Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φορέας Μετατροπής Συμβατικών Οχημάτων σε Ηλεκτροκίνητα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φορέας Μετατροπής Συμβατικών Οχημάτων σε Ηλεκτροκίνητα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φορέας Μετατροπής Συμβατικών Οχημάτων σε Ηλεκτροκίνητα
Το Συνεργείο Μετατροπών

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην παρούσα παρουσίαση, θα περιγραφούν και θα αιτιολογηθούν όλες εκείνες οι διαδικασίες, οι υποδομές, ο εξοπλισμός και το προσωπικό που απαιτούνται για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της καρδιάς του φορέα μετατροπών, δηλαδή του συνεργείου.

3 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

4 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία  προέγκριση μετατροπής  ραντεβού Προσκόμιση του οχήματος και των εγγράφων του  έγκριση διαδικασίας μετατροπής  παραλαβή από τον φορέα Προέλεγχος οχήματος – αξιολόγηση εξαρτημάτων και υποσυστημάτων Αποθήκευση συμβατικών – παραλαβή καινούριων εξαρτημάτων από την αποθήκη Προ-συναρμολόγηση ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και μηχανικών εξαρτημάτων εκτός οχήματος. Τοποθέτηση νέων υποσυστημάτων στο όχημα Στατικός έλεγχος καλής λειτουργιάς Έλεγχος του οχήματος στο πεδίο δοκίμων ή/και στο δυναμόμετρο Πιστοποίηση – σφράγιση ανταλλακτικών Παράδοση στον πελάτη

5 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Υ/Σ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΓΡΩΝ και προώθησή τους προς ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ή μεταπώληση ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ Υ/Σ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ και προώθησή τους προς ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ή μεταπώληση ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Η/Κ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Υ/Σ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΧΑΝ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υ/Σ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΚΙΜΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΟΠΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

6 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Χώρος Στάθμευσης: 5-6 οχημάτων με δυνατότητα επέκτασης Χώρος συνεργείου: πλήρως εξοπλισμένος Χώρος Αποθήκευσης: χωρισμένος σε 4 τμήματα: Τμήμα Νέων Ανταλλακτικών Τμήμα Ανταλλακτικών προς Μεταπώληση Τμήμα Ανταλλακτικών προς Ανακύκλωση Τμήμα Αποθήκευσης Ανακυκλώσιμων Υγρών Χώρος δοκιμής του οχήματος: Εξωτερικός ασφαλτοστρωμένος χώρος που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες για την πιστοποίηση, πρότυπες δοκιμές αξιολόγησης του οχήματος.

7 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Απαιτείται ύπαρξη συστήματος παρακολούθησης και υπηρεσιών φύλαξης συνολικά επί του φορέα, λόγω της παρουσίας ακριβού φορητού εξοπλισμού, ανταλλακτικών και οχημάτων. Τόσο τα κτίρια των υποδομών και ο περιβάλλων χώρος, όσο και ο εξοπλισμός τους και οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες θα πρέπει να είναι «πράσινα». Επομένως, θα πρέπει να εμφανίζουν την βέλτιστη ενεργειακή απόδοση: Άριστη Θερμομόνωση για τον περιορισμό των απωλειών ενέργειας. Φωτισμός – εκμετάλλευση στο έπακρο του φυσικού φωτισμού μέσω κατάλληλης χωροταξικής και σχεδιαστικής μελέτης. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά επί της οροφής του συνεργείου για την αρχική φόρτιση των συσσωρευτών. Εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας για το σύστημα κλιματισμού των κτηρίων (εφαρμόζεται ήδη στην Σχολή ΕΜΠ-ΜΜΜ). Επιλογή του εξοπλισμού με σύνθετα οικολογικά κριτήρια, δηλ. πέραν της ενεργειακής τους απόδοσης θα πρέπει να συνεκτιμηθεί το συνολικό τους ενεργειακό αποτύπωμα, η διάρκεια ζωής και η ανακυκλωσιμότητά τους. Χρήση κατάλληλων φυτών και δένδρων στον περιβάλλοντα χώρο, μετά από γεωπονική – περιβαλλοντική μελέτη.

8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Εξοπλισμός συνεργείου: ~ € για κάθε διπλή γραμμή παραγωγής (εργαλεία, μηχανήματα, φορητός και σταθερός εξοπλισμός, πάγκοι-ράφια-ντουλάπες, συσκευές προγραμματισμού και διάγνωσης βλαβών) Εξοπλισμός προελέγχου: ~ € (αναλυτής καυσαερίων και δυναμόμετρο τύπου rolling road) Κτιριακές υποδομές και υποστηρικτικά συστήματα: ~ € ανά διπλή γραμμή. (μεταλλική κατασκευή, βιομηχανικό δάπεδο, ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, συστήματα πυρόσβεσης, εξαερισμού, κλιματισμού, ασφαλείας, πεπιεσμένου αέρα κλπ). Φωτοβολταϊκά ~60.000€ ανά διπλή γραμμή παραγωγής (=100m2) Κτίριο προελέγχου (χωρίς εξοπλισμό) ~40.000€.

9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πεδίο δοκιμών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (~1Km ή ~3500m2 ασφαλτοτάπητα + 2 ράμπες ανόδου – καθόδου με διαφορετικές κλίσεις) ~ €. Χώρος αποθηκών: € € (εξαρτάται από το έδαφος και την θέση σε σχέση με το συνεργείο) (400m2 υπογείου + ανελκυστήρας + βασικές υποδομές). Χώρος υποδοχής, υπηρεσιών, υποστηρικτικών χώρων και θέσεις προσωρινής στάθμευσης πελατών ~ € (300m2 ισογείου + 250m2 ορόφου με ικανότητα στήριξης του υπερκείμενου δρόμου). Περίφραξη – Είσοδος € (600m περίμετρος). Δενδροφυτεύσεις – Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου € (7.000m2). Εκπόνηση μελετών – άδειες ~ € (δομοστατικές, περιβαλλοντικές, ηλεκτρομηχανολογικές κ.ά.).

10 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
Έχει προβλεφθεί η δυνατότητα αύξησης της δυναμικότητας του φορέα μετατροπών, για την κάλυψη πιθανής ζήτησης. Κάτι τέτοιο θα βελτίωνε την αποδοτικότητα των επενδύσεων σε υποδομές και υποστηρικτικό προσωπικό. Η επέκταση του συνεργείου μπορεί να υλοποιηθεί πολύ εύκολα, πολλαπλασιάζοντας ουσιαστικά, το στοιχειώδες κύτταρό του, τον χώρο του συνεργείου. Οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις έχουν υπολογιστεί εξαρχής να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μέχρι 10 διδύμων γραμμών παραγωγής.

11 ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ

12 ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ

13 ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ

14 ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ

15 ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ

16 ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ

17 ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ

18 ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ


Κατέβασμα ppt "Φορέας Μετατροπής Συμβατικών Οχημάτων σε Ηλεκτροκίνητα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google