Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ταξη β Αντικειμενο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ταξη β Αντικειμενο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ταξη β Αντικειμενο
5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ταξη β Αντικειμενο Αποστολακη Αλικη

2 Τι είναι το αντικείμενο;
Είναι ο όρος της πρότασης στον οποίο μεταβαίνει η ενέργεια του Υ του ρήματος. Π.χ Ο Ηρακλής σκοτώνει το λιοντάρι Ρήμα= σκοτώνει Υ= ο Ηρακλής Α= λιοντάρι Ὁ Σωκράτης διδάσκει τήν ἀρετήν Ρήμα= διδάσκει Υ= Ὁ Σωκράτης Α= τήν ἀρετήν

3 Για να βρούμε το αντικείμενο ρωτούμε το ρήμα: ποιον, τι, από ποιον, σε ποιον
Το συναντάμε στις πλάγιες πτώσεις Γενική , δοτική, αιτιατική Άλλες μορφές Αντικειμένου: Μπορεί να είναι ένα απαρέμφατο ή μια δευτερεύουσα πρόταση Προσοχή! Δεν παίρνουν όλα τα ρήματα Αντικείμενο. Έτσι έχουμε τα μεταβατικά ενεργητικά ρήματα δηλ. αυτά που παίρνουν Αντικείμενο Και τα Αμετάβατα δηλ. αυτά που δεν παίρνουν Αντικείμενο

4 ΡΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΑΜΕΤΑΒΑΤΑ ΜΟΝΟΠΤΩΤΑ ΔΙΠΤΩΤΑ γενική και δοτική
(Παίρνουν ένα αντικείμενο ΔΙΠΤΩΤΑ (παίρνουν δύο αντικείμενα) ΑΜΕΤΑΒΑΤΑ γενική και δοτική αιτιατική και γενική αιτιατική και δοτική αιτιατική και αιτιατική

5 Ξεκινάμε …. Να θυμάσαι : Για να μάθεις συντακτικό πρέπει να μάθεις να ρωτάς Α. Μονόπτωτα Οἱ Ἀθηναῖοι ἐπιμελοῦντο τῆς πόλεως 1.Το ρήμα είναι ἐπιμελοῦντο (γ΄πληθυντικό) 2. Ρωτάμε: ποιοι ἐπιμελοῦντο; = Οἱ Ἀθηναῖοι >Υποκείμενο 3. Το ρήμα είναι μεταβατικό 4. Ρωτάμε: ποιον ἐπιμελοῦντο ;= τῆς πόλεως >Αντικείμενο Οἱ Ἀθηναῖοι ἐπείθοντο τοῖς νόμοις 1.Το ρήμα είναι ἐπείθοντο (γ΄ πληθυντικό) 2. Ρωτάμε: ποιοι ἐπείθοντο ; Οἱ Ἀθηναῖοι = >Υποκείμενο 3.Το ρήμα είναι μεταβατικό 4. Ρωτάμε: σε ποιους ἐπείθοντο ; = τοῖς νόμοις >Αντικείμενο

6 Θρασύβουλος ἔθυε θυσίαν
1.Το ρήμα είναι ἔθυε (γ΄ενικό) 2.Ρωτάμε: ποιος ἔθυε ; = Θρασύβουλος > Υποκείμενο 3.Το ρήμα είναι μεταβατικό 4.Ρωτάμε: τι ἔθυε ; = θυσίαν> Αντικείμενο και μάλιστα σύστοιχο γιατί θυσία < Θύω Οἱ στρατιῶται ἐστεφάνουν τόν ἄγγελλον 1.Το ρήμα είναι ἐστεφάνουν (γ΄πληθυντικό) 2.Ρωτάμε: ποιοι ἐστεφάνουν; = Οἱ στρατιῶται >Υποκείμενο 3.Το ρήμα είναι μεταβατικό 4. Ρωτάμε: ποιον ἐστεφάνουν ; = τόν ἄγγελλον >Αντικείμενο Οὐκ ἐδύναντο ἐλθεῖν 1.Το ρήμα είναι ἐδύναντο (γ΄πληθυντικό) 2.Ρωτάμε: ποιοι ἐδύναντο; =(οὗτοι) >Υποκείμενο 3.Το ρήμα είναι μεταβατικό 4. Ρωτάμε: τι ἐδύναντο; = ἐλθεῖν >Αντικείμενο

7 Οὗτοι ἔλεγον ὅτι πρός ἐσπέρας ἥξοι τό στράτευμα.
1.Το ρήμα είναι (γ΄πληθυντικό) 2.Ρωτάμε: ποιοι ἔλεγον; = Οὗτοι >Υποκείμενο 3.Το ρήμα είναι μεταβατικό 4. Ρωτάμε: τι ἔλεγον; = ὅτι πρός ἐσπέρας ἥξοι τό στράτευμα >Αντικείμενο Β. Δίπτωτα Οἱ παῖδες φέρουσιν πέπλον τῇ Ἀθηνᾷ. 1.Το ρήμα είναι φέρουσιν (γ΄πληθυντικό) 2.Ρωτάμε: ποιοι φέρουσιν ; = Οἱ παῖδες >Υποκείμενο 3.Το ρήμα είναι μεταβατικό 4. Ρωτάμε: τι φέρουσιν; = πέπλον >Αντικείμενο άμεσο 5. σε ποιον φέρουσιν; = τῇ Ἀθηνᾷ > Αντικείμενο έμμεσο

8 Ὁ πατήρ κατέλιπεν αὐτῷ τήν οὐσίαν
1.Το ρήμα είναι κατέλιπεν (γ΄ενικό) 2.Ρωτάμε: ποιος κατέλιπεν ; = Ὁ πατήρ >Υποκείμενο 3.Το ρήμα είναι μεταβατικό 4. Ρωτάμε: τι κατέλιπεν; = τήν οὐσίαν >Αντικείμενο άμεσο 5. σε ποιον κατέλιπεν; = αὐτῷ > Αντικείμενο έμμεσο Διδάσκει τούς παῖδας ῥητορικήν 1.Το ρήμα είναι διδάσκει (γ΄ενικό) 2.Ρωτάμε: ποιος διδάσκει; = (Οὗτος )>Υποκείμενο 3.Το ρήμα είναι μεταβατικό 4. Ρωτάμε: τι διδάσκει ; = ῥητορικήν >Αντικείμενο έμμεσο 5. ποιους διδάσκει; = τούς παῖδας > Αντικείμενο άμεσο ( όταν και τα δύο αντικείμενα είναι σε αιτιατική, το άμεσο είναι το έμψυχο και το έμμεσο το άψυχο)

9 Παρεχώρησαν τῆς ὁδοῦ τῷ βασιλεῖ
1.Το ρήμα είναι παρεχώρησαν (γ΄πληθυντικό) 2.Ρωτάμε: ποιοι παρεχώρησαν; = (Οὗτοι) >Υποκείμενο 3.Το ρήμα είναι μεταβατικό 4. Ρωτάμε: τι παρεχώρησαν; = τῆς ὁδοῦ >Αντικείμενο άμεσο 5. σε ποιον παρεχώρησαν; = τῷ βασιλεῖ > Αντικείμενο έμμεσο Ἐκέλευε ἡμᾶς παραδιδόναι τά ὅπλα 1.Το ρήμα είναι Ἐκέλευε (γ΄ενικό) 2.Ρωτάμε: ποιος Ἐκέλευε; = Οὗτος >Υποκείμενο 3.Το ρήμα είναι μεταβατικό 4. Ρωτάμε: τι Ἐκέλευε; = παραδιδόναι >Αντικείμενο άμεσο 5. ποιους Ἐκέλευε; = ἡμᾶς > Αντικείμενο έμμεσο Ξενοφών ἐρωτᾷ αὐτούς εἰ βούλονται 1.Το ρήμα είναι ἐρωτᾷ (γ΄ενικό) 2.Ρωτάμε: ποιος ἐρωτᾷ ; = >Υποκείμενο 3.Το ρήμα είναι μεταβατικό 4. Ρωτάμε: τι ἐρωτᾷ; = εἰ βούλονται ( δευτερεύουσα προτ.) >Αντικείμενο άμεσο 5. ποιους ἐρωτᾷ; = αὐτούς > Αντικείμενο έμμεσο

10 Στο παρακάτω παράδειγμα μπορείς να βρεις αν το ρήμα είναι μονόπτωτο ή δίπτωτο
Οἱ ἵπποι φέρουσιν τόν σῖτον καί τούς καρπούς ἐκ τοῦ ἀγροῦ φέρουσιν 1.Το ρήμα είναι 2.Ρωτάμε: ποιοι Φέρουσιν; = Οἱ ἵπποι > Υποκείμενο 3.Το ρήμα είναι μεταβατικό 4. Ρωτάμε:τι Φέρουσιν; = τόν σῖτον , τούς καρπούς > Αντικείμενο Επομένως το ρήμα είναι μονόπτωτο γιατί παίρνει δύο αντικείμενα στην ίδια πτώση Παρατήρηση Μερικά ρήματα παίρνουν δύο αιτιατικές από τις οποίες η μία προσδιορίζει την άλλην. Από αυτές τις αιτιατικές η μία είναι αντικείμενο και η άλλη είναι κατηγορούμενο του αντικειμένου Τήν τoιαύτην δύναμιν ἀνδρείαν ἔγωγε καλῶ Ρήμα καλῶ Ποιος καλῶ = ἔγωγε > Υποκείμενο Ποια καλῶ; = δύναμιν > Αντικείμενο Πως καλῶ; = ἀνδρείαν > Κατηγορούμενο του αντικειμένου

11 Και τώρα που μάθαμε για το αντικείμενο ας κάνουμε άσκηση πατώντας εδώ


Κατέβασμα ppt "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ταξη β Αντικειμενο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google