Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανάλυση Δυνάμεων-Αδυναμιών Ευκαιριών-Απειλών (SWOT)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανάλυση Δυνάμεων-Αδυναμιών Ευκαιριών-Απειλών (SWOT)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανάλυση Δυνάμεων-Αδυναμιών Ευκαιριών-Απειλών (SWOT)

2 Μήτρα Ανάλυσης SWOT Δυνάμεις Αδυναμίες Ευκαιρίες Απειλές

3 Στοιχεία Ανάλυσης SWOT
Δυνάμεις Γνωστή στην αγορά – διαθέτει πόρους (μεγάλη επιχείρηση) Περισσότερο ευέλικτη (μικρή) Καλή οργάνωση πωλήσεων Καλό δίκτυο διανομής Εικόνα ποιότητας Παράγει τα προϊόντα εγχώρια Αδυναμίες Μικρή επιχείρηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό Ανεπαρκή οργάνωση πωλήσεων Ανικανότητα πρόσληψης κατάλληλου προσωπικού Κακή εικόνα σε ότι αφορά την ποιότητα Ανεπαρκές δίκτυο διανομής, εξυπηρέτησης πελατών

4 Στοιχεία Ανάλυσης SWOT
Ευκαιρίες Πρόσφατη συγχώνευση με άλλη επιχείρηση (οικονομίες κλίμακας) Συναλλαγματικές ισοτιμίες κάνουν τα προϊόντα της φθηνότερα Απειλές Μεγαλύτερος πελάτης εξαγόρασε έναν από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές Ξένοι ανταγωνιστές κατασκευάζουν εργοστάσιο στην χώρα-έδρα της επιχείρησης

5 Ανάλυση SWOT ανταγωνιστών
Δυνάμεις τους Ανταγωνιστής Α Ανήκει σε μεγάλο όμιλο Μεγάλο μερίδιο αγοράς Καλοί πόροι Ανταγωνιστής Β Χαμηλό επίπεδο τιμών Αδυναμίες τους Ξεπερασμένο προϊόν Δεν υπάρχει χώρος για την επέκταση του εργοστασίου παραγωγής Περιορισμένη εξυπηρέτηση μετά την πώληση Ευκαιρίες (για εμάς) Το νέο μας προϊόν μπορεί να κερδίσει μερίδιο αγοράς σε βάρος του Απειλές (εναντίον μας) Έχει τους πόρους για γρήγορη ανάπτυξη νέων προϊόντων Οι χαμηλές του τιμές επηρεάζουν τα παραδοσιακά επίπεδα τιμών

6 Στρατηγικές Κατευθύνσεις με βάση την SWOT
Δυνάμεις Αδυναμίες Ευκαιρίες Απειλές μετάτρεψε ταίριαξε Ελαχιστοποίησε/απόφυγε μετάτρεψε ταίριαξε Ελαχιστοποίησε/απόφυγε

7 Στρατηγικές Κατευθύνσεις που προκύπτουν από την SWOT
Συνδυασμοί Στοιχείων SWOT Στρατηγικές Κατευθύνσεις Δυνάμεις και Ευκαιρίες Δυναμική Στρατηγική Ενεργοποίηση δυνάμεων Επενδύσεις Ενδυνάμωση των θέσεων Εκμετάλλευση ευκαιριών Επέκταση (δικτύου δραστηριοτήτων) Αδυναμίες και Ευκαιρίες Στρατηγική προσεγμένων προσαρμογών και βελτιώσεων Διαφοροποίηση Διεύρυνση (αυτοδύναμη ή με συνεργ.) Διείσδυση Διαμόρφωση νέων κατευθύνσεων Διασφάλιση (περιθωρίων κέρδους, βελτιώσεων κλπ) Δυνάμεις και Απειλές Επιφυλακτική Στρατηγική Παράκαμψη (απειλών) Προβολή (δυνάμεων) Προσεκτικές προσεγγίσεις Περιορισμοί δαπανών Προπαρασκευή έναντι επερχόμενων απειλών Αδυναμίες και Απειλές Στρατηγική Συρρικνώσεων ή Σύμπτυξης Αποφυγή (απειλών, δαπανών) Αμυντική ανασυγκρότηση Αποχώρηση Αποεπένδυση-ρευστοποίηση Αποχή

8 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Κεφάλαιο 3 Σημαντικό (substantial) Και Διατηρήσιμο (sustainable)

9 Το διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Ο τρόπος που ανταγωνιζόμαστε Η βάση του ανταγωνισμού Που ανταγωνιζόμαστε Εναντίον ποιου ανταγωνιζόμαστε

10 Πιθανά Διατηρήσιμα Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
Φήμη για ποιότητα Εξυπηρέτηση πελάτη/ υποστήριξη προϊόντος Αναγνώριση ονόματος / υψηλό προφίλ Καλό management και μηχανικούς Παραγωγή χαμηλού κόστους Χρηματοοικονομικοί πόροι Προσανατολισμός στον πελάτη/ έρευνα αγοράς

11 Συγκριτικό πλεονέκτημα – Μήτρα ανταγωνιστικής θέσης
Συγκριτικό πλεονέκτημα – Μήτρα ανταγωνιστικής θέσης Σχετική αξία από πόρους < = > ? Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Ανταγωνιστικό μειονέκτημα Θέση ισοτιμίας < Σχετικά κόστη πόρων = >

12 Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα και προσανατολισμός στην αγορά
Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα και προσανατολισμός στην αγορά Προσανατολισμός στον πελάτη Μακροπρόθεσμη Εστίαση στο κέρδος Προσανατολισμός στους ανταγωνιστές Διαλειτουργικός Συντονισμός Αγορά - στόχος Narver & Slater, 1990

13 Clusters επιχειρήσεων με δείκτη την εστίαση σε πελάτες, ανταγωνιστές
Έμφαση σε κρίσεις πελατών Οδηγούμενη από την αγορά Προσανατολισμένη στον πελάτη Έμφαση σε συγκρίσεις ανταγωνιστών Με κέντρο τον ανταγωνιστή Εγωκεντρική

14 Δρόμοι για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Στρατηγικό πλεονέκτημα Ιδιαιτερότητα προϊόντος Θέση χαμηλού κόστους Διαφοροποίηση ΜΚΤ (Differentiation) Συνολική Ηγεσία κόστους (Cost leadership) Όλη η βιομηχανία Ανταγωνιστικός στρατηγικός στόχος Συγκεκριμένο τμήμα Εστίαση (Aγορά Niche) (Focus)

15 Διαφοροποίηση μάρκετινγκ
Ιδιαιτερότητα προϊόντος Υποστήριξη μετά την πώληση Ποιότητα προϊόντος Όνομα μάρκας Διανομή Τεχνολογία Γραμμή προϊόντος

16 Ηγεσία κόστους Αποτελέσματα κλίμακας Αποτελέσματα εμπειρίας
Έλεγχος κόστους Παραγωγικότητα

17 Εστίαση – Αγορά Niche Τμήμα πελατών Γραμμή προϊόντος
Γεωγραφική περιοχή Τιμή Τεχνολογία

18 Differentiation Focus Cost Leadership “Stuck in the Middle”

19 Aaker (2001) Πρόληψη (preemption) Συνέργεια (synergy)

20 Στρατηγικές για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Βάση ανταγωνιστ. πλεονεκτήματος Στρατηγική πρόληψης (proactive) Στρατηγική αντίδρασης (reactive) Ηγέτες Επέκταση αγοράς Ανάπτυξη μεριδίου Ενέργειες πρόληψης Αντίδραση σε πρόκληση του ανταγωνιστή Διεκδικητές / Ακόλουθοι ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΗΣ Κατά μέτωπο ανταγωνισμός Πλευρικές στρατηγικές ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ Ακολουθώ τον ηγέτη Αποφεύγουν ανταγωνισμό Niche αγοράς Ανταγωνισμός παράκαμψης Κατεστημένο (προστασία υπάρχουσας θέσης)


Κατέβασμα ppt "Ανάλυση Δυνάμεων-Αδυναμιών Ευκαιριών-Απειλών (SWOT)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google