Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Harvard ManageMentor ® Υπολογίζοντας τα Κόστη. 2 Harvard ManageMentor: Υπολογίζοντας τα Κόστη Θέματα Συζήτησης  Υπολογίζοντας τα κόστη των πωληθέντων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Harvard ManageMentor ® Υπολογίζοντας τα Κόστη. 2 Harvard ManageMentor: Υπολογίζοντας τα Κόστη Θέματα Συζήτησης  Υπολογίζοντας τα κόστη των πωληθέντων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Harvard ManageMentor ® Υπολογίζοντας τα Κόστη

2 2 Harvard ManageMentor: Υπολογίζοντας τα Κόστη Θέματα Συζήτησης  Υπολογίζοντας τα κόστη των πωληθέντων αγαθών (COGS)  Υπολογίζοντας τα Γενικά και Διοικητικά Έξοδα και τα Έξοδα Πωλήσεων (SG&A) © Copyright 2010 Harvard Business School Publishing. All rights reserved. Harvard Business Publishing is an affiliate of Harvard Business School.

3 3 Harvard ManageMentor: Υπολογίζοντας τα Κόστη Υπολογίζοντας τα κόστη των πωληθέντων αγαθών (COGS)  Ποιοί παράγοντες προκαλούν αλλαγές στο κόστος πωληθέντων αγαθών στην εταιρεία μας, από τον ένα χρόνο στον άλλον; Σημειώστε ότι το κόστος πωληθέντων αγαθών περιλαμβάνει: Άμεσο κόστος εργασίας Γενικά έξοδα Άμεσο κόστος υλικών  Τι επίδραση έχουν αυτοί οι παράγοντες στον προϋπολογισμό μας για το επόμενο έτος;  Από την εμπειρία σας, ποιές είναι οι δυσκολίες στην εκτίμηση του κόστους πωληθέντων αγαθών στην εταιρεία μας;  Τι χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη πρόβλεψη του κόστους πωληθέντων αγαθών; Ποιοι πόροι είναι στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερες προβλέψεις; © Copyright 2010 Harvard Business School Publishing. All rights reserved. Harvard Business Publishing is an affiliate of Harvard Business School.

4 4 Harvard ManageMentor: Υπολογίζοντας τα Κόστη Υπολογίζοντας τα Γενικά και Διοικητικά Έξοδα και τα Έξοδα Πωλήσεων (SG&A)  Ποιοί παράγοντες προκαλούν αλλαγές στο κόστος Γενικών και Διοικητικών Εξόδων και των Εξόδων Πωλήσεων από τον ένα χρόνο στον άλλον; Σημειώστε ότι το κόστος Γενικών και Διοικητικών Εξόδων και των Εξόδων Πωλήσεων περιλαμβάνει: Μισθούς, προμήθειες και έξοδα μετακίνησης Διαφημιστικές δαπάνες Κόστος παραγωγής Ενοίκια Γενικές λειτουργικές δαπάνες και φόρους  Τι επίδραση έχουν αυτοί οι παράγοντες στον προϋπολογισμό μας για το επόμενο έτος;  Από την εμπειρία σας, ποιές είναι οι κυριότερες δυσκολίες στην εκτίμηση του κόστους Γενικών και Διοικητικών Εξόδων και των Εξόδων Πωλήσεων;  Τι χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη πρόβλεψη του κόστους Γενικών και Διοικητικών Εξόδων και των Εξόδων Πωλήσεων; Ποιοί πόροι είναι στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερες προβλέψεις; © Copyright 2010 Harvard Business School Publishing. All rights reserved. Harvard Business Publishing is an affiliate of Harvard Business School.

5 5 Harvard ManageMentor: Υπολογίζοντας τα Κόστη Επόμενα Βήματα  Σκεφθείτε κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες που μπορείτε να κάνετε εσείς ή η ομάδα σας, για να συμβάλλετε σε μια πιο ρεαλιστική και ακριβή εκτίμηση του κόστους του τμήματός σας.  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ή περισσότερα από τα Εργαλεία του μαθήματος Κατάρτιση Προϋπολογισμού του Harvard ManageMentor, όπως για παράδειγμα:  Λίστα Ελέγχου για την Κατάρτιση Προϋπολογισμού  Φύλλο Εργασίας για την Κατάρτιση και Παρακολούθηση του Ετήσιου Προϋπολογισμού © Copyright 2010 Harvard Business School Publishing. All rights reserved. Harvard Business Publishing is an affiliate of Harvard Business School.


Κατέβασμα ppt "Harvard ManageMentor ® Υπολογίζοντας τα Κόστη. 2 Harvard ManageMentor: Υπολογίζοντας τα Κόστη Θέματα Συζήτησης  Υπολογίζοντας τα κόστη των πωληθέντων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google