Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στην έννοια των Logistics

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στην έννοια των Logistics"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS CHAIN MANAGEMENT)
Εισαγωγή Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

1 Εισαγωγή στην έννοια των Logistics
ορισμοί Διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης, ελέγχου, αποτελεσματικής / αποδοτικής ροής - αποθήκευσης προϊόντων, υπηρεσιών, χρηματοοικονομικών ποσών και σχετικών πληροφοριών, από την παραγγελία πρώτων υλών μέχρι παράδοση τελικό καταναλωτή, με σκοπό την συμμόρφωση στις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών Council of Logistics Management [CLM 1985] Logistics (εφοδιαστική) είναι η διαδικασία στρατηγικής διοίκησης του εφοδιασμού, διακίνησης και αποθήκευσης των υλικών, ανταλλακτικών και τελικών προϊόντων (καθώς και των σχετικών με αυτών πληροφοριών) μέσα από την επιχείρηση και τα κανάλια διανομής της με τέτοιο τρόπο ώστε η τωρινή και η μελλοντική κερδοφορία να μεγιστοποιηθεί μέσα από την αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των εντολών των πελατών. Φώτης Βούζας – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εφοδιαστική είναι η συστηματική διαχείριση της διακίνησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων, χρημάτων και πληροφοριών, καθώς και η διακίνηση, διαμονή και σίτιση προσώπων. Νικόκαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

2 Εισαγωγή στην έννοια των Logistics
Ιστορικά στοιχεία Από την πρώτη στιγμή που οργανώθηκαν οι κοινωνίες σε οικισμούς, τρία πράγματα απασχολούσαν τις κοινότητες και τα πρόσωπα που τις αποτελούσαν: Οι μεταφορές. Η αποθήκευση των αντικειμένων. Η ασφάλεια των προσώπων και των αντικειμένων. Νικόκαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

3 Νικόκαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής
Ιστορικά στοιχεία Η πρώτη επιτυχημένη εφαρμογή της Διοίκησης του εφοδιασμού, είναι η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τόσο ο Ναπολέων, όσο και ο Χίτλερ, έχασαν τον πόλεμο με τη Ρωσία, επειδή δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τις μεταφορές και τον εφοδιασμό. Ακόμη και σήμερα, όλοι οι στρατοί του κόσμου ενδιαφέρονται πρώτιστα για τον εφοδιασμό και τις μεταφορές. Νικόκαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

4 Σκοπός της Εφοδιαστικής
Αύξηση της ταχύτητας μεταφοράς των εμπορευμάτων, των χρημάτων και των προσώπων. Μείωση του κόστους των μεταφορών και της αποθήκευσης. Αύξηση της ασφάλειας των μεταφορών και της αποθήκευσης. Διαφάνεια των πληροφοριών που σχετίζονται με τις μετακινήσεις και την αποθήκευση αντικειμένων, των πληροφοριών ή τη διαμονή προσώπων. Νικόκαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

5 Προσδιορισμός των δραστηριοτήτων Logistics.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς. Μεγιστοποίηση της ταχύτητας των μεταφορών. Ασφάλεια των μεταφορικών μέσων. Ασφάλεια του φορτίου. Ασφάλιση μεταφορικών μέσων. Ασφάλιση του φορτίου. Ελαχιστοποίηση του χρόνου και του κόστους φόρτωσης και εκφόρτωσης. Βεβαίωση της παράδοσης και παραλαβής. Συμμόρφωση προς τις Νομοθετικές υποχρεώσεις. Συμμόρφωση προς τους κανονισμούς πιστοποίησης. Νικόκαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

6 Προσδιορισμός των δραστηριοτήτων Logistics
ΑΠΗΘΗΚΕΥΣΗ Εκμετάλλευση του χώρου. Ταχύτητα εναπόθεσης. Ταχύτητα παραλαβής. Ασφάλεια αποθεμάτων. Ελαχιστοποίηση αποθεμάτων. Παρακολούθηση αποθεμάτων. Αναπλήρωση αποθεμάτων. Νικόκαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

7 Προσδιορισμός των δραστηριοτήτων Logistics
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Λήψη πληροφοριών. Συστηματική αποθήκευση πληροφοριών. Ασφάλεια μεταφοράς πληροφοριών. Ασφάλεια αρχείων. Αναζήτηση και εύρεση πληροφοριών. Πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών. Τυποποίηση των πληροφοριών. Νικόκαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

8 Οι πρόσφατες εξελίξεις στο διεθνές εμπόριο και στις μεταφορές
Παγκοσμιοποίηση του εμπορίου. Ανάπτυξη των μεταφορικών μέσων. Δημιουργία και επέκταση μεταφορικών υποδομών. Πρόσβαση στην πληροφορία. Επέκταση των επικοινωνιών. Ανάπτυξη και διάδοση των γεωγραφικών πληροφοριών. Τάξη στην πολυπλοκότητα των πληροφοριών. Οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση των πληροφοριών. Νικόκαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

9 Η επιστήμη των Logistics
Χρησιμοποιεί μαθηματικά και στοχαστικά μοντέλα για: Την αριστοποίηση των προμηθειών. Την αριστοποίηση των αποθεμάτων. Την επιτάχυνση των διανομών. Χρησιμοποιεί τα συστήματα ηλεκτρονικών πληροφοριών, για: Την παρακολούθηση των φορτίων και των μεταφορικών μέσων. Την παρακολούθηση των δοσοληψιών. Νικόκαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στην έννοια των Logistics"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google