Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός
Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός Δημήτριος Σωτηρίου Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών _____ . _____ Λαμία, Δεκεμβρίου 2006 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

2 Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός
Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός Είμαστε όλοι ανθρώπινα όντα και πολίτες που πασχίζουμε καθημερινώς: Για την υγεία μας Την παιδεία και τον πολιτισμό Το περιβάλλον αλλά όλοι αμφισβητούμε … κατά πόσο τα συστήματα που υπάρχουν για να τα προάγουν και να μας υποστηρίζουν, καλύπτουν τις απαιτήσεις μας σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας και τις τρέχουσες και μελλοντικές αναζητήσεις; Λαμία, Δεκεμβρίου 2006 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

3 Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός
Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός 3 πραγματικότητες της ζωής: 1η: Καθημερινώς , η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων είναι υγιείς … [και εργάζονται να εξασφαλίσουν ένα καλό τρόπο ζωής και να εξασφαλίσουν το μέλλον των και το μέλλον των παιδιών τους] 2η:«Υγεία είναι η πλήρης φυσική, πνευματική και κοινωνική ευεξία και όχι η απουσία ασθένειας» (WHO)…[κατά συνέπεια οι ιατρικές υπηρεσίες δεν μπορούν από μόνες τους να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες μας και τις προσδοκίες μας για το μέλλον] 3η: Η Υγεία και ο Πολιτισμός συνδέονται στενά …[πρόκειται για την ουσία, που μας κάνει αυτό που είμαστε] Λαμία, Δεκεμβρίου 2006 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

4 Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός
Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός Με βάση τα προηγούμενα και την εμφάνιση των τηλεματικών τεχνολογιών, οι αρχές των Σύγχρονων Ασκληπιακών Πάρκων Ως « ‘διασυνδεδεμένων χώρων’, πάρκων, δημοσίων κτηρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων, κτλ., όπου η Υγεία και ο Πολιτισμός προάγονται παράλληλα και αρμονικά» Αποκρυσταλλώθηκαν το 1994 στην Αθήνα Λαμία, Δεκεμβρίου 2006 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

5 Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός
Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός Τι μπορούν να προσφέρουν τα Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα; Υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες [και όχι μόνον στους ασθενείς] Προαγωγή της Υγείας και του Πολιτισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου [συμπεριλαμβανομένων της πρόνοιας και της περιβαλλοντικής ευαισθησίας] Προαγωγή των κοινωνικών συναναστροφών [και κατά συνέπεια του περιορισμού ή της αποφυγής της επιβαλλόμενης ή εθελοντικής απομόνωσης] – ένα φανταστικό και συνάμα πραγματικό κόσμο που θα καλύπτει τις ανθρώπινες ανάγκες μας; Ευκαιρίες σε όλους για τη ‘ασφαλή αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών [χωρίς κοινωνικές διακρίσεις ή αποκλεισμούς] Ένα νέο μοντέλο ζωής και ενδυνάμωσης των πολιτών, στηριζόμενο στα αρχαία Ελληνικά ιδεώδη Λαμία, Δεκεμβρίου 2006 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

6 Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός
Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός Ποια ήταν τα αρχαία Ελληνικά Ιδεώδη; Να βρισκόμαστε σε ένα ελκυστικό περιβάλλον όπου το νερό ήταν το κυρίαρχο χαρακτηριστικό και να αφήνουμε πίσω μας τη τύρβη της πόλεως …  [περιορισμός του άγχους, γαλήνη, αναζητήσεις, κοινωνική συμμετοχή, διαλογισμός, χρήση του περιβάλλοντος Η γνώση είναι μέσο για την αντιμετώπιση των αδυναμιών και των ελλείψεων … [δια βίου εκπαίδευση, πρόσβαση στις γνώσεις] Πίστη – δυνατότητα να [εμπιστεύομαι το Θεό (Ασκληπιό) για βοήθεια] … [διαβεβαίωση της ποιότητας των υπηρεσιών – της τήρησης της δεοντολογίας] Μέρος της ‘θεραπευτικής διαδικασίας’ ήταν η συμμετοχή σε δραστηριότητες πολιτισμού, ενώ η ‘ευγνωμοσύνη εκφράζονταν με τη προσφορά δώρων – καλλιτεχνημάτων στο πάρκο  [έσω ευγνώμων και δημιουργικός, επέστρεψε κάτι στην κοινωνία στην οποία ζεις] Πολύ κοντά στις επιδιώξεις της νέας ‘Εποχής της Πληροφορίας’, αλλά μακράν της πραγματικότητας της καθημερινής ζωής όπως την βιώνουμε σήμερα Λαμία, Δεκεμβρίου 2006 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

7 Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός
Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός Γιατί οι υπηρεσίες Υγείας και Πολιτισμού πρέπει να προσφέρονται στους πολίτες; Οι επιστημονικές και οι κοινωνικής φύσεως πληροφορίες είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλους με ελάχιστη ή μηδενική δαπάνη Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να εκφράζει απόψεις, να προτείνει και να συμμετέχει σε συζητήσεις με άλλα άτομα και τις αρχές … δηλ. να είναι μέρος της εξελικτικής διαδικασίας της κοινωνίας Κάθε άτομο οφείλει να προασπίζει την υγεία του, το περιβάλλον εντός του οποίου ζει και τα καλά πράγματα της κοινωνίας Μια νέα υποχρέωση για όλους, για την βελτίωση του εαυτού μας και του ευεργετήματος ενός θετικού τρόπου ζωής με αυξημένη κοινωνική αλληλεπίδραση Λαμία, Δεκεμβρίου 2006 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

8 Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός
Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός Υπηρεσίες προς σχεδιασμό και προσφορά στα ΣΑΠ Κοινωνικής φύσεως πληροφορίες, Εκπαίδευση, Απασχόληση, Πρόνοια Προαγωγή της Υγείας, Ευεξία και φροντίδα υγείας, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υποστήριξη για ανεξάρτητη ζωή Πρόσβαση ε όλες τις μορφές γνώσης, δυναμικές και πραγματικές βιβλιοθήκες, μουσεία, επιστημονικά πάρκα κλπ. Συμμετοχή στη νέα γνώση και τις κοινωνικές εξελίξεις Συμμετοχική ενασχόληση σε δραστηριότητες πολιτισμού … ανάγνωση, γλώσσες, συζητήσεις, μουσική, χορός, θέατρο, φιλμ, άθληση, χρήση του περιβάλλοντος Όλες οι πολιτιστικές δραστηριότητες που είναι απαραίτητες να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής … για όλες τις ικανότητες και όλες τις ηλικιακές ομάδες Λαμία, Δεκεμβρίου 2006 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

9 Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός
Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός Ποίος θα δημιουργήσει, θα εμπλουτίζει και θα συντηρεί το περιεχόμενο των υπηρεσιών; Επιστημονικές πληροφορίες: Πανεπιστήμια και Ιατρικές Σχολές, Δημόσιες Αρχές, Βιβλιοθήκες, Μουσεία κλπ. Κοινωνικές και άλλες Πληροφορίες: από αυτούς που λειτουργούν τις υπηρεσίες εντός του Πάρκου / τα σημεία πρόσβασης Συμμετοχικά Βήματα: από τους πολίτες και τους προσφέροντες τις υπηρεσίες Συντήρηση: από τους προσφέροντες τις υπηρεσίες Λαμία, Δεκεμβρίου 2006 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

10 Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός
Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός Με ποιόν τρόπο θα προσφέρονται οι υπηρεσίες; Με χρήση τηλεματικών τεχνολογιών – Ενδυνάμωση των πολιτών Μια Πύλη για κάθε ΣΑΠ…Ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο από οργανωμένους δημόσιους χώρους και δωρεάν / ελάχιστη δαπάνη για πρόσβαση από το σπίτι / άλλους χρήστες [εργαλεία θα παρέχουν στοιχεία για τα λειτουργικά χαρακτηριστικά με στόχο περαιτέρω εξελίξεις] Με χρήση άλλων Μέσων και γνωστές υπηρεσίες … Φυλλάδια, βιβλία, ταινίες ήχου και εικόνας, CD’s, DVD’s, Ψηφιακή τηλεόραση κλπ. Γνωστής μορφής υπηρεσίες Υγείας, Εκπαίδευσης, Πολιτισμού Με εξασφάλιση επιχειρηματικών ευκαιριών … Παροχείς εξουσιοδοτημένοι ή με συμβόλαια με διαφημίσεις και διευθύνσεις στη Πύλη – Μέρος του υλικού διαθέσιμο δωρεάν, μέρος με πωλήσεις πιστοποιημένων προϊόντων Λαμία, Δεκεμβρίου 2006 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

11 Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός
Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός Στρατηγική υλοποίησης: Σημαντικά βήματα Συνεργασίες με Ειδικούς και Αρχές… Αναζήτηση Συμβουλών Ειδικών, Προσδιορισμός χώρων για ΣΑΠ, οριοθέτηση γνώσεων και πληροφοριών που θα ενταχθούν στις Πύλες Δημιουργία Πύλης ενός ΣΑΠ και Δοκιμές … Συμμετοχή ειδικών, αρχών και εμπορικών καθώς και εκπροσώπων χρηστών … διαμόρφωση οδηγιών για υπηρεσίες και άδειες / συμβόλαια προϊόντων … διορθώσεις βάσει των αποτελεσμάτων δοκιμών Δημοσίευση Προκηρύξεων για Εμπορικά Συμβόλαια / Άδειες Έναρξη με πιλοτική Εφαρμογή Λαμία, Δεκεμβρίου 2006 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

12 Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός
Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός Χαρακτηριστικά των ΣΑΠ: Μπορεί να περιγραφεί ένα βασικό μοντέλο και να χρησιμοποιηθεί παντού Μπορούν να δημιουργηθούν σε οποιοδήποτε μέρος – σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους Μπορούν να έχουν οποιοδήποτε μέγεθος και τύπο Η πλειονότης του περιεχομένου των υπηρεσιών είναι το ίδιο για κάθε τύπο ΣΑΠ και συνεπώς μπορούν να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος και ο πολλαπλασιασμός τους είναι εύκολος Κάθε ΣΑΠ μπορεί να έχει τη δική του προσωπικότητα Δίκτυα ΣΑΠ μπορούν να αποτελέσουν τα μέρη ενός πραγματικού ‘Συστήματος Φροντίδας Υγείας’ Λαμία, Δεκεμβρίου 2006 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

13 Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός
Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός Τα ΣΑΠ προτείνουν: Μια νέα οπτική για την Υγεία και τον Πολιτισμό στη κοινωνία της Πληροφορίας, με την ενδυνάμωση των πολιτών ως ακρογωνιαίο λίθο Ένα νέο τύπο ‘ιδρύματος’ για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την Υγεία και τον Πολιτισμό Μια ταχύτερη διαδρομή προς την Κοινωνία της Πληροφορίας [Καλύτερη και δεοντολογικά ασφαλέστερη εκμετάλλευση / αξιοποίηση των τηλεματικών τεχνολογιών] Καλύτερες επιλογές σε σχέση με τις σημερινές παρόμοιες αλλά μη αποτελεσματικές και μη ολοκληρωμένες υπηρεσίες Λαμία, Δεκεμβρίου 2006 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

14 Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός
Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός Ιστοσελίδες για πληροφορίες Η ηλεκτρονική Πύλη, είναι προσωρινά προσβάσιμη στη δ/νση … Λαμία, Δεκεμβρίου 2006 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

15 Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός
Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός Πρόταση για τη δημιουργία του πρώτου ΣΑΠ: Στην Αθήνα – Η αρχαία Αθήνα είχε Ασκληπιείο – (επί της Ακροπόλεως) Πρόκειται για περιοχή όπου όλες οι σχετικές δραστηριότητες μπορούν να προωθηθούν άμεσα και όπου οι πολίτες και οι επισκέπτες θα έχουν εύκολη πρόσβαση Πρόκειται επίσης για περιοχή όπου βρίσκονται εγκατεστημένοι φορείς και υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας – έτσι μπορούν να συμβάλλουν και να είναι οι βασικοί χρήστες των μελλοντικών υπηρεσιών … στο «Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών» Λαμία, Δεκεμβρίου 2006 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

16 Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός
Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της περιοχής; Εντός του αστικού ιστού της μητροπολιτικής Αθήνας Επιφάνεια ~ τ.μ. περίπου, περιφέρεια ~ 8 Km Περιλαμβάνει 7 μεγάλα νοσοκομεία και πολλά δημόσια κτήρια και φορείς Υπάρχουν πολλοί μεγάλοι ελεύθεροι χώροι για τη δημιουργία του Πάρκου Η περίπτωση είναι σχεδόν ιδεώδης Λαμία, Δεκεμβρίου 2006 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

17 Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός
Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός Ορόσημα της διαδρομής προς την υλοποίηση: 1998: Σχεδιασμός του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών στο επίπεδο των ιδεών – Μελέτη για λογαριασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ 1998: Το ΑΠΑ ως Ψηφιακή Περιοχή – Μελέτη για λογαριασμό της ΓΓΕΤ 1999: Financial Times Report: ‘Telemedicine and Telecare in the New Information Age’, 26 Νοεμβρίου 1999 2000: Πιλοτικό Δίκτυο και Υπηρεσίες στο ΑΠΑ, Μελέτη για λογαριασμό της ΓΓΕΤ 3 Ημερίδες (1997, 1998, 2000), 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο (2000) 2003: Απόφαση της Ιατρικής Σχολής του ΠΑ να προωθήσει το Ασκληπιακό Πάρκο της Ιατρικής Σχολής) : Διάλογος για τα ΣΑΠ στην ITU, Ιστοσελίδες WSIS Λαμία, Δεκεμβρίου 2006 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

18 Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός
Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός ΣΑΠ και Φυσική/Φυσικοί: Διαδρομές Επιστημών Συμμετοχή - Παρατήρηση, Υπόθεση, Πείραμα, Μοντέλα του ‘κόσμου’ Από την Επιστήμη στην Τεχνολογία Εκπαίδευση εκτός Σχολείου Σύγχρονοι Χώροι (Μουσείο;) Επιστημών Λαμία, Δεκεμβρίου 2006 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

19 Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός
Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός Με πολλές Ευχαριστίες προς τους Διοργανωτές Ευχές για την Επιτυχία των Προσπαθειών σας και Ευχές για τις Γιορτές Λαμία, Δεκεμβρίου 2006 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

20 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Λαμία, Δεκεμβρίου 2006 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

21 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Λαμία, Δεκεμβρίου 2006 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

22 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Λαμία, Δεκεμβρίου 2006 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

23 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Λαμία, Δεκεμβρίου 2006 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

24 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Λαμία, Δεκεμβρίου 2006 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

25 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Λαμία, Δεκεμβρίου 2006 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

26 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Λαμία, Δεκεμβρίου 2006 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

27 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Λαμία, Δεκεμβρίου 2006 Δημήτριος Σωτηρίου: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών


Κατέβασμα ppt "Σύγχρονα Ασκληπιακά Πάρκα Υγεία <-> Πολιτισμός"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google