Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Έργο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ» Αϊ-Στράτης ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος 190 09 Πικέρμι Τηλ. 210 66 03 300,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Έργο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ» Αϊ-Στράτης ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος 190 09 Πικέρμι Τηλ. 210 66 03 300,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Έργο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ» Αϊ-Στράτης ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος 190 09 Πικέρμι Τηλ. 210 66 03 300, Fax. 210 66 03 301,2,5 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δρ. Μ. Ζούλιας Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνολογιών ΑΠΕ & Η2, Δρ. Σ. Τσελεπής Προϊστάμενος Τμήματος Φ/Β Συστημάτων & Διεσπαρμένης Παραγωγής Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

2 Έργο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ» Αϊ-Στράτης ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος 190 09 Πικέρμι Τηλ. 210 66 03 300, Fax. 210 66 03 301,2,5 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Ο αντικειμενικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία της βασικής υποδομής τροφοδοσίας οχημάτων υδρογόνου και ηλεκτρικών οχημάτων, μέσω της ανάπτυξης: 1) μονάδας παραγωγής Η 2 και αντίστοιχου σταθμού πλήρωσης οχημάτων (« υδρογονάδικο ») 2) σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με χρήση φωτοβολταϊκών πλαισίων Επίσης θα λάβει χώρα χρήση βιοντίζελ σε γεωργικά μηχανήματα και βαρέα οχήματα του νησιού Παράλληλα θα υπάρχουν στο νησί επιδεικτικά οχήματα υδρογόνου & ικανός αριθμός ηλεκτρικών οχημάτων

3 Έργο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ» Αϊ-Στράτης ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος 190 09 Πικέρμι Τηλ. 210 66 03 300, Fax. 210 66 03 301,2,5 ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ: 1) Μονάδα παραγωγής υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης που θα τροφοδοτείται με ενέργεια παραγόμενη αποκλειστικά από ΑΠΕ της τάξης των 60 - 100 kW, με ικανότητα παραγωγής υδρογόνου της τάξης των 10-20 Nm 3 /hr 2) Δεξαμενές Η2 σε μέση πίεση (30 kg), δεξαμενές μεταλλικών υδριδίων (1-2 kg), δεξαμενές Η2 σε υψηλή πίεση (40 kg) 3) Συμπιεστής Η2 με ικανότητα συμπίεσης 10-20 Nm 3 /hr σε εύρος πίεσης 10-220 bar ή/και υψηλότερα 4) Σταθμός πλήρωσης οχημάτων με υδρογόνο («υδρογονάδικο») 5) Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με συνολική ισχύ 25 kW, 6) Στο στέγαστρο του σταθμού φόρτισης θα τοποθετηθούν Φ/Β συνολικής ισχύος 7 kW

4 Έργο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ» Αϊ-Στράτης ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος 190 09 Πικέρμι Τηλ. 210 66 03 300, Fax. 210 66 03 301,2,5 ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (2): 1) Ο σταθμός παραγωγής, αποθήκευσης και συμπίεσης υδρογόνου έχει συνολικές απαιτήσεις ισχύος της τάξης των 90-150 kW, ανάλογα με το μέγεθος της ηλεκτρόλυσης που θα επιλεγεί 2) Το «υδρογονάδικο» θα εξασφαλίσει συνολικές διαδρομές 1800-4000 km, ανάλογα και με το βαθμό απόδοσης των οχημάτων

5 Έργο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ» Αϊ-Στράτης ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος 190 09 Πικέρμι Τηλ. 210 66 03 300, Fax. 210 66 03 301,2,5 ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ: 1) Όχημα τύπου κλάρκ με Η2 2) Μικρό φορτηγό ή όχημα αποκομιδής απορριμμάτων με Η2 3) Δίτροχο (scooter) με κυψέλη καυσίμου 4) Αντικατάσταση ΜΕΚ Ντίζελ με ΜΕΚ Η2 και ενσωμάτωση σε καϊκι

6 Έργο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ» Αϊ-Στράτης ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος 190 09 Πικέρμι Τηλ. 210 66 03 300, Fax. 210 66 03 301,2,5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: 1) 5 ηλεκτρικά οχήματα (εκ των οποίων ένα θα είναι λεωφορείο) 2) 10 ηλεκτρικά scooter

7 Έργο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ» Αϊ-Στράτης ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος 190 09 Πικέρμι Τηλ. 210 66 03 300, Fax. 210 66 03 301,2,5 ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Στα πλαίσια του έργου «Πράσινο Νησί» θα εγκατασταθούν συστήματα ισχύος βασισμένα σε κυψέλες καυσίμου ή/και Φωτοβολταϊκά που θα παρέχουν ηλεκτρισμό (και σε ορισμένες περιπτώσεις θερμότητα) σε αυτόνομες σταθερές εφαρμογές: Στον τομέα των κυψελών καυσίμου με χρήση βιοκαυσίμων ή καθαρού υδρογόνου υπάρχει σημαντική Ελληνική τεχνογνωσία και ο Αϊ Στράτης θα αποτελέσει κατάλληλο πεδίο εφαρμογής αυτών των τεχνολογιών σε πραγματικές συνθήκες.

8 Έργο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ» Αϊ-Στράτης ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος 190 09 Πικέρμι Τηλ. 210 66 03 300, Fax. 210 66 03 301,2,5 ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (2): 1) Παροχή ηλεκτρισμού & θερμότητας σε 10 κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις χωρίς πρόσβαση στο δίκτυο της ΔΕΗ (2 συστήματα με κυψέλες καυσίμου & 8 υβριδικά συστήματα Φ/Β – συσσωρευτών)

9 Έργο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ» Αϊ-Στράτης ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος 190 09 Πικέρμι Τηλ. 210 66 03 300, Fax. 210 66 03 301,2,5 ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (3): 1) Εφαρμογές απρόσκοπτης παροχής ισχύος (2 συστήματα με κυψέλες καυσίμου, η μία εκ των οποίων στον σταθμό αναμετάδοσης κινητής τηλεφωνίας του νησιού) 2) Επιδεικτική εφαρμογή κυψέλης καυσίμου στο κτίριο της Κοινότητας

10 Έργο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ» Αϊ-Στράτης ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος 190 09 Πικέρμι Τηλ. 210 66 03 300, Fax. 210 66 03 301,2,5 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τμήμα εξοπλισμούΚόστος Μονάδες ηλεκτρόλυσης 100 kW 700.000 € Σωληνώσεις Η2, μετρητικά, ασφαλιστικά, ρυθμιστές πίεσης, εξοπλισμός ασφαλείας 50.000 € Συμπιεστής υδρογόνου 70.000 € Αποθήκευση υδρογόνου (& μεταλλικά υδρίδια) 60.000 € Έργα διαμόρφωσης χώρων, containers κτλ 40.000 € Σύστημα ελέγχου & παρακολούθησης (in-house) 30.000 € Λοιπά κόστη (καλωδιώσεις, ροόμετρα κτλ) 20.000 € Σύστημα αντλιών για παροχή υδρογόνου (υδρογονάδικο) 350.000 € ΜΕΚ Υδρογόνου για χρήση σε καΐκι 100.000 € Scooter υδρογόνου 20.000 € Όχημα fuel cells ειδικών χρήσεων (αποκομιδή απορριμμάτων) 200.000 € Περονοφόρο με κυψέλη καυσίμου 40.000 € Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και Φ/Β στέγαστρο (χωρίς το Φ/Β) 30.000 € 5 ηλεκτρικά οχήματα 150.000 € 10 ηλεκτρικά σκούτερ & κράνη ασφαλείας 83.000 € 2 υβριδικά συστήματα Φ/Β - συσσωρευτών 100.000 Κυψέλη καυσίμου για ΣΗΘ, με ισχύ 15 kW για αυτόνομες σταθερές εφαρμογές 150.000 € 3 κυψέλες καυσίμου των 5kW η καθεμία για χρήση ως UPS και σε επιδεικτική εφαρμογή στο κτίριο της κοινότητας 75.000 € Σχεδιασμός & ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων 200.000 € Σύνολο2.468.000 €

11 Έργο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ» Αϊ-Στράτης ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος 190 09 Πικέρμι Τηλ. 210 66 03 300, Fax. 210 66 03 301,2,5 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 1) Βασικός στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η δημιουργία βασικής υποδομής στον τομέα των πράσινων μεταφορών, η οποία θα είναι ικανή να εξυπηρετήσει στο μέλλον σημαντικό αριθμό οχημάτων υδρογόνου και ηλεκτρικών οχημάτων 2) Το προτεινόμενο σύστημα είναι απόλυτα επεκτάσιμο 3) Ελληνική τεχνογνωσία σε θέματα τεχνολογικής αιχμής θα χρησιμοποιηθεί στο έργο 4) Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε θέματα ασφάλειας, εκπαίδευσης του κοινού και των χρηστών και στη διάδοση του έργου


Κατέβασμα ppt "Έργο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ» Αϊ-Στράτης ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος 190 09 Πικέρμι Τηλ. 210 66 03 300,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google