Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS CHAIN MANAGEMENT)
Αποθήκευση Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

1 Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής
Αποθήκες και Απόθεμα Πλήθος αποθηκών, τοποθεσία αποθηκών. Η τεχνική του πλέγματος. Κατηγορίες και τύποι αποθηκών. Διαχείριση αποθέματος. Ταξινόμηση αποθέματος. Διαχείριση αποθέματος υπό συνθήκες βεβαιότητας. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

2 Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής
Είδη Αποθηκών Ανάλογα με τη χρήση. Πρώτων Υλών. Ετοίμων προϊόντων. Ημιέτοιμων Προϊόντων. Υλικών Συσκευασίας. Ανταλλακτικών. Αναλωσίμων. Γραφικής Ύλης Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

3 Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής
Είδη Αποθηκών Ανάλογα με την ασφάλεια. Αντικείμενα υψηλής αξίας (νομίσματα, χρεόγραφα, κοσμήματα, τεχνουργήματα υψηλής τεχνολογίας). Ψυχρή αποθήκευση (Κατεψυγμένα, οπωρολαχανικά, κρέατα, γαλακτοκομικά). Ευαίσθητα (φάρμακα, λοιπό υγειονομικό υλικό, χημικές ουσίες). Επικίνδυνα (ραδιενεργά, τοξικά). Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

4 Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής
Είδη Αποθηκών Ανάλογα με το χώρο. Στεγασμένες. Υπαίθριες. Ανάλογα με τη συσκευασία. Μεγάλη συσκευασία (παλέτες, containers). Χονδρική συσκευασία. Λιανική Συσκευασία. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Κοινές. Υποθηκευμένες. Τελωνειακές. Ελεύθερης τελωνειακής ζώνης. Διαμετακομιστικές. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

5 Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής
τοποθεσία αποθηκών Εσωτερικές Αποθήκες. Η διακίνηση γίνεται με δελτία εισόδου (για τα εισερχόμενα) και δελτία εξόδου (για τα εξερχόμενα, από και προς το χώρο παραγωγής και με Δελτία Αποστολής του προμηθευτή (για τα εισερχόμενα από κάποιον) και Δελτία Αποστολής (για όσα προορίζονται για τους πελάτες). ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ. Εξωτερικές Αποθήκες. Η διακίνηση γίνεται με Δελτίο Αποστολής και μόνο, έστω και όταν Αποστολέας και Παραλήπτης είναι ο ίδιος. Κινητές. Αποθήκευση σε αυτοκινούμενα μέσα. Η διακίνηση γίνεται και πάλι ΜΟΝΟ με Δελτία Αποστολής. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

6 Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής
τοποθεσία αποθηκών Γεωγραφική τοποθέτηση. Κεντρική Αποθήκευση. Κατανεμημένες Αποθήκες. Δικτυακή Αποθήκευση. Ρόλος της Αποθήκευσης. Κέντρα συγκέντρωσης Α’ Υλών. Κόμβοι διανομής. Κέντρα συλλογής αποβλήτων. Κέντρα συγκέντρωσης υπολειμμάτων (scrap). Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

7 Η τεχνική του πλέγματος
Ένα πλέγμα αποτελεί μια δυναμική συνάθροιση πόρων από πολλαπλούς οργανισμούς, που συντονίζονται για την αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος. Η αποθήκευση και η μεταφορά αποτελούν ένα σύστημα κατανεμημένων πόρων (προμηθευτές και πελάτες δε βρίσκονται μέσα στην επιχείρηση). Η επιχείρηση μπορεί να είναι ένα σύστημα κατανεμημένων πόρων, όταν: Χρησιμοποιεί διάσπαρτες αποθήκες. Χρησιμοποιεί αποθήκες σε τρίτους (3PL, Τελωνειακές, Υποθηκευμένες). Διαθέτει διάσπαρτες μονάδες παραγωγής, με τις δικές τους αποθήκες. Χρησιμοποιεί εξωτερικούς υπεργολάβους (outsourcing), ιδίως όταν τους εφοδιάζει με τα απαραίτητα υλικά παραγωγής (πχ. FAÇON). Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

8 Κατηγορίες και τύποι αποθηκών
Α ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Α B ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Β C ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Γ D ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Δ E ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Ε F ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤ Y ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ Z ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΘΗΚΗ Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

9 Διαχείριση αποθέματος
Εισαγωγές – Εξαγωγές από την Αποθήκη Διανομών - Προμηθειών Απόθεση – Απόληψη επάνω (Li-Fo [Last In First Out]). Απόθεση – Απόληψη κάτω (Fi-Fo [First In First Out]). Εισαγωγές – Εξαγωγές από Αποθήκη Ημικατεργασμένων Μοναδικά Στρατηγικά Συστατικά. Κοινά Στρατηγικά Συστατικά. Παράγωγα Στρατηγικά Συστατικά. Τρέχοντα Συστατικά. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

10 Ταξινόμηση αποθέματος
Εταιρική Κωδικοποίηση. Ανά ομάδες ομοειδών προϊόντων. Ανά χρονολογική σειρά παραγωγής. Ανά χρονολογική σειρά εισαγωγής στο λογιστικό σύστημα. Εμπορευματική Κωδικοποίηση. Διεθνής κωδικοποίηση GS1. Κωδικοποίηση Bar Code Δευτερεύουσα κωδικοποίηση Με την ταχύτητα κυκλοφορίας του αποθέματος. Με τον όγκο / βάρος. Με την ημερομηνία λήξης. Με την ενσωματωμένη αξία. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

11 Διαχείριση αποθέματος υπό συνθήκες βεβαιότητας
Η βεβαιότητα είναι στατιστική και προκύπτει από προηγούμενες παρατηρήσεις (πχ διανομή γάλακτος στα γαλακτοπωλεία). Προϋποθέτει έγκαιρη λήψη παραγγελιών, πριν από τον εφοδιασμό με πρώτες ύλες. Δημιουργεί εξάρτηση από τους προμηθευτές Α’ Υλών. Δίνει τη δυνατότητα περιορισμού ή και μηδενισμού των αποθεμάτων. Περιορίζει τη διαχείριση στην καταγραφή και την ασφάλεια, με γνώμονα την ταχύτητα. Αναπλήρωση αποθεμάτων βάσει σχεδίου. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

12 Διαχείριση αποθέματος υπό συνθήκες αβεβαιότητας
Προσδιορισμός του βέλτιστου αποθέματος με βάση τις μεθόδους της επιχειρησιακής έρευνας. Αυτοδιασκόμενο σύστημα από τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για τη ζήτηση από τις παραγγελίες και όχι μόνο για τις πωλήσεις. Εκποίηση εμπορευμάτων που δεν παρουσιάζουν κίνηση. Αντικατάσταση προϊόντων μικρής ταχύτητας κυκλοφορίας με άλλα που παρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθανότητα ζήτησης. Υπολογισμός της δυσαρέσκειας πελατών από έλλειψη αποθέματος. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής


Κατέβασμα ppt "Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google