Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | Β΄ & Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | Β΄ & Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Παιδιά! Μπορείτε σε κάθε πρόταση να υπογραμμίσετε το ρήμα και το υποκείμενό του; Σύγχυσις εστί! Ἀντισθένης ἔλεγεν οὐδένα ἄνθρωπον ἀθάνατον εἶναι Ἔδοξεν αὐτῷ ἐπιστολὴν πέμπειν τοῖς Ἀθηναίοις Χρὴ πάντας ἡμᾶς τοὺς θεοὺς σέβειν Σύ προστάττεις τούς στρατιώτας ἀγγέλλειν τὴν νίκην; Ῥάδιόν ἐστι τῷ στρατηγῷ κολάζειν τοὺς προδότας

4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Τώρα μπορείτε να σημειώσετε το είδος της σύνταξης; Έσπασα το κεφάλι μου!!! Ουφ… Ἀντισθένης ἔλεγεν οὐδένα ἄνθρωπον ἀθάνατον εἶναι Ἔδοξεν αὐτῷ ἐπιστολὴν πέμπειν τοῖς Ἀθηναίοις Χρὴ πάντας ἡμᾶς τοὺς θεοὺς σέβειν Σύ προστάττεις τούς στρατιώτας ἀγγέλλειν τὴν νίκην; Ῥάδιόν ἐστι τῷ στρατηγῷ κολάζειν τοὺς προδότας Προσωπική Απρόσωπη Απρόσωπη Προσωπική Απρόσωπη Προσωπική ή Απρόσωπη

5 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Τώρα θα ήθελα να σημειώσετε το απαρέμφατο και το συντακτικό του ρόλο σε σχέση με το ρήμα. Μπορείτε; Ἀντισθένης ἔλεγεν οὐδένα ἄνθρωπον ἀθάνατον εἶναι Ἔδοξεν αὐτῷ ἐπιστολὴν πέμπειν τοῖς Ἀθηναίοις Χρὴ πάντας ἡμᾶς τοὺς θεοὺς σέβειν Σύ προστάττεις τούς στρατιώτας ἀγγέλλειν τὴν νίκην; Ῥάδιόν ἐστι τῷ στρατηγῷ κολάζειν τοὺς προδότας Αντικείμενο Υποκείμενο Υποκείμενο Αντικείμενο Υποκείμενο

6 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Άντε σημειώστε και το υποκείμενο του απαρεμφάτου για να μπορέσω να πάω σε καμιά παλαίστρα… Ἀντισθένης ἔλεγεν οὐδένα ἄνθρωπον ἀθάνατον εἶναι Χρὴ πάντας ἡμᾶς τοὺς θεοὺς σέβειν Σύ προστάττεις τούς στρατιώτας ἀγγέλλειν τὴν νίκην;

7 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Έχω τελειώσει σχεδόν το ράψιμο, αλλά δεν ξέρω που υπάρχει ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία. Βοηθήστε με! Προστάττεις τούς στρατιώτας ἀγγέλλειν τὴν νίκην; Οἱ εὐγενεῖς οὐκ αἰσχύνονται λέγειν ταῦτα Χρὴ πάντας ἡμᾶς τοὺς θεοὺς σέβειν Ὁμολογεῖται τὴν πόλιν ἡμῶν ἀρχαιοτάτην εἶναι Ετεροπροσωπία Ταυτοπροσωπία Ετεροπροσωπία Ετεροπροσωπία

8 Τι μάθαμε λοιπόν;

9 Στην προσωπική σύνταξη έχουμε ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία
Στην απρόσωπη σύνταξη έχουμε μόνον ετεροπροσωπία

10 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Οι Θεοί μ’ έστειλαν εδώ στην Προσοτσάνη, για να δω αν μπορείτε να υπογραμμίσετε το απρόσωπο ρήμα (ή την απρόσωπη έκφραση). Λοιπόν; Λέγεται Κύρῳ εἰσβαλεῖν εἰς τὴν Κιλικίαν. Καιρός ἐστί τόν βασιλέα λέγειν τὰ δίκαια. Προσήκει τοῖς πολίταις, ἄνδρες δικασταί, τιμωρεῖν τόν παραβάτην. Ἔξεστιν ὑμῖν τὴν πόλιν τὴν ἡμετέραν σῶσαι.

11 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
…όπου υπάρχει …επίσης μου είπαν: «Ερμή, μάθε αν τα παιδιά στην Προσοτσάνη ξέρουν να υπογραμμίσουν τη δοτική προσωπική και πες μας» Λέγεται Κύρῳ εἰσβαλεῖν εἰς τὴν Κιλικίαν. Καιρός ἐστί τόν βασιλέα λέγειν τὰ δίκαια. Προσήκει τοῖς πολίταις, ἄνδρες δικασταί, τιμωρεῖν τόν παραβάτην. Ἔξεστιν ὑμῖν τὴν πόλιν τὴν ἡμετέραν σῶσαι.

12 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Τους είπα ότι ξέρετε και ποιο είναι το υποκείμενο του απαρεμφάτου… Έπεσα έξω; Δε νομίζω! Φεύγω να τους μεταφέρω τα μαντάτα… Χρὴ πάντας ἡμᾶς τοὺς θεοὺς σέβειν. Καιρός ἐστί τόν βασιλέα λέγειν τὰ δίκαια. Δοκεῖ τὸν Σωκράτην πιεῖν τὸ κώνιον.

13 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Η πρώτη: όταν έχουμε δοτική προσωπική τι κάνουμε; Μετατροπή! Πάμε… Μπράβο παιδιά! Σήμερα σας αξίζει ένα παράξενο κοχύλι από τον βυθό της θάλασσας. Δύο ασκήσεις έμειναν!! Ἔδοξεν αὐτῷ ἐπιστολὴν πέμπειν τοῖς Ἀθηναίοις Ῥάδιόν ἐστι τῷ στρατηγῷ κολάζειν τοὺς προδότας Λέγεται Κύρῳ εἰσβαλεῖν εἰς τὴν Κιλικίαν Ἔξεστιν ὑμῖν τὴν πόλιν τὴν ἡμετέραν σῶσαι Προσήκει τοῖς πολίταις, ἄνδρες δικασταί, τιμωρεῖν τόν παραβάτην αὐτόν τόν στρατηγόν Κῦρον ὑμᾶς τούς πολίτας

14 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Ναι, αλλά αν δεν υπάρχει κάποια λέξη που να μας φανερώνει το υποκείμενο του απαρεμφάτου; Ουπς! Αντωνυμίες! (τίς, οὗτος, ἐγώ-σύ/ἡμεῖς-ὑμεῖς κλπ). Προσοχή σε ποια πτώση θα γραφούν! Ἀδύνατόν ἐστι φεύγειν πεπρωμένον Νῦν δεῖ εὐεργέτην φανῆναι Προσήκει γενναίως φέρειν τὰς συμφοράς ἡμᾶς/ὑμᾶς με/σε/τοῦτον/τινά τινάς/ἡμᾶς/ὑμᾶς/τούτους

15 Πολύ ωραία! Επιστρέφω στο βασίλειό μου…

16 Έτσι μπράβο! Οι Θεοί είναι μαζί σου…
Τελικά ξέρετε τι κατάλαβα; Ότι στην απρόσωπη σύνταξη το υποκείμενο του απαρεμφάτου… Έτσι μπράβο! Οι Θεοί είναι μαζί σου… Γράμματα μαθεῖν δεῖ καί, μαθόντα, νοῦν ἒχειν. …δίνεται κατευθείαν σε αιτιατική …δίνεται σε δοτική την οποία μετατρέπουμε σε αιτιατική …δε δίνεται καθόλου (εννοείται) και επιλέγουμε μία κατάλληλη αντωνυμία σε αιτιατική πτώση


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google