Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συνάρτηση TREND Σύνταξη ΤRΕΝD(Δεδομένα_y: Δεδομένα_x; Νέα _x; Σταθερά)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συνάρτηση TREND Σύνταξη ΤRΕΝD(Δεδομένα_y: Δεδομένα_x; Νέα _x; Σταθερά)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συνάρτηση TREND Σύνταξη ΤRΕΝD(Δεδομένα_y: Δεδομένα_x; Νέα _x; Σταθερά)

2 Τα ορίσματα Δεδομένα_y και Δεδομένα_x αντιπροσωπεύουν τις γνωστές τιμές των εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών, αντίστοιχα. Το τρίτο και το τέταρτο όρισμα είναι προαιρετικά. Αν παραλείψουμε το όρισμα Νέα_x, η συνάρτηση θεωρεί ότι είναι ίδιο με το όρισμα Δεδομένα_x. Αν δώσουμε το όρισμα Σταθερά, η τιμή αυτού του ορίσματος πρέπει να είναι TRUE ή FALSE (1 ή 0). Αν το όρισμα σταθερά είναι TRUE η συνάρτηση εξισώνει υποχρεωτικά το b με το 0.Ορίσματα

3 Τα δεδομένα στα κελιά Α2 έως Α11 εκφράζουν τα 10 εξάμηνα ενός φοιτητή για τα πέντε έτη σπουδών. Στα κελιά Β2 έως Β11 τους μέσους όρους των μαθημάτων ανά εξάμηνο. Για να υπολογίσουμε τα σημεία δεδομένων της γραμμής τάσης που ταιριάζουν καλύτερα στα δεδομένα μας παραλείπουμε το τρίτο και το τέταρτο όρισμα από τη συνάρτηση. Ο πίνακας αποτελεσμάτων θα έχει το ίδιο μέγεθος με την περιοχή του ορίσματος Δεδομένα _x. Παράδειγμα

4 Για να πάρουμε τα αποτελέσματα, επιλέγουμε τα κελιά C2:C11 και στο κελί C2 εισάγουμε τον τύπο {=TREND(B2:B11;A2:A11)} στη συνέχεια πατάμε τα πλήκτρα [Ctrl]+[Shift]+[Enter] για εισαγωγή ως τύπο πίνακα.


Κατέβασμα ppt "Συνάρτηση TREND Σύνταξη ΤRΕΝD(Δεδομένα_y: Δεδομένα_x; Νέα _x; Σταθερά)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google