Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS CHAIN MANAGEMENT)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS CHAIN MANAGEMENT)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS CHAIN MANAGEMENT)
Στρατηγική Διανομών Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

2 Στρατηγική Επιχειρήσεων και Logistics
Κεντρική διαχείριση. Διάσπαρτη (αποκεντρωμένη) διαχείριση. Δικτυακή διαχείριση. Προβλήματα τιμολόγησης. Προβλήματα κόστους προμηθειών. Προβλήματα κόστους διανομών. Προβλήματα κόστους είσπραξης. Προγραμματισμός διανομής. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

3 Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής
Κεντρική διαχείριση. Έννοια: Είναι η διατήρηση των αποθεμάτων των ετοίμων προϊόντων σε αποθήκες που βρίσκονται μέσα ή σε πολύ μικρή απόσταση από το χώρο παραγωγής τους. Η αποστολή προς τους πελάτες ή η παραλαβή τους από αυτούς, ξεκινά από το χώρο αυτό. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Μικρότερη ανάγκη αποθεμάτων και κατά συνέπεια μικρότερη δέσμευση κεφαλαίων. Ευκολότερη διοικητική διαχείριση των αποθεμάτων και κατά συνέπεια μικρότερο διοικητικό κόστος. Μικρότερες φύρες αποθήκευσης, εξαιτίας της καλύτερης εποπτείας. Αδυναμία παράδοσης σε πελάτες που βρίσκονται σε πυκνοκατοικημένους χώρους. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Μειωμένη ταχύτητα της εξυπηρέτησης του πελάτη. Αθροιστικές φύρες που προκύπτουν από την κάθε αποθήκη, αλλά και φόρτωση. Αύξηση των αναγκαίων μεταφορικών μέσων. Διαφοροποίηση των μεταφορικών μέσων ανάλογα με τους χώρους τελικής παράδοσης. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

4 Διάσπαρτη (αποκεντρωμένη) διαχείριση
Έννοια: Είναι η αποθήκευση των προϊόντων σε πολλές αποθήκες που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τους χώρους υψηλής συγκέντρωσης πελατών ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Αδυναμία διαθεσιμότητας του συνόλου των «κωδικών». Αύξηση του κόστους της αποθήκευσης. Ανεξέλεγκτη εκπροσώπηση της εταιρικής ονομασίας. Διευκόλυνση της εμφάνισης «παράπλευρων απωλειών» που προκύπτουν από την έντονη εξάρτηση από πρόσωπα. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Γρήγορη διανομή, με αποτέλεσμα την αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη. Δυνατότητα διανομής σε πελάτες που βρίσκονται σε δρόμους ελεγχόμενης διέλευσης. Ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων με τους πελάτες. Δυνατότητα λήψης παραγγελίας κατά τη διανομή. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

5 Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής
Δικτυακή διαχείριση Έννοια: Είναι η αποθήκευση σε «υπάλληλες» αποθήκες (κεντρικές, εκτός βιομηχανοστασίου, περιφερειακές, τοπικές), όπου οι υποκείμενες τροφοδοτούνται από τις υπερκείμενες. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Δυνατότητα ενοποίησης των δραστηριοτήτων λήψης παραγγελίας, παράδοσης και είσπραξης. Δυνατότητα πώλησης από το μεταφορικό μέσο. Δυνατότητα κάλυψης έκτακτων παραγγελιών. Δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης ελαττωματικών. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Αύξηση της ανάγκης σε μεταφορικά μέσα διαφορετικής μεταφορικής ικανότητας. Αύξηση της ανάγκης σε αποθήκες. Αύξηση του κόστους απωλειών και φύρας. Αύξηση του κόστους ελέγχου. Ανάγκη χρήσης νέων τεχνολογιών. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

6 Προβλήματα τιμολόγησης
ΒΑΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Το κόστος + Οι τιμές των ανταγωνιστών ABC (Activity Based Costing) = με βάση το κόστος των δραστηριοτήτων ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ Κόστος παραγωγής Κόστος προβολής και διαφήμισης Κόστος ποιοτικού ελέγχου Κόστος πιστοποίησης ποιότητας Κόστος διανομής Κόστος είσπραξης Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

7 Προβλήματα κόστους προμηθειών.
Το κυρίαρχο επιχειρηματικό ερώτημα: Προμήθεια από άλλους ή ίδια παραγωγή; ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Τα ίδια υλικά διαθέτουν και οι ανταγωνιστές. Ανάγκη αύξησης των αποθεμάτων. Αλλαγή προδιαγραφών, χωρίς προειδοποίηση. Μεταβολή τιμών, χωρίς προειδοποίηση. Προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία εφοδιασμού. Δραστική μεταβολή στις τιμές της αγοράς. Ριζική μεταβολή προδιαγραφών από άλλους προμηθευτές. ΙΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υπο-απασχόληση του εξοπλισμού με αποτέλεσμα το υψηλό κόστος. Δυσκολία στην παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων. Αύξηση του διοικητικού κόστους, ως αποτέλεσμα της αύξησης της πολυπλοκότητας. Μεταβολή του είδους των προμηθευτών για τους οποίους υπάρχει ανάγκη νέας διοικητικής παρακολούθησης. Δυσκολία εξεύρεσης κατάλληλου τεχνικού προσωπικού. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

8 Προβλήματα κόστους προμηθειών.
Το ζήτημα της επιλογής προμηθευτών. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ Βάσεις των υπολογισμών: Τιμή του προμηθευτή. Η ελάχιστη παραγγελία. Τα μεταφορικά. Τα ασφάλιστρα μεταφορών. Το διοικητικό κόστος παραγγελίας. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Βάση κοστολόγησης επιπτώσεων: Χρηματοοικονομικό κόστος διατήρησης αποθεμάτων. Κόστος αποθηκών. Κόστος ασφάλισης αποθεμάτων. Κόστος «φύρας». ΛΟΙΠΑ ΚΟΣΤΗ Κόστος αναζήτησης εναλλακτικών προμηθευτών. Κόστος διοικητικής παρακολούθησης μεγάλου πλήθους προμηθευτών. Κόστος διακοπής της προμήθειας εξαιτίας μικρών παραγγελιών, ως αποτέλεσμα διασποράς των προμηθειών. Ανομοιογένεια των προϊόντων, εξαιτίας των διαφορών στις προμήθειες Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

9 Προβλήματα κόστους προμηθειών.
Τεχνική επιλογής προμηθευτή Παρακολούθηση των προσφορών των ενδεχόμενων προμηθευτών. Υποβολή αιτημάτων για προσφορές των ενδεχόμενων προμηθευτών. Ομογενοποίηση των προσφορών. Ποσοτικοποίηση των ποιοτικών στοιχείων των προσφορών. Κατάταξη των προσφορών, ως προς τα ποσοτικά στοιχεία. Υποβολή του πίνακα κατάταξης στη Διοίκηση. Απόφαση της Διοίκησης για την επιλογή των προμηθευτών με κριτήρια στρατηγικά ή τακτικά. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

10 Προβλήματα κόστους διανομών
Επιλογές διανομών Ιδιόκτητα Μεταφορικά μέσα ή χρήση μεταφορών Δημόσιας Χρήσης; Ιδιόκτητες Αποθήκες ή ενοικίαση αποθηκών; Ιδιωτική διανομή ή διανομή από τρίτη επιχείρηση διανομών; Ανάθεση των διανομών σε επιχείρηση Εφοδιαστικής (3PL=3rd Party Logistics); Ανάθεση των διανομών σε επιχείρηση διαχείρισης επιχειρήσεων Εφοδιαστικής (4PL=4rth Party Logistics); Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

11 Προβλήματα κόστους είσπραξης
Το ζήτημα της επιλογής τρόπου είσπραξης Εισπράξεις από τους πωλητές. Ανάθεση των εισπράξεων σε Τραπεζικό Ίδρυμα (Factoring). Διεκδίκηση των ανείσπρακτων από εσωτερική υπηρεσία. Ανάθεση των διεκδικήσεων είσπραξης σε Νομικό Γραφείο. Ανάθεση των διεκδικήσεων σε εξειδικευμένες επιχειρήσεις (δεν υπάρχουν στη χώρα μας). Εισπράξεις μετρητών ή καταθέσεις σε λογαριασμούς. Διακανονισμοί των λογαριασμών με επιταγές. Διαπίστωση φερεγγυότητας πελατών που πληρώνουν με επιταγές. Διαχείριση της «ευθύνης εις ολόκληρον» από την «οπισθογράφηση» επιταγών. Διαχείριση της είσπραξης μέσω συναλλαγματικών. Διαχείριση της «ευθύνης εις ολόκληρον» από την «οπισθογράφηση» συναλλαγματικών. Μεταφορά και ασφάλεια μετρητών και αξιογράφων. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

12 Προγραμματισμός διανομής.
Αποδοχή παραγγελίας. Δέσμευση αποθεμάτων. Πλήρωση μεταφορικών μέσων. Επιλογή των δρομολογίων. Διαχείριση στόλου διανομών. Προγραμματισμός συντήρησης μεταφορικών μέσων. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής


Κατέβασμα ppt "ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS CHAIN MANAGEMENT)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google