Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιστορικό: ΓΙΑΤΙ "Pro-Skills";

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιστορικό: ΓΙΑΤΙ "Pro-Skills";"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 PRO-SKILLS Ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων σε κοινωνικά μειονεκτούντες ενήλικες ως βάση για τη Δια Βίου Μάθηση 1

1 Ιστορικό: ΓΙΑΤΙ "Pro-Skills";
2

2 Ιστορικό Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προορίζεται για «[...] να γίνει η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία στον κόσμο, που βασίζεται στη γνώση, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή." Η δια βίου μάθηση θεωρείται ως μία από τις θεμελιώδεις στρατηγικές για την επίτευξη αυτού του στόχου, "[...] σημαντική όχι μόνο για την ανταγωνιστικότητα και την δυνατότητα απασχόλησης , αλλά και για την κοινωνική ένταξη, την δραστηριοποίηση του πολίτη και την προσωπική ανάπτυξη." (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2000) 3

3 Ιστορικό Ο αυξανόμενος αριθμός των ανθρώπων που προέρχονται από ένα δύσκολο κοινωνικό υπόβαθρο χωρίς εκπαίδευση ή με δυσκολία να βρουν δουλειά στο πρωταρχικό τους επάγγελμα χρειάζεται να αντιμετωπιστεί. Η εκπαίδευση ενηλίκων αποσκοπεί να παρέχει περαιτέρω εκπαίδευση και βελτίωση των προσόντων για αυτή την ομάδα στόχου ΑΛΛΑ ... Οι ευκαιρίες για ΔΒΜ παρέχονται κυρίως σε άτομα που έχουν ήδη μία ορισμένη εκπαίδευση. Τα κοινωνικώς μειονεκτούντα άτομα σπάνια εκπροσωπούνται μεταξύ των εκπαιδευόμενων 4

4 (δεξιότητες αυτό-διαχείρισης, προσωπικές & κοινωνικές δεξιότητες)
Ιστορικό Η έλλειψη προσωπικών, κοινωνικών και αυτο-διαχειριστικών δεξιοτήτων μπορεί να είναι εμπόδιο: Επαγγελματικές δεξιότητες Δεξιότητες κλειδιά Βασικές δεξιότητες (δεξιότητες αυτό-διαχείρισης, προσωπικές & κοινωνικές δεξιότητες) Συγκεκριμένη εργασία ή έργο Τεχνική βάση για εργασία ή για περαιτέρω εκπαίδευση Γενική βάση για γενική μάθηση 5

5 Αυτό - αποτελεσματικότητα
Ιστορικό Προσωπικές δεξιότητες Κοινωνικές Δεξιότητες αυτό-διαχείρισης Αυτό - αποτελεσματικότητα Κινητοποίηση & βούληση Δια Βίου Μάθηση 6

6 Ιστορικό Αυτές οι δεξιότητες σπάνια αποτελούν μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων, οπότε είναι λίγες οι ευκαιρίες εκπαίδευσης σε αυτές. Το Pro-Skills συμπληρώνει αυτό το κενό, δίνοντας στους ενήλικες την ευκαιρία να εξασκήσουν τις βασικές δεξιότητες μέσα σε ένα προστατευμένο περιβάλλον Προαγωγή υγείας Μείωση της κοινωνικής ανεπάρκειας Δια Βίου Μάθηση 7

7 Καινοτόμος ιδέα 8

8 Έμφαση στους πόρους & την ενδυνάμωση
Ιστορικό Έμφαση στους πόρους & την ενδυνάμωση Ποιες δεξιότητες και ικανότητες έχουν ήδη τα άτομα και πώς μπορούν να επενδυθούν με ένα καινοτόμο τρόπο; Ποιοι πόροι μπορούν να ενεργοποιηθούν (επίσης κοινωνικοί πόροι!); Ενδυνάμωση με την ενίσχυση της αυτο-αποτελεσματικότητας 9

9 Ιστορικό Ασφαλές περιβάλλον
Πού έχουν οι ενήλικες την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε νέες συμπεριφορές, χωρίς κίνδυνους και σε ένα ασφαλές περιβάλλον; Υψηλή απαίτηση από τον εκπαιδευτή σχετικά με την ατμόσφαιρα στην ομάδα & την εμπιστοσύνη την διαχείριση της ανατροφοδότησης 10

10 Ενεργή & βιωματική εκπαιδευτική προσέγγιση
Ιστορικό Ενεργή & βιωματική εκπαιδευτική προσέγγιση Τα παιδιά δοκιμάζουν σε ένα παιχνίδι ρόλων με το όνομα «τα χέρια πάνω» νέες συμπεριφορές. Που έχουν οι ενήλικες την ευκαιρία να δοκιμάσουν νέες συμπεριφορές; Ενεργή εκπαιδευτική προσέγγιση: αυτο-ρυθμιστική μάθηση βιωματική μάθηση συνεργατική μάθηση παραγωγική μάθηση 11

11 Υλοποιώντας ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
12

12 Δομή του προγράμματος 13

13 Δομή του προγράμματος  Επεξεργασία της ιδέας
της «εκπαίδευσης του εκπαιδευτή»: Παροχή εξειδικευμένης γνώσης Ομάδα του Pro-Skills      Εξωτερικοί ειδικοί    βελτίωση ιδέα της εκπαίδευσης του εκπαιδευτή Υποστήριξη στην εφαρμογή της Ε.Ε  Προετοιμασία σε Εθνικό επίπεδο Ε.Ε. Ευρωπαϊκό σεμινάριο «Εκπαίδευσης του Εκπαιδευτή     14

14 «Εκπαίδευσης του Εκπαιδευτή»
Δομή του προγράμματος 2. Πιλοτικές εκπαιδεύσεις σε εθνικό επίπεδο & ανταλλαγή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο : Ε.Ε. Ευρωπαϊκό σεμινάριο «Εκπαίδευσης του Εκπαιδευτή»     Εθνικά σεμινάρια «Εκπαίδευσης του Εκπαιδευτή» (συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων στην Ε.Ε. και την ομάδα του Pro-Skills) It  Gr Lux Hu Sl Fin CH De Συνάντηση ανταλλαγής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο  Διαρκής δικτύωση σε Εθνικό/περιφερειακό επίπεδο 15

15 Υλικό διαθέσιμο στο Διαδύκτιο
H Φιλοσοφία του PRO-SKILLS Εγχειρίδιο της βασικής εκπαιδευτικής ιδέας Η ιδέα της «Εκπαίδευσης του Εκπαιδευτή» “Εργαλειοθήκη” Φυλλάδιο ευαισθητοποίησης 16

16 Οι εταίροι του Pro-Skills
Εννέα εταίροι από οκτώ Ευρωπαϊκές χώρες: Irti Huumeista Ry Helsinki (Finland) Zentrum für empirische pädagogische Forschung, Landau (Germany) Azienda Sanitaria Locale (ASL) Milano (Italy) Centre de Prévention des Toxicomanies (Luxembourg) Hochschule Fulda, University of Applied Science (Germany) Megyei Egészség Kultúrát Koordináló Alapítvány (MEKKA), Nyiregyháza (Hungary) Protasi – Movement for another lifestyle , Patra (Greece) Institute for Research and Development “Utrip”, Grosuplje (Slovenia) Fédération Swisse pour la Formation Continue (FSEA) Nyon (Switzerland) 17


Κατέβασμα ppt "Ιστορικό: ΓΙΑΤΙ "Pro-Skills";"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google