Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης, Τμήμα Πληροφορικής, Σέρρες 11.11.2004 Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Α.Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, Ενέργεια: 2.2.2: Πρόγραμμα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης, Τμήμα Πληροφορικής, Σέρρες 11.11.2004 Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Α.Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, Ενέργεια: 2.2.2: Πρόγραμμα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης, Τμήμα Πληροφορικής, Σέρρες 11.11.2004 Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Α.Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, Ενέργεια: 2.2.2: Πρόγραμμα Σπουδών) Δραστηριότητες: Σύστημα Αξιολόγησης του Προγράμματος Σπουδών Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας των Σπουδών Σιάκα Κ., Σωσσίδου Ε.Ν., Μήταλας Α., Κλεφτούρης, Δ. Εκτίμηση Δεικτών για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση: Το μοντέλο του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εκτίμηση Δεικτών για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση: Το μοντέλο του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

2 ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης, Τμήμα Πληροφορικής, Σέρρες 11.11.2004Εισαγωγή  Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση αποτελεί μια σχετικά πρόσφατη άποψη και διαδικασία, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

3 ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης, Τμήμα Πληροφορικής, Σέρρες 11.11.2004 Συστήματα Aξιολόγησης σε Eυρωπαϊκό Eπίπεδο  Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  19.6.1999 - Διακήρυξη της Μπολόνιας, 29 χώρες  19.9.2003 - Σύνοδος του Βερολίνου – συνάντηση υπουργών υπεύθυνοι για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από 33 χώρες  Έλεγχος αποτελεσμάτων – διεύρυνση στόχων  Τέθηκαν οι προτεραιότητες και οι νέοι στόχοι μέχρι το 2010  Αξιολόγηση – όργανα αξιολόγησης

4 ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης, Τμήμα Πληροφορικής, Σέρρες 11.11.2004 Αποτελέσματα της Συνόδου του Βερολίνου   Δέσμευση υποστήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης της εξασφάλισης ποιότητας σε θεσμικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο   Αναγνώριση ανάγκης ορισμού αμοιβαίων κοινών κριτηρίων και μεθοδολογιών στην εξασφάλιση ποιότητας

5 ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης, Τμήμα Πληροφορικής, Σέρρες 11.11.2004 Αποτελέσματα της Συνόδου του Βερολίνου .  Καθορισμός ότι η αρχική ευθύνη για την εξασφάλιση ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εναπόκειται σε κάθε όργανο ξεχωριστά ως βάση για την πραγματική υπευθυνότητα του ακαδημαϊκού συστήματος μέσα στο εθνικό ποιοτικό πλαίσιο.

6 ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης, Τμήμα Πληροφορικής, Σέρρες 11.11.2004 Αποτελέσματα της Συνόδου   Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ζητήθηκε από το ENQA μέσω των μελών του, σε συνεργασία με το EUA, το EURASHE και την ESIB, να   αναπτυχθεί ένα συμφωνημένο σύνολο προτύπων, διαδικασιών και οδηγιών για την εξασφάλιση ποιότητας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης   ερευνηθούν οι τρόποι ενός επαρκούς κοινού συστήματος αναθεώρησης για την εξασφάλιση ποιότητας   υποβληθεί μια έκθεση μέσω των αντιπροσωπιών τους (Follow Up Group) στον απολογισμό 25 Μαΐου 2005 στη Σύνοδο στο Βergen της Νορβηγίας ENQA Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διασφάλισης Ποιότητας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης EUA Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EURASHE Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ESIB Εθνική Ένωση των Ευρωπαίων Φοιτητών

7 ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης, Τμήμα Πληροφορικής, Σέρρες 11.11.2004 Συνέπειες της Συνόδου σε Eθνικό Eπίπεδο  Από 2005 η εθνική εξασφάλιση ποιότητας στα συστήματα πρέπει να περιλαμβάνει:  Καθορισμό των ευθυνών των οργανισμών και των σχετικών οργάνων  Αξιολόγηση των προγραμμάτων ή των Ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής αξιολόγησης, εξωτερικής αναθεώρησης, συμμετοχής των σπουδαστών σε αυτές και δημοσίευση των αποτελεσμάτων  Ένα σύστημα αξιολόγησης της πιστοποίησης ή των συγκρίσιμων διαδικασιών  Διεθνή συμμετοχή, συνεργασία και δικτύωση

8 ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης, Τμήμα Πληροφορικής, Σέρρες 11.11.2004 Η έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση  Σύνολο χαρακτηριστικών μιας οντότητας που ικανοποιεί εκφρασμένες και συνεπαγόμενες ανάγκες (ΕΛΟΤ)  Φοιτητών  Αγοράς Εργασίας  Κοινωνικού Συνόλου  Η πολυδιάστατη έννοια της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση – εκπαιδευτικές λειτουργίες και δραστηριότητες  Ποιότητα διδασκαλίας  Ποιότητα προγραμμάτων σπουδών  Ποιότητα υλικό-τεχνικής υποδομής  Ποιότητα έρευνας

9 ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης, Τμήμα Πληροφορικής, Σέρρες 11.11.2004 Διασφάλιση της Ποιότητας Εκπαίδευσης στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πληροφορικής Εκπαιδευτική Διαδικασία: 1.Αξιολόγηση 2. 2.Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας

10 ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης, Τμήμα Πληροφορικής, Σέρρες 11.11.2004 1. Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας Αξιολόγηση του νέου Προγράμματος Σπουδών (εφαρμογή από χειμερινό εξάμηνο 2003-2004) και όλων των Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών που παρέχονται από το Τμήμα Πληροφορικής ΒΕΛΤΙΩΣΗ

11 ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης, Τμήμα Πληροφορικής, Σέρρες 11.11.2004 Στάδια Αξιολόγησης της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας Σχεδιασμός έργου Βιβλιογραφική αναζήτηση Εύρεση δεικτών Συλλογή στοιχείων Ανάλυση στοιχείων Ερωτηματολόγια Συνεντεύξεις Επί τόπου παρατηρήσεις Διερεύνηση βάσεων δεδομένων Προβολή αποτελεσμάτων Ποσοτική ανάλυση: SPSS Ποιοτική ανάλυση Έκθεση - Αναφορές Ημερίδες

12 ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης, Τμήμα Πληροφορικής, Σέρρες 11.11.2004 Σχεδιασμός Ερωτηματολογίων  Τα ερωτηματολόγια απευθύνονται προς  Καθηγητές  Διοικητικό προσωπικό  Φοιτητές Φοιτητές του προπτυχιακού επιπέδουΦοιτητές του προπτυχιακού επιπέδου Φοιτητές που εξασκούν την πρακτική τους άσκησηΦοιτητές που εξασκούν την πρακτική τους άσκηση Ξένους φοιτητές του προγράμματος ΣωκράτηΞένους φοιτητές του προγράμματος Σωκράτη  Αγορά εργασίας (ανταπόκριση στις απαιτήσεις αγοράς;) ΑπόφοιτουςΑπόφοιτους ΕργοδότεςΕργοδότες

13 ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης, Τμήμα Πληροφορικής, Σέρρες 11.11.2004 Εκτίμηση Δεικτών  Προγράμματος Σπουδών  Θεωρίες – Άσκηση Πράξης – Εργαστήρια Πληρότητα κάλυψης της επιστήμης πληροφορικήςΠληρότητα κάλυψης της επιστήμης πληροφορικής Επάρκεια χρόνου – φόρτο εργασίας (ECTS)Επάρκεια χρόνου – φόρτο εργασίας (ECTS) Ποιότητα εκπαιδευτικού υλικού (οδηγός σπουδών, βιβλία κλπ.)Ποιότητα εκπαιδευτικού υλικού (οδηγός σπουδών, βιβλία κλπ.) Τρόπος αξιολόγησηςΤρόπος αξιολόγησης  Πρακτικής Άσκησης & Πτυχιακής Εργασίας Σχετικότητα με το πρόγραμμα σπουδώνΣχετικότητα με το πρόγραμμα σπουδών Επάρκεια χρόνουΕπάρκεια χρόνου Επιστημονικό επίπεδοΕπιστημονικό επίπεδο  Ανταπόκριση στις απαιτήσεις αγοράς  Ανταπόκριση για μεταπτυχιακά

14 ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης, Τμήμα Πληροφορικής, Σέρρες 11.11.2004 Εκτίμηση Δεικτών  Εκπαιδευτικού Προσωπικού  Επάρκεια προσωπικού  Γνώση αντικειμένου  Μεταδοτικότητα  Ικανότητα δημιουργία κινήτρων  Ερευνητικό υπόβαθρο  Υλικοτεχνική υποδομή  Κτιριακή υποδομή  Τεχνολογική υποδομή  Παροχής υπηρεσιών  Διοικητική υποστήριξη  Ενημέρωση  Οργάνωση / συμμετοχή εκδηλώσεων  Socrates – Leonardo da Vinci  Γραφείο Διασύνδεσης  Υπηρεσίες βιβλιοθήκης

15 ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης, Τμήμα Πληροφορικής, Σέρρες 11.11.2004 Σύστημα Ποιότητας Αποτελέσματα Αξιολόγησης Διερεύνηση Βάσεων Δεδομένων «Τυπικός φοιτητής» Επί τόπου παρατηρήσεις ΣυνεντεύξειςΕρωτηματολόγια Σχέση Αξιολόγησης – Σύστημα Ποιότητας

16 ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης, Τμήμα Πληροφορικής, Σέρρες 11.11.2004  Ο σκοπός της διασφάλισης ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι  Να παρασχεθεί η κατάλληλη διαφάνεια στη διαδικασία που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα σπουδών και από τις διαδικασίες διαχείρισης του προγράμματος σπουδών  Καθορισμός μετρήσιμων μαθησιακών αποτελεσμάτων (learning outcome)μετρήσιμων μαθησιακών αποτελεσμάτων (learning outcome) γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων (competences)γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων (competences) (τι είναι ικανός να κάνει ο πτυχιούχος του τμήματος)  Ο κύριος στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των διεργασιών του Τμήματος Πληροφορικής με σκοπό την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των σπουδών 2. Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας

17 ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης, Τμήμα Πληροφορικής, Σέρρες 11.11.2004 Στάδια Ανάπτυξης Συστήματος Ποιότητας Εξοικείωση με υπάρχοντα πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας εκπαίδευσης σε Ευρωπαϊκό / Εθνικό επίπεδο Καταγραφή υπαρχόντων διαδικασιών του τμήματος Διερεύνηση απαραίτητων κριτηρίων / διεργασιών για διασφάλιση ποιότητας Υποβολή προτάσεων της ομάδας εργασίας για βελτιώσεις διαδικασιών / διεργασιών προς την συνέλευση τμήματος Εξασφάλιση αποδοχής και δέσμευσης του τμήματος Σχέδιο προγράμματος ενεργειών Σύνταξη εγχειριδίου ποιότητας διεργασιών Τμήματος Πληροφορικής Συντήρηση – Συνεχή Βελτίωση

18 ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης, Τμήμα Πληροφορικής, Σέρρες 11.11.2004 Ομάδα συνεργατών Φοιτητές Βέλκου Λίνα Γιούδα Δήμητρα Ιωαννίδου Ιωάννα Κύρου Αλέξανδρος Μήταλας Ανδρέας Μοναστηρίδης Νίκος Ταξίδης Ιωάννης Καθηγητές Αδαμίδης Παναγιώτης Κλεφτούρης Δημήτριος Παπαδοπούλου Αλέκα Σιάκα Κέρστιν Σωσσίδου Ευαγγελία Ευχαριστούμε τους συνεργάτες, συναδέλφους, φοιτητές και απόφοιτους για υποστήριξη και βοήθεια στο δύσκολο έργο μας


Κατέβασμα ppt "ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης, Τμήμα Πληροφορικής, Σέρρες 11.11.2004 Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Α.Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, Ενέργεια: 2.2.2: Πρόγραμμα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google