Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δημιουργία Θεματικών Βάσεων – Καταλόγων. Τι είναι οι Θεματικές Βάσεις ; Ως θεματικές βάσεις ορίζονται οργανωμένες συλλογές δεδομένων και πληροφοριών που.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δημιουργία Θεματικών Βάσεων – Καταλόγων. Τι είναι οι Θεματικές Βάσεις ; Ως θεματικές βάσεις ορίζονται οργανωμένες συλλογές δεδομένων και πληροφοριών που."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δημιουργία Θεματικών Βάσεων – Καταλόγων

2 Τι είναι οι Θεματικές Βάσεις ; Ως θεματικές βάσεις ορίζονται οργανωμένες συλλογές δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν συγκεκριμένα πεδία της κοινωνικής έρευνας ή εκπαίδευσης. Οι θεματικές βάσεις μπορεί να είναι είτε Ερευνητικού είτε Εκπαιδευτικού τύπου, ανάλογα με το αν αφορούν την έρευνα ή αν αποτελούνται από υλικό Πανεπιστημιακών Τμημάτων.  Π.χ θεματική βάση ερευνητικού τύπου:”Ερευνητικές Υποδομές για τις Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΥΚΕ)”

3 Τι είναι ο Κατάλογος ; Οι πληροφορίες που απαρτίζουν την κάθε θεματική βάση οργανώνονται σε καταλόγους. Οι κατάλογοι αυτοί αποτελούν συλλογές αντικειμένων τεκμηρίωσης ιδίου τύπου. O τύπος του καταλόγου μπορεί να είναι: Έργο, Φορέας, Σύνολο Δεδομένων, Δημοσίευμα, Εμπειρική Έρευνα, Αρχείο, Όρος. Μία θεματική βάση περιέχει έναν ή περισσότερους καταλόγους. Ένας κατάλογος περιέχει ένα ή περισσότερα αντικείμενα ίδιου τύπου αλλά και ένα αντικείμενο μπορεί να περιέχεται σε περισσότερους του ενός καταλόγους ίδιου τύπου.  π.χ Ο κατάλογος τύπου «Σύνολο Δεδομένων» με τίτλο «Σύνολα Μικροδεδομένων της EΥΚΕ», περιέχει τρία αντικείμενα με τίτλο:ΕΤΚΔ,ESS,ECHP.

4 Δημιουργία Θεματικής Βάσης Δικαίωμα δημιουργίας νέας θεματικής βάσης έχουν μόνο φορείς οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι για τη συντήρησή της. Προκειμένου να εγκριθεί η δημιουργία νέας θεματικής βάσης πρέπει ο ανάδοχος φορέας να υποβάλλει αίτημα στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών (ΔΥΕ) του ΕΚΚΕ. Μπορείτε να στείλετε το αίτημα στη διεύθυνση: dkondyli@ekke.grdkondyli@ekke.gr Στο αίτημα πρέπει να περιλαμβάνονται οι κατάλληλες πληροφορίες ώστε να τεκμηριωθεί η θεματική βάση (βλέπε ιστοσελίδα Κόμβου).

5 Στο αίτημα αναφέρεται και το άτομο που θα αναλάβει το ρόλο του υπεύθυνου της θεματικής βάσης. Το άτομο αυτό είναι πλέον αρμόδιο για οποιαδήποτε πληροφορία βρίσκεται στη θεματική βάση και εμφανίζεται μέσα από την ιστοσελίδα του Κόμβου.

6 Δημιουργία Καταλόγου Η δημιουργία νέου καταλόγου θεματικής βάσης εγκρίνεται από τον υπεύθυνο της θεματικής βάσης ο οποίος συμπληρώνει τις κατάλληλες πληροφορίες για την τεκμηρίωση του καταλόγου και τις αποστέλει στη ΔΥΕ σε ηλεκτρονική μορφή. (βλέπε ιστοσελίδα Κόμβου) Ο υπεύθυνος της θεματικής βάσης ορίζει τους υπεύθυνους των καταλόγων και τους ανάδοχους φορείς αυτών.

7 Κάθε κατάλογος περιέχει αντικείμενα τεκμηρίωσης ίδιου τύπου. Ο υπεύθυνος του καταλόγου αποφασίζει ποια από τα υπάρχοντα αντικείμενα της Ε.Τ.Κ.Δ πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο και αποστέλει το αίτημα του στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών του ΕΚΚΕ. Προσθήκη υπάρχοντος αντικειμένου στον κατάλογο

8 Προκειμένου να εισάγουμε ένα νέο αντικείμενο τεκμηρίωσης πρέπει πρώτα να καθοριστεί ο τύπος του δηλ. Αν πρόκειται για Έργο, Φορέα, Σύνολο Δεδομένων, Δημοσίευμα, Εμπειρική Έρευνα, Αρχείο ή Όρο. Οι πληροφορίες που απαιτούνται για την τεκμηρίωση των αντικειμένων σύμφωνα με την Ε.Τ.Κ.Δ, υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Κόμβου. Προσθήκη νέου αντικειμένου στον κατάλογο

9 Η πληροφορία τεκμηρίωσης αποστέλεται στη ΔΥΕ και το νέο αντικείμενο εισάγεται στην Ε.Τ.Κ.Δ από το Περιβάλλον Διαχείρισης Κοινωνικών Δεδομένων (Π.Δ.Κ.Δ)

10 Η δημιουργία θεματικής βάσης, καταλόγου καθώς και η προσθήκη υπάρχοντος αντικειμένου σε κατάλογο θα γίνονται σύντομα μέσω της ιστοσελίδας του Περιβάλλοντος Διαχείρισης Κοινωνικών Δεδομένων (Π.Δ.Κ.Δ) για εξουσιοδοτημένους φορείς-χρήστες χωρίς να αναιρούνται οι προαναφερόμενες διαδικασίες. Νέες εφαρμογές στην ιστοσελίδα του Κόμβου


Κατέβασμα ppt "Δημιουργία Θεματικών Βάσεων – Καταλόγων. Τι είναι οι Θεματικές Βάσεις ; Ως θεματικές βάσεις ορίζονται οργανωμένες συλλογές δεδομένων και πληροφοριών που."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google