Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δημιουργία και διαχείριση βάσης δεδομένων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δημιουργία και διαχείριση βάσης δεδομένων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δημιουργία και διαχείριση βάσης δεδομένων
Βάσεις δεδομένων Δημιουργία και διαχείριση βάσης δεδομένων

2 Περιεχόμενα Βάσεις δεδομένων Πίνακες Σχέσεις (...παρακάτω...)
Ερωτήματα Φόρμες Εκθέσεις Δημιουργία και διαχείριση βάσης δεδομένων

3 Βάσεις Δεδομένων Γενικά Είδη βάσεων δεδομένων
Κανονικοποίηση βάσης δεδομένων-κανόνες Συστατικά μέρη μιας βάσης δεδομένων

4 Γενικά Βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή πληροφοριών οι οποίες προσδιορίζουν ένα συγκεκριμένο θέμα. Η οργάνωση πληροφοριών γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εξαρτάται από το πρόγραμμα που τις δημιουργεί και τις διαχειρίζεται. Υλοποιείται σε οποιοδήποτε καταγραφικό μέσο. Οι ηλεκτρονικές β.δ είναι συλλογές αρχείων, ανεξάρτητες από τις εφαρμογές που τις επεξεργάζονται. Τo λογισμικό που μας επιτρέπει την δημιουργία και διαχείριση μιας β.δ λέγεται Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DBMS).

5 Είδη Βάσεων Δεδομένων Αντικειμενοστραφείς βάσεις δεδομένων
(πολύπλοκες δομές δεδομένων, οι οποίες όταν αναπαρασταθούν γραφικά παρομοιάζονται σαν δίκτυα ή σαν ταξονομίες (οντολογίες)) Σχεσιακές βάσεις δεδομένων (οι δομές δεδομένων αναπαριστώνται με δισδιάστατους πίνακες. Δύο ή περισσότεροι πίνακες μπορούν να συσχετισθούν μεταξύ τους ώστε να προκύψει μια νέα δομή δεδομένων)

6 Κανονικοποίηση βάσης δεδομένων
Κανονικοποίηση είναι η διαδικασία διαίρεσης των πινάκων μιας βάσης δεδομένων και η ένωση- συσχέτιση των πινάκων, που θα προκύψουν βάση κοινών τιμών Δημιουργία ποιο αποδοτικών και ευέλικτων βάσεων δεδομένων Η εξάλειψη του πλεονασμού των πληροφοριών Η αύξηση της ακεραιότητας των δεδομένων

7 Κανόνες κανονικοποίησης
Να βάζουμε κλειδιά στους πίνακες. Κάθε πίνακας πρέπει να έχει ένα μοναδικό πεδίο κλειδί . Να απαλείφουμε τις επαναλαμβανόμενες ομάδες πληροφοριών, δημιουργώντας ένα πίνακα με τις επαναλαμβανόμενες πληροφορίες, ο οποίος θα έχει ένα πεδίο μοναδικό κλειδί.

8 Συστατικά μέρη μιας βάσης δεδομένων
Πίνακες (Tables) Ερωτήματα(Queries) Φόρμες(Forms) Αναφορές(Reports) Μακροεντολές(Macros) Ρουτίνες(Modules) Εγγραφή(Record) Συστατικά Πίνακα

9 Πίνακες (Tables) Θεμελιώδεις δομές μιας βάσης δεδομένων
Χώρος αποθήκευσης δεδομένων Οργανωμένα σε στήλες (πεδία) και γραμμές (εγγραφές)

10 Ερωτήματα (Queries) Τα ερωτήματα είναι «εργαλεία» με τα οποία από έναν ή περισσότερους συσχετισμένους πίνακες δημιουργούμε νέες δυναμικές δομές δεδομένων δηλαδή νέους δυναμικούς πίνακες. Οι πίνακες που δημιουργούνται με μια ερώτηση είναι δυναμικοί πίνακες, δηλαδή αποθηκεύεται μόνο η δομή του πίνακα και όχι το περιεχόμενό του.

11 Φόρμες (Forms) Να εισάγουμε εγγραφές σε ένα πίνακα, όπως συμπληρώνουμε στοιχεία σε μια έντυπη φόρμα. Να παρουσιάσουμε στοιχεία ενός ή περισσοτέρων πινάκων. Η παρουσίαση των στοιχείων μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο θέλουμε. Ακόμη μπορούμε να παρουσιάσουμε μόνο όσα πεδία των πινάκων θέλουμε. Οι φόρμες μπορεί να είναι απλές, αλλά και περίτεχνες, με γραφικά και με πλήκτρα αυτοματοποίησης των εντολών.

12 Εκθέσεις (Reports) Βοηθούν στην εκτύπωση στοιχείων πινάκων σε όποια μορφή θέλουμε.

13 Μακροεντολές (Macros)
Μια μακροεντολή είναι ένα σύνολο εντολών-οδηγιών οι οποίες αυτοματοποιούν μια εργασία. Όταν ενεργοποιούμε μια μακροεντολή, για παράδειγμα στην Access διεκπεραιώνει τις ενέργειες που έχουν καταγραφεί σε αυτή, με την σειρά που έχουν καταγραφεί.

14 Ρουτίνες (Modules) Οι ρουτίνες μας επιτρέπουν να αυτοματοποιήσουμε και να εξειδικεύσουμε την Access, σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες. Όμως, για το σκοπό αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε προγραμματισμό. Ο προγραμματισμός γίνεται στην γλώσσα προγραμματισμού Access Basic.

15 Εγγραφή (Record) Εγγραφή ονομάζουμε ένα σύνολο πληροφοριών που καθορίζουν πλήρως ένα πρόσωπο ή ένα αντικείμενο ή μία κατάσταση. Ο λογικός χώρος αποθήκευσης μιας εγγραφής είναι ο πίνακας. Συνήθως ο όρος εγγραφή είναι ταυτόσημος με τον όρο γραμμή ενός πίνακα.

16 Συστατικά πίνακα Πεδίο (Field) Όνομα πεδίου (Field Name)
(οι επιμέρους πληροφορίες των εγγραφών π.χ τηλ. κατάλογος) Όνομα πεδίου (Field Name) (όνομα στήλης πίνακα, <=64, όχι . και !) Μήκος πεδίου (Field Size) (μέγιστο πλήθος των χαρακτήρων που μπορούμε να καταχωρήσουμε στο πεδίο) Τύπος πεδίου (Field Type) (κείμενο, υπόμνημα, αριθμός, αριθμός-μέγεθος πεδίου (Byte, ακέραιος, ακέραιος μικρού μήκους, μεγάλου μήκους, πραγματικός απλής , διπλής ακρίβειας) ημερομηνία/ ώρα, νομισματική μονάδα, αυτόματης αρίθμησης, Ναι/όχι, αντικείμενο OLE)

17 Συστατικά πίνακα Κείμενο
Ένα πεδίο ή μεταβλητή είναι τύπου κειμένου, όταν σε αυτό καταχωρούμε μόνο χαρακτήρες. Πρέπει να πούμε ότι και τα ψηφία 0-9 αντιμετωπίζονται από την Access και σαν χαρακτήρες. Αν σε ένα πεδίο θέλουμε να καταχωρούμε την διεύθυνση, τότε πρέπει το πεδίο «διεύθυνση» να δηλωθεί σαν κείμενο. Αν σε ένα πεδίο θέλουμε να καταχωρούμε το τηλέφωνο με την μορφή π.χ , τότε το πεδίο πρέπει να δηλωθεί σαν κείμενο. Το μήκος ενός πεδίου κειμένου μπορεί να είναι από 1 μέχρι 255 χαρακτήρες. Υπόμνημα Ένα πεδίο Θα δηλωθεί σαν «πεδίο Υπόμνημα» αν στο πεδίο αυτό θα γράφουμε κείμενο το οποίο υπερβαίνει τους 255 χαρακτήρες. Το μήκος του πεδίου "Υπόμνημα" δεν δηλώνεται, είναι δυναμικό, αυξομειώνεται ανάλογα με τις εισαγωγές και τις διορθώσεις στο πεδίο αυτό, μπορεί να είναι μέχρι χαρακτήρες. Αριθμός Ένα πεδίο θα δηλωθεί σαν «αριθμητικό πεδίο», αν στο πεδίο αυτό καταχωρούμε αριθμητικές τιμές, π.χ. την τιμή ενός προϊόντος, την ποσότητα ενός προϊόντος, τις μέρες εργασίας κ.λ.π. Αν ένα πεδίο δηλωθεί σαν αριθμός, τότε αυτό μπορεί να είναι ένας από τους παρακάτω τύπους: BYTE (1 byte), INTEGER (2 Bytes), LONG-INTEGER (4 Bytes), DOUBLE (8 Bytes), SINGLE. (4 Bytes) Ημερομηνία/Ωρα Ένα πεδίο θα δηλωθεί σαν «Ημερομηνία/Ωρα», αν σε αυτό καταχωρούμε ημερομηνίες ή πλήρη ημερομηνία (ημερομηνία και ώρα). Σαν τέτοιο πεδίο θα μπορούσε να είναι το πεδίο ημερομηνία γέννησης ενός ατόμου, ή η ημερομηνία εισαγωγής ενός προϊόντος στην αποθήκη. Αν ένα πεδίο δηλωθεί σαν πεδίο "Ημερομηνία", τότε μπορούμε να επιλέξουμε και υποκατηγορίες τύπων δεδομένων. Οι υποκατηγορίες είναι οι εξής:General Date, Long Date, Medium Date, Short Date, Long Time, Medium Time, Short Time Νομισματική μονάδα Ένα πεδίο θα δηλώνεται σαν «πεδίο Νομισματικής μονάδας» όταν σε αυτό θα καταχωρούμε νομισματικές αξίες. Αυτόματης αρίθμησης Ένα πεδίο θα δηλώνεται σαν «πεδίο Αυτόματης αρίθμησης»,όταν θέλουμε, να καταχωρούνται αυτόματα σε αυτό τιμές διαδοχικές. Παράδειγμα τέτοιου πεδίου θα μπορούσε να είναι ο αύξων αριθμός των εγγραφών ενός πίνακα. Σε ένα πίνακα μόνο ένα πεδίο τύπου Αυτόματης αρίθμησης μπορούμε να έχουμε. Η τιμή του πεδίου αυτού είναι η τιμή του πεδίου της προηγούμενης εγγραφής αυξημένο κατά 1. Δεν επιδέχεται διόρθωση. Ναι / Όχι Λογικό Ένα πεδίο θα δηλώνεται σαν «πεδίο ΥΕS/ NO» όταν θέλουμε να καταχωρούμε σε αυτό τιμές λογικές, δηλαδή τιμές της μορφής αληθές / ψευδές. Ένα πεδίο που περιγράφει το φύλο θα μπορούσε να δηλωθεί σαν πεδίο τύπου ΥΕS/ΝΟ (άνδρας=ΥΕS, γυναίκα=ΝΟ). Αντικείμενο OLE Ένα πεδίο θα δηλώνεται σαν «πεδίο τύπου Αντικείμενο OLE» όταν σε αυτό το πεδίο καταχωρούμε κάποια αντικείμενα, όπως για παράδειγμα μια εικόνα ή ήχο ή και τα δύο μαζί. Ένα πεδίο ενός πίνακα, στον οποίο κρατάμε τα προσωπικά στοιχεία μαθητών, θα μπορούσε να δηλωθεί σαν Αντικείμενο OLE το πεδίο στο οποίο θα είχαμε καταχωρημένη την φωτογραφία του κάθε μαθητή.

18 Συστατικά πίνακα

19 Συστατικά Πίνακα Αλλαγή εύρους στηλών Δέσμευση εγγραφών
Επεξεργασία- Επιλογή εγγραφής Διαγραφή εγγραφών Πρόσθεση νέων εγγραφών Αναζήτηση- Αντικατάσταση εγγραφών Αλλαγή μεταξύ καταχώρησης και σχεδίασης Απόκρυψη- εμφάνιση, σταθεροποίηση μιας στήλης Μετακίνηση στις εγγραφές Εισαγωγή δεδομένων Ταξινόμηση πίνακα

20 Συστατικά πίνακα Αντιγραφή πίνακα
Προσάρτηση Πίνακα από άλλη βάση δεδομένων Εισαγωγή πίνακα Εξαγωγή δεδομένων

21 Access Περιγραφή παραθύρου στο οποίο αναπτύσσεται
Τρόπος εκτέλεσης βασικών εντολών Τρόπος εμφάνισης ομάδων εντολών

22 Πρώτη Γραμμή Γραμμή Ελέγχου
Δεύτερη Γραμμή Γραμμή Εντολών Τρίτη Γραμμή Γραμμή Εικονιδίων Τέταρτη Γραμμή Γραμμή Κατάστασης

23

24

25 Τρόπος εκτέλεσης βασικών εντολών
Είτε επιλέγοντας την εντολή μέσα από τα μενού εντολών της Access Είτε πατώντας το πλήκτρο Alt και το γράμμα της εντολής το οποίο είναι υπογραμμισμένο (κανονικά όπως σε ένα παράθυρο) Είτε κάνοντας κλικ σε ένα εικονίδιο Παρατήρηση: Η Access μας δίνει την δυνατότητα να καθορίσουμε ποια εικονίδια ή ομάδες εικονιδίων θα εμφανίζονται στο παράθυρο της (όπως και σε ένα παράθυρο). ... , ->

26 Τρόπος εμφάνισης ομάδων εικονιδίων

27 Τρόπος εμφάνισης ομάδων εικονιδίων

28 Τρόπος εμφάνισης ομάδων εικονιδίων

29 Τρόπος εμφάνισης ομάδων εικονιδίων

30 Δημιουργία νέας βάσης δεδομένων
Σε μια νοσοκομειακή μονάδα η διεύθυνση θέλει να δημιουργήσει μια στοιχειώδη ιατρική βάση δεδομένων. Την νέα αυτή βάση δεδομένων θα την ονομάσουμε medical και θα αποτελείται από τους παρακάτω πέντε πίνακες: Ιατρός Κλινική Ασθενής Ασθενής Ιατρικό Ασθενής Οικονομικό Παρατήρηση: Για τον σχεδιασμό μιας βάσης δεδομένων πρέπει, να προηγείται μια ανάλυση του προβλήματος, ώστε να καθορίσουμε: α. Τον αριθμό των πινάκων που θα χρησιμοποιήσουμε. β. Τα πεδία που θα έχουμε στον κάθε πίνακα. γ. Τους τρόπους συσχέτισης των πινάκων.

31 Δημιουργία πίνακα Ο πίνακας Ιατρός θα έχει τα ακόλουθα τρία πεδία:
ΙατID, κείμενο μεγέθους 10, πρωτεύον κλειδί. Θα χρησιμοποιήσουμε σαν αναγνωριστικό για κάθε γιατρό, ένα πιθανό username. ΙατΟνομα, κείμενο μεγέθους 30. Το ονοματεπώνυμο του γιατρού. ΙατΚλιν, κείμενο μεγέθους 15. Το όνομα της κλινικής στην οποία ανήκει ο γιατρός. Είναι το πεδίο που θα συνδέσουμε με το πεδίο ΚλινΟνομα του πίνακα Κλινική. Γι’ αυτό και πρέπει να έχουν ίδιο τύπο και μέγεθος. Η σχέση που θα οριστεί είναι “πολλά προς ένα”, αφού πολλοί ιατροί ανήκουν σε μια κλινική αλλά ένας γιατρός μπορεί να ανήκει σε μόνο μια κλινική.

32 Εισαγωγή δεδομένων στον πίνακα

33 Δημιουργία πίνακα Ο πίνακας Κλινική θα έχει τα ακόλουθα τρία πεδία:
ΚλινΟνομα, κείμενο μεγέθους 15, πρωτεύον κλειδί. Το όνομα της κλινικής. ΚλινΘεση, κείμενο μεγέθους 30. Περιγραφή της τοποθεσίας της ή διεύθυνση αν βρίσκεται σε διαφορετικό χώρο. ΚλινΔιευθ, κείμενο μεγέθους 10. Το αναγνωριστικό του γιατρού που είναι διευθυντής της κλινικής. Συνδέεται με το πεδίο ΙατID του πίνακα Ιατρός. Γι’ αυτό και πρέπει να έχει ίδιο τύπο και μέγεθος. Η σχέση που ορίζει είναι “ένα προς ένα”, αφού ένας γιατρός επιτρέπεται να διευθύνει μια κλινική και μια κλινική διευθύνεται μόνο από έναν ιατρό. Για να μπορέσουμε να ορίσουμε μια τέτοια σχέση, θα πρέπει στην ιδιότητα του πεδίου “Με ευρετήριο” να επιλέξουμε τη τιμή “Ναι – Δεν επιτρέπονται διπλότυπα”.

34 Εισαγωγή δεδομένων στον πίνακα

35 Δημιουργία πίνακα Ο πίνακας Ασθενής, με τις προσωπικές πληροφορίες των ασθενών (personal record), που θα έχει τα ακόλουθα τρία πεδία: ΑσθID, κείμενο μεγέθους 10, πρωτεύον κλειδί. Θα χρησιμοποιηθεί ως αναγνωριστικό για κάθε ασθενή ένα αλφαριθμητικό με τρία γράμματα και επτά ψηφία. ΑσθΟνομα, κείμενο μεγέθους 30. Το ονοματεπώνυμο του ασθενή. ΑσθΔιευθ, κείμενο μεγέθους 30. Η διεύθυνση κατοικίας του.

36 Εισαγωγή δεδομένων στον πίνακα

37 Δημιουργία πίνακα Ο πίνακας Ασθενής Οικονομικό, με τις οικονομικές πληροφορίες των ασθενών (financial record), θα έχει τα ακόλουθα δυο πεδία: ΑσθΟιID, κείμενο μεγέθους 10, πρωτεύον κλειδί. Συνδέεται με το πεδίο ΑσθID του πίνακα Ασθενής. Γι’ αυτό και πρέπει να έχει ίδιο τύπο και μέγεθος. Συνδέεται επίσης με το πεδίο ΑσθΙαID του πίνακα Ασθενής Ιατρικό. Οι σχέσεις που ορίζονται είναι “ένα προς ένα”, αφού στη πραγματικότητα όλες αυτές οι πληροφορίες έχουν σχέση με μια οντότητα, τον ασθενή. Ο χωρισμός τους σε διαφορετικούς πίνακες γίνεται για λόγους που έχουν να κάνουν με την πιο ευέλικτη χρήση των πληροφοριών αυτών. Φυσικά διευκολύνει και τους μηχανισμούς πρόσβασης και ασφάλειας των δεδομένων. ΑσθΟιΥπολ, αριθμός, ακέραιος μεγάλου μήκους. Το χρηματικό ποσό που οφείλει ο ασθενής.

38 Εισαγωγή δεδομένων στον πίνακα

39 Δημιουργία πίνακα Ο πίνακας Ασθενής Ιατρικό, με τις ιατρικές πληροφορίες των ασθενών (medical record), που θα έχει τα ακόλουθα πέντε πεδία: ΑσθΙαID, κείμενο μεγέθους 10, πρωτεύον κλειδί. Συνδέεται με σχέσεις “ένα προς ένα” και με το πεδίο ΑσθID του πίνακα Ασθενής και το πεδίο ΑσθΟιID του πίνακα Ασθενής Οικονομικό. ΑσθΙαΙατ, κείμενο μεγέθους 10. Ο προσωπικός ιατρός του ασθενή. Συνδέεται με το πεδίο ΙατID του πίνακα Ιατρός. Γι’ αυτό και πρέπει να έχουν ίδιο τύπο και μέγεθος. Η σχέση που ορίζει είναι “πολλά προς ένα”, αφού κάθε ασθενής έχει ένα μόνο προσωπικό γιατρό αλλά ένας γιατρός μπορεί να έχει πολλούς ασθενείς. ΑσθΙαΗμερ, Ημερομηνία/Ώρα, μορφή ενδιάμεση. Η ημερομηνία εισαγωγής του ασθενή. ΑσθΙαΔιαγν, κείμενο μεγέθους 30. Η διάγνωση της ασθένειας. ΑσθΙαΚρεβ, αριθμός, ακέραιος. Το νούμερο του κρεβατιού.

40 Εισαγωγή δεδομένων στον πίνακα

41 Εικονίδια

42 Σχέσεις πινάκων

43 Είδη συσχέτισης πινάκων
Εσωτερική συσχέτιση (Οι εγγραφές των δυο πινάκων οι οποίες είναι συσχετισμένες) Εξωτερική συσχέτιση (Όλες οι εγγραφές του πρώτου πίνακα και από τον δεύτερο μόνο αυτές οι εγγραφές, που είναι συσχετισμένες με εγγραφές του πρώτου πίνακα,ένα προς ένα, πολλά προς ένα, πολλά προς πολλά) Αυτοσύνδεση (όλες οι εγγραφές του δεύτερου πίνακα και μόνο οι συσχετισμένες εγγραφές του πρώτου πίνακα. Και στον τύπο αυτόν της Συσχέτισης των πινάκων έχουμε εξωτερική Συσχέτιση )

44 Προβλήματα συσχέτισης
Διαφορετικός τύπος πεδίων Στο δεύτερο πεδίο υπάρχουν ήδη τιμές που δεν μπορούν να συσχετισθούν με τις τιμές του πρώτου πεδίου

45 Δημιουργία δεσμών

46 Τρόπος δημιουργίας δεσμών
Ασφάλεια- συνέπεια δεδομένων (δηλαδή δεν θα μπορέσει κάποιος να προσθέσει στον πίνακα κλινική έναν γιατρό που δεν θα υπάρχει στον πίνακα ιατρός)

47 Διάσπαση πινάκων Όταν σε ένα πεδίο του πίνακα επαναλαμβάνεται η ίδια πληροφορία.(πώς) Οι καταχωρήσεις σε ένα πεδίο του πίνακα είναι μεταβαλλόμενες σε πλήθος. (πώς) Ο αρχικός πίνακας κρατά περισσότερο χώρο στη βάση δεδομένων, με αποτέλεσμα η επεξεργασία των δεδομένων να γίνεται δυσκολότερη και να απαιτεί περισσότερο χρόνο.(γιατί) Αν θελήσουμε να αλλάξουμε μια πληροφορία, από τις επαναλαμβανόμενες στον αρχικό πίνακα, πρέπει να επέμβουμε σε κάθε μια εγγραφή χωριστά. (γιατί) Κατά την καταχώρηση των εγγραφών υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, να γράψουμε κάποια από τις πληροφορίες λάθος, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη εγγραφή, να μην παίρνει μέρος στις διάφορες αναζητήσεις ή φίλτρα (γιατί)

48 Ερωτήματα (Queries) Τα ερωτήματα, μπορούν να συνδυάζουν δεδομένα από διάφορους πίνακες Παρουσιάζουν τις λεγόμενες "όψεις" (views) των δεδομένων. Τα αποτελέσματα αυτά των ερωτημάτων, έχουν τη μορφή πίνακα. Τα αποτελέσματα των ερωτημάτων είναι πάντοτε "επίκαιρα«. Μπορούμε όμως αποτελέσματα κάποιας ερώτησης να αποθηκευτούν σε ένα πίνακα, για να γνωρίζουμε τη κατάσταση των δεδομένων μιας συγκεκριμένης στιγμής. Τα ερωτήματα κατασκευάζονται μέσω μιας συγκεκριμένης γλώσσας, της SQL (Structured Query Language

49 Ένα ερώτημα επιτρέπει:
Να εμφανίζονται μόνο μερικά πεδία του πίνακα. Να εμφανίζονται μόνο οι εγγραφές που ικανοποιούν μια σχέση απλή ή σύνθετη. Να εμφανίσουμε πληροφορίες από διαφορετικούς συσχετισμένους πίνακες, με όποια μορφή θέλουμε. Να δημιουργήσουμε υπολογιζόμενα πεδία. Τα υπολογιζόμενα πεδία είναι νέα πεδία-τιμές, τα οποία προκύπτουν από τα ήδη υπάρχοντα πεδία.

50 Τύποι ερωτημάτων Ερωτήματα επιλογής(επιλογής και διασταύρωσης)
δυναμικό πίνακα με επιλεγμένες εγγραφές, Υπολογιζόμενα πεδία, Να θέσουμε φίλτρα στους πίνακες, Να συγκεντρώσουμε και να ομαδοποιήσουμε τα δεδομένα, Τέλος, να επιλέξουμε τα πεδία που θέλουμε να εμφανίζονται. Με τα ερωτήματα Διασταύρωσης ομαδοποιούμε τα δεδομένα σε κατηγορίες και εμφανίζουμε το πλήθος τους σε μορφή όμοια με αυτή των λογιστικών φύλλων εργασίας.

51 Τύποι ερωτημάτων Ερωτήματα ενέργειας
Να αλλάζουμε το περιεχόμενο των εγγραφών. Να αντιγράφουμε ορισμένες εγγραφές σε έναν άλλον πίνακα. Να διαγράφουμε από τον πίνακα ορισμένες εγγραφές. Να δημιουργούμε ένα νέο πίνακα από άλλους πίνακες. Στην κατηγορία των ερωτημάτων Ενέργειας ανήκουν τα ερωτήματα:. “Δημιουργίας Πίνακα” (Make-Table). “Ενημέρωση Πίνακα” (Update Query). “Προσάρτησης Εγγραφών” (Append). “Διαγραφής Εγγραφών” (Delete).

52


Κατέβασμα ppt "Δημιουργία και διαχείριση βάσης δεδομένων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google