Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

“Ανταγωνιστικές τιμές από συστήματα ΦΒ: Έξυπνος συμψηφισμός για προώθηση της ΦΒ τεχνολογίας και η σημαία ανάπτυξης δυναμικών διατιμήσεων για υποστήριξη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "“Ανταγωνιστικές τιμές από συστήματα ΦΒ: Έξυπνος συμψηφισμός για προώθηση της ΦΒ τεχνολογίας και η σημαία ανάπτυξης δυναμικών διατιμήσεων για υποστήριξη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 “Ανταγωνιστικές τιμές από συστήματα ΦΒ: Έξυπνος συμψηφισμός για προώθηση της ΦΒ τεχνολογίας και η σημαία ανάπτυξης δυναμικών διατιμήσεων για υποστήριξη της διαχείρισης της ζήτησης σε μια προσπάθεια βελτιστοποίησης της διείσδυσης των ΦΒ.” “Ο ρόλος και οι ευθύνες του ΔΣΔ στη διαμορφούμενη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.” Ιούνιος 2014

2 Ανάπτυξη δυναμικών διατιμήσεων. Διαχείριση της ζήτησης.
Περιεχόμενα: Ευρωπαϊκή Στρατηγική Έξυπνα Δίκτυα. Έξυπνος συμψηφισμός. Ανάπτυξη δυναμικών διατιμήσεων. Διαχείριση της ζήτησης. Εικονικός Σταθμός Παραγωγής. Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα. Ο ρόλος του ΔΣΔ στο νέο περιβάλλον. Ιούνιος 2014

3 20% λιγότερες εκπομπές θ/κ αερίων,
1. Ευρωπαϊκή Στρατηγική. Η Ενέργεια στην ΕΕ το 2020. Τι σημαίνει?? Το 2020, 20% λιγότερες εκπομπές θ/κ αερίων, 20% από ΑΠΕ, 20% Εξοικονόμηση Ενέργειας. Ιούνιος 2014

4 80-95% λιγότερες εκπομπές θ/κ αερίων πιο κάτω από τα επίπεδα του 1990.
Η Ενέργεια στην ΕΕ το 2050. Low Carbon 2050 Strategy Μέχρι το 2050, 80-95% λιγότερες εκπομπές θ/κ αερίων πιο κάτω από τα επίπεδα του 1990. Ιούνιος 2014

5 Συνέπειες: Λιγότερη ή Μηδενική παραγωγή από συμβατικές μονάδες.
Οι συμβατικές μονάδες που θα παραμείνουν θα χρησιμοποιούνται μόνο με τεχνολογίες συγκράτησης αερίων ή αποθήκευσης (Carbon capture and storage systems). Αυξανόμενη διείσδυση ΑΠΕ και διεσπαρμένης παραγωγής. Αναβαθμισμένη χρήση δικτύου Διανομής. Πιο ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις (παραγωγής, δικτύου, εξοπλισμού & εγκαταστάσεων). Ιούνιος 2014

6 Μονάδες συνδυασμένου κύκλου θερμότητας και ενέργειας.
Αποτέλεσμα: Όλες οι χώρες εντείνουν από σήμερα τις προσπάθειες τους επενδύοντας σε Τεχνολογίες που τους επιτρέπουν να επεκτείνουν τις δυνατότητες παραγωγής πράσινης ενέργειας από: Αιολικά πάρκα. Φωτοβολταϊκά πάρκα. Μονάδες συνδυασμένου κύκλου θερμότητας και ενέργειας. Ηλιοθερμικά πάρκα. Άλλες τεχνολογίες. Ιούνιος 2014

7 Τα υφιστάμενα δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής:
Υφιστάμενα Δίκτυα: Τα υφιστάμενα δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής: Δεν έχουν την ευχέρεια να διαχειρίζονται έξυπνα δεδομένα. Δεν έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες για αντιμετώπιση της απαιτούμενης αποδοτικότητας, ασφάλειας και ευστάθειας. Δεν επιτρέπουν ελεγχόμενη αμφίδρομη ροή ενέργειας. Έχουν περιορισμένη δυνατότητα διείσδυσης των ΑΠΕ. Ιούνιος 2014

8 Αναβαθμισμένη Χρήση Δικτύου απαιτεί:
2. Έξυπνα Δίκτυα. Αναβαθμισμένη Χρήση Δικτύου απαιτεί: Νέο σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία δικτύων. Έξυπνους μετρητές. Έξυπνα δίκτυα στη διανομή για αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας της διασπαρμένης παραγωγής και την αναβαθμισμένη/ευρύτερη χρήση του δικτύου διανομής. Νέες τεχνολογίες και νέες προδιαγραφές. Πιο ενεργά, πιο ευφυή, πολυδιάστατα δίκτυα. Ενεργή Συμμετοχή καταναλωτή από consumer γίνεται prosumer. Ιούνιος 2014

9 Τα Έξυπνα Δίκτυα θα πρέπει να διαθέτουν:
Ολοκληρωμένα επικοινωνιακά συστήματα. Διαχείριση σε πραγματικό χρόνο (Real Time Management). Τεχνικές εξισορρόπησης παραγωγής, ζήτησης και αποθήκευσης. Άμεση ανταπόκριση στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Δυνατότητα να μετατοπίζουν την ζήτηση σε χρόνους εκτός μεγίστης ζήτησης. Ιούνιος 2014

10 Μελλοντικό Δίκτυο Διανομής
Ιούνιος 2014

11 Το Σπίτι του μέλλοντος Ιούνιος 2014

12 Η πόλη του μέλλοντος Ιούνιος 2014

13 Μέσα από τα Έξυπνα Δίκτυα ο ΔΣΔ επιδιώκει:
Έξυπνο Συμψηφισμό. Διεσπαρμένη παραγωγή. Προώθηση του ηλεκτρικού οχήματος. Διαχείριση της ζήτησης. Μείωση απωλειών δικτύου. Εξοικονόμηση Ενέργειας. Ιούνιος 2014

14 Σύνολο εγκατεστημένων συστημάτων:
3. Έξυπνος Συμψηφισμός. Σύνδεση ΦΒ συστήματος παραγωγής στο δίκτυο Διανομής με τη μέθοδο συμψηφισμού (Net Metering). Σύνολο εγκατεστημένων συστημάτων: Ιούνιος 2014

15 Συνδεσμολογία έξυπνων μετρητών για αμφίδρομη ροή ενέργειας και συμψηφισμό.
(Net Metering) Ιούνιος 2014

16 Οι έξυπνοι μετρητές καταγράφουν την ενέργεια από και προς το δίκτυο Διανομής !!
Ιούνιος 2014

17 Παραγωγή, Κατανάλωση & Συμψηφισμός!
Ιούνιος 2014

18 Διαταραχή των παραμέτρων συστήματος (Συχνότητα, Τάση, Αρμονικές κ.α.).
Το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους καταναλωτές για μικροπαραγωγή και συμμετοχή στα σχέδια Συμψηφισμού (Net-Metering) και Αυτοπαραγωγής αποτελεί πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Διαταραχή των παραμέτρων συστήματος (Συχνότητα, Τάση, Αρμονικές κ.α.). Υπολογισμός ορθής αποζημίωσης για αποφυγή σταυροειδών επιδοτήσεων. Πρόβλεψη παραγωγής από ΑΠΕ. Διαχείριση και έλεγχος διεσπαρμένης παραγωγής. Ιούνιος 2014

19 4. Ανάπτυξη δυναμικών διατιμήσεων.
Διατιμήσεις ανάλογα με την ώρα της ημέρας και την εποχή είναι αναγκαίες για αποτελεσματική διαχείριση της ζήτησης. Ιούνιος 2014

20 Η χρήση οθόνων εντός των υποστατικών, με εύκολες και απλές επιλογές δίνουν τη δυνατότητα διαχείρισης των ενεργειακών αναγκών των καταναλωτών / παραγωγών. Ιούνιος 2014

21 Εκ των βασικών στόχων του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής είναι η πληρέστερη και άμεση πληροφόρηση των καταναλωτών με βοηθητικά στοιχεία για την δική τους κατανάλωση σε σύγκριση με την περσινή τους, με τους γείτονες κλπ για βελτίωση των δικών τους συνηθειών. Ιούνιος 2014

22 5. Διαχείριση της ζήτησης
Κύριος στόχος του ΔΣΔ είναι η Διαχείριση της ζήτησης πιο αποδοτικά με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Ιούνιος 2014

23 Εικονικός Σταθμός Παραγωγής
6. Διεσπαρμένη Παραγωγή Εικονικός Σταθμός Παραγωγής Κύριες Υπηρεσίες: Ομαδοποίηση των απομονωμένων πηγών ενέργειας και των ελεγχόμενων φορτίων σε ένα δίκτυο ψηλής απόδοσης σε συνθήκες ασφάλειας. Παρακολούθηση σε πραγματικούς χρόνους όλων των δεδομένων παραγωγής και των καμπύλων φορτίου. Άμεση διαθεσιμότητα υπηρεσιών δικτύου όπως κρύα εφεδρεία. Οικονομικότερη λειτουργία και αποφυγή Loadpeaks. Σταθεροποίηση των αδυναμιών του Συστήματος. Ιούνιος 2014

24 Εικονικός Σταθμός Παραγωγής ΑΗΚ
Διασύνδεση στο Δίκτυο της ΑΗΚ εφεδρικών γεννητριών με σκοπό τον παραλληλισμό και τοπική παραγωγή ενέργειας προς το δίκτυο Χαμηλής Τάσης που περιλαμβάνει: Σύνολο ενταγμένων γεννητριών: 64 Συνολική Εγκατεστημένη Ισχύς: 36MW Ο Εικονικός σταθμός έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα ανάλογα με τα ωφέλει που θα αναδειχθούν από τη χρήση του αλλά και τις ανάγκες του Δικτύου Διανομής. Ιούνιος 2014

25 Υποδομή Φόρτισης Ηλεκτρικού
7. Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα Υποδομή Φόρτισης Ηλεκτρικού Οχήματος Η πρόσφατη Πρόταση Οδηγίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται την εγκατάσταση στη Δημοκρατία, μέχρι το 2020 συνολικά φορτιστών εκ των οποίων οι να βρίσκονται σε Δημόσιους χώρους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι στη Κύπρο το 2020 θα υπάρχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ιούνιος 2014

26 Υποδομή Φόρτισης Ηλεκτρικού Οχήματος
Η υποδομή για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο αναλαμβάνεται από το ΔΣΔ επειδή: H εισαγωγή των ηλεκτρικών οχημάτων διαφοροποιεί σημαντικά τη ζήτηση. Θα πρέπει να έχει λόγο και ρόλο στον αριθμό, τύπο, τοποθεσία και τη τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί για μια τέτοια υποδομή. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για: Υπηρεσίες Ευελιξίας (Flexibility Services) Vehicle to Grid (V2G) Μετατόπιση ζήτησης (Demand Shifting) Ιούνιος 2014

27 Συμπαραγωγή (micro CHP) Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο Αποθήκευση Ενέργειας
8. Ο ρόλος του ΔΣΔ στο νέο περιβάλλον. Ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται θα έχει να αντιμετωπίσει: 1.Τεχνολογικές Αλλαγές. Διεσπαρμένη Παραγωγή Διείσδυση ΑΠΕ Συμπαραγωγή (micro CHP) Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο Αποθήκευση Ενέργειας 2. Αύξηση μεταβαλλόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Έξυπνα Δίκτυα. 4. Αυτοματοποίηση Δικτύων. Ιούνιος 2014

28 5. Αποδοτικότητα Δικτύου/Διαχείριση απωλειών.
6. Διαχείριση και αποθήκευση μεγάλου όγκου πληροφοριών. 7. Άμεση και ορθή λήψη αποφάσεων διαχείρισης δικτύου. 8.Κοινωνικές Τάσεις. Επιλογές καταναλωτών Περιβαλλοντική Αντίληψη 9. Αυτοπαραγωγή και αυτονομία καταναλωτών/παραγωγών. 10. Διαχείριση οικιακής ενέργειας. 11. Πληροφόρηση καταναλωτών. 12. Ανάλυση πληροφοριών. Ιούνιος 2014

29 Υπηρεσίες ΔΣΔ για επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων:
Ευελιξία φορτίου (Flexibility Services). Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Διαχείριση φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Δημιουργία υποδομής για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων Εξοικονομήσεις ενέργειας. Αποδοτικότητα στην εγκατάσταση έξυπνων μετρητών. Αποδοτικότητα και προκλήσεις στη συλλογή και διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων. Μείωση επενδύσεων για ανάπτυξη δικτύου. Ιούνιος 2014

30 Τι απαιτείται από τον ΔΣΔ στο νέο περιβάλλον:
Επανασχεδιασμός των παραδοσιακού δικτύου. Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου δικτύου. Αμφίδρομη ροή ενέργειας και πληροφοριών. Διαχείριση ενέργειας και πληροφοριών. Άμεση επικοινωνία με καταναλωτές. Ανεξαρτησία ΔΣΔ για εγγύηση: Ποιότητα μετρήσεων. Ακρίβεια μετρήσεων. Διαδικασία ίσης και ουδέτερης μεταχείρισης. Διαφάνεια. Εμπιστευτικότητα. Ιούνιος 2014

31 Εθνικές και Ρυθμιστικές αποφάσεις:
Η αποζημίωση του ΔΣΔ είναι ρυθμιζόμενη από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου. Οι αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής πρέπει να δίνουν κίνητρα στον ΔΣΔ για να προβαίνει στις απαιτούμενες επενδύσεις ώστε να διασφαλίζει: Ασφαλισμένο Αξιόπιστο Βιώσιμο ηλεκτρικό δίκτυο. Ιούνιος 2014

32 Μακροχρόνια Πρόβλεψη των Αναγκών του Συστήματος.
Οι Εθνικές αποφάσεις θα πρέπει να συνάδουν με τις πολιτικές που κατά καιρούς εξαγγέλθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να διαλαμβάνουν: Μακροχρόνια Πρόβλεψη των Αναγκών του Συστήματος. Σχέδια Αποδοτικής αποζημίωσης που να επιτρέπουν: Ικανοποιητική απόσβεση της επένδυσης Έγκαιρη ανάκτηση του κόστους που συνεπάγεται η μαζική εξάπλωση των Έξυπνων Μετρητών. Περιθώρια για καινοτομίες και έρευνα χωρίς οι οποιεσδήποτε βραχυπρόθεσμες λύσεις να εμποδίζουν την καινοτομία στο απώτερο μέλλον. Ιούνιος 2014

33 Ευχαριστούμε για τη προσοχή σας!
Ιούνιος 2014


Κατέβασμα ppt "“Ανταγωνιστικές τιμές από συστήματα ΦΒ: Έξυπνος συμψηφισμός για προώθηση της ΦΒ τεχνολογίας και η σημαία ανάπτυξης δυναμικών διατιμήσεων για υποστήριξη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google