Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βάσεις Δεδομένων Μάθημα 3.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βάσεις Δεδομένων Μάθημα 3."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βάσεις Δεδομένων Μάθημα 3

2 Στόχοι του μαθήματος Συσχετιζόμενη βάση δεδομένων Εγγραφή - Πεδίο
Βασικοί τύποι πεδίων (data type) Εύρος πεδίων (field size) Πρωτεύον κλειδί

3 Τι είναι μια συσχετιζόμενη βάση δεδομένων ;
Μια απλή συσχετιζόμενη βάση δεδομένων είναι μια βάση δεδομένων η οποία βασίζεται σε πίνακες. Κάθε στήλη μέσα σε έναν πίνακα ορίζει ένα πεδίο, ενώ κάθε γραμμή ορίζει μια εγγραφή. Fields (πεδία) Records (εγγραφές)

4 ΤΑ ΠΕΔΙΑ Για το κάθε πεδίο πρέπει να καθορίζουμε:
Το όνομα του (αντιπροσωπευτικό) Τον τύπο του ( π.χ. Αριθμός, λέξη, ημερομηνία) Το εύρος του (μέγιστος αριθμός χαρακτήρων ή ψηφίων που θα περιέχει το πεδίο)

5 Τα ονόματα των πεδίων ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ονόματα πεδίων, όπως και όλα τα άλλα αντικείμενα της Access, μπορούν να περιέχουν μέχρι 64 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων και των κενών διαστημάτων. Δε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τελεία (.), το θαυμαστικό (!), την αριστερή απόστροφο( ’) και τις αγκύλες ([ ]).

6 Τι είναι ο τύπος δεδομένων ενός πεδίου ;
Ένα πεδίο πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο τύπο δεδομένων, για να δέχεται μόνο αυτού του τύπου δεδομένα. Τύποι δεδομένων της Ms Access

7 Τύποι Δεδομένων των πεδίων
Τύπος Δεδομένων Περιγραφή Text Κείμενο ή συνδυασμός κείμενου με αριθμών (Μέχρι και 255 χαρακτήρες) Memo Για μεγάλο κείμενο ή σημειώσεις (64,000 χαρακτήρες) Number Για εισαγωγή αριθμών (Integer<=32.767, Long Integer <= ) Date / Time Για ημερομηνία και ώρα Currency Για τιμές σε νομίσματα AutoNumber Αυτόματη αρίθμηση Yes / No Οι τιμές που μπορεί να πάρει είναι μόνο το YES/NO OLE Object Για αντικείμενα από άλλες εφαρμογές , π.χ ένα αρχείο εικόνας Hyperlink Σύνδεση με άλλα αρχεία , έγγραφα ή ιστοσελίδες Lookup Wizard Χρησιμοποιείται για να επιλέγει τις τιμές του από άλλο πίνακα ή μια λίστα τιμών

8 Τύποι δεδομένων ενός πεδίου (παράδειγμα)
Τύποι δεδομένων ενός πεδίου (παράδειγμα) Αντιστοιχίστε τα πεδία (αριστερή στήλη) με τους τύπους των δεδομένων (δεξιά στήλη).

9 Τι είναι οι ιδιότητες ενός πεδίου
Κάθε πεδίο έχει μια σειρά από ιδιότητες που σχετίζονται με αυτό. Για παράδειγμα, το Field Size καθορίζει το πλήθος των χαρακτήρων που θα δεχθεί το πεδίο.

10 ΕΥΡΟΣ ΠΕΔΙΩΝ (field size)
Στα πεδία τύπου: text πρέπει να καθορίζουμε πόσο είναι το μέγεθος του πεδίου σε χαρακτήρες number πρέπει να καθορίζουμε αν είναι integer (ακέραιος), long integer (μεγάλος ακέραιος) currency πρέπει να καθορίζουμε αν είναι δεκαδικός

11 Πρωτεύον κλειδί Είναι ένα πεδίο το οποίο πρέπει να κρατά μια μοναδική τιμή για κάθε εγγραφή (Δηλαδή η κάθε εγγραφή θα υπάρχει μόνο μια φορά στο πεδίο του πρωτεύοντος κλειδιού)

12 Επανάληψη Στόχων του μαθήματος
Συσχετιζόμενη βάση δεδομένων Εγγραφή - Πεδίο Βασικοί τύποι πεδίων (data type) Εύρος πεδίων (field size) Πρωτεύον κλειδί


Κατέβασμα ppt "Βάσεις Δεδομένων Μάθημα 3."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google