Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 1.ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 2.ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3.ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 4. ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 1.ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 2.ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3.ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 4. ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

3 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 1.ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 2.ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3.ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 4. ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5.ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δημόσια Δαπάνη 10.866.667 € Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) 8.150.000 € Εθνική Συμμετοχή 2.716.667 €

5 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Μέτρο 1.1. Παρεμβάσεις Ανάπλασης Υποβαθμισμένων Περιοχών Προϋπολογισμός Δημόσια Δαπάνη 1.030.000 € Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) 772.500€ Εθνική Συμμετοχή 257.000 €

6 Δράση 1.1.1. Ανάπλαση των δημοσίων χώρων της περιοχής ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Δράση 1.1.2. Παρεμβάσεις ανάπλασης και ολοκλήρωσης δημόσιου χώρου βόρειας γειτονιάς (οδός Εγνατία)

7 Δράση 1.1.3. Μέτρα ήπιας κυκλοφορίας

8 Μέτρο 1.2. Ανάδειξη Αστικού ιστού Προϋπολογισμός Δημόσια Δαπάνη 1.038.000€ Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) 778.500€ Εθνική Συμμετοχή 259.5€

9 Δράση 1.2.3. Αποκατάσταση αξιόλογων κτιρίων στην ιστορική παραδοσιακή αγορά Δράση 1.2.1. Ανασυγκρότηση άξονα πρώην κοίτης ποταμού Τρελοχείμαρου

10 Μέτρο 1.3. Προστασία του Περιβάλλοντος Προϋπολογισμός Δημόσια Δαπάνη 2.096.260€ Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) 1.572.195€ Εθνική Συμμετοχή 524.065€

11 Δράση 1.3.2. Λεωφορειακή γραμμή εξυπηρέτησης της περιοχής παρέμβασης Δράση 1.3.1 Οικολογική μετατροπή πρώην χώρου απορριμμάτων σε αστικό άλσος

12 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Μέτρο 2.1. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες και Απασχόληση Προϋπολογισμός Δημόσια Δαπάνη 1.130.000 € Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) 847.500€ Εθνική Συμμετοχή 282.500€

13 Δράση 2.1.1. Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat Δράση 2.1.2. Επιχειρηματικότητα τσιγγάνων Δράση 2.1.3. Παροχή κεφαλαίου εκκίνησης σε ανέργους για τη δημιουργία επιχειρήσεων Δράση 2.1.4. Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για νέους Δράση 2.1.5. Προγράμματα ανάπτυξης της προσωπικότητας, επαγγελματικού προσανατολισμού και κατάρτισης για τον γυναικείο πληθυσμό Δράση 2.1.6. Κατάρτιση τεχνιτών - μαστόρων σε τεχνικές έργων αστικής ανάπλασης Δράση 4.1.7. Υποδομή παραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου

14 Μέτρο 2.2. Δομές & Υποδομές Στήριξης της Επιχειρηματικότητας Προϋπολογισμός Δημόσια Δαπάνη 300.000 € Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) 225.000 € Εθνική Συμμετοχή 75.000 € Δράση 2.2.1. Δομές και Υποδομές στήριξης της επιχειρηματικότητας

15 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Μέτρο 3.1. Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού Προϋπολογισμός Δημόσια Δαπάνη 3.670.000€ Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) 2.752.500 € Εθνική Συμμετοχή 917.500€

16 Δράση 3.1.1. Πολυλειτουργικό κέντρο κοινωνικών υπηρεσιών Δράση 3.1.2. Πρόγραμμα εκμάθησης Ελληνικής γλώσσας και καταπολέμησης του αναλφαβητισμού Δράση 3.1.3. Υπηρεσία κοινωνικής στήριξης και λειτουργία τηλεφώνου SOS

17 Δράση 3.1.4. Διαπολιτιστικός παιδικός σταθμός Δράση 3.1.5. Υποδομές κοινωνικής στήριξης και υπηρεσιών

18 Μέτρο 3.2. Βελτίωση της πρόσβασης στις Υπηρεσίες Προϋπολογισμός Δημόσια Δαπάνη 210.000 € Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) 157.500 € Εθνική Συμμετοχή 52.500 €

19 Δράση 3.2.1. Επιχειρησιακός σχεδιασμός δημοτικών υπηρεσιών και πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001 Δράση 3.2.2. Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα αειφορικής αστικής διαχείρισης–ανάπτυξης, επικοινωνίας με τον πολίτη και καινοτομίας

20 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μέτρο 4.1. Τεχνολογίες Δικτυώσεων Προϋπολογισμός Δημόσια Δαπάνη 497.740 € Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) 373.305 € Εθνική Συμμετοχή 124.435 €

21 Δράση 4.1.1. Παροχή πρόσβασης στο Διαδίκτυο υποδομές πληροφορικής και δικτυώσεων για τα σχολεία Δράση 4.1.2. Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων και Διαδικτυακής Τοποθεσίας της πόλης Δράση 4.1.3. Δημιουργία συστήματος μιας στάσης Ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του πολίτη

22 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Μέτρο 5.1. Τεχνική Βοήθεια Προϋπολογισμός Δημόσια Δαπάνη 894.667 € Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) 671.000 € Εθνική Συμμετοχή 223.667 €


Κατέβασμα ppt "ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 1.ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 2.ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3.ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 4. ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google