Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεταφορές και Logistics

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεταφορές και Logistics"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS CHAIN MANAGEMENT)
Διαδρομές Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

1 Μεταφορές και Logistics
Το πρόβλημα της οικονομικότερης διαδρομής. Μέθοδος «κληρονομικής βελτιστοποίησης» Μέθοδος Tabu Επιλογή δρόμου και μέσου. Οι όροι INCOTERMS.

2 Το πρόβλημα της συντομότερης διαδρομής - 1
Συνθήκες του προβλήματος: Χωρητικότητα των διαθέσιμων δρόμων. Απόσταση από το Κέντρο Διανομής. Προσπελασιμότητα των πελατών. Διαφορετικότητα των τόπων (αστικές και υπεραστικές διανομές). Στατιστική σταθερότητα των όγκων διανομής. Συνάρτηση της διανομής από την παραγγελία. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

3 Το πρόβλημα της συντομότερης διαδρομής - 2
Ποιόν απασχολεί το πρόβλημα: Τον πελάτη – αναδιανομέα (κατάστημα λιανικής). Τον πελάτη – βιομηχανία. Το διανομέα. Γιατί τους απασχολεί: Για να μειώσουν το χρόνο παραγγελίας – παραλαβής. Για να μειώσουν το κόστος μεταφοράς – παράδοσης. Για να μειώσουν την αξία των αποθεμάτων. Για να καλύψουν τις ελλείψεις (off- shelf) χωρίς παραγγελία (πώληση από αυτοκινήτου). Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

4 Το πρόβλημα της συντομότερης διαδρομής - 3
Ωφέλεια από την επιλογή της συντομότερης διαδρομής: Μεγαλύτερη αξιοποίηση της μεταφορικής ικανότητας των μέσων (μεγαλύτερη αξία μεταφερομένων ανά δρομολόγιο). Πολλαπλά δρομολόγια ανά ημέρα εργασίας. Ποσοτική διάσταση της συντομότερης διαδρομής: Υπολογισμός του «περιθωρίου» από κάθε στάση εκφόρτωσης. Υπολογισμός του «περιθωρίου» από τη συνολική διαδρομή. Ποσοτικοποίηση του κόστους απώλειας πελάτη. Ποσοτικοποίηση της αύξησης των πωλήσεων από τη συχνότητα επισκέψεων από πολλούς μεταφορείς στον ίδιο πελάτη. Ποσοτικοποίηση της χρονικής πίεσης στους οδηγούς των οχημάτων διανομής (ατυχήματα, πρόστιμα). Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

5 Το πρόβλημα της συντομότερης διαδρομής - 4
Παράμετροι υπολογισμού της συντομότερης διαδρομής: Η χιλιομετρική απόσταση. Η επίπτωση των φωτεινών σηματοδοτών. Η επίπτωση των δημοσίων έργων και των παρακαμτηρίων. Η διακύμανση του κυκλοφοριακού φόρτου. Ποσοτικοποίηση των παραμέτρων: Από στατιστικές παρατηρήσεις. Διαρκής μεταβολή των στατιστικών δεδομένων (βαρύτερη σημασία στα πρόσφατα, έναντι των παλαιότερων στατιστικών παρατηρήσεων) Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

6 Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής
Επιλογή δρόμου Η συντομότερη διαδρομή αλλάζει κάθε μέρα, επειδή: Νέα δημόσια έργα γίνονται στον ίδιο δρόμο ή σ’ αυτούς που τον επηρεάζουν. Δημόσια έργα ολοκληρώνονται και νέες διαδρομές γίνονται διαθέσιμες. Κάποια γνωστά γεγονότα προκαλούν έκτακτες καθυστερήσεις (ποδοσφαιρικοί αγώνες, κοινωνικές διαμαρτυρίες). Τροχαίες μεταβολές (αλλαγή μονοδρόμων, απαγόρευση διέλευσης, λεωφορειόδρομοι κλπ). Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

7 Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής
Επιλογή του μέσου Το μεταφορικό μέσο είναι ένα επενδυτικό αγαθό και ως τέτοιο, αποκτάται ύστερα από τη συνεκτίμηση: Του κόστους απόκτησης (και των αποσβέσεων που συνεπάγεται) Του εκτιμώμενου χρόνου ωφέλιμης ζωής. Του κόστους συντήρησης. Του κόστους των αναλώσιμων (καύσιμα – λιπαντικά). Της εκτιμώμενης υπολειπόμενης αξίας, μετά την ολοσχερή απόσβεση. Των επιπτώσεων της «εικόνας» (image) του οχήματος μεταφοράς επί των πωλήσεων. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

8 Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής
Επιλογή του μέσου Δικαίωμα χρήσης των δρόμων (πχ στις αστικές περιοχές δεν επιτρέπεται, σήμερα, η πρόσβαση σε φορτηγά μεγαλύτερης χωρητικότητας των 12m3). Υποχρεωτική διαμόρφωση του Οχήματος (πχ εκφόρτωση μόνο από δεξιά, εφοδιασμένα με ανελκυστήρα εκφόρτωσης). Υποχρεωτικός εφοδιασμός με γερανό εκφόρτωσης (GRU). Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

9 Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής
Οι όροι INCOTERMS Είναι παγκόσμιες συντομογραφίες που αφορούν διακρατικό εφοδιασμό (συμφωνήθηκαν από το 1936, από το Διεθνές Επιμελητήριο). Περιλαμβάνουν τις συνθήκες, την τιμολόγηση εμπορευμάτων, τους όρους πληρωμής και των φορτώσεων / εκφορτώσεων και μεταφορών. Δεσμεύουν τον αποστολέα και τον παραλήπτη, με απλή αναφορά στη συντομογραφία. Εμπλέκουν και το Τραπεζικό σύστημα, με αναφορά στις συντομογραφίες. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

10 Οι συνηθέστεροι INCOTERMS 2000
Οι όροι που χρησιμοποιούνται δηλώνουν το χώρο και το χρόνο στον οποίο μεταβιβάζεται η κυριότητα των εμπορευμάτων (και η ευθύνη των ζημιών), την ευθύνη εξεύρεσης και εξόφλησης των μεταφορέων και των ασφαλιστών, τους οφειλέτες των δασμών (όταν πρόκειται για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) και τους δικαιούχους των αποζημιώσεων από τους ασφαλιστές. EXW (Ex works) = Στην πόρτα του πωλητή. FOB (Free on Board) = Φορτωμένο στο όχημα μεταφοράς (ή επί του πλοίου). CIF (Cost, Insurance and Freight) = Κόστος, Ασφάλιστρα και μεταφορικά (δεν περιλαμβάνονται τυχόν δασμοί, μεταφορά στο χώρο του παραλήπτη και εκφορτωτικά). DDU (Delivered Duty Unpaid) = Στο χώρο του παραλήπτη, χωρίς υποχρέωση του πωλητή για καταβολή δασμών, εάν υπάρχουν. DDP (Delivered Duty Paid) = Στο χώρο του παραλήπτη, με πληρωμένους και τους δασμούς, εάν υπάρχουν. CPT (Carriage Paid To) = Το μεταφορέα βρίσκει ο πωλητής και πληρώνει ο παραλήπτης, κατά την παραλαβή. Τα εμπορεύματα ανήκουν στον πωλητή μέχρι την παραλαβή τους. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

11 Τρόποι πληρωμής στο διεθνές εμπόριο.
L/C (Letter of Credit) = Άνοιγμα Πίστωσης. Η τράπεζα του παραλήπτη στέλνει στην τράπεζα του αποστολέα εγγυητική επιστολή. Μπορεί να καλύπτει μέρος της αξίας. Irrevocable L/C = Ανέκλητη Πίστωση. Εγγυητική επιστολή της Τράπεζας του παραλήπτη, με πληρωμή του ποσού. CAD (Cash against Documents) = Ο αποστολέας πληρώνεται από την Τράπεζά του, παραδίδοντας το Τιμολόγιο Πώλησης και τα φορτωτικά έγγραφα. DAD (Draft against Documents) = Ο αποστολέας παραλαμβάνει από την Τράπεζά του μια συναλλαγματική του παραλήπτη, βεβαιωμένη από την τράπεζα του παραλήπτη, παραδίδοντας το Τιμολόγιο και τα φορτωτικά έγγραφα. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής


Κατέβασμα ppt "Μεταφορές και Logistics"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google