Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΜΑ 2. ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ • Μια σχεσιακή ΒΔ καταγράφει δεδομένα μέσα σε σχέσεις (πίνακες). • Μια πραγματική οντότητα γίνεται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΜΑ 2. ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ • Μια σχεσιακή ΒΔ καταγράφει δεδομένα μέσα σε σχέσεις (πίνακες). • Μια πραγματική οντότητα γίνεται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΜΑ 2

2 ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ • Μια σχεσιακή ΒΔ καταγράφει δεδομένα μέσα σε σχέσεις (πίνακες). • Μια πραγματική οντότητα γίνεται αντιληπτή στην ΒΔ ως ένα σύνολο τιμών που αντιστοιχούν στα γνωρίσματα μιας σχέσης. • Η σχέση είναι ένα σύνολο από γνωρίσματα, το καθένα από τα οποία έχει διαφορετικό όνομα και διαθέτει κάποιο πεδίο ορισμού. • Πλειάδα είναι ένα σύνολο από τιμές. • Μια σχεσιακή ΒΔ καταγράφει δεδομένα μέσα σε σχέσεις (πίνακες). • Μια πραγματική οντότητα γίνεται αντιληπτή στην ΒΔ ως ένα σύνολο τιμών που αντιστοιχούν στα γνωρίσματα μιας σχέσης. • Η σχέση είναι ένα σύνολο από γνωρίσματα, το καθένα από τα οποία έχει διαφορετικό όνομα και διαθέτει κάποιο πεδίο ορισμού. • Πλειάδα είναι ένα σύνολο από τιμές.

3 ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ • Κάθε τιμή αντιστοιχεί σε ένα γνώρισμα της σχέσης και προέρχεται από το πεδίο τιμών του γνωρίσματος. • Η σχέση (πίνακας) έχει ένα καθορισμένο σύνολο γνωρισμάτων, το οποίο γενικά μένει σταθερό ως προς το χρόνο χρήσης της ΒΔ. • Το σύνολο αυτό λέγεται επικεφαλίδα της σχέσης ή σχήμα της σχέσης. • Κάθε τιμή αντιστοιχεί σε ένα γνώρισμα της σχέσης και προέρχεται από το πεδίο τιμών του γνωρίσματος. • Η σχέση (πίνακας) έχει ένα καθορισμένο σύνολο γνωρισμάτων, το οποίο γενικά μένει σταθερό ως προς το χρόνο χρήσης της ΒΔ. • Το σύνολο αυτό λέγεται επικεφαλίδα της σχέσης ή σχήμα της σχέσης.

4 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΔ • Οι σχέσεις και το σχήμα της ΒΔ δημιουργούνται ταυτόχρονα στη φάση σχεδιασμού της ΒΔ. • Στη σχέση αποθηκεύονται (εισαγωγή ) δεδομένα μεταβλητά ως προς τον χρόνο. • Η σχέση μπορεί να υποστεί τροποποίηση αλλά και διαγραφή στα δεδομένα της. • Η διαδικασία που περιλαμβάνει εισαγωγή, τροποποίηση και διαγραφή των δεδομένων σε μία σχέση ονομάζεται ενημέρωση της ΒΔ. • Οι σχέσεις και το σχήμα της ΒΔ δημιουργούνται ταυτόχρονα στη φάση σχεδιασμού της ΒΔ. • Στη σχέση αποθηκεύονται (εισαγωγή ) δεδομένα μεταβλητά ως προς τον χρόνο. • Η σχέση μπορεί να υποστεί τροποποίηση αλλά και διαγραφή στα δεδομένα της. • Η διαδικασία που περιλαμβάνει εισαγωγή, τροποποίηση και διαγραφή των δεδομένων σε μία σχέση ονομάζεται ενημέρωση της ΒΔ.

5 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΔ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) • Οι έννοιες ενημέρωση και πλειάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. • Όταν λεμέ εισαγωγή εννοούμε την εισαγωγή μια ή περισσοτέρων πλειάδων σε μία σχέση. • Τροποποίηση (μεταβολή ή αλλαγή) επέρχεται σε μία ή και περισσότερες τιμές του συνόλου τιμών μιας πλειάδας που αντιστοιχούν στα γνωρίσματα μιας σχέσης. • Διαγράφονται πάντα μία ή και περισσότερες πλειάδες και όχι μεμονωμένες τιμές που αντιστοιχούν σε κάποιο γνώρισμα της σχέσης. • Οι έννοιες ενημέρωση και πλειάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. • Όταν λεμέ εισαγωγή εννοούμε την εισαγωγή μια ή περισσοτέρων πλειάδων σε μία σχέση. • Τροποποίηση (μεταβολή ή αλλαγή) επέρχεται σε μία ή και περισσότερες τιμές του συνόλου τιμών μιας πλειάδας που αντιστοιχούν στα γνωρίσματα μιας σχέσης. • Διαγράφονται πάντα μία ή και περισσότερες πλειάδες και όχι μεμονωμένες τιμές που αντιστοιχούν σε κάποιο γνώρισμα της σχέσης.

6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ • Σχήμα της ΒΔ είναι το σύνολο των σχέσεων (πινάκων) που αποτελούν την ΒΔ. • Σχέση (πίνακας) είναι το σχήμα, το μοναδικό όνομα (R) και το στιγμιότυπο της σχέσης. • Σχήμα της σχέσης είναι το όνομα R και τα γνωρίσματα Α 1, Α 2,….Α n. Δηλ. R (Α 1, Α 2,….Α n ). • Πεδίο ορισμού ενός γνωρίσματος Α i είναι όλες οι επιτρεπτές τιμές του. Dom(Α i ). • Πλειάδα είναι μία διατεταγμένη λίστα από τιμές t= που κάθε μία ανήκει στο πεδίο ορισμού Dom(Α i ) του αντίστοιχου γνωρίσματος Α i. • Σχήμα της ΒΔ είναι το σύνολο των σχέσεων (πινάκων) που αποτελούν την ΒΔ. • Σχέση (πίνακας) είναι το σχήμα, το μοναδικό όνομα (R) και το στιγμιότυπο της σχέσης. • Σχήμα της σχέσης είναι το όνομα R και τα γνωρίσματα Α 1, Α 2,….Α n. Δηλ. R (Α 1, Α 2,….Α n ). • Πεδίο ορισμού ενός γνωρίσματος Α i είναι όλες οι επιτρεπτές τιμές του. Dom(Α i ). • Πλειάδα είναι μία διατεταγμένη λίστα από τιμές t= που κάθε μία ανήκει στο πεδίο ορισμού Dom(Α i ) του αντίστοιχου γνωρίσματος Α i.

7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) • Στιγμιότυπο σχέσης t[R] είναι το σύνολο όλων των πλειάδων μίας σχέσης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. • Γνώρισμα (στήλη του πίνακα) της σχέσης, είναι μία ιδιότητα με ένα μοναδικό όνομα μέσα στη σχέση. • Βαθμός μιας σχέσης R είναι το πλήθος των γνωρισμάτων της σχέσης. • Πληθικότητα μιας σχέσης R είναι το πλήθος των πλειάδων της σχέσης. • Στιγμιότυπο σχέσης t[R] είναι το σύνολο όλων των πλειάδων μίας σχέσης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. • Γνώρισμα (στήλη του πίνακα) της σχέσης, είναι μία ιδιότητα με ένα μοναδικό όνομα μέσα στη σχέση. • Βαθμός μιας σχέσης R είναι το πλήθος των γνωρισμάτων της σχέσης. • Πληθικότητα μιας σχέσης R είναι το πλήθος των πλειάδων της σχέσης.

8 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ • Μοναδικότητα πλειάδων. Σε μία σχέση όλες οι πλειάδες είναι μοναδικές (δεν επαναλαμβάνονται). • Διάταξη πλειάδων. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη (ταξινόμηση) πλειάδων σε μία σχέση. (Πάνω-Κάτω) • Διάταξη γνωρισμάτων. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη (ταξινόμηση) γνωρισμάτων σε μία σχέση. (Αριστερά-Δεξιά) • Ατομικότητα. Κάθε γνώρισμα έχει μόνο μία τιμή σε μία συγκεκριμένη πλειάδα. 1 η καν. μορφή(1NF) • Μοναδικότητα πλειάδων. Σε μία σχέση όλες οι πλειάδες είναι μοναδικές (δεν επαναλαμβάνονται). • Διάταξη πλειάδων. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη (ταξινόμηση) πλειάδων σε μία σχέση. (Πάνω-Κάτω) • Διάταξη γνωρισμάτων. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη (ταξινόμηση) γνωρισμάτων σε μία σχέση. (Αριστερά-Δεξιά) • Ατομικότητα. Κάθε γνώρισμα έχει μόνο μία τιμή σε μία συγκεκριμένη πλειάδα. 1 η καν. μορφή(1NF)

9 ΚΛΕΙΔΙΑΚΛΕΙΔΙΑ • Πρωτεύον κλειδί μιας σχέσης R είναι το υποψήφιο κλειδί που επιλέγεται ώστε κάθε πλειάδα της σχέσης R να προσδιορίζεται μοναδικά με βάση την τιμή αυτού του κλειδιού. Κάθε σχέση πρέπει να έχει ένα (και μόνο) ένα πρωτεύον κλειδί. • Υποψήφιο κλειδί είναι κάθε γνώρισμα της R. • Πρωτεύον κλειδί μιας σχέσης R είναι το υποψήφιο κλειδί που επιλέγεται ώστε κάθε πλειάδα της σχέσης R να προσδιορίζεται μοναδικά με βάση την τιμή αυτού του κλειδιού. Κάθε σχέση πρέπει να έχει ένα (και μόνο) ένα πρωτεύον κλειδί. • Υποψήφιο κλειδί είναι κάθε γνώρισμα της R.


Κατέβασμα ppt "ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΜΑ 2. ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ • Μια σχεσιακή ΒΔ καταγράφει δεδομένα μέσα σε σχέσεις (πίνακες). • Μια πραγματική οντότητα γίνεται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google