Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στην Στρατηγική

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στην Στρατηγική"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στην Στρατηγική
Dr. Γεώργιος Μιχαήλ Κλήμης

2 Σκέψεις και ορισμοί για την Στρατηγική των επιχειρήσεων I
STRATEGY: The art of war, especially of planning of movements of troops and ships etc. into favorable positions; plan of action or policyin business or politics etc. Oxford Pocket Dictionary The determination of the long run goals and objectives of an enterprise, and the adoption of courses of action and the allocation of resources necessary for carrying out these goals. Alfred D. Chandler Jr. “Strategy and Structure”

3 Σκέψεις και ορισμοί για την Στρατηγική των επιχειρήσεων II
A strategy is a pattern or plan that integrates an organisation’s major goals, policies, and action sequences into a cohesive whole. A well-formulated strategy helps to marshal and allocate an organisation’s resources into a unique and viable posture based upon its relative internal competences and shortcomings, anticipated changes in the environement, and contigent moves by intelligent opponents James Brian Quinn, “Strategies for Change: Logical Incrementalism”

4 Σκέψεις και ορισμοί για την Στρατηγική των επιχειρήσεων IIΙ
Strategy is the pattern of objectives, purpose or goals and the major policies and plans for achieving these goals, stated in such a way as to define what business the company is in or is to be in and the kind of company it is or is to be. Kenneth Andrews,“The Concept of Coroporate Strategy”

5 Σκέψεις και ορισμοί για την Στρατηγική των επιχειρήσεων IV
What business strategy is all about is, in a word, competitive advantage…The sole purpose of strtegic planning is to enable a company to gain , as efficiently as possible, a sustainable edge over its competitors. Corporate strategy thus implies an attempt to alter a company’s strength relative to that of its competitors in the most efficient way. Kenichi Ohmae, “The mind of the Strategist”

6 Σκέψεις και ορισμοί για την Στρατηγική των επιχειρήσεων V
Lost Boy: “Injuns! Let’s go get ‘em!” John Darling: “Hold on a minute. First we must have a strategy.” Lost Boy: “Uhh? What is a strategy?” John Darling: “It’s er… It’s a plan of attack.” Walt Disney’s “Peter Pan” film

7 Η σημασία της στρατηγικής Ι
Μόνο 2 από τις 25 πρώτες αμερικάνικες επιχειρήσεις το 1900 υπάρχουν ακόμη σήμερα! Μέσος όρος ζωής επιχείρησης χρόνια Σε ένα χρόνο μέσα έκλεισαν ή κήρυξαν πτώχευση περίπου 150,000 αμερικάνικες επιχειρήσεις

8 Η σημασία της στρατηγικής ΙΙ
Η φύση του ανταγωνισμού διαρκώς αλλάζει: Περισσότεροι παίκτες Ευκολότερη πρόσβαση σε τεχνολογίες Παγκοσμιοποίηση αγορών και κεφαλαίου Γρηγορότεροι κύκλοι Ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις Ασαφή όρια ανταγωνισμού

9 Υπάρχει ορισμός της στρατηγικής?
Στρατηγός: Aπό το “ Στρατός“ και “άγω“ (οδηγώ, ηγούμαι) Πρέπει να γίνει κατανοητή η διαφορά μεταξύ στρατηγικής και τακτικής “Strategy is the overall plan for deploying sources to establish a favourable position. A tactic is a scheme for a specific action” Robert M. Grant “Contemporary Strategy Analysis” π.χ. Στρατηγική:Εξαγορά Τακτική:Τιμές

10 Υπάρχει ορισμός της στρατηγικής (συν.)?
Αρχή του Gause: Ανταγωνιστές που ζουν με τον ίδιο τρόπο δεν μπορούν να συνυπάρχουν Ο ανταγωνισμός παρέχει την λογική για την στρατηγική. Η επιβίωση / επικράτηση έρχεται μέσω του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος Η τύχη παίζει φυσικά ρόλο αλλά θυμηθείτε ότι τα παιχνίδια στρατηγικής (σκάκι, πόκερ) είναι τελείως διαφορετικά από τα παιχνίδια τύχης (λόττο) ή δεξιότητας (στίβος, πάλη)

11 Ορισμός της στρατηγικής
Στρατηγική: Πώς θα αναγνωρίσουμε, δημιουργήσουμε και διατηρήσουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

12 Οικονομικοί στόχοι της στρατηγικής.
Μεγαλύτερες αποδόσεις από τον μέσο όρο της βιομηχανία (above average returns). Στους ήδη υπάρχοντες πόρους η επιχείρηση θα πρέπει να μεγιστοποιήσει την απόδοση τους, μετά από τους φόρους (maximize after tax rate of return). Στις καινούργιες επενδύσεις η επιχείρηση θα πρέπει να καταφέρει η απόδοση, μετά από τους φόρους να είναι μεγαλύτερη από το κόστος του κεφαλαίου. (after tax rate of return > cost of capital)

13 Δύο μεγάλα ερωτήματα Η κερδοφορία μιας επιχείρησης εξαρτάται από την βιομηχανία στην οποία ανήκει. ή από την διαχείριση των πόρων της επιχείρησης? Η δομή ακολουθεί την στρατηγική Η στρατηγική ακολουθεί την δομή?

14 Πηγές-θέσεις-αποτελέσματα
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΘΕΣΗΣ Ανώτερη αξία στον πελάτη Χαμηλότερο κόστος ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ικανοποίηση Πιστότητα Μερίδιο αγοράς κερδοφορία ΠΗΓΕΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ Ανώτερες Δεξιότητες Ανώτεροι πόροι Επένδυση κερδών για την διατήρηση του πλεονεκτήματος

15 Στρατηγική σε συνθήκες αβεβαιότητας
ΝΕΥΤΩΝΙΑ Βεβαιότητα Προβλεψιμότητα Ιεραρχία Διάσπαση & Λειτουργίες Εξουσία από την κορυφή ή το κέντρο Οι εργαζόμενοι σαν μονάδες παραγωγής One best way Ανταγωνισμός Άκαμπτες Δομές Γραφειοκρατία Αποτελεσματικότητα Top down Αντιδραστική λειτουργία ΚΒΑΝΤΙΚΗ Αβεβαιότητα Αλλαγές, μη προβλεψιμότητα Μη ιεραρχικά δίκτυα Διαλειτουργική Ολιστική άποψη Εξουσία πηγάζει από πολλά διαδραστικά κέντρα Οι εργαζόμενοι σαν συνέταιροι Many best ways Συνεργασία Hands off supervision ευέλικτες δομές Υπηρεσία και σχέσεις Bottom up . Πειραματική λειτουργία

16 Stakeholders συμ(μέτοχοι)

17 Γενικές θεωρήσεις της στρατηγικής
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μεγιστοποίηση κέρδους ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προμελετημένη Αναδυόμενη ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ Πλουραλιστικά From R. Whittington “What is strategy and does it matter?”

18 Γενικές θεωρήσεις της στρατηγικής

19 Το στρατηγικό τρίγωνο Στρατηγική Ανάλυση Εφαρμογή Στρατηγική
Στρατηγικής Στρατηγική Επιλογή

20 Το στρατηγικό τρίγωνο (συν.)
Στρατηγική Ανάλυση Aνάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος (ανάλυση STEP, Porter, εμπόδια εισόδου, στρατηγικές ομάδες, BCG Matrix) Aνάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος (ανάλυση πόρων-ικανοτήτων, αλυσίδα αξίας, SWOT κτλ.) κουλτούρα επιχείρησης

21 Το στρατηγικό τρίγωνο (συν.)
Στρατηγική Επιλογή Γενικές στρατηγικές Διάσωση αναστροφή, Ανάπτυξη Κριτήρια αξιολόγησης Εξαγορές συγχωνεύσεις/ συμμαχίες Εφαρμογή Στρατηγικής Ανάλυση CSF Αλλαγή Οργανωτικές δομές

22 3 Επίπεδα στρατηγικής Εταιρική Στρατηγική (Corporate strategy)
Αποστολή και όραμα, Είσοδος σε νέους τομείς, Έξοδος από άλλους τομείς κ.α. Ανταγωνιστική Στρατηγική(Business level or competitive strategy) Ηγεσία κόστους, διαφοροποίηση, εστίαση Στρατηγική των επιμέρους λειτουργιών (functional strategy) marketing, ΙΤ, παραγωγή κτλ.

23 Αλγόριθμος case study p.3.20-3.24
Οργάνωσε τα δεδομένα σε χρήσιμη πληροφορία Διαισθητική διαδικασία Ανάλυση Περιβάλλον επιχείρησης Εταιρική αποστολή και όραμα Αξιολόγηση και έλεγχος Εφαρμογή Χρηματο οικονομικά Κουλτούρα και στυλ διεύθυνσης Αλυσίδα αξιών Στρατηγική επιλογή

24 Αλγόριθμος case study p.3.20-3.24
Σκέψου τις ερωτήσεις Χρησιμοποίησε τα εργαλεία ανάλυσης που διδάχθηκες και άλλα. Βγάλε τα συμπεράσματά σου και υποστήριξέ τα με την ανάλυση Μπορείς να υποστηρίξεις και με παραδείγματα που διδάχθηκες Απέφυγε λύσεις χωρίς εξήγηση και λογική


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στην Στρατηγική"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google