Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 6. SELECTSELECT SELECT * FROM όνομα_πίνακα ; • Με τη εντολή SELECT ανασύρουμε δεδομένα από την βάση δεδομένων. • Το αστεράκι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 6. SELECTSELECT SELECT * FROM όνομα_πίνακα ; • Με τη εντολή SELECT ανασύρουμε δεδομένα από την βάση δεδομένων. • Το αστεράκι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 6

2 SELECTSELECT SELECT * FROM όνομα_πίνακα ; • Με τη εντολή SELECT ανασύρουμε δεδομένα από την βάση δεδομένων. • Το αστεράκι υποδηλώνει ότι θέλουμε όλα τα πεδία του πίνακα. • Ο όρος FROM δηλώνει την επιλογή από συγκε- κριμένο πίνακα. • Το όνομα_πίνακα είναι ο πίνακας από τον οποίο θέλουμε να ανασύρουμε δεδομένα. SELECT * FROM όνομα_πίνακα ; • Με τη εντολή SELECT ανασύρουμε δεδομένα από την βάση δεδομένων. • Το αστεράκι υποδηλώνει ότι θέλουμε όλα τα πεδία του πίνακα. • Ο όρος FROM δηλώνει την επιλογή από συγκε- κριμένο πίνακα. • Το όνομα_πίνακα είναι ο πίνακας από τον οποίο θέλουμε να ανασύρουμε δεδομένα.

3 SELECT (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) • Το ελληνικό ερωτηματικό ; είναι το τερματικό ερωτήματος που πρέπει να υπάρχει πάντα. • Τα ερωτήματα στην SQL μπορούν να γράφονται και με μικρούς χαρακτήρες. Π.χ select * from όνομα_πίνακα ; Το παραπάνω ερώτημα επιστρέφει όλα τα πεδία του πίνακα. • Το ελληνικό ερωτηματικό ; είναι το τερματικό ερωτήματος που πρέπει να υπάρχει πάντα. • Τα ερωτήματα στην SQL μπορούν να γράφονται και με μικρούς χαρακτήρες. Π.χ select * from όνομα_πίνακα ; Το παραπάνω ερώτημα επιστρέφει όλα τα πεδία του πίνακα.

4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΔΙΩΝ • SELECT πεδίο FROM όνομα_πίνακα ; Επιστρέφονται όλες οι εγγραφές από συγκεκριμένο πεδίο του πίνακα. • SELECT πεδίο1, πεδιο2 FROM όνομα_πίνακα ; Επιστρέφονται όλες οι εγγραφές από δύο διαφορετικά πεδία του πίνακα. • SELECT πεδίο AS όνομα FROM όνομα_πίνακα ; Επιστρέφονται όλες οι εγγραφές από συγκεκριμένο πεδίο του πίνακα δίνοντας του άλλο όνομα. • SELECT πεδίο FROM όνομα_πίνακα ; Επιστρέφονται όλες οι εγγραφές από συγκεκριμένο πεδίο του πίνακα. • SELECT πεδίο1, πεδιο2 FROM όνομα_πίνακα ; Επιστρέφονται όλες οι εγγραφές από δύο διαφορετικά πεδία του πίνακα. • SELECT πεδίο AS όνομα FROM όνομα_πίνακα ; Επιστρέφονται όλες οι εγγραφές από συγκεκριμένο πεδίο του πίνακα δίνοντας του άλλο όνομα.

5 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ SELECT πεδίο1, πεδιο2 FROM όνομα_πίνακα WHERE παράσταση; • Ο όρος WHERE είναι προαιρετικός. • Υποχρεωτικά τοποθετείται μετά από τον FROM. • Ακολουθείται από μία έγκυρη παράσταση. • Μπορεί να περιέχει ονόματα πεδίων που είτε έχουν δηλωθεί στον SELECT είτε όχι. • Στην παράσταση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συγκριτικούς τελεστές (=, !=, >, =, <=) SELECT πεδίο1, πεδιο2 FROM όνομα_πίνακα WHERE παράσταση; • Ο όρος WHERE είναι προαιρετικός. • Υποχρεωτικά τοποθετείται μετά από τον FROM. • Ακολουθείται από μία έγκυρη παράσταση. • Μπορεί να περιέχει ονόματα πεδίων που είτε έχουν δηλωθεί στον SELECT είτε όχι. • Στην παράσταση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συγκριτικούς τελεστές (=, !=, >, =, <=)

6 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΟ SELECT * FROM όνομα_πίνακα WHERE πεδίο1=‘λέξη’; Επιστρέφει όλες τις εγγραφές του πίνακα όπου το πεδίο1 περιέχει το ‘λέξη’. SELECT * FROM όνομα_πίνακα WHERE πεδίο1>‘λέξη’; Επιστρέφει όλες τις εγγραφές του πίνακα όπου στο πεδίο1 βρίσκονται μετά το ‘λέξη’. Ότι βρίσκεται μετά το = πάντα με εισαγωγικά. SELECT * FROM όνομα_πίνακα WHERE πεδίο1=‘λέξη’; Επιστρέφει όλες τις εγγραφές του πίνακα όπου το πεδίο1 περιέχει το ‘λέξη’. SELECT * FROM όνομα_πίνακα WHERE πεδίο1>‘λέξη’; Επιστρέφει όλες τις εγγραφές του πίνακα όπου στο πεδίο1 βρίσκονται μετά το ‘λέξη’. Ότι βρίσκεται μετά το = πάντα με εισαγωγικά.

7 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ SELECT * FROM όνομα_πίνακα WHERE πεδίο_ημερομηνίας=‘ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ’; Επιστρέφει όλες τις εγγραφές του πίνακα όπου το πεδίο_ημερομηνίας περιέχει συγκεκριμένη ημερο- μηνία. SELECT * FROM όνομα_πίνακα WHERE πεδίο_ημερομηνίας=‘ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ’; Επιστρέφει όλες τις εγγραφές του πίνακα όπου το πεδίο_ημερομηνίας περιέχει ημερομηνίες μεγαλύτερες από αυτήν που βρίσκεται μέσα στα εισαγωγικά. SELECT * FROM όνομα_πίνακα WHERE πεδίο_ημερομηνίας=‘ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ’; Επιστρέφει όλες τις εγγραφές του πίνακα όπου το πεδίο_ημερομηνίας περιέχει συγκεκριμένη ημερο- μηνία. SELECT * FROM όνομα_πίνακα WHERE πεδίο_ημερομηνίας=‘ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ’; Επιστρέφει όλες τις εγγραφές του πίνακα όπου το πεδίο_ημερομηνίας περιέχει ημερομηνίες μεγαλύτερες από αυτήν που βρίσκεται μέσα στα εισαγωγικά.

8 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Μπορούμε να σχηματίσουμε αλγεβρικές παραστάσεις και στον όρο SELECT αλλά και στον όρο WHERE. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή πράξεις με πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση με όλους τους γνωστούς κανόνες του προγραμματισμού για να τις εισάγουμε στα ερωτήματά μας. Μπορούμε να σχηματίσουμε αλγεβρικές παραστάσεις και στον όρο SELECT αλλά και στον όρο WHERE. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή πράξεις με πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση με όλους τους γνωστούς κανόνες του προγραμματισμού για να τις εισάγουμε στα ερωτήματά μας.

9 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Μπορούμε να ταξινομήσουμε δεδομένα ενός πεδίου με τον όρο ORDER BY. Ταξινομούμε με αύξουσα σειρά ASC και με φθίνουσα σειρά DESC. Εάν δεν δηλώσουμε προτιμώμενη σειρά ταξινόμησης η SQL ταξινομεί με αύξουσα. Κατά την αύξουσα ταξινόμηση ASC τα πεδία με κείμενο ταξινομούνται με την σειρά της αλφαβήτου, οι αριθμοί από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο και οι ημερο- μηνίες από την πιο παλιά προς την νεώτερη. Μπορούμε να ταξινομήσουμε δεδομένα ενός πεδίου με τον όρο ORDER BY. Ταξινομούμε με αύξουσα σειρά ASC και με φθίνουσα σειρά DESC. Εάν δεν δηλώσουμε προτιμώμενη σειρά ταξινόμησης η SQL ταξινομεί με αύξουσα. Κατά την αύξουσα ταξινόμηση ASC τα πεδία με κείμενο ταξινομούνται με την σειρά της αλφαβήτου, οι αριθμοί από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο και οι ημερο- μηνίες από την πιο παλιά προς την νεώτερη.


Κατέβασμα ppt "ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 6. SELECTSELECT SELECT * FROM όνομα_πίνακα ; • Με τη εντολή SELECT ανασύρουμε δεδομένα από την βάση δεδομένων. • Το αστεράκι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google