Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ Α.Π. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Α.Π.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ Α.Π. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Α.Π."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ Α.Π. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Α.Π.
Σωφρ. Χατζησαββίδης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ Α.Π. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ Α.Π. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Α.Π.

2 ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ Α.Π. 2003 Κυρίαρχη είναι η έννοια του κειμένου
Συνήθως δίνεται η εντύπωση ότι υπάρχει ένα πρότυπο κειμενικό είδος (π.χ. αφήγηση, επιχείρημα, διαφήμιση κτλ.) Το κειμενικό είδος δεν εξηγείται ότι αντιπροσωπεύει κάποια κ2οινωνική πρακτική. Α.Π. 2010 Κυρίαρχη είναι η έννοια του λόγου (discourse) Ξεκινά με την έννοια ενός θέματος (π.χ. σχέσεις των δύο φύλων), χρησιμοποιεί τα κειμενικά είδη (αφηγήσεις, επιχειρήματα κτλ.) που στην κοινωνία απαντούν σε διάφορους τομείς (εφημερίδες, ΜΜΕ, τηλεόραση κτλ.) με στόχο να δει πώς διάφορες κοινωνικές ομάδες μιλούν για το θέμα αυτό.

3 ΚΕΙΜΕΝΟ Α.Π. 2003 Το κείμενο αντιμετωπίζεται ως νοηματική οντότητα.
Θεωρείται βασική μονάδα διδασκαλίας Α.Π. 2010 Το κείμενο αντιμετωπίζεται ως οντότητα -προϊόν ιδεολογική διεργασίας. Το κείμενο συνδέεται με κοινωνικές πρακτικές

4 Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α.Π. 2003 Η διδασκαλία της δομής της γλώσσας (Γραμματική) αντιμετωπίζεται στατικά Α.Π. 2010 Η διδασκαλία της δομής της γλώσσας (Γραμματική) αντιμετωπίζεται λειτουργικά

5 Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ Α.Π. 2003 Αγνοεί την κυπριακή διάλεκτο Α.Π. 2010
Προτείνει τη διδασκαλία της κυπριακής αντιπαραβολικά

6 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ Α.Π. 2003 Δέχεται σε πολύ μικρό βαθμό την υφολογική ποικιλία Η μικρή αυτή ποικιλία δε γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης Α.Π. 2010 Δέχεται απόλυτα την υφολογική ποικιλία ως φορέα διαμόρφωσης νοημάτων Η υφολογική ποικιλία γίνεται αντικείμενο διδακτικής εκμετάλλευσης

7 ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Α.Π. 2003
Ύπαρξη σχολικών εγχειριδίων με γραμμική και προκαθορισμένη σειρά των ενοτήτων Το σχολικό εγχειρίδιο είναι ο βασικός διαμορφωτής της διδασκαλίας Το σχολικό εγχειρίδιο καθορίζει τον ρυθμό διδασκαλίας Α.Π. 2010 Ύπαρξη γλωσσικού υλικού που θα προέρχεται από διάφορες πηγές. Ο εκπαιδευτικός είναι ο βασικός διαμορφωτής της διδασκαλίας Ο εκπαιδευτικός καθορίζει τον ρυθμό της διδασκαλίας

8 ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Α.Π. 2003 Οι μαθητές/τριες εκλαμβάνονται ως όντα χωρίς κοινωνικές και γλωσσικές διαφορές. Καλούνται να δεχτούν αυτό που τους δίνεται χωρίς να το ερευνήσουν Α.Π. 2010 Λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές και γλωσσικές διαφορές των μαθητών της τάξης Καλούνται να ερευνήσουν πρώτα και ύστερα να δεχτούν

9 Ο/Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Α.Π.2003 Ο βαθμός πρωτοβουλίας που δίνεται στους/στις εκπαιδευτικούς είναι ελάχιστος Α.Π. 2010 Ο βαθμός πρωτοβουλίας που δίνεται στους/στις εκπαιδευτικούς είναι απεριόριστος


Κατέβασμα ppt "ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ Α.Π. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Α.Π."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google