Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τι ποιεῖ ὁ Δικαιόπολις; Exercicis basats en el métode Ἀ θ ή ναζε M. Balme, G. Lawall, L. Miraglia, T.F. Bórri. Exercicis basats en el métode Ἀ θ ή ναζε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τι ποιεῖ ὁ Δικαιόπολις; Exercicis basats en el métode Ἀ θ ή ναζε M. Balme, G. Lawall, L. Miraglia, T.F. Bórri. Exercicis basats en el métode Ἀ θ ή ναζε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τι ποιεῖ ὁ Δικαιόπολις; Exercicis basats en el métode Ἀ θ ή ναζε M. Balme, G. Lawall, L. Miraglia, T.F. Bórri. Exercicis basats en el métode Ἀ θ ή ναζε M. Balme, G. Lawall, L. Miraglia, T.F. Bórri. Accademia Vivarium Novum Santi Carbonell

2 φέρει φέρει αἴρει φέρει σκάπτει κάμνει καθίζει βαδίζει στενάζει

3

4 ὁ Δικαιόπολις _____ τὸν μόσχον

5 φέρει φέρει αἴρει φέρει σκάπτει κάμνει καθίζει βαδίζει στενάζει ὁ Δικαιόπολις φέρει τὸν μόσχον

6 φέρει φέρει αἴρει φέρει σκάπτει κάμνει καθίζει βαδίζει στενάζει

7 ὁ Δικαιόπολις μέγαν λίθον _____

8 φέρει φέρει αἴρει φέρει σκάπτει κάμνει καθίζει βαδίζει στενάζει ὁ Δικαιόπολις μέγαν λίθον αἴρει

9 φέρει φέρει αἴρει φέρει σκάπτει κάμνει καθίζει βαδίζει στενάζει

10 ὁ Δικαιόπολις τοὺς λίθους ἐκ τοῦ ἀγροῦ _____

11 φέρει φέρει αἴρει φέρει σκάπτει κάμνει καθίζει βαδίζει στενάζει ὁ Δικαιόπολις τοὺς λίθους ἐκ τοῦ ἀγροῦ φέρει

12 φέρει φέρει αἴρει φέρει σκάπτει κάμνει καθίζει βαδίζει στενάζει

13 ὁ Δικαιόπολις τὸν λίθον _____ πρὸς τὸ ἕρμα

14 φέρει φέρει αἴρει φέρει σκάπτει κάμνει καθίζει βαδίζει στενάζει ὁ Δικαιόπολις τὸν λίθον φέρει πρὸς τὸ ἕρμα

15 φέρει φέρει αἴρει φέρει σκάπτει κάμνει καθίζει βαδίζει στενάζει

16 ὁ Δικαιόπολις τὸν ἀγρὸν _______

17 φέρει φέρει αἴρει φέρει σκάπτει κάμνει καθίζει βαδίζει στενάζει ὁ Δικαιόπολις τὸν ἀγρὸν σκάπτει

18 φέρει φέρει αἴρει φέρει σκάπτει κάμνει καθίζει βαδίζει στενάζει

19 ὁ Δικαιόπολις ________

20 φέρει φέρει αἴρει φέρει σκάπτει κάμνει καθίζει βαδίζει στενάζει ὁ Δικαιόπολις στενάζει

21 φέρει φέρει αἴρει φέρει σκάπτει κάμνει καθίζει βαδίζει στενάζει

22 ὁ Δικαιόπολις ______ καὶ _______ ὑπὸ τῷ δένδρῳ

23 φέρει φέρει αἴρει φέρει σκάπτει κάμνει καθίζει βαδίζει στενάζει ὁ Δικαιόπολις κάμνει καὶ _______ ὑπὸ τῷ δένδρῳ

24 φέρει φέρει αἴρει φέρει σκάπτει κάμνει καθίζει βαδίζει στενάζει ὁ Δικαιόπολις κάμνει καὶ καθίζει ὑπὸ τῷ δένδρῳ

25 φέρει φέρει αἴρει φέρει σκάπτει κάμνει καθίζει βαδίζει στενάζει

26 ὁ Δικαιόπολις πρὸς τὸν οἴκον _______

27 φέρει φέρει αἴρει φέρει σκάπτει κάμνει καθίζει βαδίζει στενάζει ὁ Δικαιόπολις πρὸς τὸν οἴκον βαδίζει

28 φέρει τὸν μόσχον τοὺς λίθους ἐκ τοῦ ἀγροῦ φέρει μέγαν λίθον αἴρει τὸν λίθον φέρει πρὸς τὸ ἕρμα τὸν ἀγρὸν σκάπτει κάμνει καὶ καθῖζει ὑπὸ τῷ δένδρῳ πρὸς τὸν οἴκον βαδίζει

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 φέρει τὸν μόσχον τοὺς λίθους ἐκ τοῦ ἀγροῦ φέρει μέγαν λίθον αἴρει τὸν λίθον φέρει πρὸς τὸ ἕρμα τὸν ἀγρὸν σκάπτει κάμνει καὶ καθίζει ὑπὸ τῷ δένδρῳ πρὸς τὸν οἴκον βαδίζει

39


Κατέβασμα ppt "Τι ποιεῖ ὁ Δικαιόπολις; Exercicis basats en el métode Ἀ θ ή ναζε M. Balme, G. Lawall, L. Miraglia, T.F. Bórri. Exercicis basats en el métode Ἀ θ ή ναζε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google