Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (Heal-Link)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (Heal-Link)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (Heal-Link)
A c a d e l i b Academic Hellenic Libraries Electronic Mailing List Δ ί α υ λ ο ς E π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς & Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α Δ Ρ Α Σ Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (Heal-Link) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2 Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α Δ Ρ Α Σ Η Σ ACADELIB:
Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α Δ Ρ Α Σ Η Σ Ονομασία: ACADELIB: Academic Hellenic Libraries Electronic Mailing List Είδος: Ηλεκτρονική Λίστα Επικοινωνίας Σκοπός: Ευρεία ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμού, καθώς και ενημέρωσης Θεματική κάλυψη: Θέματα Βιβλιοθηκών και Πληροφόρησης από το χώρο της πρακτικής και της επιστήμης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Εμβέλεια συμμετοχής: Δεν υπάρχει περιορισμός στο χώρο των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών Είδος συμμετοχής: Ελεύθερη, μετά από αίτησης εγγραφής Περιορισμός: Οι συμμετέχοντες οφείλουν να διαφυλάττουν τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα της λίστας, αποφεύγοντας για παράδειγμα τη χρήση τη λίστας για εμπορικούς σκοπούς, ανάπτυξη διαπροσωπικών συζητήσεων, δημοσίευση υλικού με αδόκιμου περιεχομένου (π.χ. υβριστικό, μισαλλόδοξο, πορνογραφικό). Έτος λειτουργίας: 1998 Διαχείριση λίστας: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κ Ο Ι Ν Ο Π Ρ Α Ξ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ω Ν Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Ω Ν (HEAL-LINK)

3 Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ 03-10/1998 10/2004 09/2005 11/2006 
Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ Διαχείριση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 03-10/1998 Εγκατάσταση λίστας Δοκιμαστική λειτουργία λίστας Έναρξη λειτουργίας λίστας Δημοσίευση πληροφοριακής ιστοσελίδας στο web site της Βιβλιοθήκης 10/2004 Αποστολή ενημερωτικού σε 1243 αποδέκτες (611 φορείς: ακαδημαϊκές, δημοτικές, δημόσιες, σχολικές και άλλων ειδών βιβλιοθήκες - μουσεία, τμήματα Βιβλιοθηκονομίας, ερευνητικά κέντρα, αρχεία) Αναβάθμιση πληροφοριακής ιστοσελίδας στο web site της Βιβλιοθήκης 09/2005 Αποστολή αίτησης για προσθήκη υπερσύνδεσης της Acadelib προς τους διαχειριστές των web sites των δράσεων της Heal-Link. 11/2006 Διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου και παρουσίαση στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Κ Ο Ι Ν Ο Π Ρ Α Ξ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ω Ν Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Ω Ν (HEAL-LINK)

4 «Δίαυλος Επικοινωνίας & Ενημέρωσης»
A c a d e l I b «Δίαυλος Επικοινωνίας & Ενημέρωσης» ? Κ Ο Ι Ν Ο Π Ρ Α Ξ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ω Ν Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Ω Ν (HEAL-LINK)

5 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (HEAL-LINK)
A c a d e l i b Θεματική κάλυψη ? Συχνότητα χρήσης Εμβέλεια συμμετοχής ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (HEAL-LINK)

6 Πώς χρησιμοποιείται η λίστα;
Περιεχόμενο – θέμα μηνυμάτων [Περίοδος: Αύγουστος 2000 – Αύγουστος 2006] [Πηγή: αρχείο μηνυμάτων Acadelib]] A C A D E L I B - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (HEAL-LINK)

7 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (HEAL-LINK)
A c a d e l i b Θεματική κάλυψη Συχνότητα χρήσης ? Εμβέλεια συμμετοχής ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (HEAL-LINK)

8 Πόσο συχνά χρησιμοποιείται η λίστα;
Διακίνηση s – ανά μήνα/έτος [Περίοδος: Αύγουστος 2000 – Αύγουστος 2006] ΕΤΟΣ Μ Η Ν Ε Σ Ε Τ Ο Υ Σ 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος 2000 1 3 2001 2 2002 2003 2004 23 8 2005 18 13 7 6 9 2006 4 12 17 5 21 [Πηγή: αρχείο μηνυμάτων Acadelib]] A C A D E L I B - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (HEAL-LINK)

9 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (HEAL-LINK)
A c a d e l i b Θεματική κάλυψη Συχνότητα χρήσης  Εμβέλεια συμμετοχής ? ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (HEAL-LINK)

10 Από ποιους χρησιμοποιείται η λίστα;
Χαρακτηριστικά Μελών Λίστας : Γεωγραφική κάλυψη [Δεδομένα: 04/09/2006] [ Επεξεργασία των domain των ηλεκτρονικών διευθύνσεων ] A C A D E L I B - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (HEAL-LINK)

11 Από ποιους χρησιμοποιείται η λίστα;
Χαρακτηριστικά Μελών Λίστας : προέλευση-ιδιότητα [Δεδομένα: 04/09/2006] Σημείωση: Τα μέλη προέρχονται από 26 ακαδημαϊκά ιδρύματα. [ Επεξεργασία των domain των ηλεκτρονικών διευθύνσεων ] A C A D E L I B - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (HEAL-LINK)

12 Από ποιους χρησιμοποιείται η λίστα;
Χαρακτηριστικά Μελών Λίστας : πραγματική κάλυψη [Δεδομένα: 20/07/ /09/2006] Στις 4/9/2006: 201 Μέλη-ηλεκτρονικές διευθύνσεις Αποχώρησαν 23 - αύξηση 106% Στις 20/7/2004: 109 Μέλη-ηλεκτρονικές διευθύνσεις A C A D E L I B - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (HEAL-LINK)

13 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (HEAL-LINK)
A c a d e l i b Θεματική κάλυψη Συχνότητα χρήσης  Εμβέλεια συμμετοχής ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (HEAL-LINK)

14 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (Heal-Link)
…με ένα μόνο «κλικ»! Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α Δ Ρ Α Σ Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (Heal-Link) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (Heal-Link)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google