Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

GCompris Γιάννης Κασκαμανίδης Εξελληνισμός εφαρμογών ΕΛΛΑΚ Σουίτα εκπαιδευτικών εφαρμογών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "GCompris Γιάννης Κασκαμανίδης Εξελληνισμός εφαρμογών ΕΛΛΑΚ Σουίτα εκπαιδευτικών εφαρμογών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 GCompris Γιάννης Κασκαμανίδης Εξελληνισμός εφαρμογών ΕΛΛΑΚ Σουίτα εκπαιδευτικών εφαρμογών

2 Εξελληνισμός εφαρμογών ΕΛΛΑΚ Τι είναι ο εξελληνισμός; Η μετάφραση των μηνυμάτων του γραφικού περιβάλλοντος μιας εφαρμογής στην ελληνική γλώσσα. Ο αγγλικός όρος localization μεταφράζεται ως τοπικοποίηση. Σε ποιο αρχείο δουλεύουμε; Κατεβάζουμε από το SVN της εφαρμογής το αρχείο.pot και το αποθηκεύουμε ως αρχείο.po. Η διαδικασία Ανακοινώνουμε την πρόθεσή μας στον διαχειριστή και λαμβάνουμε την άδεια. Κάνουμε εγγραφή στην λίστα αλληλογραφίας της μεταφραστικής ομάδας και ενημερωνόμαστε για τις εξελίξεις. Εγκαθιστούμε τις απαραίτητες εφαρμογές και εξοικειωνόμαστε μ' αυτές. Κατεβάζουμε το αρχείο.pot, το αποθηκεύουμε ως.po και μεταφράζουμε. Στέλνουμε συχνά το ημιτελές αρχείο στο SVN για επισκόπηση. Στέλνουμε το τελικό αρχείο για συμπερίληψή του στην επόμενη έκδοση της εφαρμογής. Εφαρμογές εξελληνισμού KBAbel poEdit

3 Γλωσσικά εργαλεία Αγγλοελληνικό: http://www.in.gr/dictionary/http://www.in.gr/dictionary/ Αγγλικό: http://www.m-w.com/dictionary/http://www.m-w.com/dictionary/ Ελληνικό: http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictonline/DictOnLineTri.htmhttp://www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictonline/DictOnLineTri.htm Σύνθετο γλωσσικό εργαλείο για τη νεοελληνική γλώσσα: http://www.neurolingo.gr/http://www.neurolingo.gr/ Μεταφραστική μνήμη (έργα Mozilla, KDE και GNOME): http://el.open-tran.eu/http://el.open-tran.eu/ Γλωσσάρι: http://www.ellak.gr/component/option,com_glossary/Itemid,75/http://www.ellak.gr/component/option,com_glossary/Itemid,75/ Ορολογία τεχνολογίας πληροφοριών: http://inforterm.cs.aueb.gr/greek/search.phphttp://inforterm.cs.aueb.gr/greek/search.php Συλλογή λεξικών, μεταφραστικών εργαλείων, τροποποιητών: http://www.translatum.gr/http://www.translatum.gr/ Μεταφραστικό εργαλείο Systran: http://www.otenet.gr/otenet/info/systran/http://www.otenet.gr/otenet/info/systran/ Εξελληνισμός εφαρμογών ΕΛΛΑΚ

4 Ποιες εφαρμογές μπορούμε να εξελληνίσουμε; Κριτήρια: α) η ύλη που περιέχει, β) οι διδακτικές θεωρίες στις οποίες βασίζεται, γ) η δομή της ύλης, δ) οι χρήστες στους οποίες απευθύνεται (ηλικιακό και μαθησιακό επίπεδο), ε) η προσαρμοστικότητα στις διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών, στ) η ενθάρρυνση της συνεργατικής μάθησης, ζ) το περιβάλλον διεπαφής, η) ο τρόπος πλοήγησης, θ) οι τρόποι αξιολόγησης και ανατροφοδότησης, ι) ο σχεδιασμός της οθόνης, ια) οι δυνατότητες σύνδεσης στο τοπικό ή στο παγκόσμιο δίκτυο, ιβ) η υποστήριξη και η ενημέρωση, ιγ) το εγχειρίδιο χρήσης. Εξελληνισμός εφαρμογών ΕΛΛΑΚ

5 Πού μπορούμε να τις βρούμε; Γραφικό περιβάλλον εργασίας KDE: http://el.l10n.kde.org/http://el.l10n.kde.org/ Γραφικό περιβάλλον εργασίας Gnome: http://gnome.gr/cooperate/http://gnome.gr/cooperate/ Mozilla (Firefox, Thunderbird): http://moz.sourceforge.net/http://moz.sourceforge.net/ Asymptopia: http://www.asymptopia.org/http://www.asymptopia.org/ SchoolForge: http://www.schoolforge.net/http://www.schoolforge.net/ DebianLinux.net: http://debianlinux.net/education.htmlhttp://debianlinux.net/education.html Framasoft: http://www.framasoft.net/http://www.framasoft.net/ KDE Edutainment Project: http://edu.kde.org/http://edu.kde.org/ Open Source Education Foundation: http://www.osef.org/http://www.osef.org/ ΕΛΛΑΚ για την εκπαίδευση: http://opensoft.sch.gr/http://opensoft.sch.gr/ ΕΛΛΑΚ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: http://opensource.uom.gr/http://opensource.uom.gr/ Εξελληνισμός εφαρμογών ΕΛΛΑΚ

6 Ποια είναι τα οφέλη για το μεταφραστή; εθελοντισμός συνεργασία καινοτομία δυναμισμός δημιουργικότητα Ποια είναι τα οφέλη για τα παιδιά; επιλέγουν τα ίδια τι θέλουν να εξελληνιστεί προσαρμογή στις ανάγκες των παιδιών νέο λογισμικό στα σχολεία και στο σπίτι απαγκίστρωση από το εμπορικό λογισμικό και την ανάγκη εξεύρεσης κλεψίτυπων Εξελληνισμός εφαρμογών ΕΛΛΑΚ

7 Εξελληνισμός της εκπαιδευτικής σουίτας GCompris Ποια κριτήρια πληροί; Απευθύνεται σε μια μεγάλη ηλιακή ομάδα, απαιτεί ένα βασικό μαθησιακό επίπεδο, οι δραστηριότητες συνέχονται με διδακτικές θεωρίες και παιδαγωγικές αρχές, αναφέρεται σε μια ποικιλία γνωστικών αντικειμένων, η πλοήγηση είναι εύκολη αφού σε όλες τις δραστηριότητες υπάρχει συνέπεια στην τοποθέτηση των εργαλείων πλοήγησης, έχει δυνατότητες διασύνδεσης σε τοπικό δίκτυο, υποστηρίζεται συνεχώς τόσο από τον αρχικό δημιουργό του, όσο και από την ομάδα που εμπλουτίζει συνεχώς τις δραστηριότητες και διαθέτει οδηγίες χρήσης ενσωματωμένες σε κάθε δραστηριότητα. Ενώ έχει δημιουργηθεί το 2000, συνεχίζει να επεκτείνεται διαρκώς με νέες δραστηριότητες, περισσότερες επιλογές για τη διαχείρισή του, νέα θέματα για τη διακόσμηση της διεπαφής και μεταφράζεται σε πολλές γλώσσες. Συμπεριλαμβάνεται σε γνωστές εκπαιδευτικές διανομές: Edubuntu, Skolelinux, Freeduc, AbulEdu.

8 Ποια κριτήρια δεν πληροί; Ανυπαρξία εργαλείων προσαρμογής στις διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών, αν και αυτή η απουσία μετριάζεται από το γεγονός ότι οι δραστηριότητες διαθέτουν πολλά επίπεδα δυσκολίας, ο τρόπος αξιολόγησης είναι απλός και περιορίζεται στην επιβράβευση ή την παρότρυνση για συνέχιση των προσπαθειών, ενώ δεν υπάρχει ανατροφοδότηση, αφού ο χρήστης καλείται να ξαναπροσπαθήσει χωρίς να υποβοηθείται σ' αυτό. Ακόμη, ο χαρακτήρας αρκετών δραστηριοτήτων δεν προάγει τη συνεργατική μάθηση, αλλά τον ανταγωνισμό, αφού ο χρήστης παροτρύνεται να κερδίσει είτε τον ψηφιακό αντίπαλό του, τον Tux, είτε έναν δεύτερο χρήστη που βρίσκεται κοντά του. Επίσης, στα αρνητικά συγκαταλέγεται και το γεγονός ότι δεν διαθέτει υπερσυνδέσμους προς το διαδίκτυο. Εξελληνισμός της εκπαιδευτικής σουίτας GCompris

9


Κατέβασμα ppt "GCompris Γιάννης Κασκαμανίδης Εξελληνισμός εφαρμογών ΕΛΛΑΚ Σουίτα εκπαιδευτικών εφαρμογών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google