Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πλέομεν ὅσον τριακοσίους σταδίους

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πλέομεν ὅσον τριακοσίους σταδίους"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πλέομεν ὅσον τριακοσίους σταδίους

2 καὶ νήσῳ μικρᾷ καὶ ἐρήμῃ προσφερόμεθα

3 Μείναντες δὲ ἡμέρας ἐν τῇ νήσῳ πέντε, τῇ ἕκτῃ ἐξορμῶμεν

4 τῇ ὀγδόῃ καθορῶμεν ἀνθρώπους πολλοὺς ἐπὶ τοῦ πελάγους διαθέοντας

5 ἅπαντα ἡμῖν προσεοικότας καὶ τὰ σώματα καὶ τὰ μεγέθη

6 πλὴν τῶν ποδῶν μόνων· ταῦτα γὰρ φέλλινα ἔχουσιν· ἀφ’ οὗ δή, οἶμαι, καὶ καλοῦνται Φελλόποδες

7 Θαυμάζομεν οὖν ὁρῶντες οὐ βαπτιζομένους, ἀλλὰ ὑπερέχοντας τῶν κυμάτων καὶ ἀδεῶς ὁδοιποροῦντας

8 Οἱ δὲ καὶ προσέρχονται καὶ ἀσπάζονται ἡμᾶς ἑλληνικῇ φωνῇ λέγουσί τε εἰς Φελλὼ τὴν αὑτῶν πατρίδα ἐπείγεσθαι

9 Μέχρι μὲν οὖν τινος συνοδοιποροῦσι ἡμῖν παραθέοντες, εἶτα ἀποτρεπόμενοι τῆς ὁδοῦ βαδίζουσιν εὔπλοιαν ἡμῖν ἐπευχόμενοι.

10 Καλό ταξίδι

11 Ελευθερία Παπαδάκη Τμήμα Α4 Σχολικό έτος:


Κατέβασμα ppt "Πλέομεν ὅσον τριακοσίους σταδίους"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google