Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 2005

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 2005"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 2005
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ/ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 2005

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΈΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ α) ιστορική εξέλιξη β) σημερινή πραγματικότητα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ α) 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών β) HEAL-LINK – EBLIDA γ) άλλες πρωτοβουλίες 8. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΛΥΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ «Πνευματική ιδιοκτησία ονομάζεται το δικαίωμα που η έννομη τάξη απονέμει στο δημιουργό ενός πνευματικού έργου πάνω στο έργο αυτό. Πνευματική ιδιοκτησία ονομάζεται και ολόκληρος ο σχετικός θεσμός, δηλαδή το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν αυτό το δικαίωμα» (Γ. Κουμάντος). Οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνικής δημιουργούν προβλήματα. Σημερινή πραγματικότητα: η ευκολία και το χαμηλό κόστος αναπαραγωγής κειμένων, ήχων, εικόνων, βάσεων δεδομένων οι οποίες αποθηκεύουν αναρίθμητες πληροφορίες και το Internet, έχουν ως αποτέλεσμα την εύκολη αναζήτηση και μετάδοση των παραπάνω σε χρόνο μηδέν. Οι έννοιες της αναπαραγωγής, της χώρας προέλευσης του έργου, του τόπου τέλεσης της προσβολής είναι ζητήματα που προκύπτουν.

4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (1/2)
Η δημιουργία και εκμετάλλευση έργων στο ψηφιακό περιβάλλον ξεχωρίζει από τους παραδοσιακούς τρόπους χρήσης τους στα ακόλουθα: α) η αναπαραγωγή και μετάδοση υλικού αποθηκευμένου με ψηφιακό τρόπο είναι απεριόριστη, γίνεται χωρίς απώλεια πιστότητας και χωρίς ίχνη, ιδιότητες που αυξάνουν ραγδαία τη διαθεσιμότητα αυτού του υλικού β) λόγω της αυξημένης ικανότητας αποθήκευσης και μετάδοσης του ψηφιακού υλικού και σε συνδυασμό με το διαδίκτυο έχουμε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών ψηφιακών έργων καθώς και μεγάλη ιδιωτική χρήση και αναπαραγωγή τους

5 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2/2)
γ) στο ψηφιακό περιβάλλον η έννοια της ιδιωτικής χρήσης χάνει το περιεχόμενό της αφού η διάκριση ανάμεσα στον δημιουργό του έργου που προσφέρει το έργο του για χρήση και τον ίδιο τον χρήστη αίρεται βαθμιαία δ) τα διεθνή και ανοικτά δίκτυα πληροφοριών (Internet) προσφέρουν έδαφος ανάπτυξης για την υψηλή πειρατεία στα πνευματικά αγαθά ε) οι έννοιες της ψηφιοποίησης, των πολυμέσων (multimedia), η ψηφιακή δικτύωση και επικοινωνία με το χρήστη θέτουν σε δοκιμασία τις περιουσιακές και ηθικές εξουσίες του δημιουργού. Τεχνικά μέσα προστασίας και ηλεκτρονικές συμβάσεις απειλούν μακροπρόθεσμα την πνευματική ιδιοκτησία

6 ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (1/2)
α) η εμπορευματοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας, η δορυφορική και καλωδιακή διάχυση οπτικοακουστικών έργων, η διάδοση ηλεκτρονικών βιβλίων β) το έργο είναι «απρόσωπο» και ωθεί προς μια πνευματική ιδιοκτησία «χωρίς δημιουργό» γ) η υποχρεωτική ανάθεση της διαχείρισης δικαιωμάτων σε Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης

7 ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2/2)
δ) η κατάλυση της έννοιας του πρωτοτύπου και του αντιγράφου με τα ψηφιακά μέσα αντιγραφής και το Internet ε) ο διαχωρισμός ανάμεσα στα κλασικά και τα νέα έργα που είναι αποτέλεσμα της τεχνολογίας με απρόβλεπτες συνέπειες για τη συνοχή και τις επιδράσεις στην έννοια της πρωτοτυπίας στ) η εισαγωγή ψηφιακών τεχνικών συστημάτων που αποδίδουν ψηφιακή ταυτότητα στο έργο («digital footprint») και εμποδίζουν την ψηφιακή αντιγραφή ζ) η νομοθετική και νομολογιακή προσαρμογή του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας στα νέα τεχνολογικά δεδομένα

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (1/7)
α) Ιστορική εξέλιξη Τουρκοκρατία Μετά την απελευθέρωση: υπόθεση «σφετερισμού» χειρογράφων Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού 1834 «Ποινικός Νόμος» άρθρα 432, 433, 371 (ανεπαρκή) 1920 (Ν. 2387/1920) πρώτος πλήρης νόμος για την πνευματική ιδιοκτησίας

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (2/7)
β) σημερινή πραγματικότητα Ν.3184/2003 Κύρωση της Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για την Πνευματική Ιδιοκτησία Ν.3057/2002 Εναρμόνιση Ορισμένων Πτυχών του Δικαιώματος του Δημιουργού και των Συγγενικών Δικαιωμάτων στην Κοινωνία της Πληροφορίας και άλλες Διατάξεις (εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2001/29) Ν.2919/2000 Νομική προστασία των Βάσεων Δεδομένων και άλλες Διατάξεις (εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚ) Ν.2557/1997 Θεσμοί, Μέτρα και Δράσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης (τροποποίηση του Ν.2121/1993) Ν.2435/1996 (τροποποίηση του Ν.2121/1993) Ν.2121/1993 Η Πνευματική Ιδιοκτησία, τα Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (3/7)
Επίσης: Διεθνής Σύμβαση Βέρνης Διεθνής Σύμβαση Ρώμης (1961) Συμφωνία Γενεύης (1971) Συμφωνία TRIPS Διεθνείς Συμβάσεις WIPO Copyright Τreaty και WIPO Performance & Phonograms Treaty 1996

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (4/7)
Περιουσιακό δικαίωμα (δικαίωμα εκμετάλλευσης έργου) Πνευματική Ιδιοκτησία δημιουργοί ηθικό δικαίωμα (δικαίωμα προστασίας του προσωπικού του δεσμού προς το έργο) Άρθρα 1&2 Ν.2121/1993 «έργο» - κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα με οποιαδήποτε μορφή μουσικές συνθέσεις θεατρικά έργα οπτικοακουστικά έργα φωτογραφίες χάρτες, βάσεις δεδομένων, προγράμματα Η/Υ κλπ

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (5/7)
Περιουσιακό δικαίωμα περιορισμοί Ν.2121/1993 Άρθρο 18 Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση : τα άρθρα 1 και 2 αναφέρουν ότι επιτρέπεται η αναπαραγωγή ενός έργου που έχει νόμιμα δημοσιευθεί χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή εφόσον η αναπαραγωγή γίνεται για ιδιωτική χρήση εκείνου που την κάνει. Δεν ισχύει για επιχειρήσεις, υπηρεσίες, οργανισμούς και όταν εμποδίζεται η κανονική εκμετάλλευση του έργου Άρθρο 22 Αναπαραγωγή από βιβλιοθήκες και αρχεία: «επιτρέπεται χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή ενός πρόσθετου αντιτύπου από μη κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες ή αρχεία που έχουν αντίτυπο του έργου στη μόνιμη συλλογή τους, προκειμένου να διατηρήσουν το αντίτυπο αυτό ή να το μεταβιβάσουν σε άλλη μη κερδοσκοπική βιβλιοθήκη ή αρχείο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μόνο αν είναι αδύνατη η προμήθεια ενός τέτοιου αντιτύπου από την αγορά σε σύντομο χρόνο και με εύλογους όρους»

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (6/7)
Ν.3057/2002 (εναρμόνιση Ν.2121/1993 με την Οδηγία 2001/29 της ΕΕ) νέα άρθρα που αφορούν στα «τεχνολογικά μέτρα» προστασίας (άρθρο 66Α Ν.2121/1993) περιορισμοί : α) απαγορεύεται κάποιος χωρίς την άδεια του δικαιούχου να αφαιρεί ή να αλλοιώνει οποιαδήποτε πληροφορία σε ηλεκτρονική μορφή ή να παρουσιάζει, να διαθέτει στο κοινό έργα ή άλλα προστατευόμενα αντικείμενα από τα οποία έχουν αφαιρεθεί ή αλλοιωθεί χωρίς άδεια πληροφορίες ηλεκτρονικής μορφής β) σχετικά με την ελεύθερη αναπαραγωγή έργου οφείλεται αμοιβή στον δημιουργό όταν χρησιμοποιούνται τεχνικά μέσα δηλαδή συσκευές εγγραφής ήχου, εικόνας κλπ για την ψηφιακή αντιγραφή

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (7/7)
Ν.2121/1993 -διάρκεια ζωής Πνευματικής ιδιοκτησίας: 70 χρόνια μετά τον θάνατο του δημιουργού (άρθρο 29§1) -προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας: αστικές κυρώσεις ποινικές κυρώσεις ασφαλιστικά μέτρα εφαρμοστέο δίκαιο : α) στα δημοσιευμένα έργα εφαρμόζεται το δίκαιο του κράτους όπου το έργο έγινε για πρώτη φορά νομίμως προσιτό στο κοινό β) στα αδημοσίευτα έργα εφαρμόζεται το δίκαιο της ιθαγένειας του δημιουργού. Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον δεν ορίζουν άλλως διεθνείς συμβάσεις κυρωμένες από την Ελλάδα. Σε αντίθετη περίπτωση τα παραπάνω εφαρμόζονται εφόσον το κράτος του οποίου το δίκαιο πρέπει να εφαρμοστεί παρέχει την ανάλογη προστασία στην πνευματική ιδιοκτησία σε έργα που έγιναν στην Ελλάδα για πρώτη φορα προσιτά στο κοινό (άρθρο 67) Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΝΠΙΔ)

15 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
διαφορά θεωρίας και πράξης πειρατεία αναποτελεσματικότητα Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας δικαστικό σύστημα (μη εξειδικευμένοι δικαστές)

16 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας - έγγραφη ανάθεση όχι μεγαλύτερη από 3 χρόνια - κατάρτιση συμβάσεων με χρήστες για τους όρους εκμετάλλευσης των έργων - εξασφάλιση αμοιβής για τους δημιουργούς - νόμιμη προστασία δημιουργών Ελληνικοί Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων -Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων στην Ελλάδα (http://www.grammo.gr/Rights_org.htm) -Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου (http://www.osdel.gr) -Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας Μουσικής (http://www.aepi.gr) κλπ

17 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (1/8) α) 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (13-15/10/04) Ψήφισμα: «…5. Τα οριζόμενα από το Ν.2121/1993 και η εναρμόνισή του (Ν.3057/2002) με την Κοινοτική Οδηγία (2001/29), θέτουν ουσιαστικά εκτός νομίμου πλαισίου τη λειτουργία των βιβλιοθηκών και τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα διατρέχουν τον κίνδυνο να κληθούν να καταβάλουν υπέρογκα ποσά ως πρόστιμα για το δανεισμό, την αναπαραγωγή και την ψηφιοποίηση του υλικού των βιβλιοθηκών τους. Η ολομέλεια παρακαλεί για την άμεση προώθηση της συνημμένης πρότασης νομικών ρυθμίσεων (την οποία είχε καταθέσει και με το ψήφισμα του 12ου Συνεδρίου)»

18 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (2/8) -Συνημμένη πρόταση με τίτλο «Δημόσια Πρόταση για αλλαγή στον υπάρχοντα ελληνικό νόμο για τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος» # «…Ο ελληνικός νόμος παρέχει υψηλή προστασία στους συγγραφείς και στους άλλους κατόχους των διαφόρων δικαιωμάτων των έργων, ενώ δίνει ελάχιστες εξαιρέσεις για τις βιβλιοθήκες και άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.» # «…Η Ελλάδα δεν έχει ακόμη επιτύχει αυτή την ισορροπία στον εθνικό νόμο για τα πνευματικά δικαιώματα.»

19 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (3/8) Προτάσεις – ρυθμίσεις: «Προτείνουμε την διόρθωση του άρθρου 22 Αναπαραγωγή για βιβλιοθήκες και αρχεία… σε Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή σε μη κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες ή αρχεία ή μουσεία να αναπαράγουν για τις δικές τους υπηρεσίες ένα προστατευμένο έργο το οποίο ήδη βρίσκεται στη μόνιμη συλλογή τους ή να το μεταφέρουν σε μια άλλη μη κερδοσκοπική βιβλιοθήκη ή αρχείο ή μουσείο Προτείνουμε την εισαγωγή ενός νέου άρθρου (για δανεισμό) Επιτρέπεται χωρίς την άδεια του συγγραφέα και χωρίς πληρωμή, για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως βιβλιοθήκες, αρχεία ή μουσεία, να δανείζουν έργα προστατευμένα από το νόμο των πνευματικών δικαιωμάτων ή αντίγραφά τους, για προσωπική μελέτη ή έρευνα και όχι για εμπορικούς σκοπούς

20 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (4/8) Προτείνουμε την εισαγωγή ενός νέου άρθρου (για ψηφιοποίηση) Επιτρέπεται ελεύθερα χωρίς άδεια του συγγραφέα και χωρίς πληρωμή η αναπαραγωγή και η διάθεση στο κοινό έργων που δεν καλύπτονται από συμφωνίες (συμβόλαια), για έρευνα ή ιδιωτική μελέτη, σε υπολογιστή που βρίσκεται σε βιβλιοθήκες ανοικτές στο κοινό, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μουσεία ή αρχεία»

21 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (5/8) β) Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal-Link)-EBLIDA Συμμετοχή Heal-Link σε προσπάθειες EBLIDA: επαναπροσδιορισμός του σκοπού του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) –Σεπτέμβριος 2004 ενόψει της ψήφισης της Οδηγίας σχετικά με τα μέτρα και τις διαδικασίες που αποσκοπούν στη Διασφάλιση του Σεβασμού των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας –Φεβρουάριος 2004 ενόψει της ψήφισης της Οδηγίας για την Εναρμόνιση Ορισμένων Πτυχών του Δικαιώματος του Δημιουργού και Συγγενικών Δικαιωμάτων στην Κοινωνία της Πληροφορίας –Ιανουάριος 2001

22 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (6/8) Δραστηριότητες EBLIDA: γνωμοδότηση επί της τελικής έκθεσης της Ανώτατης Επιτροπής για τη Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων -1η συνάντηση (31 Μαρτίου 2004) Ανώτατη Επιτροπή για τη Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων (High Level Group on Digital Right Management) -2η συνάντηση (8 Ιουλίου 2004) αποφασίστηκε να εισαχθεί γνωμοδότηση που θα καλύπτει 3 σημεία δηλαδή τη Διαχείριση των Ψηφιακών Δικαιωμάτων και τη διαλειτουργικότητα, την αποζημίωση για ιδιωτική αναπαραγωγή και τη Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων και τη μεταβίβαση σε νόμιμες υπηρεσίες.

23 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (7/8) Θέσεις της EBLIDA για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα: κείμενο εργασίας με θέμα «Αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων» #Τα βασικά θέματα που πρέπει να επανασυζητηθούν αφορούν τις Οδηγίες: -Νομική προστασία προγραμμάτων υπολογιστών- Λογισμικό (91/250/EEC, 14 May 1991) -Tο δικαίωμα δανεισμού και εκμίσθωσης και ορισμένα δικαιώματα σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία- Δικαίωμα Δανεισμού (92/10/EEC, 19 November 1992) -Νομική προστασία των βάσεων δεδομένων- Βάσεις Δεδομένων (96/9/EC, 11 March 1996) #Eπιστολή Διευθύντριας της EBLIDA, Maria Pia Gonzalez Pereira προς τα μέλη για νέες νομοθετικές προτάσεις μέσα στο 2005

24 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (8/8) 12 Ιουλίου Η Microsoft και η Time Warner, οι δυο αμερικανικές εταιρείες ζήτησαν έγκριση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις συγχωνεύσεις εταιρειών σχετικά με τα σχέδιά τους για από κοινού απόκτηση της αμερικανικής εταιρείας Content Guard (που βρισκόταν ως τώρα υπό τον έλεγχο της XEROX) η οποία δραστηριοποιείται στη διαμόρφωση αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στα πλαίσια εφαρμογών διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων 15 Οκτωβρίου Δημιουργία μιας νέας κοινοπραξίας από 7 μεγάλες εταιρείες (Hewlett-Packard, Intertrust Technologies, Panasonic, Philips, Samsung, Sony και Twentieth Century Fox Film) με στόχο την προώθηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ συστημάτων διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων : Coral Consortium Corporation

25 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Πώς οι δημιουργοί θα προστατέψουν τα περιουσιακά και ηθικά δικαιώματα των έργων τους; Πώς θα αντιμετωπιστεί η πειρατεία; Είναι επαρκής ο νόμος; Είναι αποτελεσματικός ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας; Υπάρχει επαρκής πληροφόρηση;

26 ΛΥΣΕΙΣ α) συσκευές ή άλλο υλικό αναπαραγωγής με ορισμένες προδιαγραφές που θα εμπόδιζαν την αναπαραγωγή ορισμένων έργων ή από ορισμένα υποστρώματα ή πέρα από ορισμένο αριθμό αντιτύπων (π.χ. οπτικοακουστικών ή εικαστικών έργων ή από βιβλία) β) μέθοδοι καταγραφής των έργων και του αριθμού των αντιτύπων που αναπαράγονται κάθε φορά # Σχετικά με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας: αναποτελεσματικός, με αμφισβητήσιμη συχνά πολιτική και περιορισμένα μέσα

27 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αφού είναι εύκολη η νόμιμη και η παράνομη αναπαραγωγή, διάθεση στο κοινό και τελικά η εκμετάλλευση των έργων στην Ελλάδα απαιτούνται: -αποτελεσματικός νόμος -συντονισμένες προσπάθειες


Κατέβασμα ppt "ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 2005"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google