Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χαράλαμπος Καραγιαννίδης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χαράλαμπος Καραγιαννίδης
Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική (και Υποστηρικτική) Τεχνολογία introduction to learning and assistive technologies Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Χ. Καραγιαννίδης

2 σύνοψη γνωριμία... σύντομη εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία
what, why, how σύντομη εισαγωγή στην υποστηρικτική τεχνολογία εισαγωγή στα θέματα των διαλέξεων Χ. Καραγιαννίδης

3 γνωριμία Χ. Καραγιαννίδης

4 ας συστηθούμε τώρα πριν πιο πριν (σπουδές) επικοινωνία
Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής πριν Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ, ΙΤΕ-ΙΠ πιο πριν (σπουδές) Μαθηματικά (ΑΠΘ), Υπολογιστές (London, Kent) επικοινωνία { uth.gr, acm.org, ieee.org }, Χ. Καραγιαννίδης

5 εσείς? εκπαιδευτική τεχνολογία και υποστηρικτική τεχνολογία
εκπαιδευτική τεχνολογία και υποστηρικτική τεχνολογία τι έχετε δει μέχρι τώρα? ποια είναι η άποψή σας? τι περιμένετε? πώς σας φαίνεται? Χ. Καραγιαννίδης

6 σύντομη εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία
Χ. Καραγιαννίδης

7 μερικοί ορισμοί εκπαιδευτική τεχνολογία (ET) ηλεκτρονική μάθηση
τεχνολογία (πληροφορικής και επικοινωνιών) που μπορεί να διευκολύνει κάποια στάδια της εκπαίδευσης ηλεκτρονική μάθηση μάθηση μέσω των ΤΠΕ (ιδιαίτερα του διαδικτύου) Google for learning technologies, e-learning, web-based learning, technology-supported learning, CAI (computer-assisted instruction), CAL (computer-supported learning), etc Χ. Καραγιαννίδης

8 τι ΔΕΝ είναι εκπαιδευτική τεχνολογία?
... όταν, για παράδειγμα, μπορούμε να μάθουμε από οτιδήποτε διαβάζουμε στο web??? accidental learning πρέπει να υπάρχει ένας εκπαιδευτικός στόχος, και αντίστοιχος εκπαιδευτικός σχεδιασμός π.χ. δυνατότητα επεξηγήσεων, δυνατότητα παρουσίασης όλων των βημάτων και όχι μόνο του τελικού αποτελέσματος, δυνατότητα αυτό-αξιολόγησης, etc Χ. Καραγιαννίδης

9 πότε, γιατί και πώς ξεκίνησε
δεκαετία 60 όταν οι υπολογιστές άρχισαν να διαδίδονται περισσότερο (λόγω τιμής, ευχρηστίας, κλπ) αμερικάνικος στρατός ανάγκη κατάρτισης των στελεχών στα προηγμένα στρατιωτικά συστήματα οικονομικοί και κοινωνικοί λόγοι Χ. Καραγιαννίδης

10 οι πρώτες προσπάθειες ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού
εισαγωγή μιας απλής δομής page-turning systems back, forward, first, last, etc επανάσταση multimedia – πολλαπλά μέσα hypermedia – μη-σειριακή πρόσβαση Χ. Καραγιαννίδης

11 γιατί ασχολούμαστε τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια? (1/4)
definition and aim of learning learning is no longer defined as mastery of a body of knowledge, demonstrated by specific tests in the USA for example, the Big Six accounting firms have declared that no one can master the content of their discipline in an undergraduate education - rules change so fast that accountants must continually relearn them throughout their professional lives Χ. Καραγιαννίδης

12 πιο συγκεκριμένα... υπολογίζεται ότι η ημιζωή των γνώσεων που αποκτώνται μέχρι ένα δεδομένο σημείο (π.χ. την αποφοίτηση από το πανεπιστήμιο) είναι μηχανική 5-7 χρόνια ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1-2 χρόνια διοίκηση επιχειρήσεων 5-8 χρόνια νοσοκομειακή ιατρική 3-5 χρόνια φυσική και οικονομικά 8 χρόνια βιοτεχνολογία 5-8 χρόνια ημιζωή: ο χρόνος που αντιστοιχεί σε απαξίωση των μισών από τις γνώσεις που αποκτήθηκαν Χ. Καραγιαννίδης

13 γιατί ασχολούμαστε τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια? (2/4)
learner characteristics what we think as "traditional undergraduates", i.e. those who are years old, attending full-time, living in college housing, etc, constitute less than one fourth of all students in higher education today's student society is characterised by heterogeneity in age (only 43% are under 25), sex (women account for nearly 55% of all undergraduates), ethnicity, and economic means (students from all socio-economic classes) Χ. Καραγιαννίδης

14 γιατί ασχολούμαστε τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια? (3/4)
society's expectations increasingly, viewing a college education as a complete preparation for a lifetime career is becoming outmoded forecasters say that the average work life in the future will consist of six or seven different careers, each requiring new skills, new attitudes, new values the American Society for Training and Development have estimated that by the year 2000, 75 percent of the workforce will need retraining Χ. Καραγιαννίδης

15 γιατί ασχολούμαστε τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια? (4/4)
from the industrial era to the information society, and to the knowledge society and the knowledge-based economy το πιο σημαντικό κεφάλαιο για ένα άτομο ή ένα σύνολο (ομάδα, κοινωνία, εταιρεία, κλπ) είναι οι γνώσεις των μελών της το αποτέλεσμα οι μεγαλύτερες βιομηχανίες του Internet προβλέπεται ότι θα αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης Χ. Καραγιαννίδης

16 η σημερινή κατάσταση ανάπτυξη ψηφιακού μαθησιακού περιεχομένου
πολυμεσικού, διαδραστικού, κλπ διαχείριση μαθησιακού περιεχομένου και μαθησιακών γεγονότων, γενικότερα LMS, LCMS, WBLE, etc υποστήριξη διαδικασιών που εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία student information systems, etc Χ. Καραγιαννίδης

17 σύντομη εισαγωγή στην υποστηρικτική τεχνολογία
Χ. Καραγιαννίδης

18 ορισμός assistive technology (Assistive Technology Act of 1998)
products, devices or equipment, whether acquired commercially, modified or customized, that are used to maintain, increase or improve the functional capabilities of individuals with disabilities προϊόντα, συσκευές ή εξοπλισμός που μπορούμε να προμηθευτούμε ή να τροποποιήσουμε, και τα οποία χρησιμοποιούνται για να συντηρούν και να βελτιώνουν τις λειτουργικές δυνατότητες των ΑΜΕΑ Χ. Καραγιαννίδης

19 καθολικός σχεδιασμός universal design
ο σχεδιασμός προϊόντων (υπηρεσιών, περιβαλλόντων, κλπ) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους ανθρώπους, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, χωρίς την ανάγκη προσαρμογών ή εξειδικευμένου σχεδιασμού έχει στόχο να απλοποιήσει τη ζωή όλων, με την ανάπτυξη προϊόντων, επικοινωνίας και φυσικού περιβάλλοντος που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από όσο περισσότερους ανθρώπους γίνεται, με ελάχιστο ή καθόλου επιπρόσθετο κόστος προσφέρει οφέλη σε ανθρώπους όλων των ηλικιών και δεξιοτήτων Χ. Καραγιαννίδης

20 το αντίστροφο… προσαρμογές το πρόβλημα
πρώτα εξελίσσεται μια τεχνολογία (χωρίς καμία πρόνοια για τα άτομα με ειδικές ανάγκες), και κατόπιν την προσαρμόζουμε σε διάφορες κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες το πρόβλημα όταν μια τεχνολογία σχεδιάζεται για τους "μέσους" χρήστες, είναι δύσκολο να προσαρμοστεί χρειάζεται χρόνος για τις προσαρμογές, και άρα τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι "μια γενιά" πίσω στην τεχνολογία Χ. Καραγιαννίδης

21 αρχές καθολικού σχεδιασμού
equitable use (ισότιμη χρήση) flexibility in use (ευελιξία χρήσης) simple and intuitive (απλότητα και φυσικότητα) perceptible information (αναγνωρίσιμη πληροφορία) tolerance for error (ανοχή στα σφάλματα) low physical effort (χαμηλή προσπάθεια) size and space for approach and use (χώρος και μέγεθος για κατάλληλη χρήση) Χ. Καραγιαννίδης

22 vision impairments screen enlargers, or screen magnifiers
screen readers speech recognition systems speech synthesizers (often referred to as text-to-speech (TTS) systems) refreshable Braille displays talking word processors large-print word processors Χ. Καραγιαννίδης

23 dexterity impairments
speech recognition systems on-screen keyboard programs keyboard filters touch screens alternative input devices (including alternative keyboards, electronic pointing devices, sip-and-puff systems, wands and sticks, joysticks and trackballs) Χ. Καραγιαννίδης

24 hearing impairmements
δεν υπάρχουν συγκεκριμένα προϊόντα γιατί??? Χ. Καραγιαννίδης

25 learning impairments word prediction programs
reading comprehension programs reading tools and learning disability programs speech synthesizers speech recognition systems Χ. Καραγιαννίδης

26 language & communication impairments
keyboard filters speech recognition systems screen review utilities touch screens speech synthesizers Χ. Καραγιαννίδης

27 εισαγωγή στα θέματα που θα δούμε
Χ. Καραγιαννίδης

28 θέματα εισαγωγή web-based learning environments, LMS, LCMS
learning technologies specifications and standards web usability, web accessibility adaptive learning environments, mobile learning, ubiquitous computing and ambient intelligence future… Χ. Καραγιαννίδης

29 χρονοδιάγραμμα 19/12/2007 20/12/2007 7/1/2008 9/1/2008 16/1/2008
Χ. Καραγιαννίδης

30 για οτιδήποτε χρειαστεί karagian@uth.gr
καλή συνέχεια για οτιδήποτε χρειαστεί Χ. Καραγιαννίδης


Κατέβασμα ppt "Χαράλαμπος Καραγιαννίδης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google