Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ [BMS]

2 ` ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Στόχος η βέλτιστη λειτουργία των εγκαταστάσεων
Μείωση της σπατάλης ενέργειας και ιδανικές συνθήκες διαβίωσης Ευεργετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον Μείωση του κόστους

3 Τι είναι… Συστήματα ελέγχου βασισμένα στην τεχνολογία των μικροεπεξεργαστών για έλεγχο κτιριακών Η/Μ εγκαταστάσεων. Ελέγχουν και διαχειρίζονται τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Κεντρική απεικόνιση ελεγχομένων εγκαταστάσεων σε εξειδικευμένα προγράμματα οπτικοποίησης.

4 Που Εφαρμόζονται… Ξενοδοχεία Κτίρια Γραφείων Νοσοκομεία
Εκθεσιακοί Χώροι Δημόσια Κτίρια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συγκροτήματα κατοικιών

5 Τι ελέγχουν... Συστήματα Θέρμανσης/Ψύξης/Αερισμού Αντλιοστάσια
Λέβητες Ψύκτες – Αντλίες θερμότητας Κυκλοφορητές Κλιματιστικές Μονάδες Ανεμιστήρες Αντλιοστάσια Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Εσωτερικό/Εξωτερικό Φωτισμό

6 Τα μέρη του συστήματος Αισθητήρια/Οργανα Αυτοματισμού
Τα αισθητήρια είναι τα μάτια και αυτιά του συστήματος. Τα όργανα αυτοματισμού είναι τα χέρια και πόδια του συστήματος.

7 Τα μέρη του συστήματος Ελεγκτές
Είναι το μυαλό του συστήματος. Το σημείο όπου επεξεργάζονται οι μετρήσεις των αισθητηρίων και εντέλονται τα όργανα αυτοματισμού. Τοποθετούνται σε τοπικά κέντρα συλλογής σημάτων διασκορπισμένα εντός του κτιρίου.

8 Τα μέρη του συστήματος Κεντρικός Σταθμός Παρακολούθησης
Είναι το μέσο επικοινωνίας του χειριστή με το σύστημα αυτοματισμού. Υπάρχει δυνατότητα πλήρους οπτικοποίησης των ελεγχομένων εγκαταστάσεων. Μπορεί να είναι οποιοσδήποτε τοπικός ή απομακρυσμένος Η/Υ εφοδιασμένος με το κατάλληλο λογισμικό παρακολούθησης.

9 Αρχιτεκτονική - Διασυνδέσεις
Other Open Systems BACnet/OPC/DDE/Modbus Plant Controllers Zone Ethernet TCP/IP RAS Remote Connection Web Access via Browser Honeywell C-Bus Devices Modem XPC 500-PCI Card C-Bus Network Connection via BNA Internet/Intranet Work Stations 3rd Party Lon Devices LonWorks BUS Server Network Interface PCLTA Router Excel 50 Excel 500 Smart Excel 500 Distributed I/O Smart I/O Operator Interface CVAHU XL10 VAV XL10 Smart VAV XL10 FCU XL10 UV XL10 RIO XL10 Thermostat Hydronic XL10 Wireless Receiver Wall Module i.LON 1000

10 Τα Πλεονεκτήματα… Λειτουργία Πλεονέκτημα
Αμεσος Ψηφιακός Ελεγχος Εγκαταστάσεων Βελτίωση Συνθηκών Λειτουργίας Θέρμανσης/Ψύξης/Κλιματισμού Εξοικονόμιση Ενέργειας Αυστηρός Χρονοπρογραμματισμός Ελεγχομένων Εγκαταστάσεων Τροποποιήση των Παραμέτρων Λειτουργίας των Εγκαταστά-σεων μέσω Λογισμικού Αποφυγή ανεπιθύμητων τροποποι-ήσεων σε ηλεκτρολογικούς πίνακες, μηδενισμός επιπλέον καλωδιώ-σεων, κλπ. Παρακαλούθηση εγκαταστάσεων σε Πραγματικό Χρόνο Εντοπισμός προβλημάτων εν τη γενέσει τους και πριν αυτά γίνουν αντιληπτά στους χρήστες του κτιρίου ή προκαλέσουν σοβαρές βλάβες

11 Τα Πλεονεκτήματα…(συνέχεια)
Λειτουργία Πλεονέκτημα Γραφική απεικόνιση του συνόλου των εγκαταστάσεων σε μια οθόνη Η/Υ ανεξαρτήτως μεγέθους κτιρίου Αμεση πληροφόρηση, παρέμβαση, εποπτεία και έλεγχος των εγκαταστάσεων Αυτόματη καταμέτρηση παρα-μέτρων λειτουργίας συσκευών (ώρες λειτουργίας,καταναλώσεις κ.α.) Δημιουργία προγράμματος προληπτικής συντήρησης συσκευών χωρίς επιπλέον έξοδα. Καταγραφή και εμφάνιση στατι-στικών στοιχείων οποιασδήποτε παραμέτρου λειτουργίας Ελεγχος ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου και δυνατότητα βελτιστοποίησης λειτουργίας των εγκαταστάσεων Υποστήριξη τοπικών και απομακρυσμένων συνδέσεων Η/Υ Παρακολούθηση κτιρίου από περισσότερους του ενός ή/και απομακρυσμένους σταθμούς εργασίας.

12 Ελεγχος Δωματίου… 1 Μονάδα Κλιματισμού 2 Εξαερισμός WC 3
Επαφή Παραθυρου 4 Χειριστήριο Θερμοκρασίας 5 Φωτισμός 6 Ρολλά/Στόρια

13 Χρονοπρογραμματισμός Εγκαταστάσεων

14 Διαχείρηση Συναγερμών

15 Στατιστικά Στοιχεία

16 Γραφικές Απεικονίσεις

17 Γραφικές Απεικονίσεις

18 Γραφικές Απεικονίσεις

19 Γραφικές Απεικονίσεις

20 Γραφικές Απεικονίσεις

21 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google