Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

This project has been funded with support from the European Commission. Communication in Mother tongue πληροφορίες Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "This project has been funded with support from the European Commission. Communication in Mother tongue πληροφορίες Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 This project has been funded with support from the European Commission. Communication in Mother tongue πληροφορίες Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα

2 This project has been funded with support from the European Commission. Communication in Mother tongue Σκοπός τμήματος Ο στόχος αυτής του τμήματος είναι να ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες να είναι σε θέση να εκφράζουν και να ερμηνεύουν τις σκέψεις τους, τα συναισθήματα τους καθώς και διάφορα γεγονότα σε προφορική και γραπτή μορφή. Επίσης μέσω του μαθήματος θα αναπτύξουν/βελτιώσουν την ικανότητα της γλωσσικής αλληλεπίδρασης με τον κατάλληλο τρόπο, σε διάφορα κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια.

3 This project has been funded with support from the European Commission. Communication in Mother tongue Στόχοι τμήματος Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: –Κατανοήσουν βασικά ζητήματα λεκτικής επικοινωνίας –Κατανοήσουν τα βασικά βήματα στην γραπτή επικοινωνία –Αναπτύξουν δεξιότητες γραπτής επικοινωνίας που θα χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διαφόρων τύπων εγγράφων –Αναγνωρίσουν χαρακτηριστικά της γραπτής επικοινωνίας –Εντοπίσουν διάφορα είδη λογοτεχνικών και μη λογοτεχνικών κειμένων –Κατανοήσουν βασικά θέματα στη δημόσια ομιλία/παρουσίαση (public speaking) –Κατανοήσουν τη διαδικασία της επικοινωνίας –Κατανοήσουν τα μη-λεκτικά χαρακτηριστικά της επικοινωνίας (π.χ. τη γλώσσα του σώματος και της ενεργητικής ακρόασης) σώματος και της ενεργητικής ακρόασης)

4 This project has been funded with support from the European Commission. Communication in Mother tongue Δομή τμήματος Αυτό το τμήμα περιλαμβάνει τρία μαθήματα Μάθημα 1: Λεκτική επικοινωνία – Διάφοροι τύποι λεκτικής αλληλεπίδρασης Αντιπαράθεση Συνομιλία (εποικοδομητικός διάλογος) Συνεντεύξεις

5 This project has been funded with support from the European Commission. Communication in Mother tongue Δομή τμήματος Μάθημα δύο: Γραπτή επικοινωνία – Επικοινωνήστε γραπτώς Βήματα για επιτυχή γραπτή επικοινωνία –Το δικό σας στυλ γραφής –Παθητική και ενεργητική φωνή (Παραδείγματα) –Αποφύγετε τις διακρίσεις –Διάφορα είδη κειμένων Βιογραφικό Σημείωμα Συνοδευτικές επιστολές Ευχαριστήριο Φαξ Φαξ παρ απόνων πελατών – Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της γραπτής γλώσσας –Λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά κείμενα Παραμύθια Μύθοι Ποιήματα Θέατρο

6 This project has been funded with support from the European Commission. Communication in Mother tongue Δομή τμήματος Μάθημα τρία: Δημόσια ομιλία και η διαδικασία της επικοινωνίας – Δημόσια ομιλία – Η διαδικασία της επικοινωνίας – Τα μη λεκτικά χαρακτηριστικά της επικοινωνίας Μη λεκτικά σήματα Ενεργητική Ακρόαση Διαπολιτισμική επικοινωνία


Κατέβασμα ppt "This project has been funded with support from the European Commission. Communication in Mother tongue πληροφορίες Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google