Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παναγιώτης Νταβαρίνος Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παναγιώτης Νταβαρίνος Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παναγιώτης Νταβαρίνος Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων
Η παιδαγωγική θεωρία του Εποικοδομητισμού και η διδακτική αξιοποίησή της στο πλαίσιο των Νέων Τεχνολογιών Παναγιώτης Νταβαρίνος Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων

2 Η Φιλοσοφία του Εποικοδομητισμού
Ο Εποικοδομητισμός (Constructivismus) είναι γνωστική θεωρία του προηγούμενου αιώνα. Βασική θέση του Εποικοδομητισμού είναι η πεποίθηση ότι οι εκδηλώσεις της ανθρώπινης ζωής είναι αποτελέσματα των κοινωνικών σχέσεων των ανθρώπων. Εκπρόσωποι του Εποικοδομητισμού : Φ. Σωσύρ, Κλ. Λεβί-Στρως, Ζ. Λακάν, Λ. Αλτουσέρ και Μ. Φουκώ. Νέες επιστήμες εμφανίστηκαν, όπως η Κβαντομηχανική, οι οποίες έφεραν αλλαγές στις υπάρχουσες γνώσεις.

3 Αλλαγές του Εποικοδομητισμού (i)
Μετάβαση από την απλή πραγματικότητα στις σύνθετες και πολλαπλές πραγματικότητες, από τις μηχανικές αναπαραστάσεις στις ολογραφικές αναπαραστάσεις, από τον προκαθορισμό στην απροσδιοριστία του Werner Heisenberg, από τη βεβαιότητα στην πιθανότητα,

4 Αλλαγές του Εποικοδομητισμού (ii)
Μετάβαση από τη γραμμική στην αμοιβαία αιτιότητα, από τη συνάθροιση στη μορφογένεση, από τις αντικειμενικές απόψεις στις διαφο- ρετικές προοπτικές. Η θεωρία του Εποικοδομητισμού επηρέασε τη μάθηση και, κατά συνέπεια, και τη Διδακτική Μεθοδολογία.

5 Ο Εποικοδομητισμός ως γνωστική θεωρία μάθησης
Ο Εποικοδομητισμός ως γνωστική θεωρία μάθησης Ο Εποικοδομητισμός θέτει κατάλληλα παιδαγωγικά κίνητρα μάθησης για την προσέλκυση του νοητικού ενδιαφέροντος των μαθητών. Η εποικοδομητική νοητική δραστηριότητα αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα της μάθησης. Οι μαθητές αποδίδουν νόημα στη νέα πληροφορία και δημιουργούν οι ίδιοι τη γνώση. Ο Εποικοδομητισμός διακρίνεται: στον Γνωστικό Εποικοδομητισμό και στον Κοινωνικό Εποικοδομητισμό.

6 Γνωστικός Εποικοδομητισμός
Γνωστικός Εποικοδομητισμός Ο J. Piaget είναι ο εισηγητής του Γνωστικού Εποικο-δομητισμού και διδάσκει με τη θεωρία της «γενετικής επιστημολογίας» ότι ο άνθρωπος κατασκευάζει τη γνώση του μέσω της δράσης του εντός του περιβάλ-λοντός του. Δύο άλλοι εξέχοντες παιδαγωγοί του Γνωστικού Εποικο-δομητισμού είναι ο J. Bruner και ο D. Ausuebel. Ο Bruner διακρίνει τρία στάδια μάθησης: α) Το ενεργό, β) Το εικονικό, και γ) Το συμβολικό. Ο Ausuebel προτάσσει τη διαγνωστική αξιολόγηση των μαθητών ως βασική αρχή της διδασκαλίας.

7 Κοινωνικός Εποικοδομητισμός
Κοινωνικός Εποικοδομητισμός Ο L. Vygotsky είναι εισηγητής του Κοινωνικού Εποικο-δομητισμού. Ο Vygotsky τονίζει τη σημασία της επίδρασης του κοινωνικού και του πολιτισμικού περιβάλλοντος στη μάθηση και στη δημιουργία της γνώσης. Περιγράφει τη «ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης» (zone of proximal development). Ο Vygotsky υποστηρίζει ότι τα παιδιά μαθαίνουν από τις μεταξύ τους σχέσεις και από τις επιδράσεις του περι-βάλλοντός τους.

8 Η εποικοδομητική διδακτική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών
Η εποικοδομητική διδακτική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών Η εποικοδομητική διδακτική αξιοποίηση της σύγ- χρονης εκπαιδευτικής τεχνολογίας αλλάζει τους συ- νηθισμένους ρόλους των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Ο Εποικοδομητισμός θεωρεί ότι ο εκπαιδευτικός παίζει το ρόλο «της μαίας κατά τη γέννηση της κατα- νόησης» και όχι «του μηχανικού της μετάδοσης της γνώσης». Οι μαθητές,σύμφωνα με τον Εποικοδομητισμό, θεωρούνται ως «κατασκευαστές νοήματος» και οι εκπαιδευτικοί είναι οι οδηγοί, οι συντονιστές και οι σύμβουλοι των μαθητών τους.

9 Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Παναγιώτης Νταβαρίνος Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google