Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ημερίδα Δεκεμβρίου 2012 Δρ. Γεώργιος Ζαννής Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Εργ. Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης Ημερίδα Δεκεμβρίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ημερίδα Δεκεμβρίου 2012 Δρ. Γεώργιος Ζαννής Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Εργ. Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης Ημερίδα Δεκεμβρίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ημερίδα Δεκεμβρίου 2012 Δρ. Γεώργιος Ζαννής Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Εργ. Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης Ημερίδα Δεκεμβρίου 2012 Εργαστήριο Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

2 Εργ. Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης Ημερίδα Δεκεμβρίου 2012 Περιεχόμενα • Περιγραφή συστήματος δειγματοληψίας στην πρότυπη κατοικία στην Αμφιλοχία και στο mockup • Παρουσίαση των εγκατεστημένων συσκευών ψύξης - θέρμανσης και του συστήματος διαχείρισης μηχανοστασίου στην πρότυπη οικία στην Αμφιλοχία

3 Εργ. Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης Ημερίδα Δεκεμβρίου 2012 Σύστημα δειγματοληψίας Σκοπός του συστήματος δειγματοληψίας είναι: o η συλλογή μετρήσεων περιβαλλοντικών παραμέτρων των οικιών o η επεξεργασία τους o η αποθήκευσή τους Οι παράμετροι που μετρώνται είναι: o θερμοκρασίες o υγρασίες o ροές θερμότητας o καιρικές συνθήκες

4 Εργ. Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης Ημερίδα Δεκεμβρίου 2012 Τα συστήματα δειγματοληψίας είναι ίδια σε Αμφιλοχία και Αθήνα. Αποτελούνται από: • Agilent 34972A εξοπλισμένο με κάρτες δειγματοληψίας δυνατότητας 80 καναλιών – παραμετροποιήσιμα • Μετεωρολογικό σταθμό ασύρματης μετάδοσης • Η/Υ με λογισμικό LabVIEW • Βάση δεδομένων στο ΚΕΔ Μετρητικός Εξοπλισμός

5 Εργ. Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης Ημερίδα Δεκεμβρίου 2012 Μετρητικός Εξοπλισμός Συλλογή μετρήσεων από τα αισθητήρια με ρυθμό 1 σάρωση ανά λεπτό Agilent Συλλογή καιρικών μετρήσεων με ρυθμό 1 σάρωση ανά λεπτό Μετεωρολογικός σταθμός Επεξεργασία των μετρήσεων από το LabVIEW* Αποθήκευση τοπικά στον Η/Υ Αποστολή στη βάση δεδομένων στο ΚΕΔ Η/Υ *αντίσταση -> θερμοκρασία τάση -> σχετική υγρασία τάση -> θερμορροή

6 Εργ. Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης Ημερίδα Δεκεμβρίου 2012 Προβλήματα που παρουσιάζονται: Δειγματοληψία Διακοπές ρεύματος: UPS με επάρκεια 6 ωρών. Αποστέλλεται SMS. Βραδινές – νυχτερινές ώρες. Σαββατοκύριακο. Απώλεια δεδομένων. Λύση: επέκταση μπαταριών UPS Διακοπές ασύρματου δικτύου: Τα δεδομένα αποθηκεύονται στον Η/Υ Αποστέλλονται στη βάση δεδομένων όταν αποκατασταθεί η λειτουργία του δικτύου. Προσωρινά οι μετρήσεις εμφανίζονται διακεκομμένες.

7 Εργ. Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης Ημερίδα Δεκεμβρίου 2012 Σύστημα ψύξης θέρμανσης Αμφιλοχίας

8 Εργ. Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης Ημερίδα Δεκεμβρίου 2012 Βάση σχεδιασμού: Προδιαγραφές BMS o Το μηχανοστάσιο πρέπει να λειτουργεί αυτόνομα χωρίς τη βοήθεια του BMS. Το BMS καλύπτει ανεπάρκειες συνεργασίας των υπαρχόντων συστημάτων. o Το BMS κάνει τα εξής: o ενοποίηση όλων των μετρούμενων μεγεθών o καταγραφή των μετρήσεων σε βάση δεδομένων με επιλέξιμο κριτήριο (είτε συνεχώς είτε σε αλλαγή τους) o παρουσίαση σε report των μετρήσεων o επιτήρηση ασφαλούς λειτουργίας εγκατάστασης o εποπτική εικόνα του μηχανοστασίου – τρέχουσα κατάσταση

9 Εργ. Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης Ημερίδα Δεκεμβρίου 2012 3.3.6Προδιαγραφές BMS Προδιαγραφές BMS 1.Αυτοματισμός της λειτουργίας του μηχανοστασίου ο οποίος έγκειται στην επιλογή της πηγής θερμότητας ή ψύξης ή άλλης συσκευής σύμφωνα με προκαθορισμένα σενάρια τα οποία βασίζονται σε συγκεκριμένα κριτήρια. Π.χ.: • θα επιλέγει ως πηγή τα ηλιοθερμικά και σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης θα εισάγει την αντλία θερμότητας. • κατά τη διάρκεια της ημέρας θα λειτουργεί μόνο με τα ηλιακά πανέλα. • για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα λειτουργούν μόνο τα ηλιακά πανέλα. • η αντλία θερμότητας θα λειτουργεί μόνον εφόσον απαιτείται ζεστό νερό και κατά τη διάρκεια του μειωμένου τιμολογίου (νυχτερινό) κ.α. 2.Λειτουργία του μηχανοστασίου είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα. Στην περίπτωση της χειροκίνητης λειτουργίας, οι ρυθμίσεις θα τίθενται από τον χειριστή και δεν θα μεταβάλλονται από το σύστημα. Χρήσιμη σε αυτήν την περίπτωση θα ήταν η αναγγελία συναγερμού σε περίπτωση τιμής εκτός ορίων.

10 Εργ. Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης Ημερίδα Δεκεμβρίου 2012 Προδιαγραφές BMS (συνέχεια) Προδιαγραφές BMS 3.Δυνατότητα αυτόματης λειτουργίας με προκαθορισμένες τιμές κάποιων παραμέτρων. Π.χ. να θέτει ο χειριστής λειτουργία αντλίας θερμότητας συνεχής. 4.Δυνατότητα αλλαγής των σεναρίων αυτοματισμού είτε με τα υπάρχοντα συστήματα είτε προσθέτοντας κάποιο σύστημα π.χ. αισθητήρα ηλιοφάνειας (επεκτασιμότητα). 5.Μέτρηση των τιμών των θερμιδομετρητών και των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας. 6.Δυνατότητα τηλεχειρισμού και τηλεπισκόπησης μέσω Internet. Αναφέρεται στη δυνατότητα αλλαγής του προγραμματισμού εξ’ αποστάσεως. Η οικία διαθέτει σύνδεση ADSL 2Mbps με σταθερή IP. 7.Παροχή όλων των τιμών των μετρούμενων παραμέτρων (θερμιδομετρητές, ηλεκτρικοί μετρητές) και των εντολών σε πρόσφορη μορφή π.χ. OPC server, για διασύνδεση με το υπάρχον σύστημα δειγματοληψίας. 8.Δυνατότητα επέκτασης και τροποποίησης για προσαρμογή σε μελλοντικές ανάγκες όπως προσθήκη θερμιδομετρητή, προσθήκη μετρητή ενέργειας, ελεγχόμενης συσκευής. 9.Αυτόνομη αποθήκευση μετρούμενων τιμών και εντολών.

11 Εργ. Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης Ημερίδα Δεκεμβρίου 2012 Εγκατάσταση BMS • Στην κατασκευή και καλωδίωση του BMS θα εμπλακεί και το προσωπικό του εργοστασίου της Knauf. • Διπλό όφελος: • διευκόλυνση στην εργασία της εγκατάστασης • απόκτηση γνώσης από την Knauf – εξοικείωση με το σύστημα άρα: αντιμετώπιση πιθανών βλαβών, επέμβαση στο σύστημα για μετατροπή κλπ

12 Εργ. Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης Ημερίδα Δεκεμβρίου 2012 BMS

13 Εργ. Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης Ημερίδα Δεκεμβρίου 2012 BMS

14 Εργ. Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης Ημερίδα Δεκεμβρίου 2012 BMS

15 Εργ. Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης Ημερίδα Δεκεμβρίου 2012 BMS

16 Εργ. Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης Ημερίδα Δεκεμβρίου 2012 BMS

17 Εργ. Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης Ημερίδα Δεκεμβρίου 2012 Προς εγκατάσταση Αναβάθμιση – επέκταση εξοπλισμού o Επέκταση μπαταριών UPS – αύξηση χρόνου στις έξι ώρες. Οι μπαταρίες υπάρχουν ήδη. Επιπλέον υπάρχει η επιλογή της προσθήκης πλήρους συστήματος μπαταριών (μπαταρίες - φορτιστής – inverter 220 V) για χρόνο τουλάχιστον 24 ώρες. Κόστος ~1200 €. Επεκτάσιμο με γεννήτρια. o Αντικατάσταση Η/Υ με δυνατότερο. Φέρει πλατφόρμα Linux και 2 VM με Win7 o Προσθήκη αντικεραυνικής προστασίας όλης της εγκατάστασης και της τ/φ γραμμής. o Σταθεροποιητής τάσης. Αποτρέπει τις βλάβες από ανωμαλίες της τάσης. o SMS I/O controller with network watchdog: επιτηρεί το δίκτυο δεδομένων και την ηλεκτρική τροφοδοσία και στέλνει SMS σε περίπτωση διακοπής. Παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου 4 ηλεκτρικών παροχών εξ’ αποστάσεως μέσω SMS -> reset σε περίπτωση κολλήματος.

18 Εργ. Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης Ημερίδα Δεκεμβρίου 2012 Επέκταση εξοπλισμού o Εγκατάσταση SOFC o φάκελος – μελέτη σύμφωνα με τη νομοθεσία -> Πυροσβεστική o τροποποίηση εγκατάστασης για διάχυση του πλεονάζοντος θερμικού φορτίου o το BMS είναι επεκτάσιμο o εργασίες στο χώρο του μηχανοστασίου (καμινάδα, εξαερισμός κλπ) o διάθεση ηλεκτρικού φορτίου;

19 Εργ. Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης Ημερίδα Δεκεμβρίου 2012 Επέκταση εξοπλισμού Καλημέρα, Σε συνέχεια της χθεσινή μας συνάντησης με τον κ. Zαννή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πορεία των εργασιών σχετικά με το έργο BMS Knauf. Ποιο αναλυτικά για να ολοκληρωθούν οι εργασίες από πλευράς μας απαιτούνται τα παρακάτω: 1. Καλωδίωση και σύνδεση του υφιστάμενου εξοπλισμού (έχουν αποσταλεί οι σχετικές λίστες από Σεπτ/12) 2. Προγραμματισμός και διασύνδεση του συστήματος Uponor με το BMS (παραλάβαμε τον σχετικό εξοπλισμό 4/12 από τον κ. Zαννή) και αναμένεται να ολοκληρώσουμε τις εργασίες εντός 1ο δεκαημέρου του Ιανουαρίου. Εφόσον τα παραπάνω βήματα ολοκληρωθούν με επιτυχία, θα μπορούσαμε να επισκεφτούμε την εγκατάσταση εντός του 2ου δεκαημέρου του Ιανουαρίου για έλεγχο καλωδιώσεων και θέση σε λειτουργία του συστήματος BMS.


Κατέβασμα ppt "Ημερίδα Δεκεμβρίου 2012 Δρ. Γεώργιος Ζαννής Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Εργ. Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης Ημερίδα Δεκεμβρίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google