Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ
Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α) Ηλιακή θέρμανση χώρου Β) Ηλιακή ψύξη χώρου
Γ) Ηλιακή θέρμανση νερού χρήσης Δ) Φωτοβολταϊκή παραγωγή ηλεκτρισμού Ε) Μικρές ανεμογεννήτριες Στ) Θέρμανση χώρου-νερού με τζάκια Ζ) Θέρμανση χώρου με σόμπες Η) Θέρμανση χώρου-νερού με σύστημα κεντρικής θέρμανσης με χρήση βιομάζας Θ) Απλές και Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Ι) Σύστημα συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού

4 A) ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ
Η ηλιακή θέρμανση του χώρου των κτιρίων μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση είτε παθητικών είτε ενεργητικών συστημάτων. Τα ηλιακά παθητικά συστήματα μπορούν να πετύχουν τη κάλυψη μέρους των αναγκών θέρμανσης και ψύξης ενός κτιρίου και μελετώνται στα πλαίσια της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής

5 ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

6 Τα ηλιακά ενεργητικά συστήματα
περιλαμβάνουν τη θέρμανση νερού με ηλιακούς συλλέκτες σε θερμοκρασίες 40-60οC περίπου και τη κυκλοφορία του ζεστού νερού σε ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης ενός κτιρίου. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να επιτευχθεί μερική κάλυψη των αναγκών θέρμανσης του κτιρίου

7 Β) ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Ηλιακή ψύξη των κτιρίων μπορεί να επιτευχθεί με ψυκτικά συστήματα απορρόφησης όπου θερμό νερό παραγόμενο με ηλιακούς συλλέκτες μπορεί να παράξει κρύο νερό και να ψύξει κάποιο χώρο. Σήμερα χρησιμοποιούνται συστήματα ηλιακής ψύξης κτιρίων μόνο σε μεσαία ή μεγάλη κλίμακα.

8 ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΞΗ ΧΩΡΟΥ

9 Γ) ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
Η παραγωγή θερμού νερού χρήσης κτιρίων είναι ευρύτατα διαδεδομένη σήμερα και χρησιμοποιούνται γι’ αυτό τα γνωστά σε όλους ηλιόθερμα (ηλιακοί θερμοσίφωνες) είτε σε μικρή είτε σε μεγάλη κλίμακα.

10 ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ

11 Δ) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα κτίρια με φωτοβολταϊκά πλαίσια εφαρμόζεται ευρύτατα τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και επιδοτείται έμμεσα από τη πολιτεία. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα στα κτίρια μπορεί να είναι είτε αυτόνομα, είτε διασυνδεδεμένα με το ηλεκτρικό δίκτυο.

12 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΕ ΣΤΕΓΗ

13 Ε) ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Μικρές ανεμογεννήτριες για τη παραγωγή ηλεκτρισμού μπορούν να εγκατασταθούν στα κτίρια όμως σήμερα δεν είναι διαδεδομένες όσο τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Συνήθως εγκαθίστανται μαζί με φωτοβολταϊκά πλαίσια και αποτελούν μαζί ένα υβριδικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο κτίριο.

14 ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

15 Στ) ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΖΑΚΙΑ
Η θέρμανση του χώρου και του ζεστού νερού χρήσης ενός κτιρίου μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση της βιομάζας σαν καύσιμο. Για το σκοπό αυτό σήμερα χρησιμοποιούνται τζάκια υψηλής ενεργειακής απόδοσης που μπορούν να θερμάνουν όλο το χώρο μιας κατοικίας.

16 ENΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ

17 Ζ) ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΣΟΜΠΕΣ
Οι σόμπες χρησιμοποιούντο ανέκαθεν για τη θέρμανση των κτιρίων καθώς πρόκειται για απλές και εύχρηστες συσκευές που καταναλώνουν διάφορα είδη βιομάζας – ξύλου που αποτελεί ένα αρκετά οικονομικό, σε σχέση με άλλα, καύσιμο.

18 ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ

19 Η) ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ – ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΑΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Συστήματα κεντρικής θέρμανσης με χρήση στερεάς βιομάζας αντί πετρελαίου ή φυσικού αερίου χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση χώρου αλλά και για τη παραγωγή θερμού νερού χρήσης ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που η τιμή των ορυκτών καυσίμων έχει αυξηθεί σημαντικά.

20 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

21 Θ) ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Απλές αντλίες θερμότητος (αέρα – αέρα) χρησιμοποιούνται ευρύτατα για τη θέρμανση και τη ψύξη χώρου στα κτίρια. Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται γρήγορα και η χρήση των γεωθερμικών αντλιών θερμότητος (οι οποίες εναλλάσσουν θερμότητα με το υπέδαφος) λόγω των υψηλών βαθμών απόδοσης τους και συνεπώς της οικονομίας που προσφέρουν.

22 ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

23 Ι) ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Τα συστήματα συμπαραγωγής θερμότητος και ηλεκτρισμού μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες για θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια κτιρίων καθώς με τη χρήση κάποιου καυσίμου (πετρελαίου, φυσικού αερίου) μπορούν να παράγουν ταυτόχρονα θερμότητα και ηλεκτρισμό. Τα συστήματα συμπαραγωγής έχουν συνολικό βαθμό απόδοσης της τάξης 80-90% και ενδείκνυνται για χρήση σε μεγάλα κτίρια.

24 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΤΙΡΙΟ

25 Ια) ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να δοκιμάζονται νέα καινοτόμα συστήματα παραγωγής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια για χρήση στα κτίρια. Αυτά περιλαμβάνουν: Εύκαμπτα φωτοβολταϊκά Διαφανή φωτοβολταϊκά Παραβολικό πιάτο με μηχανή Sterling Παραβολικά κάτοπτρα με μηχανή Sterling

26 ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ STERLING

27 ΔΙΑΦΑΝΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ

28 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Τεχνολογία Παραγόμενη Ενέργεια Χρήση 1)Ηλιακή θέρμανση χώρου Θερμότητα Μερική κάλυψη των αναγκών θέρμανσης κτιρίων 2) Ηλιακή ψύξη χώρου Ψυκτική ενέργεια Λίγες εφαρμογές σε μεγάλα κτίρια 3) Ηλιακή θέρμανση νερού Ευρύτατες εφαρμογές 4)Φωτοβολταϊκή παραγωγή ηλεκτρισμού Ηλεκτρική ενέργεια 5)Μικρές ανεμογεννήτριες Λίγες εφαρμογές

29 Τεχνολογία Παραγόμενη Ενέργεια Χρήση
6) Θέρμανση χώρου με τζάκια Θερμότητα Ευρύτατες εφαρμογές 7)Θέρμανση χώρου με σόμπες 8) Θέρμανση χώρου με συστήματα κεντρικής θέρμανσης Αρκετές εφαρμογές 9) Αντλίες θερμότητος Θερμότητα και Ψυκτική ενέργεια 10) Συστήματα συμπαραγωγής Θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια Λίγες εφαρμογές

30 Ευχαριστώ πολύ για τη προσοχή σας!
Ευχαριστώ πολύ για τη προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google