: Ενσωματωμένοι υπολογισμοί που με την πρόσθεση ορίσματος (μεταβλητή ή αριθμός) αποτελούν τμήμα ή το σύνολο ενός τύπου π.χ. 2*ABS(A4) Προσοχή: Πριν την εισαγωγή μαθηματικού τύπου βάζουμε πάντα το σύμβολο =

13 Τελεστές: Αριθμητικοί, σύγκρισης, κειμένου, αναφοράς
Εισαγωγή τύπων με τη χρήση τελεστών Τελεστές: Αριθμητικοί, σύγκρισης, κειμένου, αναφοράς Αριθμητικοί τελεστές Τελεστής Όνομα Παράδειγμα + (Plus) Πρόσθεση =1+1 – (Minus) Αφαίρεση =2–1 Άρνηση –5 * (asterisk) Πολλαπλασιασμός =2*2 / (Slash) Διαίρεση =10/5 % (Percent) Ποσοστό 15% ^ (Caret) Εκθετικοποίηση 2^3 Τελεστές σύγκρισης Τελεστής Όνομα Παράδειγμα = Ίσον A1=B1 > Μεγαλύτερο από A1>B1 < Μικρότερο από A1<B1 >= Μεγαλύτερο από ή ίσο με A1>=B1 <= Μικρότερο από ή ίσο με A1<=B1 <> Διάφορο A1<>B1

14 Παραδείγματα εισαγωγής τύπων
Α Β

15 Σημαντικότερες κατηγορίες συναρτήσεων
Εισαγωγή συναρτήσεων Σημαντικότερες κατηγορίες συναρτήσεων Ημερομηνίας & Ώρας Χρηματοοικονομικές Λογικές Μαθηματικές Διατάξεων Στατιστικές Κειμένων Λίστα συναρτήσεων Επεξήγηση επιλεγμένης συνάρτησης

16 Βοηθός συναρτήσεων και λειτουργιών

17 Μερικές χρήσιμες συναρτήσεις για φυσικούς
Μαθηματικές – όπου N= αριθμός ή κελί ή τύπος ABS(N): Απόλυτη τιμή του Ν COS(N), SIN(N), TAN(N), COT(N): Συνημίτονο, Ημίτονο, Εφαπτομένη, Συνεφαπτομένη του Ν DEGREES(N): Μετατροπή ακτινίων σε μοίρες RADIANS(N): Μετατροπή μοιρών σε ακτίνια POWER(a, N): aN (a^N) EXP(N): eN LN(N): Φυσικός λογάριθμος του Ν LOG10(N): Λογάριθμος του Ν με βάση το 10 LOG(N, a): Λογάριθμος του Ν με βάση τον a (a=αριθμός) SQRT(N): Τετραγωνική ρίζα του Ν ΙNΤ(N): Ο πλησιέστερος ακέραιος μικρότερος από το Ν ROUND(N, k): Στρογγυλοποίηση του Ν με ακρίβεια k δεκαδικών ψηφίων MOD(D, d): Το υπόλοιπο της διαίρεσης του διαιρετέου D με το διαιρέτη d RAND(): Τυχαίος αριθμός από 0 έως 1 SUM(N1, N2, …., Nn): Άθροισμα N1+N2+…. +Nn PRODUCT(N1, N2, …., Nn): Γινόμενο N1*N2*…. *Nn SUMSQ(N1, N2, …., Nn): Άθροισμα N12+N22+…. +Nn2

18 Βοηθός συναρτήσεων και λειτουργιών
Στατιστικές - όπου Ν= αριθμός ή κελί ή τύπος AVERAGE(N1, N2, …., Nn): Μέση τιμή του συνόλου N1, N2, …., Nn MEDIAN(N1, N2, …., Nn): Διάμεσος του συνόλου N1, N2, …., Nn ΜODE(N1, N2, …., Nn): Επικρατούσα τιμή του συνόλου N1, N2, …., Nn STDEV(N1, N2, …., Nn): Τυπική απόκλιση του συνόλου N1, N2, …., Nn AVEDEV(N1, N2, …., Nn): Άθροισμα των απόλυτων τιμών των αποκλίσεων από τη μέση τιμή του συνόλου N1, N2, …., Nn DEVSQ(N1, N2, …., Nn): Άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων από τη μέση τιμή του συνόλου N1, N2, …., Nn MAX(N1, N2, …., Nn): Ο μέγιστος αριθμός από τους N1, N2, …., Nn MIN(N1, N2, …., Nn): Ο ελάχιστος αριθμός από τους N1, N2, …., Nn LARGE(D, ν): O νιοστός μεγαλύτερος αριθμός από την περιοχή κελιών D SMALL(D, ν): O νιοστός μικρότερος αριθμός από την περιοχή κελιών D INTERCEPT(data_Y, data_X): Η τομή της ευθείας που προκύπτει από τη γραμμική παλινδρόμηση με τον άξονα Υ SLOPE(data_Y, data_X): Η κλίση της ευθείας που προκύπτει από τη γραμμική παλινδρόμηση STEYX(data_Y, data_X): Το τυπικό σφάλμα της ευθείας που προκύπτει από τη γραμμική παλινδρόμηση CORREL(data_Y, data_X): Ο συντελεστής συσχέτισης των συνόλων Χ και Υ

19 Παραδείγματα συναρτήσεων
Άθροισμα Μέση Τιμή ex Κλίση ευθείας Λογικές συναρτήσεις

20 Γρήγορη επεξεργασία δεδομένων
Αντιγραφή της τιμής ενός κελιού σε γειτονικά κελιά Δημιουργία σειράς αριθμών Σύλληψη της κάτω δεξιάς γωνίας του κελιού με το ποντίκι και σύρσιμο ως το κελί που θέλουμε να έχει το ίδιο περιεχόμενο Μαρκάρισμα των 2 κελιών που αντιστοιχούν σε δύο διαδοχικές τιμές της σειράς, σύλληψη της κάτω δεξιάς γωνίας του 2ου κελιού με το ποντίκι και σύρσιμο ως το κελί που θέλουμε έχει την τελευταία τιμή της σειράς

21 Οι διευθύνσεις των κελιών
Αντιγραφή τύπων σε γειτονικά κελιά - Σχετική αναφορά (σχετικές θέσεις κελιών) A1+B1 A8+B8 Εισαγωγή τύπου που συνδέει την επιθυμητή τιμή στο κελί με τη μεταβλητή/ες Σύλληψη της κάτω δεξιάς γωνίας του κελιού με το ποντίκι και σύρσιμο ως το κελί που θέλουμε να έχει το ίδιο περιεχόμενο

22 Οι διευθύνσεις των κελιών
Αντιγραφή τύπων σε γειτονικά κελιά - Απόλυτη αναφορά (απόλυτες θέσεις κελιών) Η μεταβλητή(-ες) της οποίας η τιμή θα πρέπει να διατηρηθεί σταθερή(ες) (απόλυτη αναφορά) θα πρέπει να εισαχθεί στον τύπο ως $όνομα στήλης$όνομα σειράς Εισαγωγή τύπου που συνδέει την επιθυμητή τιμή στο κελί με τη σταθερή μεταβλητή/ες Σύλληψη της κάτω δεξιάς γωνίας του κελιού με το ποντίκι και σύρσιμο ως το κελί που θέλουμε να έχει το ίδιο περιεχόμενο

23  Εξάσκηση Μαρία Ιωαννίδου 09/06/1993 15.8 16.5 Άλκης Αργυρίου
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 2 Μαρία Ιωαννίδου 09/06/1993 15.8 16.5 Άλκης Αργυρίου 10/05/1996 12.3 13.7 Βασίλης Μελάς 15/10/1994 18.2 17.8 Αλεξάνδρα Πετρίδου 05/03/1997 16.4 16.1 Παύλος Χατζόγλου 30/11/1992 19.2 Δήμητρα Μαρινάκη 22/08/1995 17.9 Δημιουργείστε τον παραπάνω πίνακα σε φύλλο του Calc και αποθηκεύστε το λογισμικό φύλλο με την ονομασία CalcPract_ΧΧΧΧΧ (ΧΧΧΧΧ=ΑΕΜ). Δώστε το όνομα Practice1 στο φύλλο Μορφοποιείστε κατάλληλα τα κελιά ανάλογα με το είδος των περιεχομένων Χρησιμοποιώντας τελεστή σύγκρισης βρείτε σε ποιες περιπτώσεις η βαθμολογία 1 είναι μικρότερη από ή ίση με τη βαθμολογία 2 (Το αποτέλεσμα να εμφανίζεται σε νέα στήλη) Βρείτε τον μέσο όρο των βαθμολογιών 1 & 2 (Το αποτέλεσμα να εμφανίζεται σε νέα στήλη και με προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων) Μπορείτε να βρείτε την ημέρα που γεννήθηκε ο κάθε μαθητής?

24    Λίγο Περισσότερη Εξάσκηση
α α β γ δ Δημιουργείστε νέο φύλλο στο CalcPract_ΧΧΧΧΧ με το όνομα Practice2 . Δημιουργείστε τον αριστερό πίνακα α στο Practice2. Μορφοποιείστε κατάλληλα τα κελιά (Α4-Α8: νόμισμα Ευρώ, Β4-Β8 & C4-C8: νόμισμα Βρετανική Λίρα, προσέγγιση 4 δεκαδικών ψηφίων) . Αντιγράψτε την περιοχή κελιών από Α3 έως C8 4 φορές κάθετα, όπως φαίνεται στο δεξιό πίνακα. Πίνακας α: Τιμή κελιού Β4=Α4*Β3. Αντιγραφή τύπου B4 στα κελιά Β5-Β8 και στο κελί C4. Αντιγραφή τύπου C4 στα κελιά C5-C8. Πίνακας β: Τιμή κελιού Β10=A10*$B9. Αντιγραφή τύπου B10 στα κελιά Β11-Β14 και στο κελί C10. Αντιγραφή τύπου C10 στα κελιά C11-C14. Πίνακας γ: Τιμή κελιού Β16= A16*B$15. Αντιγραφή τύπου B16 στα κελιά Β17-Β20 και στο κελί C16. Αντιγραφή τύπου C16 στα κελιά C17-C20. Πίνακας δ: Τιμή κελιού Β22= A22*$B$21. Αντιγραφή τύπου B22 στα κελιά Β23-Β26 και στο κελί C22. Αντιγραφή τύπου C22 στα κελιά C23-C26. Τι παρατηρείται σχετικά με τη χρήση ή όχι του συμβόλου $ στις μεταβλητές? Πίνακας ε: Εισάγετε τον σωστό τύπο στο κελί Β28, έτσι ώστε οι αντιγραφές τύπου τόσο οριζόντια, όσο και κάθετα να δίνουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. ε

25 Διαγράμματα & Γραφικές παραστάσεις με το Calc
Βοηθός γραφημάτων Βήματα για τη δημιουργία γραφήματος Τύποι γραφημάτων Επιλογές για κάθε τύπο γραφήματος

26 Διαγράμματα & Γραφικές παραστάσεις με το Calc
Επιλογή δεδομένων γραφήματος Εισαγωγή γραφήματος

27 Διαγράμματα & Γραφικές παραστάσεις με το Calc

28 Διαγράμματα & Γραφικές παραστάσεις με το Calc

29 Διαγράμματα & Γραφικές παραστάσεις με το Calc

30 Διαγράμματα & Γραφικές παραστάσεις με το Calc

31 Διαγράμματα & Γραφικές παραστάσεις με το Calc

32 Διαγράμματα & Γραφικές παραστάσεις με το Calc

33 Διαγράμματα & Γραφικές παραστάσεις με το Calc


Κατέβασμα ppt "Ομάδα Β: Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google