Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΤΚΔ) Η ΕΤΚΔ περιλαμβάνει τις υποδομές όπου όλα τα κοινωνικά δεδομένα αντιμετωπίζονται με ενιαίο τρόπο και τεκμηριώνονται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΤΚΔ) Η ΕΤΚΔ περιλαμβάνει τις υποδομές όπου όλα τα κοινωνικά δεδομένα αντιμετωπίζονται με ενιαίο τρόπο και τεκμηριώνονται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΤΚΔ) Η ΕΤΚΔ περιλαμβάνει τις υποδομές όπου όλα τα κοινωνικά δεδομένα αντιμετωπίζονται με ενιαίο τρόπο και τεκμηριώνονται με βάση διεθνή πρότυπα. Ο ρόλος της ΕΤΚΔ είναι: • να συλλέγει κοινωνικά δεδομένα. • να τεκμηριώνει κοινωνικά δεδομένα με στόχο τη συγκριτική έρευνα. • να διαχέει κοινωνικά δεδομένα σε τρίτους. • να παίξει κεντρικό ρόλο σαν Ελληνικό Αρχείο Δεδομένων.

3 ΕΤΚΔ 1.ΕΤΠ 2.ΑΚΔΔ 3.ΚΔΕ 4.ΠΔΚΔ

4 ΕΙΔΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΤΠ) Η ΕΤΠ είναι το γενικό περιβάλλον της ΕΤΚΔ. Περιλαμβάνει πληροφορίες για: • Έρευνες των οποίων τα πρωτογενή δεδομένα έχουν κατατεθεί στην ΕΤΚΔ ή απλές αναφορές ερευνών. • Σύνολα Μικροδεδομένων που έχουν κατατεθεί στην ΕΤΚΔ ή απλές αναφορές αυτών. • Ερευνητικούς Φορείς. • Ερευνητικά Έργα. • Δημοσιεύματα.

5 ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ (ΑΚΔΔ) Το ΑΚΔΔ περιλαμβάνει πληροφορίες για: • Έρευνες των οποίων τα πρωτογενή δεδομένα έχουν κατατεθεί στην ΕΤΚΔ. • Σύνολα μικροδεδομένων που έχουν κατατεθεί στην ΕΤΚΔ. • Μεταβλητές του ΑΚΔΔ.

6 ΚΟΜΒΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΔΕ) • Ο ΚΔΕ είναι το περιβάλλον όπου αντικείμενα όπως: έρευνες, σύνολα μικροδεδομένων, δημοσιεύματα, φορείς, έργα, μακροδεδομένα κ.α αναζητούνται εντός θεματικών βάσεων. • Οι θεματικές βάσεις μπορούν να είναι είτε ερευνητικές είτε εκπαιδευτικές και οι υπεύθυνοι αναλαμβάνουν τη συγκρότηση περιεχομένου και τη συντήρηση τους στο περιβάλλον του ΚΔΕ.

7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΠΔΚΔ) Το ΠΔΚΔ είναι εκείνο το περιβάλλον που περιλαμβάνει εξειδικευμένα εργαλεία που βοηθούν τους ερευνητές στο ερευνητικό τους έργο. Τέτοια εργαλεία είναι: • Δυναμικά Ερωτηματολόγια στο Internet • Import δεδομένων, μεταδεδομένων (σε διεθνή πρότυπα τεκμηρίωσης όπως το DDI) • Export δεδομένων, μεταδεδομένων (σε διεθνή πρότυπα τεκμηρίωσης όπως το DDI) • Εργαλεία Ομογενοποίησης

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η Ελληνική Τράπεζα Κοινωνικών Δεδομένων αποτελείται από δύο εφαρμογές: 1) Client Server Εφαρμογή 2) Web Εφαρμογή Υπάρχουν τρία είδη χρηστών στο περιβάλλον της ΕΤΚΔ: 1) Απλοί Χρήστες 2) Ειδικοί Χρήστες 3) Διαχειριστές

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ένας απλός χρήστης που έχει εγγραφεί στην ΕΤΚΔ μέσω της ιστοσελίδας http://www.gsdb.gr έχει τις παρακάτω δυνατότητες: • Να πλοηγηθεί εντός μίας θεματικής βάσης (περιβάλλον ΚΔΕ) • Να αναζητήσει αντικείμενα με συγκεκριμένα κριτήρια (περιβάλλοντα: ΕΤΠ, ΑΚΔΔ) •Να κάνει download αρχεία δεδομένων και αποτελέσματα όπου αυτά έχουν ελεύθερη πρόσβαση. - Ο Απλός Χρήστης της ΕΤΚΔ -

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ένας ειδικός χρήστης της ΕΤΚΔ (π.χ. ο υπεύθυνος μιας θεματικής βάσης) έχει επιπροσθέτως τις παρακάτω δυνατότητες: • Να δημιουργεί νέα αντικείμενα στην ΕΤΚΔ. • Να εισάγει αντικείμενα σε κατάλογο. • Να εισάγει αναφορές (references) σε αντικείμενα. • Να εισάγει παραθέσεις (citations) σε αντικείμενα. - Ο Ειδικός Χρήστης της ΕΤΚΔ -

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ένας διαχειριστής της ΕΤΚΔ έχει επιπροσθέτως τις παρακάτω δυνατότητες: • Να δημιουργεί Θεματικές Βάσεις. • Να δημιουργεί καταλόγους. • Να διαγράφει εγγραφές. • Να δημιουργεί διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης. • Να μεταφέρει αρχεία στον server (FTP). - Ο Διαχειριστής της ΕΤΚΔ -


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΤΚΔ) Η ΕΤΚΔ περιλαμβάνει τις υποδομές όπου όλα τα κοινωνικά δεδομένα αντιμετωπίζονται με ενιαίο τρόπο και τεκμηριώνονται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google