Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Α. Κουτσούρης, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, X. Σέγγη, Υπεύθυνη τμήματος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Α. Κουτσούρης, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, X. Σέγγη, Υπεύθυνη τμήματος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Α. Κουτσούρης, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (koutsouris@aua.gr) X. Σέγγη, Υπεύθυνη τμήματος Σχεδιασμού και Μελετών, Αναπτυξιακή Καρδίτσας, (segi@anka.gr) Διαδικασίες ανάδειξης και εφαρμογής Καινοτομιών στην Καρδίτσα

2 Η διαδικασία της Κοινωνικής Διαβούλευσης 2  Χωρικές συναντήσεις σε όλους Δήμους του νομού  Θεματικές συναντήσεις ανά κλάδο – παραγωγικό τομέα  Ανοιχτές εκδηλώσεις στους Δήμους του νομού  Αναπτυξιακό Συνέδριο Νομού Καρδίτσας

3 Στόχοι Κοινωνικής Διαβούλευσης 3 Η ενσωμάτωση της άποψης των πολιτών και των φορέων του Νομού στο επιχειρησιακό σχέδιο Η καταγραφή νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και ευκαιριών που δύναται να αναπτυχθούν στο Νομό Η συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο σχεδιασμό προγραμμάτων, ώστε να κινητοποιηθούν τοπικά κεφάλαια και να μεγιστοποιηθεί η απορρόφηση χρηματοδοτήσεων κατά τη νέα προγραμματική περίοδο

4 Χωρικές συναντήσεις 4 Η διαδικασία της ανάδειξης καινοτόμων ιδεών στις χωρικές συναντήσεις συνοψίζεται σε 3 βασικά βήματα: επιλογή των συμμετεχόντων διαβούλευση επεξεργασία

5 Αποτελέσματα Χωρικών συναντήσεων 5  Πραγματοποιήθηκε μία συνάντηση σε κάθε Δήμο του νομού με τους πιο δυναμικούς και πρωτοπόρους επιχειρηματίες και πολίτες που κατοικούν και δραστηριοποιούνται στο Δήμο ανεξαρτήτως παραγωγικού τομέα. Συνολικά έλαβαν μέρος 492 άτομα.  Καταγράφηκαν 83 ιδέες οι οποίες κατηγοριοποιήθηκαν σε 23 θεματικά δίκτυα. Από αυτές συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό ενδιαφερομένων οι ακόλουθες: προβατοτροφία – αιγοτροφία – τυροκομείο αμπελουργία – οίνος - αποστάγματα μηδική – κτηνοτροφικά φυτά φωτοβολταϊκή ενέργεια βαμβάκι – βιολογικό βαμβάκι – ολοκληρωμένη διαχείριση τουριστικές δραστηριότητες και εστίαση κηπευτικά

6 Θεματικές συναντήσεις 6 Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 15 θεματικές συναντήσεις, και συγκεκριμένα: Μία συνάντηση για το θεματικό δίκτυο «αρωματικών φυτών» Δύο συναντήσεις για το θεματικό δίκτυο «αμπελοοινικού κλάδου» Μία συνάντηση για το δίκτυο «ποιοτικού βάμβακος» Δύο συναντήσεις για το δίκτυο των «κηπευτικών» Δύο συναντήσεις για το δίκτυο «θερμοκηπιακές καλλιέργειες και καύση βιομάζας» Δύο συναντήσεις για το δίκτυο «παραδοσιακό λουκάνικο» Μία συνάντηση για το θεματικό δίκτυο «αιγοπροβατοτροφία» Δύο συναντήσεις για το θεματικό δίκτυο «τουρισμός» Τρεις συναντήσεις για το θεματικό δίκτυο «ξύλου και επίπλου» Ορισμένα από τα θεματικά παραγωγικά δίκτυα έχουν ολοκληρώσει τη σύνταξη σχεδίου δράσης ενώ σε άλλα είναι ακόμη υπό διαμόρφωση.

7 Στρατηγική Διαχείριση Τεχνολογικών Φωλεών 7 Βασική στρατηγική προς αυτή την κατεύθυνση είναι η δικτύωση. Βασική επιδίωξη είναι η δημιουργία δικτύων μεταξύ μιας ποικιλίας δραστών οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία καινοτομιών. Το σκεπτικό στο οποίο βασίζεται η στρατηγική είναι ότι η ανάδειξη καινοτομιών θα διευκολυνθεί όταν διαφορετικά άτομα, ομάδες και οργανισμοί που έχουν ενδιαφέρον για την καινοτομία θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν πληροφορίες, γνώσεις και εμπειρίες, οπότε θα εμπλακούν σε μια συλλογική μαθησιακή διαδικασία. Η πολιτική της δικτύωσης θεωρείται ότι είναι δυνατόν να συμβάλλει στην αιεφόρο περιφερειακή ανάπτυξη καθόσον βοηθά στη δημιουργία πειραματικών κόμβων οι οποίοι μπορεί να αλληλογονιμοποιηθούν μέσα από οργανωμένες διαδικασίες ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών και συγκρίσεων.

8 Η διαδικασία δημιουργία φωλεών 8 Η διαδικασία δημιουργίας τεχνολογικών φωλεών ακολουθεί μια σειρά πέντε βημάτων: (1)επιλογή της πλέον υποσχόμενης νέας τεχνολογίας, (2)επιλογή του πλέον κατάλληλου πειράματος, (3)οργάνωση και υλοποίηση του πειράματος, (4)διάδοση του πειράματος μέσω δημόσιων μέτρων στήριξης και (5)σταδιακή απόσυρση της προστασίας ώστε να αποφευχθεί η εξάρτηση από τη στήριξη και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της καινοτομίας.

9 1ο Βήμα: επιλογή της πολλαπλά υποσχόμενης τεχνολογίας 9 Κρίσιμα ζητήματα στη λήψη απόφασης: (1)Κατά πόσο η τεχνολογία θα είναι ή όχι ριζική (2)Να είναι απλή (τόσο τεχνολογικά όσο και οργανωτικά), (3)Η ευρύτητα επιλογών, (4)Η επιλογή του φορέα αλλαγής

10 2ο Βήμα: επιλογή του πλέον κατάλληλου πειράματος (επιλογή καινοτομίας) 10 Κρίσιμα ζητήματα στη λήψη απόφασης: (1)Η ύπαρξη εναλλακτικών διεξόδων για την τροποποίηση του πειράματος (2)Το στοιχείο της «απλότητας» (3)Ο φορέας αλλαγής, (4)Ο χρονικός ορίζοντας (5)Το δίκτυο

11 3ο Βήμα: οργάνωση και υλοποίηση του πειράματος 11 Κρίσιμα ζητήματα στη λήψη απόφασης: (1)Συγκεκριμενοποίηση (ντοκουμέντα) (2)Αναστοχαστικός πειραματισμός (3)Κοινωνική μάθηση

12 Διαδικασίες 12 Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναδειχτεί τρεις αλληλοσυνδεόμενες διαδικασίες που συντελούν στην επιτυχημένη εισαγωγή καινοτομιών στην κοινωνία, ήτοι: α) η έκφραση και η διαμόρφωση προσδοκιών και η δύναμη αυτών των προσδοκιών να μετατραπούν σε υποσχέσεις που συνεισφέρουν στην ‘ενθυλάκωση’ των καινοτομιών, β) η σημασία της δημιουργίας δικτύων στα οποία συμμετέχει ένα εύρος ενδιαφερομένων και γ) η σημασία της μαθησιακής διαδικασίας πρώτης και δεύτερης τάξης.

13 Συμπεράσματα 13 Σχετικά με την εισαγωγή καινοτομιών στο τοπικό σύστημα: α) Ο ρόλος του φορέα αλλαγής, β) Οι εξωτερικοί δράστες (ειδικοί, ερευνητές κλπ.) γ) Τα θεματικά δίκτυα

14 Συζήτηση 14 α) Η αντιπροσωπευτικότητα των «ενεργών» πολιτών β) Η «ενορχήστρωση» της συμμετοχής των εξωτερικών δραστών γ) Η ενεργός αναζήτηση σαφών στόχων – καινοτομιών (επιλογή του πειράματος) δ) Ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του πειράματος ε) Η σχέση εξάρτησης από χρηματοδοτικούς πόρους στ) Η πορεία του «ευέλικτου πειραματισμού» ζ) Η ανάπτυξη των ίδιων των δικτύων και η μάθηση 2 ης τάξης

15 Διαδικασίες ανάδειξης και εφαρμογής Καινοτομιών στην Καρδίτσα 15 Ευχαριστούμε……..


Κατέβασμα ppt "Α. Κουτσούρης, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, X. Σέγγη, Υπεύθυνη τμήματος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google