Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σύνταξη CELL(Είδος πληροφορίας; Κελί)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σύνταξη CELL(Είδος πληροφορίας; Κελί)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σύνταξη CELL(Είδος πληροφορίας; Κελί)
Είναι τιμή κειμένου που καθορίζει τον τύπο των πληροφοριών που θέλουμε για το κελί. Κελί Το όρισμα κελί για το οποίο ζητούνται οι πληροφορίες, αν δεν προσδιοριστεί, θεωρείται ότι είναι το ενεργό κελί.

2 Η παρακάτω λίστα δείχνει τις δυνατές τιμές και τα αντίστοιχα αποτελέσματα
“address” Δίνει τη διεύθυνση του κελιού σαν κείμενο. “col” Δίνει τον αριθμό της στήλης του κελιού. “color” Αν το κελί έχει έγχρωμη μορφοποίηση για να εμφανίζει τις αρνητικές τιμές, τότε παίρνουμε αποτέλεσμα της συνάρτησης 1, διαφορετικά 0. “contents” Το περιεχόμενο του κελιού. “filename” Δίνει το πλήρες όνομα (με πλήρη διαδρομή) του αρχείου που περιέχει το όρισμα κελί, με τη μορφή κειμένου. Δίνει κενό κείμενο (“”) αν το φύλλο εργασίας δεν έχει αποθηκευτεί ακόμα. “format” Βλέπε επόμενο πίνακα. “parentheses” Αν το κελί έχει μορφοποίηση με παρενθέσεις στις θετικές ή σε όλες τις τιμές δίνει 1, αλλιώς δίνει 0. “prefix” Δίνει το σύμβολο στοίχισης του κελιού. (Δηλαδή για αριστερή στοίχιση (‘), για δεξιά στοίχιση (“), για κεντρική στοίχιση (^), για πλήρη ευθυγράμμιση (\) και για οτιδήποτε άλλο (“”).

3 “protect” 0, αν το κελί δεν είναι κλειδωμένο και 1 αν είναι. “row” Δίνει τον αριθμό της γραμμής του κελιού. “type” Δίνει τον τύπο του περιεχομένου του κελιού και συγκεκριμένα b ή “” αν το κελί είναι άδειο, Ι αν το κελί περιέχει κείμενο, και τέλος v για οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο. “width” Το πλάτος της στήλης που βρίσκεται το κελί στρογγυλοποιημένο σε ακέραιο. Κάθε μονάδα πλάτους της στήλης είναι ίση με το πλάτος ενός χαρακτήρα από την επιλεγμένη γραμματοσειρά.

4 Η παρακάτω λίστα περιγράφει τις τιμές κειμένου που αποδίδει η συνάρτηση CELL, όταν το όρισμα Είδος πληροφορίας έχει την τιμή “format” και το όρισμα κελί είναι μορφοποιημένο με ενσωματωμένη μορφή αριθμού. “format” Αποτελ. Γενική “G” “F0” #.##0 “,0” 0,00 “F2” #.##0,00 “,2” #.##0€_),(#.##0 €) “C0’ #.##0€_),[Κόκκινο](#.##0 €) “C0-” #.##0,00€_),(#.##0,00 €) “C2” #.##0,00€_),[Κόκκινο](#.##0,00 €) “C2-” 0% “P0” 0,00% “P2” 0,00Ε+00 “S2” “format” Αποτελ. # ?/? ή # ??/?? “G” η-μμμ-εε ή ηη-μμμ-εε “D1” η-μμμ ή ηη-μμμ “D2” Μμμ-εε “D3” η/μ/εε ή η/μ/εε ω:λλ ή ηη/μμ/εε. “D4” Μμ/ηη “D5” ω:λλ:δδ πμ/μμ “D6” ω:λλ πμ/μμ “D7” ω:λλ:δδ “D8” ω:λλ “D9”

5 Παραδείγματα Εάν το κελί Α1 περιέχει τη λέξη Σήμερα, ο τύπος : =CELL("contents" ;Α1) δίνει αποτέλεσμα: Σήμερα. Ο τύπος =CELL("format";A1) δίνει αποτέλεσμα: G.


Κατέβασμα ppt "Σύνταξη CELL(Είδος πληροφορίας; Κελί)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google