Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κανάλια διανομής και παγκόσμιες αγορές

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κανάλια διανομής και παγκόσμιες αγορές"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κανάλια διανομής και παγκόσμιες αγορές

2 Ο ρόλος των δραστηριοτήτων διανομής στο μάρκετινγκ
Διανομή: Η φυσική μετακίνηση των προϊόντων και η καθιέρωση ενδιάμεσων σχέσεων (μεσάζοντες) για την υποστήριξη αυτής της μετακίνησης. Φυσική διανομή (logistics): Οι δραστηριότητες της διανομής που συμμετέχουν στη φυσική επανατοποθέτηση των προϊόντων. Κανάλι διανομής: Το σύστημα σχέσεων που καθιερώνεται για να καθοδηγεί τη μετακίνηση ενός προϊόντος.

3 Ο ρόλος των δραστηριοτήτων διανομής στο μάρκετινγκ (συνέχεια)
Λειτουργίες των μεσαζόντων Διαμοίραση φορτίου εμπορευμάτων σε μικρότερες ποσότητες Η ενδιάμεση λειτουργία της διάθεσης μεγάλων ποσοτήτων ενός προϊόντος σε μικρότερες ποσότητες. Ταξινόμηση Η ενδιάμεση λειτουργία της ένωσης ομοιογενών αγαθών σε μια ετερογενή ποικιλία. πχ. προϊόντα του γκολφ ταξινομούνται σε ένα κατάστημα που πουλάει ποικιλία προϊόντων σχετικών με το γκολφ.

4 Ο ρόλος των δραστηριοτήτων διανομής στο μάρκετινγκ (συνέχεια)
Παροχή πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος της αγοράς, ζητήματα τιμολόγησης, άλλα μέλη του καναλιού, κλπ. Μεταβίβαση κινδύνου Μεσάζοντες έμποροι: Μεσάζοντες οι οποίοι κατέχουν τον τίτλο ιδιοκτησίας των αγαθών που διανέμουν και μοιράζονται ή αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου τους επιχειρησιακούς κινδύνους. Πράκτορες ή μεσίτες: Μεσάζοντες οι οποίοι δεν έχουν τον τίτλο ιδιοκτησίας των αγαθών που διανέμουν και επομένως αναλαμβάνουν μικρότερο μέρος των κινδύνων από τους μεσάζοντες εμπόρους.

5 Ο ρόλος των δραστηριοτήτων διανομής στο μάρκετινγκ (συνέχεια)
Τύποι καναλιών διανομής Άμεσο κανάλι: Σύστημα διανομής χωρίς μεσάζοντες (το προϊόν πηγαίνει από τον παραγωγό απευθείας στον καταναλωτή). Έμμεσο κανάλι: Σύστημα διανομής με έναν ή περισσότερους μεσάζοντες ανάμεσα στον παραγωγό και τον καταναλωτή. Διπλή διανομή Σύστημα διανομής το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από ένα κανάλια διανομής. πχ. μια εταιρία διατηρεί κατάστημα λιανικής πώλησης και σελίδα στο Διαδίκτυο.

6 Το σύστημα διανομής Για τη δημιουργία ενός καναλιού διανομής πρέπει να εξεταστούν οι παρακάτω παράγοντες: Κόστος διανομής Η επιχείρηση θα πρέπει να εξετάσει του κόστος διανομής ως επένδυση (δαπάνη χρημάτων για την απόκτηση χρημάτων). Κάλυψη αγοράς Η χρησιμοποίηση των έμμεσων καναλιών διανομής αυξάνουν την κάλυψη της αγοράς. Έλεγχος των προϊόντων Το άμεσο κανάλι διανομής παρέχει μεγαλύτερο έλεγχο σχετικά με την ποιότητα του προϊόντος και την επιθυμητή προώθηση στην αγορά.

7 Το σύστημα διανομής (συνέχεια)
Συστατικά φυσικής διανομής Μεταφορά Τι μέσο θα χρησιμοποιηθεί (αεροπλάνα, φορτηγά, σιδηρόδρομοι, αγωγοί, υδάτινες οδοί. Κριτήρια επιλογής μέσου μεταφοράς: κόστος, χρόνος μεταφοράς, αξιοπιστία, ικανότητα, δυνατότητα πρόσβασης, δυνατότητα ανεύρεσης. Μεσάζοντες μεταφοράς: κοινοί μεταφορείς (διατίθενται στο κοινό για ενοικίαση), υπεργολάβοι μεταφορείς (συνάπτουν συμβάσεις με τους αποστολείς), μεταφορείς ιδιωτικής χρήσης ( κάνουν μεταφορές χρησιμοποιώντας τα δικά τους μέσα). Αποθήκευση Πραγματοποιείται από τους μεσάζοντες και τους χονδρέμπορους. Η επιχείρηση προνοεί για το δικό της σύστημα αποθήκευσης (ενοικίαση χώρου σε δημόσιες αποθήκες).

8 Το σύστημα διανομής (συνέχεια)
Χειρισμός και διακίνηση υλικών Ανυψωτήρες, κιβώτια και πακέτα ειδικής χρήσης Όροι παράδοσης Προσδιορίζουν ποιο μέρος είναι υπεύθυνο για την πληρωμή εξόδων μεταφοράς, τον κίνδυνο ζημιάς κατά τη μεταφορά, την επιλογή του μεταφορέα, την επιλογή των μέσων μεταφοράς. Εταιρίες επιμελητειακής υποστήριξης (logistics) Παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς, συσκευασίας και αποθήκευσης στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λιγότερο κόστος για τις επιχειρήσεις σε σχέση με τη διεξαγωγή των ίδιων λειτουργιών ενδοεπιχειρησιακά.

9 Προκλήσεις παγκόσμιου μάρκετινγκ
Αναγνώριση των παγκόσμιων ευκαιριών Απόκτηση επαρκών αρχικών γνώσεων για τις εξαγωγές. Αναγνώριση βιώσιμων προοπτικών πωλήσεων στο εξωτερικό. Κατανόηση των επιχειρησιακών πρωτοκόλλων σε άλλες χώρες. Επιλογή των κατάλληλων αγορών στόχων με βάση της διαθέσιμες πληροφορίες. Κατανόηση της διαφορετικής κουλτούρας Εξέταση των πολιτικών, πολιτιστικών και οικονομικών δυνάμεων των ξένων αγορών και προσαρμογή των στρατηγικών του σε αυτές. Περιορισμός των εμπορικών φραγμών Τροποποίηση του προϊόντος για να ανταποκρίνεται στα εμπορικά συστήματα, τις απαιτήσεις και στις προδιαγραφές σχεδιασμού που ποικίλουν από χώρα σε χώρα.

10 Δραστηριότητες για το παγκόσμιο μάρκετινγκ
Εξερεύνηση της ξένης αγοράς Δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης (πολιτειακοί και ιδιωτικοί οργανισμοί, Διαδίκτυο, περιοδικά, κλπ). Συζητήσεις με κατοίκους ξένων χωρών ή με ανθρώπους που επισκέφτηκαν την πιθανή ξένη αγορά. Προσωπική επίσκεψη του ενδιαφερόμενου στην ξένη αγορά. Δημιουργία ενός προγράμματος πωλήσεων και διανομής Παροχή άδειας (licensing): Διακανονισμός που επιτρέπει σε ξένο κατασκευαστή να χρησιμοποιήσει τα σχέδια, τα προνόμια ευρεσιτεχνίας ή τα εμπορικά σήματα του χορηγού. Δημιουργία κοινοπραξιών και θυγατρικών εταιριών πλήρους ιδιοκτησίας σε ξένη χώρα.


Κατέβασμα ppt "Κανάλια διανομής και παγκόσμιες αγορές"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google