Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2η Ενότητα: Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Αρχηγούς Συνηγορίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2η Ενότητα: Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Αρχηγούς Συνηγορίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2η Ενότητα: Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Αρχηγούς Συνηγορίας
“Ευρωπαϊκό Δίκτυο επιτήρησης και ελέγχου του καρκίνου τραχήλου μήτρας στα νέα Κράτη Μέλη - AURORA” 2η Ενότητα: Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Αρχηγούς Συνηγορίας

2 Το παρόν υλικό προέρχεται από το πρόγραμμα «AURORA» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Πλαίσιο του Προγράμματος Υγεία.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τι είναι επικοινωνία; Στοιχεία της επικοινωνιακής διαδικασίας Εμπόδια στην επικοινωνία Θεμελιώδη στοιχεία της καλής επικοινωνίας Τρόπος επικοινωνίας Τύπος επικοινωνίας: 6.1.Λεκτική και μη-λεκτική επικοινωνία 6.2.Επίσημη/ Ανεπίσημη επικοινωνία 6.3.Ενδοατομική/ διατομική επικοινωνία 6.4. Δημόσια επικοινωνία Εκστρατείες επικοινωνίας Συντάσσοντας μια διαμαρτυρία

4 1. Τι είναι επικοινωνία; Επικοινωνία είναι το μοίρασμα των ιδεών και πληροφοριών. Η επικοινωνιακή διαδικασία περιλαμβάνει έναν αποστολέα, ένα δέκτη και το μήνυμα που θα σταλεί. Η αποτελεσματική Επικοινωνία είναι μια διαδικασία κατά την οποία το μήνυμα λαμβάνεται και γίνεται κατανοητό από τον αποδέκτη με τον τρόπο που ο αποστολέας το επιθυμούσε. Ένα κοινό λάθος είναι να εστιάζουμε μόνο στη μεταφορά του μηνύματος, παρά στο πώς λαμβάνεται. Η επικοινωνία πρέπει να είναι αμφίδρομη!

5 2. Στοιχεία της επικοινωνιακής διαδικασίας
Αποστολέας- σχηματίζει (κωδικοποιεί) μια ιδέα ή μήνυμα – μέσω του επικοινωνιακού καναλιού μεταφέρει το μήνυμα στον αποδέκτη, ο οποίος το λαμβάνει ή ενεργεί στο μήνυμα (αποκωδικοποίηση). Ο παραλήπτης απαντάει διαμορφώνοντας το δικό του μήνυμα και επικοινωνεί με τον αποστολέα (ανατροφοδότηση) . Η επικοινωνία είναι μια αμφίδρομη διαδικασία, κατά την οποία η ικανότητα να λαμβάνεις ένα μήνυμα είναι εξίσου σημαντική με την ικανότητα να το στέλνεις. Για επιτυχημένη επικοινωνία, η ανατροφοδότηση είναι σημαντική – μας ενημερώνει για το πώς μεταφράστηκε το μήνυμα.

6 3. Εμπόδια στην επικοινωνία
Εξωτερικά Θόρυβος Χρόνος Περιβάλλον Εσωτερικά Φυσικά (χρόνος, περιβάλλον, άνεση, ανάγκες, κτλ.) Πολιτισμικά (εθνικές, θρησκευτικές, πολιτισμικές και κοινωνικές διαφορές) Αντίληψης ( διαφορές στην αντίληψη) Κινητοποίησης (απουσία κινήτρου) Εμπειρίας (απουσία παρόμοιας εμπειρίας) Συναισθηματικά (προσωπικά συναισθήματα τη δεδομένη στιγμή) Γλωσσικά (διαφορές στη γλώσσα ή το λεξιλόγιο) Μη-λεκτικά (μη-λεκτικά μηνύματα) Περιεχομένου (κατάσταση χώρου, δημόσιος χώρος, υψηλή/ χαμηλή προσοχή) Τρόπου (διαφορές στον τρόπο με τον οποίο ένα μήνυμα αποστέλλεται).

7 Πώς να ελαχιστοποιήσετε τα επικοινωνιακά εμπόδια;
Πηγή (εμπειρία και σαφήνεια σχετικά με το θέμα, οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι χρήσιμες και ακριβείς) Μήνυμα (ακριβές, βασισμένο στις ανάγκες και τη δυνατότητα κατανόησης του παραλήπτη) Κωδικοποίηση (κατά την προετοιμασία του μηνύματος να ληφθούν υπόψη πιθανές πηγές σύγχυσης, για παράδειγμα, πολιτισμικά θέματα, λανθασμένες υποθέσεις και ελλιπείς πληροφορίες) Κανάλι (να επιλέξετε το κατάλληλο κανάλι επικοινωνίας για το μήνυμα – λεκτικό, που περιλαμβάνει την πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση, τηλεφωνική και βίντεοδιάσκεψη, και τη γραπτή, που περιλαμβάνει γράμματα, s, σημειώματα και αναφορές) Αποκωδικοποίηση Όσο σημαντική δεξιότητα είναι η επιτυχής κωδικοποίηση άλλο τόσο σημαντική είναι και η επιτυχής αποκωδικοποίηση (που σημαίνει, για παράδειγμα, να δώσεις χρόνο στην προσεκτική ανάγνωση ενός μηνύματος ή στην ενεργητική ακρόαση αυτού.) Αποδέκτης (κάθε μέλος του ακροατηρίου εντάσσεται στην επικοινωνιακή διαδικασία με ιδέες και συναισθήματα τα οποία επηρεάζουν την κατανόηση ενός συγκεκριμένου μηνύματος και την απόκρισή τους σε αυτό) Ανατροφοδότηση (το κοινό θα ανταποκριθεί στο μήνυμα με λεκτικό ή μη-λεκτικό τρόπο. Η ανατροφοδότηση είναι η μόνη μέθοδος που μας επιτρέπει να καταλάβουμε αν το κοινό έχει κατανοήσει ή όχι το μήνυμα) Περιεχόμενο (μπορεί να περιλαμβάνει το ευρύτερο περιβάλλον ή κουλτούρα, π.χ. η συλλογική κουλτούρα, οι διεθνείς κουλτούρες, κτλ.)

8 4. Θεμελιώδη στοιχεία της καλής επικοινωνίας
ΠΟΙΟΣ Το κοινό σας Σε ποιόν απευθύνεστε Επίγνωση των αναγκών του κοινού σας Διαφορετικό κοινό, διαφορετικό μήνυμα ΤΙ Το μήνυμά σας Τι θέλετε να πείτε Ποιος είναι ο σκοπός Πώς σχηματίζεται τις ιδέες ΠΩΣ Ο τρόπος σας Τρόπος, στάση Λεκτικό κείμενο & μη-λεκτική επικοινωνία

9 5. Τρόπος επικοινωνίας Παθητικός-Θετικός-Επιθετικός Παθητικός-Ο παθητικός τύπος προσωπικότητας βάζει τους άλλους πάνω από αυτόν και αισθάνεται ότι είναι κατώτερος. Η παθητική προσωπικότητα φαίνεται υποτονικός ή απόμακρος και διακατέχεται από αισθήματα κατωτερότητας και αυτό-μομφής. Θετικός- Η θετική προσωπικότητα υποστηρίζει ότι η ισότητα είναι το κλειδί της επικοινωνίας. Οι θετικές προσωπικότητες χρησιμοποιούν την άμεση οπτική επαφή, μιλούν με σταθερή φωνή και έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση ενώ παράλληλα διαθέτουν αυτοσεβασμό και σεβασμό προς τους άλλους. Επιθετικός-Η επιθετική προσωπικότητα αισθάνεται ανώτερη, χρησιμοποιεί δυνατή φωνή και προασπίζεται τα δικαιώματά της ενώ καταπατά τα δικαιώματα των άλλων. Η επιθετική προσωπικότητα έχει φόβο, δεν έχει σεβασμό και αισθάνεται ανοχή και χαμηλή αυτοεκτίμηση.

10 6.1. Πώς να επικοινωνείτε – λεκτική και μη-λεκτική επικοινωνία Στοιχεία στη Μεταφορά ενός μηνύματος: The Mehrabian Study

11 Λεκτική επικοινωνία Οι λέξεις χρησιμοποιούνται σαν εργαλεία στην αλληλεπίδραση ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα άτομα Μπορεί να είναι προφορική ή γραπτή Οι ερευνητές έχουν βρει ότι, κατά μέσο όρο, ένα άτομο ξοδεύει 10 με 11 ώρες καθημερινά στη λεκτική επικοινωνία, π.χ. ομιλία, ακρόαση, ανάγνωση ή γράψιμο. Μερικοί κοινοί τύποι λεκτικής επικοινωνίας είναι οι συνομιλίες, οι λόγοι, τα γράμματα, οι εφημερίδες, τα περιοδικά, ήχος και βίντεο, τηλεφωνικές συνομιλίες, κτλ.

12 Μη-Λεκτική επικοινωνία
Η επικοινωνία μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί χωρίς λόγια. Οι ανθρώπινες αισθήσεις- αυτιά, μάτια, αφή και όσφρηση, λειτουργούν σαν κώδικες επικοινωνίας.

13 Τα σημάδια της μη-λεκτικής επικοινωνίας μπορούν να παίξουν διάφορους ρόλους
Επανάληψη: μπορούν να επαναλάβουν το μήνυμα που προβάλλεται λεκτικά Αντίλογος: μπορούν να αποτελέσουν αντίλογο σε ένα μήνυμα που προσπαθεί να μεταφερθεί Αντικατάσταση: μπορούν να αντικαταστήσουν ένα λεκτικό μήνυμα Συμπλήρωση: μπορούν να προσθέσουν σε ή να συμπληρώσουν ένα λεκτικό μήνυμα Έμφαση: μπορεί να τονίσουν ή να δώσουν έμφαση σε ένα μήνυμα Πηγή: The Importance of Effective Communication, Edward G. Wertheim, Ph.D.

14 Μη λεκτική επικοινωνία
Έκφραση του προσώπου (Το ανθρώπινο πρόσωπο είναι εξαιρετικά εκφραστικό, ικανό να εκφράσει άπειρα συναισθήματα χωρίς να πούμε ούτε μια λέξη). Κίνηση και στάση του σώματος (Αυτού του είδους η μη λεκτική επικοινωνία περιλαμβάνει τη στάση σας, τη συμπεριφορά, την τοποθέτηση και τις ανεπαίσθητες κινήσεις). Χειρονομίες (Το νόημα των χειρονομιών μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό ανάμεσα στις κουλτούρες και τις χώρες, για αυτό είναι σημαντικό να είσαστε προσεκτικοί ώστε να αποφύγετε παρεξηγήσεις). Οπτική επαφή (Ο τρόπος που κοιτάζετε κάποιον μπορεί να επικοινωνήσει πολλά πράγματα, συμπεριλαμβανομένων ενδιαφέρον, επίδραση, απώθηση ή προσέλκυση). Επαφή (Τα μηνύματα που δίνονται με τους ακόλουθους τρόπους: μια δυνατή χειρονομία, ένα ελαφρύ χτύπημα στον ώμο, ένας θερμός εναγκαλισμός, ένα καθησυχαστικό χτύπημα στην πλάτη, ένα προστατευτικό χτύπημα στο κεφάλι, ή μια ελεγχόμενη λαβή στο χέρι σας). Χώρος (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον φυσικό χώρο για να επικοινωνήσετε πολλά διαφορετικά μη λεκτικά μηνύματα, που συμπεριλαμβάνουν κινήσεις οικειότητας, θυμού, κυριαρχίας ή στοργής). Φωνή (Δεν είναι μόνο το τι λέτε, αλλά και πώς το λέτε, ο τόνος της φωνής σας υποδηλώνει σαρκασμό, θυμό, στοργή ή αυτοπεποίθηση).

15 6.2. Επίσημη/ ανεπίσημη επικοινωνία
Βάσει του τρόπου και του σκοπού, υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες επικοινωνίας, η κάθε μια με τα δικά της χαρακτηριστικά. Οι τύποι επικοινωνίας βάσει του τρόπου και του σκοπού είναι: Επίσημη Επικοινωνία: γίνεται με τυπικό και επίσημο τρόπο. Συνήθως επαγγελματικές συναντήσεις, εταιρικά συμβούλια, συνέδρια εντάσσονται στην επίσημη επικοινωνία. Ανεπίσημη Επικοινωνία: μια καθημερινή συνομιλία. Λαμβάνει χώρα μεταξύ φίλων και οικογένειας.

16 Επίσημη επικοινωνία Επίσημες επιστολές Αναφορές Δημόσιες ομιλίες
Μη χρησιμοποιείται αργκό, καθομιλουμένη, χυδαία γλώσσα!

17 Ανεπίσημη επικοινωνία 6.3. Ενδοπροσωπική επικοινωνία
Η ανεπίσημη επικοινωνία βοηθάει στην οικοδόμηση σχέσεων. 6.3. Ενδοπροσωπική επικοινωνία Πρέπει να είστε σε θέση να επικοινωνείτε με τον εαυτό σας πριν επικοινωνήσετε με τους άλλους. 6.3. Διαπροσωπική επικοινωνία Η διαδικασία κατά την οποία οι άνθρωποι ανταλλάσουν πληροφορίες, συναισθήματα και νοήματα μέσω λεκτικών και μη-λεκτικών μηνυμάτων – είναι η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία. Αργκό, καθομιλουμένη, χυδαία γλώσσα δεν απαγορεύονται .

18 Δημόσια επικοινωνία 6.4. Η δημόσια επικοινωνία συνίσταται στην αποστολή και λήψη μηνυμάτων σε ευρεία κλίμακα από και προς το ευρύτερο κοινό. Η δημόσια επικοινωνία περιλαμβάνει: τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις δημόσιες σχέσεις, τις δημόσιες ομιλίες Μπορεί να περιλαμβάνει κάθε είδους αποστολής μηνύματα μιας διευρυμένης ομάδας ανθρώπων.

19 6.4.1α Δημόσια επικοινωνία – εκστρατεία επικοινωνίας
1.Προσδιορίστε αποτελεσματικά τον στόχο της εκστρατείας (Προσδιορίστε τον ευρύτερο στόχο, καθορίστε ποιο μέρος του ευρύτερου στόχου μπορεί να επιτευχθεί μέσω της επικοινωνιακής εκστρατείας, περιγράψτε τους επιμέρους στόχους της εκστρατείας. Ενσωματώστε τα ανωτέρω σε ένα σχέδιο) 2. Προσδιορίστε επαρκώς το εν δυνάμει κοινό (Καθορίστε την ομάδα στην οποία θέλετε να μεταφέρετε το μήνυμά σας, μεριμνήστε για τον προσδιορισμό υποομάδων στις οποίες θα μπορούσατε να προσαρμόσετε το μήνυμά σας, μάθετε όσο το δυνατόν περισσότερα για το εν δυνάμει κοινό. Προσθέστε πληροφορίες σχετικά με πεποιθήσεις, παρούσες δράσεις και κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον στις δημογραφικές πληροφορίες) 3. Δημιουργήστε αποτελεσματικά μηνύματα (Χρησιμοποιήστε τον καταιγισμό ιδεών για μηνύματα που ταιριάζουν με τους στόχους της εκστρατείας επικοινωνίας και το εν δυνάμει κοινό, προσδιορίστε τα κανάλια και τις πηγές που θεωρούνται αξιόπιστα και ισχυρά για το κοινό, καθορίστε τις καλύτερες στιγμές για να προσεγγίσετε το κοινό και προετοιμάστε τα μηνύματα αναλόγως, επιλέξτε λίγα μηνύματα και δοκιμάστε τα)

20 6.4.1β Δημόσια επικοινωνία – εκστρατεία επικοινωνίας
4. Δοκιμάστε και αναθεωρήστε αποτελεσματικά τα μηνύματα και το υλικό (Επιλέξτε μεθόδους δοκιμής που ταιριάζουν στον προϋπολογισμό της εκστρατείας και το χρονοδιάγραμμα, δοκιμάστε τα μηνύματα και το υλικό με ανθρώπους που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με το εν δυνάμει κοινό, δώστε χρόνο στην αναθεώρηση των μηνυμάτων και του υλικού βάσει των αποτελεσμάτων της δοκιμής) 5. Εφαρμόστε την εκστρατεία αποτελεσματικά (Ακολουθείστε τα σχέδια που έχετε αναπτύξει από την αρχή της εκστρατεία, επικοινωνήστε με τους εταίρους και τα μέσα ενημέρωσης με τρόπο που να εξασφαλίσετε ότι η εκστρατεία βαίνει ομαλώς, ξεκινήστε την εκτίμηση του σχεδίου και των διαδικασιών τις εκστρατείας αμέσως μόλις αυτή ξεκινήσει)

21 Προετοιμάζοντας μια αποτελεσματική παρουσίαση
Προετοιμασία Διερεύνηση του κοινού Δόμηση της παρουσίασης Προετοιμασία των βοηθημάτων της παρουσίασης Έλεγχος της καταλληλότητας του χώρου διεξαγωγής Πρόβα Σκοπός Η παρουσίαση πρέπει να έχει στόχους και σκοπούς, για παράδειγμα: να κερδίσουμε την προσοχή, να εξηγήσουμε ποιοι είμαστε, να φανούμε αξιόπιστοι, κτλ. Πειθώ Ανάλυση και χρήση δεξιοτήτων πειθούς Πάθος Να είστε μεταδοτικοί και κερδίζετε το ενδιαφέρον στα θέματα που παρουσιάζετε Προσωπικότητα Να βάζετε όλο σας τον εαυτό στην παρουσίαση

22 Εργαλεία Επικοινωνίας
Σχέσεις με τα μέσα (συνεντεύξεις τύπου, ενημερώσεις, δελτία τύπου, ραδιοφωνικές εκπομπές, ένθετα σε τοπικές εφημερίδες και εξειδικευμένα περιοδικά, τοπικές τηλεοπτικές εκπομπές). Ειδικές εκδόσεις, φυλλάδια, αφίσες, καρτ-ποστάλ και ημερολόγια. Άμεση επικοινωνία (ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή, ιστοσελίδες, διάλογοι στρογγυλής τραπέζης, συνέδρια, διαλέξεις, εκπαιδευτικά γεγονότα, επαγγελματικά συνέδρια για το κοινό των ειδικών, επισκέψεις σε εμπορικές εκθέσεις και άλλες παρόμοιες δημόσιες εκδηλώσεις, εμπορικά κέντρα, νοσοκομεία, σχολεία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις...). Υλικό δημοσιότητας, διαφήμισης

23 6.4.2. Συντάσσοντας μια έκκληση
Για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα στην εκστρατεία σας, πρέπει να λάβετε υπόψη σας κάποια θέματα: προσδιορισμός του στόχου σας, κατάλληλη έρευνα, ξεκάθαρη επικοινωνία και με ποιον τρόπο θα προωθήσετε την έκκλησή σας. Εκκλήσεις με στυλό και χαρτί, π.χ. στον δρόμο Ηλεκτρονικές εκκλήσεις, διαδικτυακά

24 Προσδιορίστε τον στόχο σας
Αρχικό καθήκον για τη σύνταξη μιας αποτελεσματικής έκκλησης είναι να προσδιορίσετε επαρκώς τον στόχο σας. Μερικοί δημοφιλείς στόχοι:  Κυβερνήσεις, κοινοβούλια, πολιτικοί: τοπικοί, κρατικοί, περιφερειακοί, εθνικοί, ΕΕ, ΗΕ,   Πολιτικές παρατάξεις, πρόεδροι, πρωθυπουργοί, γερουσιαστές, πρέσβεις,  Εκπαιδευτικά ιδρύματα,  Μέσα Μαζικής ενημέρωσης, Τηλεοπτικοί σταθμοί, Μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς.

25 Προσδιορίστε τον στόχο σας
Αυξανόμενη αποδοχή των εκκλήσεων μέσω διαδικτύου από τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια παγκοσμίως. Πολλά παραδείγματα καλογραμμένων εκκλήσεων σε μια ποικιλία τοπικών, κρατικών και εθνικών κυβερνήσεων και κοινοβουλίων καθώς επίσης και στα Ηνωμένα Έθνη (ΗΕ). Η κατάσταση των ηλεκτρονικών υπογραφών Η κατάσταση των ηλεκτρονικών υπογραφών (e-signatures) γνωρίζει μεγάλη αλλαγή και ανάπτυξη σε πολλές Δυτικές επικράτειες. Ο νόμος σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπογραφές βρίσκεται σε νηπιακό στάδιο.

26 Ηλεκτρονικές εκκλήσεις
Ένα από τα πιο αποτελεσματικά ακτιβιστικά εργαλεία που έχουν εφευρεθεί. Οι διαδικτυακές εκκλήσεις είναι ιδιαίτερες, διότι επιτρέπουν να ακουστούν όλες οι φωνές. Οι εκκλήσεις διαφέρουν και κατά έναν άλλο τρόπο, επίσης. Μερικές είναι επιτυχημένες και καταφέρνουν να συγκεντρώσουν δεκάδες ή ακόμα εκατοντάδες χιλιάδες υπογραφές και την προσοχή των εθνικών μέσων ενημέρωσης. Μερικές εξαφανίζονται χωρίς να αφήσουν τα ίχνη τους, ενδεχομένως συλλέγοντας ελάχιστες υπογραφές από των άμεσο κύκλο των χρηματοδοτών ή φίλων και οικογενειών, χωρίς ποτέ πραγματικά να τραβήξουν το ενδιαφέρον. Είναι δύσκολο να προσδιορίσεις τι ακριβώς καθιστά μια έκκληση επιτυχημένη. Εν μέρει οφείλεται σε καθαρή τύχη. Εν μέρει στο σωστό συγχρονισμό. Ακόμη, είναι πιθανό να προκύπτει από μερικές γενικές αρχές ή οδηγίες συγγραφής μιας επιτυχούς έκκλησης. Σύμφωνα με την εμπειρία μας, τα ακόλουθα δέκα είναι ιδιαίτερα σημαντικά.

27 10 γενικές οδηγίες για μια έκκληση
Γράψτε Ξεκάθαρα και Συνοπτικά Ορθογραφικός Έλεγχος και Διόρθωση Χρήση της Δύναμης του Δημιουργία μιας Διαδικτυακής Κοινότητας Διαδικτυακή Δημοσιοποίηση της Έκκλησης 6. Εξασφάλιση Κάλυψης από τα ΜΜΕ 7. Ενίσχυση με Ενέργειες εκτός Διαδικτύου 8. Ευγένεια και Λογική 9. Πρακτικότητα 10. Σκεφτείτε Μεγαλόπνοα – Μπορείτε να τα Καταφέρετε!

28 σκεπτόμενων, αφοσιωμένων πολιτών
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ «Ποτέ μην αμφιβάλλετε ότι μια μικρή ομάδα σκεπτόμενων, αφοσιωμένων πολιτών μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, στην πραγματικότητα, αυτό εiναι το μοναδικό που έχουν καταφέρει ποτέ.“ Margaret Mead

29 ΠΗΓΕΣ Επικοινωνία Έκκληση
Έκκληση


Κατέβασμα ppt "2η Ενότητα: Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Αρχηγούς Συνηγορίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google